Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня
ГРИБАНОВ В.П. . ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут",. - 411 с. (Класика російської цивілістики)., 2001 - перейти до змісту підручника

КОРОТКА БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА В. П. ГРИБАНОВА

1953

1. Основні риси планових цивільно-правових договорів та історія їх розвитку: Автореф. дісс. ... канд. юрид. наук. М., 1953.

1955

2. Правові наслідки переходу майна за договором купівлі-продажу у радянському цивільному праві / / Рад. гос-во і право. 1955. N 8.

1956

3. Договір купівлі-продажу по радянському цивільному праву. М.: Изд-во МГУ, 1956.

4. Збірник завдань по радянському цивільному праву. М.: Изд-во МГУ, 1956 (у співавторстві).

5. Охорона права соціалістичної власності: План спецсемінари. М.: Изд-во МГУ, 1956 (у співавт. З А. М. Белякова).

6. Господарські договори та арбітражна практика: План спецсемінари. М.: Изд-во МГУ, 1956 (у співавт. З Г. С. Амерханова, А. А. Ка-равайкіним).

7. Рецензія на кн.: Новицький І. Б. Роль радянського цивільного права у здійсненні госпрозрахунку і режиму економії / / Моск. ун-т. 1956. 18 травня.

8. Рецензія на кн.: Іоффе О. С. Відповідальність по радянському цивільному праву / / Соц. законність. 1956. N 5 (у співавт. З П. Д. Камінської).

9. Рецезія на кн.: Окремі види зобов'язань / / Соц. законність. 1956. N 6 (у співавт. З А. А. Каравайкіним).

1957

10. Плановий характер договору залізничного перевезення / / Питання транспортного права: Зб. статей. М.: Изд-во АН СРСР, 1957.

1958

11. Закон про договірну систему у соціалістичному господарстві НДР / / Держава і право зарубіжних країн: Зб. статей N 2 (9). М.: Изд-во МГУ, 1958.

1959

12. Поняття радянського цивільного права; Зміст права державної соціалістичної власності; Підстави виникнення права державної соціалістичної власності; Поняття і основні принципи виконання зобов'язань; Значення цивільно-пра-разі виникнення правової відповідальності та умови її настання; Наявність шкоди або збитків як умова настання цивільно-правової відповідальності; Протиправність поведінки зобов'язаної особи як умова настання цивільно-правової відповідальності / / Радянське цивільне право: Підручник. Т. 1. М.: Госюриздат, 1959.

13. До питання про поняття права власності / / Вісник Московського університету. 1959. N 3.

1960

14. Короткий юридичний словник-довідник для населення. М.: Госюриздат, 1960 (редагування розділу <Цивільне та житлове право>).

15. Договір поставки. Посібник для студентів юридичного факультету. М.: Изд-во МГУ, 1960.

16. Відповідальність за недопоставку продукції за договором поставки в арбітражній практиці / / Питання цивільного права в практиці суду та арбітражу: Зб. статей. М.: Изд-во МГУ, 1960.

17. Договір купівлі-продажу з розстрочкою платежу / / Радянська держава і право. 1960. N 8 (у співавт. З А. Ю. Кабалкіна).

18. Закон про господарські відносини між соціалістичними організаціями в Чехословаччині / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1960. N 1 (у співавт. З В. Мироновим).

19. Про достоїнства і недоліки курсу лекцій О. С. Іоффе / / Радянська держава і право. 1960. N 3.

20. Питання цивільного права / / Юридичний довідник депутата місцевої Ради. М.: Изд-во МГУ, 1960 (розділ).

21. Питання радянського сімейного права / / Юридичний довідник депутата місцевої Ради. М.: Изд-во МГУ, 1960 (розділ).

22. Збірник завдань по радянському цивільному праву. М.: Изд-во МГУ, 1960 (у співавторстві).

1961

23. Договір поставки; Зобов'язання з безпідставного отримання або заощадження майна / / Радянське цивільне право: підручник. т. 2. М.: Госюриздат, 1961.

24. Юридичні особи. М.: Изд-во МГУ, 1961.

25. Важливий етап у розвитку радянського законодавства (до обговорення проекту Основ цивільного законодавства) / / Рад. гос-во і право. 1961. N 1 (у співавт. З С. М. Корнєєвим, В. П. Мозоліна).

26. Народний університет правових знань / / Соц. законність. 1961. N 5 (у співавт. З В. К. Гулевич).

27. Порядок розподілу відомчої житлової площі / / Ради депутатів трудящих. 1961. N 8.

28. Тлумачення і застосування цивільних законів в арбітражній практиці / / Тези наукової конференції. Київ, 1961.

1962

29. Питання цивільного та сімейного права / / Юридичний довідник депутата місцевої Ради. Вид. 2. М.: Изд-во МГУ, 1962.

30. Відповідальність сторін за договором поставки. М.: Госюриздат, 1962.

31. Нове у регулюванні відносин власності Основами цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1962. N 5.

Пер. румунською яз. в журналі: Drept Buc. 1962. N 6. р. 38 - 42.

32. Рецензія на кн.: Маслов В. Ф. Здійснення і захист права особистої власності / / Рад. гос-во і право. 1962. N 9.

1963

33. Правове регулювання збутової і постачальницької діяльності / / Юридичний довідник господарника. М.: Изд-во МГУ, 1963.

34. Народні університети правових знань. М.: Знание, 1963 (у співавторстві з В. К. Гулевич).

35. Право особистої власності в період розвиненого будівництва комунізму. М.: Госюриздат, 1963 (у співавт. З Л. А. Дульнєвої).

36. Подальший розвиток юридичної особи державного підприємства / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1963. N 2.

37. Право на захист як одна з правомочностей суб'єктивного цивільного права / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1963. N 3.

1964

38. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав / / Рад. гос-во і право. 1964. N 7 (у співавт. З О. С. Іоффе).

39. Житлові права радянських громадян. М.: Знание, 1964 (у співавт. З А. Ю. Кабалкіна).

40. Збірник завдань по радянському цивільному праву. М.: Госюриздат, 1964 (у співавторстві).

41. Основні принципи соціалістичного планування і питання правового регулювання матеріально-технічного постачання / / Питання радянського цивільного права. М.: Изд-во МГУ, 1964 (редагування).

42. Що треба знати про цивільному законодавстві. М.: Знание, 1964 (у співавт. З В. К. Пучінскій).

1965

43. Договір купівлі-продажу по радянському цивільному праву. М.: Изд-во МГУ, 1965.

1966

44. Народний університет за правні знання в СРСР / / Соц. право. 1966. N 2 (болгарською яз.

).

45. Принципи здійснення цивільних прав / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1966. N 3.

46. У юристів Болгарії / / Рад. юстиція. 1966. N 3.

1967

47. Інтерес у цивільному праві / / Рад. гос-во і право. 1967. N 1. Пер. угорською мовою. в журналі: Magyar jog.-Budapest. 1967. N 8.

48. Про поняття нетрудового доходу / / Рад. юстиція. 1967. N 9.

49. Про застосування санкцій за витяг нетрудового доходу / / Вісник МГУ. Сер. Право. 1967. N 3.

50. Терміни в цивільному праві. М.: Знание, 1967.

51. Навчальний план і приблизна програма факультету цивільного і трудового законодавства народних університетів правових знань. М.: Знание, 1967.

1968

52. Межі свободи заповітів вкладів / / Рад. гос-во і право. 1968. N 3.

53. Межі самозахисту цивільних прав / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1968. N 4.

54. Межі застосування заходів оперативного характеру при поставках продукції / / Рад. юстиція. 1968. N 7.

55. Право на захист як одна з правомочностей суб'єктивного цивільного права / / Вісник Московського університету. Сер. Право. 1968. N 3.

56. Збірник завдань з цивільного права. М.: Юрид. літ., 1968 (у співавторстві).

1969

57. До питання про розмежування права державної соціалістичної власності та права оперативного управління / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1969. N 3. Пер. чеською яз. в журналі: Arbitrazni praxe. 1969. N 9.

58. Радянська держава як суб'єкт цивільного права; Юридичні особи; Поняття і підстави виникнення зобов'язань; Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань; Загальна характеристика цивільного права інших соціалістичних країн / / Цивільне право: Підручник. М.: Изд-во Юрид. літ., 1969.

1970

59. Основні проблеми здійснення та захисту цивільних прав / / Автореф. дісс. : Докт. юрид. наук. М.: Изд-во МГУ, 1970.

1971

60. Парторганізація і навчальний процес / / Московський університет. 1971. 25 травня.

61. Правозастосовна практика в галузі господарського законодавства / / Науково-технічне співробітництво <Підприємство-ВНЗ>. М.: Изд-во МГУ, 1971.

62. Рецензія на кн.: Теоретичні проблеми цивільного права. Збірник наукових праць Свердловського юридичного ін-ту. Свердловськ, 1970. Вип.13 / / Рад. гос-во і право. 1971. N 9.

1972

63. Межі здійснення і захисту цивільних прав. М.: Изд-во МГУ, 1972. Рец.: Соц. законність. 1974. N 1. с. 89 - 90.

1973

64. Основи цивільного, трудового, земельного та колгоспного права: Навчальний посібник. М.: Изд-во МГУ, 1973 (відповідальне редагування).

65. Відповідальність за порушення цивільних прав та обов'язків. М, 1973.

66. Основні тенденції розвитку радянського зобов'язального права / / Рад. гос-во і право. 1973. N 1.

1974

67. Програма курсу <Радянське цивільне та сімейне право>. М., 1974 (відповідальне редагування і співавторство).

68. Сімейне право: Підручник. М.: Юрид. літ., 1974 (відповідальне редагування).

69. Цивільно-правова охорона майнових та особистих прав радянських громадян / / Рад. гос-во і право. 1974. N 12.

1975

70. Соціалістична система господарства і господарське законодавство. Тези доповіді / / Питання держави і права розвиненого соціалістичного суспільства. Харків, 1975.

71. Роль господарських договорів у забезпеченні якості продукції, виконання робіт і надання послуг / / Тези доповідей на Всесоюзній науково-практичної конференції з правових проблем стандартизації, якості продукції та метрології. М., 1975.

72. Шляхи розвитку радянського господарського законодавства / / Правознавство. 1975. N 6 (у співавт. З О. С. Іоффе).

73. Правові проблеми управління якістю продукції. За результатами госпдоговірних досліджень кафедри цивільного права юридичного факультету МГУ / / Управління та право. М., 1975. Вип. 2.

1976

74. Основи радянського житлового законодавства. М., 1976.

75. Господарське законодавство та цивільне право / / Рад. гос-во і право. 1976. N 3 (у співавт. З О. С. Іоффе).

1977

76. Господарське право: Навчальний посібник. М.: Юрид. літ., 1977 (відповідальне редагування і співавторство).

1978

77. Що треба знати кожному про цивільному законодавстві. М.: Знание, 1978.

78. Роль цивільно-правового договору в забезпеченні високої якості продукції / / Правові проблеми управління якістю продукції на базі стандартизації та метрологічного забезпечення: Тези доповідей на Всесоюзній науково-практичної конференції. 18 - 19 жовтня 1978 Свердловськ, 1978.

79. Програма курсу <Радянське цивільне та сімейне право>. М., 1978 (у співавт. З С. М. Корнєєвим, В. А. Рясенцева і А. М. Белякова).

80. Програма курсу <Радянське господарське право>. М., 1978 (у співавт. З О. А. Красавчикова).

1979

81. Поняття радянського цивільного права; Наука радянського цивільного права; Цивільне правовідношення; Терміни в цивільному праві; Здійснення і захист цивільних прав; Відповідальність по радянському цивільному праву / / Радянське цивільне право: Підручник. Т. 1. М.: Юрид. літ., 1979 (переведений на іспанську та китайську мови).

 82. Сімейне право зарубіжних європейських соціалістичних країн. М.: Прогресс, 1979 (спільне редагування з А. М. Белякова). 

 1980 

 83. Договір купівлі-продажу. Купівля-продаж будинку з умовою довічного утримання. Мена. Дарування; Авторське право / / Радянське цивільне право: Підручник. Т. 2. М.: Юрид. літ., 1980 (переведений на іспанську та китайську мови). 

 84. Винагорода при виданні творів радянського автора в перекладі іншою мовою / / Соц. законність. 1980. N 10 (у співавт. З І. В. Са-вельевой). 

 1981 

 85. XXVI з'їзд КПРС і проблеми радянського цивільного права / / Вісник Московського університету. Сер. 11 <Право>. N 5. 

 86. Основи цивільного законодавства та проблеми вдосконалення правового регулювання цивільних відносин / / Вісник Московського університету. Сер. 11 <Право>. N 6 (у співавт. З С. М. Корнєєвим). 

 87. Юридичний довідник депутата місцевої Ради народних депутатів.

 Розділ VI. Питання цивільного законодавства. М.: Изд-во МГУ, 1981. 

 88. Радянське право: Підручник. М.: Вища школа, 1981 (редагування і співавторство). 

 1982 

 89. Роль громадянського права в забезпеченні задоволення потреб громадян у житлових приміщеннях / / Доповідь на I Міжнародній конференції з цивільного права соціалістичних країн. Берлін, 1982 (німецькою мовою).. 

 90. Договір про будівництво промислових та інших об'єктів у зовнішньоекономічних зв'язках СРСР / / Зовнішня торгівля. 1982. N 9. 

 1983 

 91. Основи радянського житлового законодавства. М., 1983. Рец.: Сов. юстиція. 1984. N 19. С. 25 - 26. 

 92. Господарський договір. Гавана, 1983 (у співавт. З О. А. Красавчиков-вим, іспанською яз.). 

 1984 

 93. Ефективність цивільного законодавства. М.: Изд-во МГУ, 1984 (§ 1, 2, 3 гл. 1 і відповідальне редагування). Рец.: Правознавство. 1985. N 5; Сов. гос-во і право. 1986. N 12. 

 94. Практикум по радянському цивільному праву. У 2 ч. М.: Вища школа, 1984 (у співавторстві). 

 95. Цивільно-правові обов'язки: зміст і фактори, що його визначають / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1984. N 6 (у співавт. З B. C. емом). 

 96. Рецензія на кн.: Чехословацький громадянське право. У 2 ч. Прага, 1982 / / Правознавство. 1984. N 5 (у співавт. З Є. А. Сухановим). 

 1985 

 97. Цивільне право в період Великої Вітчизняної війни / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1985. N 3. 

 98. Рец. на кн.: Зикін І. С. Звичай і звичаю в міжнародній торгівлі. М., 1983 / / Рад. гос-во і право. 1985. N 5. 

 1986 

 99. Методологічні проблеми радянського цивільного права / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1986. N 1. 

 100. Роль радянського цивільного права в реалізації рішень XXVII з'їзду КПРС / / Вісник Московського університету. сер. 11 <Право>. 1986. N 5. 

 101. Юридична служба і локальні нормативні акти / / Рад. юстиція. 1986. N 6 (у співавт. З М. Горбуновим). 

 102. Економічний експеримент і право. М., 1986 (у співавторстві). 

 1987 

 103. Проблеми зміни Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік / / Вісник Московського університету. сер. 11 <Право>. 1987. N 4. 

 104. Ефективність правових засобів у забезпеченні якості продукції. Ч. 1. М., 1987 (відповідальне редагування і співавторство). 

 105. Право особистої власності / / збірник матеріалів II Міжнародної конференції по соціалістичному цивільному праву, що відбулася 28 - 30 травень 1985 р. в Празі. Прага, 1987 (чеською мовою).. 

 1988 

 106. Про перебудову викладання курсу цивільного права / / Правознавство. 1988. N 1. 

 107. Закон про державне підприємство (об'єднання) / / Вісник Московського університету. сер. 11 <Право>. 1988. N 3. 

 108. Правове забезпечення нового господарського механізму / / Вісник Московського університету. сер. 11 <Право>. 1988. N 6. 

 109. Ефективність правових засобів у забезпеченні якості продукції. Ч. 2. М., 1988 (редагування). 

 1989 

 110. Про зростання соціальної цінності цивільного права / / Радянська держава і право. 1989. N 9 (у співавт. З Є. А. Сухановим). 

 111. Право власності у новій редакції Основ цивільного законодавства / / Вісник Московського університету. сер. 11 <Право>. 1989. N 5 (у співавт. З Є. А. Сухановим). 

 112. Правові форми реалізації відносин власності / / Вісник Московського університету. сер. 11 <Право>. 1989. N 4 (у співавт. З Є. А. Сухановим). 

 113. Цивільно-правове регулювання відносин щодо задоволення потреб громадян. М., 1989 (відповідальне редагування і співавторство). 

 114. Право і власність / / Економічна газета. 1989. N 23 (у співавт. З Є. А. Сухановим). 

 1990 

 115. Рецензія на кн.: Матеріальний громадянське право. У 2 т. Прага, 1987 / / Вісник Московського університету. сер. Право. 1990. N 1 (у співавт. З Є. А. Сухановим). 

 1992 

 116. Межі здійснення і захисту цивільних прав. 2-е вид. М.: Російське право, 1992. 

 1993 

 117. Наука цивільного права; Цивільне право в системі права; Юридичні особи / / Цивільне право: Підручник. Т. 1. М.: Бек, 1993 (остання глава - у співавт. З Є. А. Сухановим). 

 118. Поняття договору купівлі-продажу / / Цивільне право: Підручник. Т. 2. М.: Бек, 1993. 

 119. Здійснення і захист цивільних прав (теоретичний семінар); Поняття цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Розмір цивільно-правової відповідальності / / Практикум з цивільного права. Ч. 1. М.: Бек, 1993 (останні три глави - у співавт. З Н. В. Козлової). 

 1994 

 120. Збірник навчально-методичних матеріалів з цивільного права. М.: Де-Юре, 1994 (співавторство). 

 Зміст 

 Грибанов В.П. Здійснення і захист цивільних прав 

 Інформація про книгу 

 УДК 347 

 ББК 67.404 

 Г 82 

 голова редакційної колегії серії: д. ю. н., професор СУХАНОВ Є. А. 

 заст. голови редакційної колегії: генеральний менеджер проекту, к. ю. н., доцент ЕМ В. С. 

 редакційна колегія: д. ю. н., професор КОРНЄЄВ С. М. к. ю. н., доцент КУЛАГІНА Є. В. к. ю. н., доцент КОЗЛОВА Н. В. к. ю. н., доцент ПАНКРАТОВ П. А. 

 Науковий редактор томи: 

 к. ю. н., доцент ЕМ В. С. 

 Грибанов В. П. 

 Г 82 Здійснення і захист цивільних прав. Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут", 2001. - 411 с. (Класика російської цивілістики). 

 ISBN 5-8354-0033-0 

 У пропонованій увазі читачів книзі вміщено праці професора В.П. Грибанова, присвячені проблемам здійснення суб'єктивних цивільних прав; методології виявлення ознак зловживання правом; класифікації та системного аналізу примусових заходів захисту суб'єктивних цивільних прав. У книзі публікуються також монографічні дослідження, що стосуються інститутів права власності та правонаступництва. Опубліковані роботи, безперечно, відносяться до класичної спадщини російської цивілістики. 

 УДК 347 

 ББК 67.404 

 Дана робота видана за підтримки Російського фонду правових реформ 

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "КОРОТКА БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА В. П. Грибанова"
 1. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
    короткою вказівкою на основні напрями буржуазної правової науки, що мають відношення до розглянутої проблеми. [47] O.-W. Jakоbs. Der Grundinhalt der subjektiven Rechte im deutschen und sowjetischen Rechtssystem. , Heft 4, 1964, S. 281. [48] Planiol. Traitй йlйmentaire de droit civil, t. II, nо 871; Л. Жюлліо де ла Морандьер. Цивільне право Франції, т. I. М., ІЛ, 1958, стор 67.
 2. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    короткому курсі «Історії ВКП (б)» Лютневу революцію позбавили свого самостійного місця і пристебнули до першої світової війни. Західні ж історики, як правило, проголошували Лютневу революцію «славної», «загальнонародної», а Жовтневу революцію - більшовицьким змовою, путчем, переворотом, організованим. купкою прихильників Леніна, не підтримує народом. Немає можливості докладніше
 3. § 1. Історія розвитку кримінального законодавства про відповідальність неповнолітніх
    короткими термінами. Це призводило до негативних наслідків. Засуджені підлітки, спілкуючись під час етапування з дорослими злочинцями або з неодноразово судимими однолітками, поверталися додому після відбуття покарання з великим вантажем асоціальних поглядів, звичок, нахилів, ніж до засудження. Наркомат юстиції СРСР, узагальнивши судову практику, видав 15 квітня 1936 циркуляр "Про поліпшення
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
    наукових праць. Випуск 10. - Свердловськ: Свердловський юридичний інститут, 1969. - С. 184-225. Хавронюк М. Контрабанда (у запітапіях та відповідях) / / Підприємництво, господарство і право. - 1998. - № 8. - С.83-85. ЦК КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій, і пленумів ЦК. - Т.1. - 1970. - 654 с. Чистяков О.І. Вітчизняне законодавство ХІ-ХХ століть: Посібник для семінарів. Частина І
 5. матеріали правозастосувальної практики органів прокуратури та других правоохороних інституцій.
    бібліограф, інстр-т "Гранат". - М.: 1912. - 688с. 55. Гусаров В. М. Проблеми організації роботи МІСЬКОЇ (районної) прокуратури. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - Харків: 1995. -20с. 56. Шумський П. В. Деякі проблеми ДІЯЛЬНОСТІ органів прокуратури України у Перехідний Период / / Проблеми організації прокуратури й оптімізації ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ в СУЧАСНИХ умів. 36. наук, праць. - Харків: ШК
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    короткий теоретичний екскурс в історію виникнення російської дер-дарственности. Він зроблений для того, щоб показати, що початкове виникнення Росій-ської держави відображало загальні державно-правові закономірності виникнення держав, хоча, зрозуміло, мало і важливі особливості (зокрема, перерва в розвитку держав-ності через татаро-монгольського навали).
 7. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
    короткому сюжеті я хотів показати всю гостроту, значимість правильної побудови системи законодавства, які великі теоретичні та практичні сутички за цим стояли і стоять. Та й зараз поява таких нових галузей законодавства, як космічного, екологічного, інформаційного (і тому числі права масової інформації), біоетичного, в тому числі генетичного, і деяких інших,
 8. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    короткому курсі «Історії ВКП (б)» Лютневу революцію позбавили свого самостійного місця і пристебнули до першої світової війни. Західні ж історики, як правило, проголошували Лютий-Ральськи революцію «славної», «загальнонародної», а Жовтневу революцію - більшовицьким змовою, путчем, переворотом, організованим. купкою прихильників Леніна, не підтримує народом. Немає можливості докладніше
 9. 4. Сучасний стан російської науки зарубіжного конституційного права
    короткий навчальний посібник того ж автора «Основи конституційного права», що містив тільки загальну частину. Природно, що інтереси стислості спонукали автора опустити ряд питань. Особлива частина підручника включає розділи, присвячені основам конституційного права 10 країн - США, Великобританії, Франції, Німеччини, України, Китаю, Японії, Індії, Єгипту, Бразилії. Як бачимо, в чому перелік країн
 10. Формування соціокультурної компетентності у навчанні англійської мови
    коротка інформація допомагають скласти монологічне висловлювання про видатного діяча культури Англії. Я пропоную учням для створення атмосфери того часу знайомство з уривком з "Ромео і Джульєтти" англійською мовою. Ми говоримо про трьох періодах у розвитку англійської мови, знаходимо запозичення з староанглийского і намагаємося дати свій переклад уривка з другої сцени цього твору.
 11. Проблема історичної закономірності в теоретичному спадщині російських марксистів
    короткій формулі охопити те, що становить для нас сутність явища, то, чим воно для нас важливо, - цього 106 достатньо ». Таким чином, будь-який «закон», згідно Покровському, являє собою схематичну модель дійсності, «ев-ристических конструкцію». «Чи є цей закон зображення дійсності? Жодним чином ... Закон - це навіть не план дійсності, не її схема:
 12. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    короткий, але в цілому позитивний досвід співробітництва (в т.ч. і на урядовому рівні) партії більшовиків з партією лівих есерів - виразницею селянської соціалістичної ідеології. Виступ проти Брестського миру, розрив блоку з більшовиками, організація антирадянського заколоту 6 липня 1918 призвели до того, що ця найближча до більшовиків селянська партія не без їхньої допомоги
 13. Юрій Володимирович Андропов (1914-1984)
    коротким змістом розглянутих проблем, чого раніше не було. З'являються статті критичного змісту Ю. Черні-ченко з проблем економіки в журналі «Новий світ». Нелегкі проблеми довелося розглядати Андропову і в області ідеологічного життя суспільства. Творча інтелігенція очікувала серйозних змін. Але все йшло як і раніше: жорсткий контроль за репертуаром театрів (Ю. Любимов не зміг
 14. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
    наукового пізнання процесів, що протікають у психіці пре злочинця. Тому сучасні західнонімецькі, неокантіанців відмовилися від розуміння вини як певного факту об'єктивної дійсності. Виходячи з кантівського протиставлення сущого і належного, вони розглядають право як припис належної поведінки, а недолжное поведінка встановлюється судом. Тому суть провини, 1 Див: Б. С.
 15. § 1. Поняття злочину
    науковій літературі думку, раніше діюче законодавство відводило винності значення складової частини підстав кримінальної відповідальності, але ніяк не поняття злочину і тим більше діяння (дії, бездіяльності). Дещо інакше було з характеристикою винності як ознаки злочину у вітчизняній юридичній літературі. На відміну від законодавства більшість
© 2014-2022  ibib.ltd.ua