Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Диференційоване навчання

Всі види навчання, особливо программированное та комп'ютерне, дозволяють ефективно використовувати диференційоване навчання, при якому максимально враховуються можливості і запити кожного учня чи окремих груп. Мета такого навчання в школі - вберегти учнів від можливих прогалин у знаннях, порушити інтерес до вчення і, шляхом регулювання труднощів, часу виконання

210

окремих завдань, методичної підтримки врахування їх можливостей і підготовленості до навчання, полегшити засвоєння нового.

Здійснюючи диференційоване навчання, вчитель буде:

- мати чітке уявлення про те, з якою метою, на яких уроках і як конкретно він буде його використовувати;

- вивчати готовність дітей до навчальної діяльності, до сприйняття конкретного навчального матеріалу;

- передбачити труднощі, які можуть виникнути під час засвоєння нового матеріалу та виконання диференційованих завдань;

- використовувати в системі уроків індивідуальні та групові завдання;

- постійно аналізувати ефективність індивідуального та диференційованого навчання;

- мати чітке уявлення про те, як продовжувати розпочату роботу на наступних уроках;

- використовувати диференційоване навчання не епізодично, а системно, тобто практикувати його на всьому протязі навчання.

Якщо диференційоване навчання відноситься до окремого учня, воно стає індивідуальним. Практична реалізація його починається із з'ясування того, кому воно необхідне. А необхідно воно насамперед дітям, які не готовим чи не зовсім готовим до початку і продовженню шкільного навчання. Відомо, що відмінності між дітьми, початківцями навчання в школі, дуже значні - від повного незнання та невміння до цілком сформованих знань і умінь за окремими напрямками. Педагог буде уважно придивлятися до поведінки учнів, тестувати їх, щоб, визначивши рівень можливостей, вибрати спосіб роботи з кожним. Необхідний і рада батьків.

Особливої уваги вимагають ті, кому важко вчитися. Є діти, які страждають інфантилізмом, тобто затримкою темпів формування емоційно-вольової сфери та особистості в цілому. Хоча за віком вони повинні йти в школу, за рівнем розвитку вони для неї не готові і, як правило, відстають у цьому від ровесників на 1,5-2 роки. Учитель спільно з батьками вирішуватиме питання, як подолати цей недолік.

Є діти з недостатнім рівнем сформованості рухових умінь, що також ускладнює процес навчання. Вони погано опановують навичками письма, малювання, практичними діями. Заняття фізкультурою, малюванням, ліпленням і працею для них справжнє мука. Нерідко їм доводиться переробляти свої невдалі роботи, що посилює наростання відсталості. Адже причина не в лінощах чи небажанні, а в нерозвиненості рухів. Тут вкрай необхідний індивідуальний підхід, зокрема, спеціальними вправами можна усунути і першопричину-потренувати відповідні м'язи.

211

У деяких дітей недостатньо розвинені просторові уявлення. Це інтелектуально повноцінні діти, але їм важко навчитися рахувати, особливо з переходом через десяток, вони не можуть уявити геометричні фігури, не здатні до конструювання. Індивідуальною роботою з ними - складанням візерунків, геометричній мозаїки, малюванням по пам'яті, складанням споруд з конструкторів і т.д. можна подолати і цей недолік. До цієї роботи залучаються і батьки.

Індивідуальний підхід необхідний і дітям з порушеннями пам'яті. Трапляється, що дитина не в змозі повторити матеріал, завчити простий вірш, а таблиця множення і зовсім непереборний бар'єр. У таких випадках доцільно скласти індивідуальну програму вдосконалення якості, де має бути передбачено все - від наочності до спеціальних прийомів тренування пам'яті.

У деяких молодших школярів відчуваються проблеми з письмом і читанням. Це так звана дисграфія - невміння співвідносити звуки з їх графічним зображенням, правильно розміщувати слова, писати букви. Якщо фахівці вважають, що це не захворювання, а лише тимчасовий розлад функції, то індивідуальний підхід допоможе вирішити і цю проблему.

Він необхідний і у випадку дислексії - ще одного виду порушень, коли дитина не може зрозуміти, якою буквою зображується звук. Це явище зазвичай спостерігається у дітей, які пізно почали говорити. Ми знаємо, що коли сензітівний період формування мови упущений, то будуть проблеми з промовою, вимовою.

Недостатнє загальний розвиток теж може бути причиною відставання у навчанні. Воно зазвичай поєднується з недостатнім фізичним розвитком, підвищеною стомлюваністю, низькою працездатністю. Хворі діти дуже чутливі до різного роду перевантажень. І якщо вони навчаються у звичайній школі, їм необхідний спеціальний розпорядок дня, скорочений графік роботи.

У зв'язку з тим, що кількість дітей з різними відхиленнями збільшується, в деяких регіонах вирішується питання про створення в школах спеціальних класів з підвищеною індивідуалізацією навчання. Цій же меті слугують і так звані класи вирівнювання, групи корекції. Зазвичай реабілітаційне навчання, здійснюване в них, позитивно позначається на розвитку школяра, і через деякий час він вже може продовжувати навчання у звичайному класі.

Індивідуальне навчання вчитель може проводити тільки з невеликою кількістю учнів. Якщо ж у класі 20-30 чоловік, то відповідно з можливостями дітей виділяється 4-5 диференційованих підгруп. Диференціація навчання здійснюється в основному через групові та індивідуальні завдання. Способи диференціації виправдовують себе, коли:

- зміст завдання однаково для всього класу, але для сильних учнів час на виконання роботи зменшується;

212

- зміст завдання однаково для всього класу, але для сильних учнів пропонуються завдання більшого об'єму або більш складні;

- завдання спільне для всього класу, а для слабких учнів дається допоміжний матеріал, який полегшує виконання завдання (опорна схема, алгоритм, таблиця, программированное завдання, зразок, відповідь і т.

д.);

- на одному етапі уроку використовуються завдання різного змісту і складності для сильних, середніх і слабких учнів;

- учням надається самостійний вибір одного з декількох запропонованих варіантів завдань. Найчастіше використовується на етапі закріплення вивченого матеріалу.

На уроках математики диференційоване навчання може виявлятися, наприклад, в різній роботі підгруп із завданнями. Так, дітям пропонується завдання: «У перший день в саду посадили 8 рядів яблунь по 6 яблунь в кожному ряду. На другий день посадили ще 4 ряди по 12 яблунь в кожному ряду. Скільки всього яблунь було посаджено за два дні? »Перша (сильна) підгрупа повинна у встановлений час вирішити цю задачу, скласти нову подібну задачу і також вирішити її. Друга вирішує задачу двома відомими дітям способами. А третя (слабка) вирішує завдання, користуючись опорною схемою і питаннями. На практиці виправдовують себе такі способи диференційованого підходу при вирішенні завдань: 1) спрощувати один з варіантів самостійної роботи та пропонувати завдання трьох рівнів складності для кожної з виділених підгруп; 2) диференціювати, а якщо необхідно-індивідуалізувати вимоги до задачі; 3) диференціювати і індивідуалізувати обсяг і зміст допомоги при вирішенні завдань. На уроках математики сильні учні швидше справляються із завданнями, у них залишається резерв часу. Досвідчені вчителі заздалегідь готують для них індивідуальні картки з додатковими завданнями підвищеної складності.

Використовуючи диференційоване навчання, вчитель пам'ятатиме, що не можна середніх і слабких учнів орієнтувати тільки на виконання спрощених завдань, а сильних - на прискорене навчання. Учитель пояснить, що це лише тимчасова міра і диференційований підхід буде використаний до тих пір, поки ці учні не набудуть необхідну вправність у виконанні завдань. Швидше за все цього не відбудеться, але показувати дітям, що хтось розумніший, а хтось дурніший, - не можна. Треба пояснити, що всі вони різні, і тоді з диференційованим та індивідуальним навчанням не буде проблем.

Таким чином, диференційоване навчання дозволяє ефективно вирішувати питання якісного навчання. Здійснюється воно шляхом зміни змісту, регулювання труднощі і тривалості виконання окремих завдань, застосування

213

спеціальних засобів методичної підтримки учнів відповідно до їх можливостями і підготовленістю до навчання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " диференційоване навчання "
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 2. Програмоване навчання
  навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 3. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 4. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 5. Постановка цілей навчання
  навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 6. Щорічне навчання для керівників і фахівців
  навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 7. 23.3. Самоосвіта вчителів
  диференційованого навчання, розумової діяльності учнів, розвитку самостійності, практичних навичок і встановленню зв'язку визначених і позаурочних занять за своїм
 8. Література для самостійної роботи
  навчання. М., 1986. Дидактика середньої школи / За ред. Скаткина М.Н. 2-е вид. М., 1982. Дьяченко В. К. Організаційна структура навчального процесу та його розвиток. М., 1989. Лернер І.Я. Процес навчання і його закономірності. М., 1980. Лернер І.Я. Проблемне навчання. М., 1974. Кюрін М.В. Інноваційні моделі навчання в зарубіжних педагогічних пошуках. М., 1994. Куписевич Ч. Основи загальної
 9. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання? 2. Дайте характеристику сутності та структури викладання і навчання. 190 3. Охарактеризуйте цілісність і циклічність процесу навчання. 4. Дайте коротку характеристику функціям навчання: освітньої, розвиваючої та виховної. 5. Поставте проти кожного твердження назва виду або системи навчання, до якого це твердження відноситься. Затвердження Система навчання
 10. Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003

 11. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання. Дайте визначення поняття "форма організації навчання". 2. Визначте фактори, що впливають на вибір організаційних форм навчання. 3. Охарактеризуйте особливості класно-урочної системи навчання, її переваги і недоліки, її переваги перед іншими системами. 4. Назвіть особливості маннгеймській системи, Дальтон-плану, плану Трампа. Обговоріть з колегами їх гідності,
 12. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 13. Технології навчання
    навчання, починаючи з робіт Я.А. Коменського, і являють собою втілення теорії навчання в навчальному процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а
 14. Заходи
    навчання на підприємстві, денні курси та семінари поза підприємства, участь у наукових конгресах, систематичне варіювання занять, практика всередині підприємства або асистентська діяльність; співробітників, які приймаються ними у вільний час і повністю або переважно ними фінансуються, наприклад навчання у вечірньому навчальному закладі, самонавчання , заочне навчання у вузі, навчання
 15. Література для самостійної роботи
    навчання в середній школі / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1981. Дидактика середньої школи / За ред. М.Н. Скаттна. 2-е вид. М., 1982. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. Лернер І.Я. Дидактичні основи методів навчання. М., 1981. Махмутов М.І. Організація проблемного навчання в школі. М., 1977. Педагогіка / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1988. Підкасистий П.І. Самостійна
 16. Основні методи навчання
    навчання в процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують декілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може
 17. Запитання і завдання для самоконтролю
    навчання "," методичний прийом ". 2. Покажіть, що методи навчання не тотожні принципам навчання. 3. Розкрийте вихідні позиції класифікації методів навчання. Викладіть своєму колезі з вивчення курсу систему методів навчання, з якою ви познайомилися, відповівши в ході послідовного викладу на питання: а) які вихідні положення системи; б) який принцип покладено в основу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua