Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоАдвокатура Росії → 
« Попередня Наступна »
Бойков А.Д., Капінус Н.І. . Адвокатура Росії: Навчальний посібник. - М.: Інститут міжнародного права та економіки імені А.С. Грибоєдова -. 376 с., 2000 - перейти до змісту підручника

20. ІНСТРУКЦІЯ ПРО ОПЛАТУ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, НАДАНОЇ АДВОКАТАМИ ГРОМАДЯНАМ, ПІДПРИЄМСТВАМ, УСТАНОВАМ, ОРГАНІЗАЦІЯМ І КООПЕРАТИВІВ (ЗАТВ. МІН'ЮСТОМ СРСР 10 КВІТНЯ 1991) (ДІЄ З ОБМЕЖЕННЯМИ

)

I. Загальні положення

1. Основним принципом оплати праці за юридичну допомогу, що надається адвокатами громадянам, підприємствам, установам, організаціям та кооперативам, є угода між адвокатом і особою, яка звернулася за допомогою.

При оплаті за угодою громадянину належить право вибору конкретного адвоката.

За відсутності угоди про оплату між адвокатом і особою, яка звернулася за юридичною допомогою, оплата встановлюється адвокатом чи керівником юридичної консультації (іншого об'єднання) за мінімальними ставками, передбаченими цією Інструкцією. У такому ж порядку встановлюється розмір оплати за юридичну допомогу при віднесенні її на рахунок держави у випадках, передбачених Законами.

2. При наданні правової допомоги іноземним юридичним і фізичним особам, а також у випадках виконання доручень, не передбачених цією Інструкцією, розмір оплати встановлюється за згодою сторін.

3. Угода про характер і обсязі прийнятого адвокатом доручення, про розмір оплати юридичної допомоги та інших витратах, пов'язаних з виконанням доручення, оформляється реєстраційною карткою, яка підписується адвокатом і особою, яка звернулася за допомогою.

4. Плата за юридичну допомогу (крім валютних надходжень) вноситься до каси або на поточний рахунок юридичної консультації (іншого об'єднання) у відділенні відповідного банку.

Грошові надходження в іноземній валюті за надання юридичної допомоги іноземним громадянам, організаціям та фірмам вносяться у відповідний банк у порядку, встановленому законодавством.

5. При встановленні розміру оплати за юридичну допомогу за ставками, передбаченими цією Інструкцією, в місцевостях, де до заробітної плати працівників невиробничих галузей народного господарства встановлено районні коефіцієнти і надбавки, оплата юридичної допомоги підвищується у відповідних розмірах.

6. Із суми, що надійшла за виконання доручення, адвокату може бути виплачений аванс, відповідний обсягом фактично виконаної роботи за певний період.

7. У разі відмови від допомоги адвоката звернулася повертається внесена ним грошова сума з утриманням частини її за фактично виконану адвокатом роботу.

8. При неможливості виконати доручення або довести його до кінця з причин, не залежних від адвоката, невідпрацьована частину гонорару повертається або, за згодою клієнта, перекладається на рахунок іншого адвоката, який продовжує виконання доручення. Сума, підлягає утриманню або доплату, визначається керівником юридичної консультації (іншого об'єднання) за погодженням з звернулися за допомогою і адвокатом.

9. У разі несумлінного виконання професійних обов'язків президія колегії вправі утримати з адвоката повністю або частково гонорар, внесений в юридичну консультацію (інше об'єднання), для повернення його звернулася за юридичною допомогою.

10. Відповідальність за правильність встановлення розміру оплати за прийнятим дорученням несуть керівник юридичною консультацією (іншого об'єднання) і адвокат.

Контроль за правильним застосуванням цієї Інструкції здійснює президія колегії адвокатів.

II. Юридична допомога, що надається громадянам безкоштовно

11. Юридична допомога надається безкоштовно у випадках, передбачених чинним законодавством про адвокатуру.

12. Президія колегії адвокатів або керівник юридичної консультації (іншого об'єднання) має право повністю або частково звільнити громадянина від оплати і в інших випадках з урахуванням конкретних обставин.

13. При наданні юридичної допомоги відповідно до пункту 11 цієї Інструкції за бажанням звернулася за допомогою з ним може бути укладено угоду з оплатою праці адвоката на загальних підставах.

III. Плата за консультації (поради) з правових питань та за складання правових документів

14. За відсутності угоди оплата проводиться у таких розмірах:

а) консультації (поради) - не менше 5 руб.;

б) складання правових документів - не менше 15 руб.;

в) складання запитів, довідок - не менше 5 руб.;

г) складання скарг в адміністративних справах - не менше 30 руб.;

д) виклик адвоката на будинок - не менше 30 руб. без урахування транспортних витрат;

е) виклик адвоката в місця позбавлення волі - не менше 30 руб.;

ж) складання проектів статутів, договорів та ін складних документів - не менше 300 руб.

Оплата конкретної юридичної допомоги у випадках, передбачених п. «д», проводиться додатково.

IV. Плата за ведення кримінальних справ на попередньому слідстві і в судах першої інстанції

15. За відсутності угоди між сторонами плата за участь адвоката в розслідуванні і в судах першої інстанції встановлюється не менше 50 рублів на день.

16. За участь адвоката в розпорядчому засіданні суду плата стягується не менше 40 рублів на день.

17. За здійснення адвокатом захисту двох і більше осіб стягується плата не менше 75 відсотків з кожного від сум, установлених пунктами 15 і 16 цієї Інструкції.

18. За час перерв у судових засіданнях стягується не менше 50 відсотків плати за день судового засідання.

19. За підготовку до ведення справи в суді, за вивчення адвокатом справи, протоколу судового засідання, а також за надання юридичної допомоги засудженому або виправданому при ознайомленні їх з протоколами стягується плата не менше 40 рублів за кожний день.

V. Плата за ведення цивільних справ у суді першої інстанції та адміністративних справ

20. За відсутності угоди між сторонами плата за ведення цивільних справ у суді першої інстанції стягується в розмірі не менше 50 рублів за день.

21. За ведення адміністративних справ, а також за представництво в державних та інших організаціях, а також при позасудовому розгляді спору стягується плата не менше 40 рублів за день.

22. За представництво інтересів кількох осіб, а також за час перерв у судових засіданнях розмір плати встановлюється стосовно пунктів 17,18 цієї Інструкції.

За підготовку до ведення справи в суді, за вивчення справи і протоколу судового засідання стягується плата не менше 40 рублів на день.

За доповідь позовних матеріалів або подання пояснень за позовом на особистому прийомі у судді стягується плата не менше 30 рублів.

VI. Плата за ведення кримінальних, цивільних та адміністративних справ у судах другої інстанції та у порядку нагляду

23. За відсутності угоди сторін за складання касаційної скарги на вирок і рішення, приватної скарги на ухвалу суду, а також скарги в адміністративній справі, пояснень за протестами і скаргами адвокатом, які не брали участі в суді першої інстанції, стягується плата не менше 60 відсотків суми, що підлягає оплаті в суді першої інстанції або в адміністративному органі (п.п.15, 20, 21 цієї Інструкції).

24. За ведення справи стосовно однієї особи в суді другої інстанції адвокатом, які брали участь у цій справі в суді першої інстанції, стягується плата не менше 50 відсотків, а не брали участь у суді першої інстанції - не менше 80 відсотків за ведення цієї справи в суді першої інстанції (пп.15, 20,21 цієї Інструкції).

При тривалості судового процесу понад одного дня стягується плата не менше 40 рублів за кожний наступний день.

25. За підготовку і вивчення справи до ведення його в касаційній і наглядовій інстанціях стягується плата не менше 40 рублів на день.

26. За складання скарги на які вступили в законну силу вирок, рішення, ухвалу, постанову суду або пояснення по протесту адвокатом, які брали участь у суді першої або другої інстанції, стягується не менше 50 відсотків, а не брали участь у суді першої або другої інстанції - не менше 80 відсотків суми, що підлягає оплаті за ведення цієї справи в суді першої інстанції (пп.15, 20, 21 Інструкції).

За складання повторних скарг справляється плата в розмірі не менше 50 відсотків спочатку призначеної суми за ведення справи в порядку нагляду.

За доповідь наглядової скарги на особистому прийомі стягується не менше 40 рублів.

За участь адвоката у засіданні суду наглядової інстанції стягується плата в розмірі, установленому пп.15, 20 і 21 цієї Інструкції.

VII. Оплата юридичної допомоги, наданої підприємствам, установам, організаціям та кооперативам

27. Для надання юридичної допомоги підприємствам, установам, організаціям та кооперативам юридичні консультації (інші об'єднання) і адвокати укладають з ними договори з оплатою цієї роботи почасово або за разовими дорученнями.

Розмір оплати встановлюється за згодою сторін.

VIII. Оплата витрат, пов'язаних з виїздом адвоката

28. У справах, ведення яких пов'язане з виїздом, крім основної оплати, передбаченої цією Інструкцією, стягуються витрати на відрядження адвоката за угодою сторін (вартість проїзду будь-яким видом транспорту, оплата готелю, добові та інші витрати).

За відсутності угоди сторін розмір витрат на відрядження визначається президією колегії адвокатів відповідно до законодавства.

Крім того, у випадках, якщо основна плата за дні виїзду виявляється нижче середнього заробітку, адвокату за рахунок звернулася за допомогою (громадянина чи юридичної особи) відшкодовується різниця до середнього заробітку.

29. Ця Інструкція вводиться в дію з 10 квітня 1991 року.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20. ІНСТРУКЦІЯ ПРО ОПЛАТУ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, наданої адвокатами громадянам, підприємствам, установам, організаціям і кооперативів (затв. Мін'юстом СРСР 10 квітня 1991) (діє з обмеженнями "
 1. Тема V. АДВОКАТУРА РОСІЇ ПЕРІОДУ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ 90-х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ
  оплати праці адвокатів. Судово-правова реформа 1990-х рр.., що викликає не тільки позитивні оцінки, але й обгрунтовану критику, істотно змінила правовий статус адвоката і адвокатських об'єднань. Хоча новий Закон «Про адвокатуру РФ» ще не прийнятий (на травень 2000 р.) і діє Положення про адвокатуру РРФСР 1980 р., права адвоката і його правозахисні, можливості розширилися у зв'язку з
 2. 3. Участь адвоката у провадженні у кримінальних справах у зв'язку з нововиявленими обставинами
  оплати юридичної допомоги, наданої адвокатами громадянам, підприємствам, установам, організаціям та кооперативам (затверджена Мін'юстом СРСР 10 квітня 1991) , розробляє відповідні рекомендації про порядок оплати, які розсилаються в усі юридичні консультації. Однак, ст. 22 Положення про адвокатуру РРФСР передбачила випадки надання громадянам юридичної допомоги безкоштовно. В
 3. Глава V. Юридичні консультації
  інструкцією розмір оплати за виконувану адвокатами роботу, а також звільняє від оплати за юридичну допомогу. Здійснює контроль за дотриманням порядку оплати праці адвокатів; здійснює контроль за якістю роботи адвокатів, проходженням стажування та проводить заходи, спрямовані на поліпшення роботи адвокатів і стажистів; забезпечує, дотримання адвокатами правил
 4. Злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  інструкції стосовно лікаря-педіатра міської лікарні та з наказів про повноваження лікаря, Н. як рядовий лікар-педіатр не володів ні організаційно-розпорядчими, ні адміністративно-господарськими функціями і тому не був посадовою особою. Отже, він не може розглядатися як суб'єкт злочину, передбаченого ст. 290 КК РФ (отримання хабара). Дії Н. з підробки
 5. § 2. Історичний нарис розвитку адвокатури
    оплати послуг. На основі Закону про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік від 16 серпня 1938 було прийнято Положення про адвокатуру СРСР (постанова РНК СРСР від 16 серпня 1939 р.) 1. Згідно з Положенням колегії адвокатів (замість колегій захисників) створювалися в автономних республіках, краях, областях як добровільних професійних об'єднань. Передбачалися
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    інструкцій, що на практиці передбачало дачу хабарів різним державним чиновникам. Як стверджує де Сото, лише зняття непотрібних бюрократичних перепон негайно викличе економічний підйом в країні і зниження рівня корупції. 64 Німецький тижневик "Der Spiegel" зіграв провідну роль у викритті на початку 1980-х рр.. деяких політичних партій і політичних діячів,
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    оплаті управлінського та фізичної праці, ліквідація професійної армії та загальне озброєння народу, управління всім народним господарством як єдиної фабрикою, тобто усунення товарно-грошової форми господарювання і заміна її обміном і розподілом продуктів, розподільної соціальним середовищем, держава як знаряддя, за допомогою якого насильно затверджується новий суспільний лад,
 8. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    оплату підприємством фактично отриманої за договором продукції свого партнера, постачальника. Таке економічне рішення, замисленню і як засіб поліпшити якість продукції, було прибраний в форму постанови Ради Міністрів СРСР і, звичайно ж, ЦК КПРС. Передбачалося посилити договірні відносини, роль договору як конкретизатора плану, вплив споживача на якість отримуваної продукції
 9. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
    інструкцій і т.п. Видаються при тому правозастосовні акти мають індивідуальний, а не загальний характер, вони ніби «нагинають під ярмо закону» тих конкретних громадян, які не хочуть добровільно і самостійно дотримуватися, виконувати право, а також тих учасників суспільних відносин, на яких падає вибір конкретного правоприменителя для організації відповідного порядку, стабільності,
 10. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    інструкцій можна було прочитати: «начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань з урахуванням прав, наданих йому цим становищем». Про зв'язок юридичної відповідальності з державою вже згадувалося. Але тут важливо підкреслити, що тільки держава встановлює міри цієї відповідальності і тільки органи держав їх здійснюють у порядку, який
 11. 4. Правові засади захисту державної таємниці та іншої інформації обмеженого доступу
    інструкції, порядок роботи зі службовою інформацією »). Відповідальність за збереження службової таємниці несе керівник державної організації, і він же визначає склад інформації, доступ до якої обмежується в інтересах функціонування цієї державної організації. Не може бути віднесена до службової таємниці інформація, засекречування якої заборонено вже
 12. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
    інструкції з експлуатації, каталоги, прайс-листи та інші брошури). Від узгоджених у договорі обмежень щодо діяльності постачальника і дистриб'ютора залежить та чи інша різновид дистриб'юторських відносин. Дистрибьютору може бути надано монопольне право, що означає, що протягом терміну дії договору постачальник зобов'язується не передавати іншій особі в межах
 13. § 2. Адвокатура
    інструкціями та методичними рекомендаціями. В даний час основним організаційним об'єднанням осіб, які займаються адвокатською діяльністю, є колегія адвокатів. Колегія адвокатів є юридичною особою, яка має свою печатку та бланк, рахунок у банку. Освіта колегії здійснюється за ініціативою групи засновників. Організація і порядок діяльності колегії визначаються
 14. § 4. Поняття правосуддя та його принципи
    оплати захисника, то йому може бути наданий захисник безкоштовно. Підсудний може відмовитися від захисника і захищати себе сам, але в деяких випадках участь захисника обов'язково. До них відносяться справи про злочини неповнолітніх, глухих, німих, сліпих та інших осіб, які в силу своїх фізичних чи психічних недоліків не можуть самі здійснювати своє право на захист; осіб, які не
 15. Тема XIV. АДВОКАТ У цивільному судочинстві
    оплата державного мита. Стаття 126 ЦПК РРФСР містить перелік вимог до форми і змісту позовної заяви. Насамперед, як уже зазначалося раніше, позовна заява подається до суду в письмовій формі. Займаючись підготовкою проекту позовної заяви, адвокат повинен встановити правильне і повне найменування судової інстанції - адресата позовної заяви та вказати його в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua