Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Братко А.Г. . Банківське право в Росії (питання теорії і практики), - перейти до змісту підручника

§ 15. Функція фіксації та опублікування офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля

У Федеральному законі ця функція називається в пункті 15 статті 4 та у статті 53.

Банк Росії встановлює і публікує офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля. Відповідно, з цього питання він прийняв Положення від 18 квітня 2006 р. N 286-П "Про встановлення та опублікуванні Центральним банком Російської Федерації офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля". У ньому передбачений наступний порядок.

Банк Росії встановлює офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля щодня (по робочих днях) або щомісяця без зобов'язання Банку Росії купувати або продавати зазначені валюти за встановленим курсом.

Переліки іноземних валют, офіційні курси яких по відношенню до рубля встановлюються Банком Росії, публікуються у "Віснику Банку Росії" і в представництві Банку Росії в мережі Інтернет (www.cbr.ru).

Офіційний курс долара США по відношенню до рубля розраховується і встановлюється Банком Росії на основі котирувань міжбанківського внутрішнього валютного ринку за операціями "долар США - рубль" у відповідності з методикою визначення офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля , затвердженої розпорядженням Банку Росії.

Офіційний курс СПЗ (спеціальних прав запозичення) по відношенню до рубля розраховується і встановлюється Банком Росії на основі офіційного курсу долара США по відношенню до рубля, визначеного відповідно до пункту 3 цього Положення, і останнього значення курсу СДР до долара США, встановленого Міжнародним валютним фондом.

Офіційні курси інших іноземних валют по відношенню до рубля розраховуються і встановлюються Банком Росії на основі офіційного курсу долара США по відношенню до рубля, визначеного відповідно до пункту 3 цього Положення, і котирувань даних валют до долара США на міжнародних валютних ринках, на міжбанківському внутрішньому валютному ринку, а також офіційних курсів долара США до зазначених валют, що встановлюються центральними (національними) банками відповідних держав.

Офіційними курсами національних валют країн - учасниць Економічного і валютного союзу по відношенню до рубля є курси, розраховані на основі офіційного курсу євро по відношенню до рубля, встановлюваного Банком Росії, з використанням відповідних коефіцієнтів перерахунку даних валют в євро, зафіксованих рішеннями Ради Європейського союзу від 31 грудня 1998 року N 2866/98/ЕС та від 19 червня 2000 року N 1478/2000/ЕС, в порядку, наведеному в додатку до цього Положення.

Числове значення офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля, за винятком офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля, формат яких встановлюється відповідно до абзацу другого цього пункту, містить шість значущих цифр, чотири з яких є десятковими знаками (XX, XXXX руб.

).

Якщо офіційний курс іноземної валюти по відношенню до рубля дорівнює або перевищує 100 рублів за одиницю іноземної валюти, числове значення офіційного курсу іноземної валюти по відношенню до рубля може містити більше шести значущих цифр, при цьому чотири з них повинні бути десятковими знаками.

Офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля встановлюються наказом Банку Росії, який набирає чинності в зазначений у ньому термін, і діють до набрання чинності наступного наказу Банку Росії про офіційні курси іноземних валют.

Інформація про офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля розміщується в день їх встановлення в представництві Банку Росії в мережі Інтернет (www.cbr.ru) і публікується в черговому номері "Вісника Банку Росії".

Інформація про офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля, встановлених Банком Росії, представляється територіальними установами Банку Росії на підставі письмових запитів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 15. Функція фіксації та опублікування офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля "
 1. § 8. Нормативні акти Банку Росії
  Нормативні акти Банку Росії і практика Нормативні акти Банку Росії регулюють грошову систему, банківські операції та деякі інші питання, які, так чи інакше, зачіпають права і законні інтереси фізичних осіб, організацій та держави. Юристів, економістів працюють у сфері економіки і права, ця тема, так чи інакше, але все ж, - стосується. Простий
 2. § 13. Банк Росії визначає порядок здійснення розрахунків з міжнародними організаціями, іноземними державами, а також з юридичними і фізичними особами
  У Федеральному законі ця функція називається окремо від функції валютного регулювання і валютного контролю, хоча, по суті, це її подфункция. Відповідно до статті 12 "Рахунки резидентів в банках, розташованих за межами території Російської Федерації" Федерального закону, Банк Росії видав ряд нормативних актів з цього напрямку. Серед них: - Вказівка Банку
 3. Примітки
  * (1) Див: Шіхата І. Правова реформа. Теорія і практика: Навчальний посібник. * (2) Див: Гуревич І.С. Нариси радянського банківського права. - Л., 1952, С. 16. * (3) Див, наприклад: Фінансове право: Підручник / За ред. проф. О.Н. Горбунової. - М.: Юрист, 1996, С. 301-393; Грачова Є.Ю. Фінансове право: Схеми, коментарі / Навчальний посібник. - М.: Новий Юрист, 1998, С. 252-55. * (4)
 4. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  Опосередкована участь держави у цивільному обороті. Держава може брати участь у цивільному обороті як безпосередньо, так і через спеціально створені ним для цих цілей державні юридичні особи в організаційно-правових формах, передбачених чинним цивільним законодавством. Зупинимося спочатку на останній формі участі держави у цивільному обороті.
 5. § 2. Гроші та цінні папери. Поняття майна
  Гроші. Головна особливість грошей як об'єкта цивільних прав полягає в тому, що вони, будучи загальним еквівалентом, можуть замінити собою в принципі майже будь-який інший об'єкт майнових відносин, які мають БЕЗОПЛАТНО характер. Іншими словами, грошима можна погасити практично будь майновий борг, якщо тільки на це немає заборони в законі або якщо проти цього не заперечує кредитор. За
 6. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  З філософської точки зору, річ - предмет матеріальної дійсності, що володіє відносною незалежністю і стійкістю існування. Наведене визначення необхідно враховувати при характеристиці правового поняття речі, оскільки кожне цивільне правовідношення, об'єктом якого виступає річ, проходить кілька стадій - виникнення, розвиток, припинення, що, в свою чергу,
 7. § 4. Функції Банку Росії і функції його підрозділів
  Опції центрального банку - це основні напрямки його діяльності в сфері регулювання грошово-кредитної і фінансової систем, а також банківської діяльності. При цьому банківське регулювання детерміновано специфікою його об'єктів. Такими об'єктами є грошово-кредитна система, фінансова система і банківська діяльність. У функціях центрального банку виявляється його
 8. Глава VI. Функції Банку Росії
  У статті 4 Федерального закону, в якій передбачається, що Банк Росії виконує такі функції: "1) у взаємодії з Урядом Російської Федерації розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитну політику; 2) монопольно здійснює емісію готівки і організовує наявне грошовий обіг; 2.1) стверджує графічне
 9. § 1. Єдина грошово-кредитна політика
  Сутність єдиної державної грошово-кредитної політики Головне, що відрізняє центральний банк як грошову владу - це його емісійна діяльність. Разом з тим у Федеральному законі "Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)" на першому місці вказана не емісійна функція, а саме функція проведення єдиної грошово-кредитної політики. * (241) Чому так? Адже ми знаємо,
 10. Глава 21. Злочини проти власності
  Стаття 158. Крадіжка 1. Кримінальний кодекс Російської Федерації сконструював 11 складів злочинів проти власності: крадіжка (ст. 158), шахрайство (ст. 159), привласнення або розтрата (ст. 160), грабіж (ст. 161), розбій (ст. 162), вимагання (ст. 163), розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164), заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання
 11. Злочини у сфері економічної діяльності
  Стаття 169. Перешкоджання законній підприємницькій або іншій діяльності 1. Безпосередній об'єкт даного злочину - відносини, пов'язані з державним регулюванням підприємницької діяльності (органами виконавчої - державної та муніципальної влади). Додатковим об'єктом виступає право громадян на заняття законної підприємницької
 12. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 13. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 14. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua