Головна
ГоловнаCоціологіяЕтносоціологія → 
« Попередня Наступна »
Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003 - перейти до змісту підручника

конфліктогенних ВУЗЛИ

Робота, дім і міжособистісне спілкування - чи не універсальні сфери життя, де можуть траплятися хворобливі ситуації , несправедливо кривдять людини через його етнічної приналежності. Однак, незважаючи на виявлені навесні 1996 широкі масштаби імпульсів занепокоєння, що йдуть зі сфери міжнаціональних відносин, самі ці відносини, як в Башкортостані в цілому, так і в столиці республіки, більшість респондентів оцінили як нормальні, без масових випадків порушення справедливості на національному грунті , у тому числі на грунті особистої національної приналежності опитаних. Більше половини (56.7%) елітної інтелігенції Уфи за останні один-два роки не відчували будь-яких ускладнень або порушень норм справедливості при вступі на роботу, 53.3 - при отриманні житла та інших матеріальних благ і, нарешті, ще 46,0% - у побутовому спілкуванні.
Рідко або лише іноді етнічна приналежність ставала, за самооцінкою опитаних, причиною труднощів при вступі на роботу (26.1%), при розподілі матеріальних благ і житла (21.3), а також при спілкуванні з людьми різних національностей (44.0%). І лише незначний відсоток осіб, відповідно 9.9, 9.6 та 4.1% зустрічалися в названих сферах з утрудненнями постійно або досить часто з тієї ж причини (. 221).
Національна приналежність як фактор труднощів
в деяких життєво важливих сферах
(за підсумками опитування елітної інтелігенції), 1996 р., в %

Чи стикалися Ви за останній час (1-2 роки) з порушеннями справедливості через ної приналежності?

Національ-

А. Професійна кар'єра

Як часто


При надходженні на

роботу, ВУЗУфа

башкири

татари

російські

інші

Ніколи

56.7

48.1

61.4

58.9

59.4

Рідко

8.2

6.2

13.3

6.3

6.3

Іноді

17.9

35.8

8.4

12.6

12.5

Часто

7.2

3.7

9.6

8.4

6.3

Постійно

2.7


2.4

4.2

6.3

Не змогли відповісти

7.2

6.2

4.8

9.5

9.4

Б. Розподіл матеріальних благ

Як часто

При отриманні житла та інших матеріальних

і
благ


Уфа

башкири

татари

російські

інші

Ніколи

53.3

40.7

61.4

57.9

50.0

Рідко

8.2

8.6

8.4

8.4

6.3

Іноді

13.1

19.8

7.2

12.6

12.5

Часто

7.2

18.5

2.4

3.2

3.1

Постійно

2.4

1.2


3.2

9.4

Не змогли відповісти

15.8

11.1

20.5

14.7

18.8

В. У побутовому спілкуванні

Як часто


При спілкуванні

з оточуючими людьмиУфа

башкири

татари

російські

інші

Ніколи

46.7

38.3

51.8

48.4

43.8

Рідко

22.0

25.9

19.3

22.1

18.8

Іноді

22.0

28.4

19.3

21.1

15.6

Часто

3.4

3.7


2.1

15.6

Постійно

0.7


1.2


3.1

Не змогли відповісти

5.8

3.7

8.4

6.3

3.1


За вказаної загальної, відносно благополучною, картиною все ж вгадувалися деякі міжетнічні відмінності - во "зустрічах" з випадками несправедливості. Титульне населення дещо частіше, ніж нетитульні, фіксувало свої образи і претензії в кожній з виділених сфер. Так, наприклад, на відміну від 61.4% татар і 58.9% росіян, ні разу не зіткнулися за останні один-два роки з порушеннями справедливості при вступі на роботу, серед башкирів питома вага подібних людей був хоч і не набагато, але все ж нижче - 48.1%.
Ще більш різким був контраст між башкирами, з одного боку, і між татарами та росіянами, з іншого - у сфері розподілу житла і матеріальних благ. Питома вага «не скривджених" серед перших становив 40.7%, серед других помітно більше - 61.4 і 57.9%.

Найрідше соціальний дискомфорт виникав у сфері побутових відносин. Але й тут питома вага повністю благополучних громадян башкирської національності, тобто тих башкир, яким ніколи за останній час не довелося випробувати несправедливе до себе ставлення, склав 38.3% і був істотно менше, ніж частки більш щасливих в цьому відношенні татар (51.8) і росіян (48.4%) (див.. 221).
Таким чином, якщо підсумувати підсумки весняного (1996 р.) опитування елітної інтелігенції м. Уфи, то можна з певною обережністю зробити висновок: ступінь задоволеності серед татарської, російської та інонаціональної інтелігенції була дещо вище, ніж серед башкирської, в кожній з трьох виділених сфер і насамперед у сфері отримання житла та розподілу матеріальних благ. Не виключено, що більш песимістична самооцінка башкирської інтелігенції складалася двояким шляхом - на підставі об'єктивних і суб'єктивних факторів. З одного боку, вона, дійсно, генетично, будучи менш урбанізованої і більше пов'язаний країнами з селом, відчувала в місті - в ході соціалізації та адаптації - серйозні труднощі. З іншого боку, у неї як у частині титульної нації, що відрізняється високими темпами етнічної мобілізації, могли бути більш завищені вимоги й очікування в порівнянні з інтелігенцією інших національностей.
  1.  
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " конфліктогенних ВУЗЛИ "
 1. МЕТАФІЗИКА ЯК ПІДСТАВИ АНАЛІЗУ ДУХОВНОСТІ
  вузли, службовці опорними і направляючими пунктами життя і свідомості духу; ці вузли зобов'язані своєю міцністю і міццю саме тому, що вони , доведені до свідомості, суть в собі і для себе сущі поняття його сутності. Найважливіший пункт, уясняются природу духу, - це відношення не тільки того, що він є в собі, до того, що він є насправді, а й того, чим він себе знає; так як дух є за своєю
 2. XII. Зміни форми, викликані іншими причинами
  вузли тих пагонів, які терплять нужду в соку. Розвиток і нерозвиненість бічних осей часто пояснюється подібним же чином. § 240. Ті морфологічні ознаки, які відрізняють взагалі гамо-генетичні осі від агамогенетіческіх, а саме нерозвиненістю междоузлий і зменшення зростання листових органів, виникли спочатку внаслідок нестачі в деяких матеріалах, необхідних для подальшого
 3. Система дискретної оплати
  конфликтогенов в спілкуванні) - 10%; S душевність і теплота в атмосфері спілкування - 10%. Ця ідея здасться привабливою дуже для багатьох керівників, які іноді роками не можуть «побудувати» своїх секретарів, але без одного додаткового штриха її практична реалізація може бути скрутною. Дійсно, а хто повинен вести весь цей облік і в разі чого формулювати претензії? Ви,
 4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)
  вузли та окремі регіони). 40. Природокористування в умовах радіаційного забруднення території Білорусі.
 5. 6.6.2. Національно-державні інтереси Росії в новій геополітичній ситуації
  вузли знаходяться на території України, Білорусії та Молдови. Геополітичні зміни торкнулися і кордонів Росії. У рамках СРСР з 77 адміністративно-політичних одиниць тільки 13 були прикордонними, сьогодні прикордонними є більше половини. Змінилося і
 6. 3. Зміст ліцензійного договору
  вузли, деталі та сировину. Передача технічної документації оформляється двостороннім приймально-здавальних актом. Оскільки предметом ліцензійного договору є надання ліцензіату тільки виключного права використання об'єкта промислової власності, передача за договором технічної документації, зразків виробів і досвіду ліцензіара, по суті, служить формою постачання ліцензіата
 7. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ космополітичних ДЕРЖАВ
  вузли і відкрити шляхи для діяльності і переговорів. Мабуть, з ідеї космополитизации національних держав може вирости нова миротворча стратегія вирішення хронічних національних конфліктів і імперських залежностей, так як завдяки цій стратегії можна компенсувати втрату національної автономії розширенням об'єднаного суверенітету беруть участь в цьому процесі урядів
 8. Джерела та література
  Аврех А.Я. Розпад тредьіюньской системи. - М., 1985. Алексєєва І.В. Агонія серцевого згоди. - М., 1990. Олександр Іванович Гучков розповідає / / Питання історії. - 1991. - № 7-12. Анатомія революції: 1917 рік у Росії. Маси, партії, влада. - СПб. 1994. Ананьич Б.В., "Р.Ш. Ганелін Криза влади в Росії. Реформи і революційний процес. 1905-1917. / / Реформи чи революція? Росія 1917:
 9. Рубежі ворожнечі та світу
  вузли на Балканах, в Криму та Афганістані, де на потрійних цивілізаційних кордонах часто народжується вибухонебезпечна енергетика. Якщо зіставити великі вогнища напруженості з етноланд-шафтно рубежами, то багато історичних епіцентри конфліктів розташовані на потрійних конфесійних межах світових цивілізацій: - західнохристиянської, православної та ісламської (Балкани, Ліван, Крим); -
 10. 63. Адміністративно-територіальний устрій суб'єктів Російської Федерації
  вузли та інші економічно важливі об'єкти . Курортними селищами є населені пункти, розташовані у місцевостях, що мають лікувальне значення. До дачним селищам відносяться населені пункти, основне призначення яких полягає в обслуговуванні міст в якості місця літнього відпочинку. На території деяких суб'єктів Федерації для компактно проживають чисельно невеликих груп наііональ-»
 11. . 8.1. Програмна лекція 8.1. по модулю 8 "Основи неоекології" Геоекологія - як невід'ємна частина неоекології; Забруднення - основні поняття, класифікація, наслідки.
  вузли ореолів забруднення , регіональне поле забруднення. 4.11.3Плотность забруднення - як кількісна міра забруднення. Критична щільність. 4.12. Вплив забруднень на живі організми. 4.12.1 ПДВ і ГДК. 4.12.2 Cанитарно-захисна зона. 4.12.3 Рівень концентрації забруднюючих речовин. Порогової концентрації забруднюючих речовин. Ксенобіотики. Допустимі рівні.
 12. Прийняття демократичної Конституції у 1978 р. Держава автономій - нова модель державного устрою
  конфліктогенності йдуть глибоко в історію. Вони викликані опором різних етнічних груп злиття в єдину націю, центром якої стала середньовічна Кастилія зі своєю мовою, культурою, адміністрацією та армією. Підвищена етнонаціональна активність басків, каталонців і галісійців (набагато меншою мірою) пояснюється також інтернаціоналізацією матеріальних і духовних цінностей, урба
 13. III. Відправлення нервової системи
  вузли з'єднуються і знову з'єднуються між собою, ми зрозуміємо, яким чином саме слабке враження, вироблене на реціпіомоторний нерв, може викликати в ліберомотор-них центрах така кількість сили , яка, будучи розряджена і спрямована по дірігомоторним нервах, може викликати сильні мускульні скорочення. Наприклад, легкий звук може викликати конвульсії всього тіла. § 22. Тепер ми
 14. ГЛОБАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ - ПІВНІЧ
  вузли буття розв'язані. буттєвих проблеми позбавлені сенсу на Півночі, бо Північ сам є унікальна проблема, яка не визнає ніяких
 15. 1.2.1. Оцінка діяльності підрозділів вузу щодо ефективного забезпечення ходу навчального процесу
  вузли та пучності потоків інформації показуватимуть, які служби задіяні в роботі більше, а які менше, враховуючи при цьому оперативність вирішення завдань. Фактично немає потреби створювати додаткові структури, в університеті функціонує група АСУ, необхідно розширити її повноваження з обробки інформації для допоміжних служб. Питання тут пов'язаний з оптимізацією інформаційних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua