Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Фактори якості навчання і освіти (суб'єктивний підхід)

Ось переді мною лежить список з 13 показників якості вищої освіти (У.Б. Сврра, 2002), за яким мало не на рівні ЮНЕСКО зіставляються системи вищої освіти сучасного світу за якістю підготовки фахівців. Перерахуємо ці показники:

1. Економічний розвиток країни.

2. Кількість людей, зайнятих у вищій освіті.

3. % Національного продукту, що витрачається на освіту.

4. % Національного продукту, що витрачається на вищу освіту.

5. Кількість студентів, що припадають на одного викладача.

336

-е-

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді

Лекція № 10. Якість освіти і навчання

6. Загальна кількість людей, зайнятих у вищій освіті, на одного випускника вузу.

7. Число бакалаврів, майстрів і докторів наук (з коефіцієнтами 1, 2, 4) на одного випускника вузу.

8. Відносне число гуманітаріїв серед випускників вузів.

9. Те ж випускників з природничих наук.

10. Те ж з математики і комп'ютерів.

11. Те ж медиків.

12. Те ж інженерів.

13. Те ж по бізнесу і комерції.

Спираючись на викладений у попередніх дев'яти лекціях матеріал з теорії і методики навчання і освіти, проаналізуємо цей перелік показників, наскільки по них можна судити про якість вищої освіти в країні. Насамперед уважний читач зверне увагу, що серед всієї цієї «чортової дюжини» показників тільки показники 5 і 7 в дуже обмеженою мірою відображають деякі властивості використовуваної у вищій освіті педагогічної системи.

Так, показник 5 виявиться суттєвим для характеристики якості навчання, якщо поголовно скрізь у вузах даної країни використовується дидактична система «мала група» (7 ± 2 студента). У всіх інших випадках, як це було показано в попередній лекції, країна з 25 студентами на одного викладача не має жодних переваг перед країною з 250 студентами на одного викладача. А оскільки в переважній кількості країн світу студентські групи складаються з більш ніж 25 студентів, то цей показник взагалі не робить ніякого істотного впливу на порівняльне якість вищої освіти в сучасному світі.

Показник 7 - це показник 5 «навпаки». Його можна віднести до того елемента педагогічної системи, який характеризує «Засоби навчання». Як і в інших видах праці це може бути або людина, що працює «вручну», але використовує різні пристосування, або автомат, що виконує ту ж роботу. Але у всіх випадках «засіб» праці має бути високоефективним. По відношенню до утворення це означає, що викладачі вузів (бакалаври, майстра і доктора наук) повинні знати і вміти застосовувати найбільш досконалі педагогічні технології. Мій сорокарічний досвід викладання в школі, вузі і на факультетах підвищення кваліфікації викладачів вузів показує, що це далеко не так. Чи не втілені передові

337

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3 * 8

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

педагогічні технології і в підручниках, і в навчальних комп'ютерних програмах.

Отже, показник 7 в його «голому» вигляді (просто «число» без його якості) не може служити надійним критерієм для суджень про якість освіти.

Інші показники є стандартними статистичними даними, що збираються невідомо для чого чиновниками різного рівня. Вузи пишуть звіти, наповнені різної цифрою, а чиновники ставлять галочки і складають їх на пилові полки. Що це так доводить спеціальний «експеримент», пророблений викладачами Одеського університету в середині 70-х років минулого століття. Готуючи черговий звіт із завідомо безглуздими показниками, його автори на 50-й сторінці 300-сторінкового звіту крупно надрукували: «Якщо хто-небудь, коли-небудь добереться до цієї сторінки, звертайтеся на кафедру теоретичної фізики ОДУ для отримання премії в 100 руб.» . У той час 100 руб. було зарплатою асистента. Протягом трьох років ніхто не звернувся за премією і автори оприлюднили результати свого «експерименту», за що негайно були вигнані з університету. Чиновники тоталітарної держави свято стерегли недоторканність своїх крісел і таємниці своєї симуляції діяльності.

За суб'єктивно виділеним, лежачим як би на поверхні факторам якості освіти, справжня якість освіти не визначити.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Фактори якості навчання і освіти (суб'єктивний підхід) "
 1. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
  якості.
 2. Основні методи навчання
  факторів, що мають відношення до викладачів. Вони самі повинні бути підготовлені і забезпечені необхідними навчальними посібниками. Досвідчені робітники, що відбираються в якості викладачів, повинні добре знати методи навчання, особливо принципи
 3. 3. Фактори якості навчання і освіти (об'єктивний підхід)
  якість освіти. Сформулюйте, за яких умов традиційну освіту можна назвати успішним? Для відповіді на це питання необхідно ще раз уточнити важливе питання: Яка мета традиційної освіти? Не може бути безцільного освіти - якщо чомусь вчать, то обов'язково для чогось. Для чого навчають наших дітей у загальноосвітніх школах? Чого від них вимагають їхні вчителі?
 4. Програмоване навчання
  навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 5. Закономірності педагогічного процесу
  факторами освіти, виховання, навчання і розвитку учнів, між необхідними результатами процесу і реально досягаються, між об'єктивними закономірностями, за якими повинен будуватися процес, і тим, як він будується педагогом, керівником і навчаються. У діалектичному плані виявлення і вирішення протиріч - головна рушійна сила педагогічного процесу, його розвитку та
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно
 7. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
  факторів розвитку системи освіти: рівня розвитку суспільного виробництва, інтересів різних соціальних груп і класів, національних особливостей освітньої системи, психолого-педагогічних чинників. Розкрито особливості системи освіти в США, Японії, ряді інших країн. Інформація про структуру освітньої системи в Росії не наводиться. С.А. Смирнов. Педагогіка.
 8. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 9. Навчання
  навчання залежать від особливостей справи. Заняття можна проводити прямо в організації, відділі. Свідомість того, що керівництво може забезпечити своїм працівникам просування по службі і створити їм можливості для самовдосконалення, сприятиме стимулюванню багатьох з них. Витрати на навчання можуть виявитися менше, ніж витрати, які спричинить найм нових працівників. При цьому
 10. 3.3. Очікувана тривалість навчання
  навчання для дітей у віці 5 років (Табл. 11). Це показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охоплених цією освітою у всіх віках. Загальна оцінка очікуваної тривалості навчання дорівнює сумі
 11. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 12. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  навчання. Проводиться аналіз наступних дидактичних концепцій: дидактичного енциклопедизму; формалізму; утилітаризму; функціонального матеріалізму; парадигмальна; кібернетична, асоціативна; поетапного формування розумових дій; управлінська. Дані концепції розкривають специфіку дидактичного відносини «викладання - вчення» на рівні певного підходу, ідеї, принципу. І.
 13. Додаткова література: 1.
  Чинник виховання школярів. - М., 1984. 15. Нове педагогічне мислення / Под ред. А.В. Петровського, - М., 1989. 16. Петровська Л.А. Компетентність у спілкуванні: соціально-психологічний тренінг. - М.: МГУ, 1989. 17. Проблеми і перспективи вищої гуманітарної освіти в епоху соціальних реформ. - СПб., 1997. 18. Психолого-педагогічна грамотність сучасного вчителя. - СПб.,
 14. Постановка цілей навчання
  навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 15. Перепідготовка керівників
  навчання за додатковими професійними освітніми програмами, освітніми закладами підвищення кваліфікації видаються наступні документи державного зразка: посвідчення про підвищення кваліфікації для осіб, які пройшли короткострокове навчання або брали участь у роботі тематичних і проблемних семінарів за програмою в обсязі 72-100 годин; свідоцтво про підвищення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua