Головна
ГоловнаМови і мовознавствоПереклад і перекладознавство (Англійська мова) → 
« Попередня Наступна »
Алімов В. В.. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с., 2005 - перейти до змісту підручника

LESSON 8 CIVIL LAW. LAW OF TRUSTS

law of trusts

TERMS AND EXPRESSIONS trust

trustee

the legal owner

fiduciary

beneficiary

law of equity to impose trust express trust

a settlor / settler T a settler of trust J

private trust

other trusts are implied-правові норми довірчої власності, право довірчої власності - віра, довіра, кредит; довіряти; довірча власність , розпорядження майном на правах довірчої власності; трест; траст-довірчий власник; особа, распоряжающееся майном на правах довірчої власності; держава, яка здійснює опіку-законний власник-попечитель, опікун-бенефіціарний; особа в інтересах якої здійснюється довірча власність; вигодонабувач; особа, отримувати вигоду; володар привілеї; власник і т. д.-право справедливості-вводити довірчу власність-довірча власність, заснована позитивно-вираженим образом-особа, що встановлює довірчу власність; засновник довірчої власності - довірча власність, заснована на користь приватної особи або осіб; приватний траст

-мається на увазі інша довірча власність; маються на увазі інші види довірчої власності constructive trust довірча власність в силу закону чи судового рішення; конструктивний траст -

довірчий

constructive trustee власник за законом

beneficial interest - договірна вигода; вигода,

одержувана

proceeds public власником- бенефіт іціаріем

trust «виручка, дохід -

публічний - *

довірча

charitable trust (суспільний) 1 власність,

трест; Restatement of the Law of Trusts

solicitor [sa'lisita]

благодійників ьни tbJ обществеяно-трест;

тільних цілях -

звід правил про довірчу влас

ності -

соліситор, стряпчий; амер. Юріскон

інсульт; атторней обвинувачення {в деяких штатах) COMMENTARY

(тенет коментаря може бути використаний для зорово-усного перекладу}

Становлення інституту довірчої власності в Англії відноситься до раннього середньовіччя, коли під назвою use вона використовувалася для обходу існували різного роду обмежень феодального характеру з використання нерухомості, зокрема, у зв'язку із забороною відчуження землі на користь церков і монастирів. Встановлення відносин по довірчій власності означало , що власник землі, формально рахуючись таким, керував і розпоряджався даною нерухомістю а інтересах іншої. Надалі інститут довірчої власності використовувався в інших цілях. Нині він регулюється законом про власність 1925 року, а також низкою спеціальних законів про благодійні трестах.

У Сполучених Штатах Америки інститут довірчої власності у своїх основних рисах не відрізняється від англійського. У деяких штатах прийняті закони про довірчої власності, але в більшості штатів діють закони, що стосуються окремих різновидів тресту. Велике практичне значення має Звід правил про довірчої власності (Restatement of the Law of Trusts).

При регулюванні відносин довірчої власності як і інших правових інститутів в англо-американській системі права, основну роль продовжує грати судовий прецедент. INTRODUCTORY EXERCISES

Q Переведіть усно (реномендуется

для зорово-усного перекладу та для усного перекладу на слух): 1.

Unlike contracts, trusts can be enforced by a third party, the beneficiary. 2.

It is not necessary for the beneficiary to have given any consideration, 3.

If the trustee fails to do his duty he may be liable in an action for breach of trust. 4.

This may result in an injunction, or even a personal action against him, for example, to gain property which has been misappropriated . 5.

A trust may have a single trustee or several. It may also have several beneficia lies. 6.

Sometimes trustees are also beneficiaries under the trust. 7.

A trust may also be administered by a trust corporation, as in the case of public charities. 8.

Trust law is also relevant to the administration of property when, someone dies. 9.

Under Anglo-American law the dead person's property passes immediately to administrators (called executors if the dead person left a will). 10.

They become the legal owners of the dead person's property, and hold it on trust until they have paid debts and taxes and can pass it on to those entitled to inherit, their position is very similar to that of a trustee. 0

Знайдіть наведені слова і вирази в тексті Law of Trusts і переведіть їх: A trust is an agreement; on behalf of someone else; to be held in the name of trustees; the legal owners of the money; to have the power to invest; to act in the interests of the children; beneficiaries; to make personal profit; a creation of the law of equity; common law countries; to impose trusts; the trustee; the original intention; to have legal rights ; to owe special responsibilities to others; express trusts; a settlor; the person appointed to be a trustee; constructive trusts; the beneficial interest; the proceeds; constructive trustee. В

Переведіть письмово на російську мову і перекажіть текст англійською мовою: 1 Law of Trusts A trust is an agreement whereby property is held and controlled by someone on behalf of someone else.

A common example of this is where someone dies and leaves money for grandchildren who are too young to deal with it themselves. The money will be held in the name of trustees - for example, the children's parents. They will be the legal owners of the money and will have the power to invest and

make other decisions about it. But they are required to act only in the interests of the children, known as the beneficiaries of the trust, and they must not make any personal profit.

The concept of a trust is a creation of the law of equity. It is thus unique to common law countries such as the United States and most of the Commonwealth, although many countries, such as Japan have statutes which effectively impose trusts in certain cases. Even though the common law and equitable systems have long been merged, we still talk about the beneficiaries of a trust having ah "equitable" interest in the property, the trustees a "legal" interest. In addition, the original intention of equity still survives: to limit the powers of those who have legal rights but owe special responsibilities to others.

Some trusts are known as express trusts, having been intentionally created by someone with property to transfer (a settlor). The example is an express private trust. Other trusts are Implied - the law presumes that the settlor intended to create a trust even though he did not expressly say so. In all of these cases, the person appointed to be a trustee has a choice whether or not to accept the appointment when the trust is created. But some trusts are constructive: the law imposes a trust and obliges the legal owner of property to consider the beneficial interest of another person, A common example of this is when the seller of a house is obliged to give a proportion of the proceeds to a former spouse who once lived there with him. Directors of companies and solicitors are often in the position of a constructive trustee regarding property under their control.

Переведіть питання і дайте відповідь на них: 1.

Що таке довірча власність? 2.

Як ми називаємо боку в довірчій власності? 3.

Яке право включає концепцію довірчої власності? 4.

Які види довірчої власності ви знаєте? 5.

Хто бере участь у довірчій власності, заснованої позитивно - вираженим чином? 6.

Кому доводиться часто виступати в ролі довірчих власників за законом?

Переведіть усно в класі і письмово будинку, перекажіть теїст англійською язине:

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "LESSON 8 CIVIL LAW. LAW OF TRUSTS "
 1. LESSON 5 CIVIL AND PUBLIC LAV /
  civil law branch of Law public law disputes among citizens disputes between citizens and the state law of contracts law of torts law of trusts state law probate law family law criminal law procedural criminal law well being constitutional law private citizen inheritance unjust enrichment law of persons legal remedies criminal procedure civil procedure to bring a criminal
 2. Lesson 4. Classifications of Law
  civilizing influence within a society. 2 The law must have something to do with rules and their enforcement. 3 Civil and Criminal law, this is the most basic of classifications, 4 Very broadly, criminal law is concerned with the general well being and civil law with individual rights and duties. 5. Civil law is sometimes called private law for the obvious reason of its content. 6.
 3. LESSON 14 OFFICERS OF THE COURT
  civil or criminal trials розгляду справи по суті trial procedure civil and criminal cases officers of the court the judge службовці the aforementioned duties the court clerk a juror a venirman a resident a voter a householder the jury box the bailiff the courtroom to deliberate the court reporter щіі справами objections exhibits судовий зал the attorney a just
 4. Додаткова література
  Авторитаризм і демократія в третьому світі. - М., 1996. Андерсон Р. Д. Тоталітаризм: концепт чи ідеологія? - Поліс, 1993. - № 3. Істягін Л.Г. Дослідження з тоталітаризму: у пошуках нового обгрунтування концепції. - Поліс, 1997. - № 2. Міллер А. Авторитарний і тоталітарний досвід Центральної Європи. - Світова економіка і міжнародні відносини, 1996. - № 7. Циганков П. Сучасні політичні
 5. Classification of Crimes
  law , деликтное право, Law of trusts, тяжкі злочини, misdemeanours, зрада, підпал, conviction, the forfeiture of property, караних більш строго, лжесвідчення, conspiracy, to break the law, бути винним у скоєнні - злочини, закон про крадіжки, criminal state of mind, mens ГЕА, заздалегідь обдуманий злий умисел, намір, Criminal law, capital punishment, висновок 'у в'язницю,
 6. LESSON 17 CIVIL AND CRIMINAL PENALTIES
  civil and criminal penalties forfeiture punishment a fine specific performance injunction criminal offenses offence (offense) the offender community service a social institution prison sentences are suspended to offend to impose sentence a life sentence a review {parole) board parole deprivation of liberty readjustment prison cells the prisoners corpora ] punishment
 7. Довірча власність у цивільному праві Англії та США
  civil law are: Law of contracts, Law of Torts, Law of Trusts, Probate Law, Family Law, and the public law covers Criminal Law, Constitutional Law and International Law. 5. Як представлені ці категорії в системі права Російської Федерації? 6. All of them are the branches of the Russian Federation System of Law, 7. Крім перерахованих галузей система права Російської Федерації вклю чає:
 8. LESSON 7 CIVIL LAW. LAW OF TORTS
  civil law disputes criminal prosecution to have enough evidence public law and order tortions ['txtjuasj act tort of trespass to sue tort of nuisance tort of negligence breach of a legal duty of care vicarious [ vai'kearias] liability to be remediable in tort tortfeaser (committer of the tort) to give smb the legal capacity to sue wrongdoing a contractual relationship tort
 9. 1. Термін "цивільне право"
  civile), під яким розумілося право споконвічних римських громадян - квиритів (cives), право держави-міста (civitas). Надалі відомий процес рецепції (запозичення) римського приватного права європейськими правопорядками привів до переносу цього поняття в сучасну юридичну термінологію (Zivilrecht, droit civil, civil law), де воно стало звичним, традиційним найменуванням однієї з
 10. LESSON 13 THE JUDICIAL BRANCH. THE SYSTEM OF COURTS IN THE UNITED STATES
  civil and criminal cases a jury trial trials are held juries ате used witnesses are called the accused is guilty or not of the crime be is charged with the bulk of judicial work is conducted by ... : Admiralty law bankruptcy proceedings civil rights postal laws the three-layer federal court system special courts the Court of Claims The Tax Court 'The Court of Costoms and Patent
 11. LESSON 11 PUBLIC LAW. INTERNATIONAL LAW
  law-міжнародне право / міжнародний закон-укладати політичні та еко-TERMS AND EXPRESSIONS to make political and economic treaties Medieval Europe the Canon Law Law Merchant to mediate rivalry ('raivalril to call for equal treatment an early international human rights law The League of Nations to lead to important international legislation the 1951 Convention on
 12. LESSON12 Judicial Institutions. English Courts
    civil and criminal law the Crown Court the County Court - правова система - приймати рішення-судовий позов, судову справу - суд по сімейних справах - суд у справах неповнолітніх - до його справи поставилися несправедливо-нижчий суд-вищестоящий суд - право на апеляцію - вищий законодавчий орган - цивільне і кримінальне право - суд Корони - суд
 13. LESSON 6 CIVIL LAW, LAW OF CONTRACTS
    law of contracts to be binding in law to be legally bound offer real offer acceptance the parties consideration valuable consideration to be guided by decisions legal principal reasonable observer an advertisement contractor capacity of contractor to be legally entitled to contract to enforce an agreement remedy breach of contract party in breach damages the court must be
© 2014-2022  ibib.ltd.ua