Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяАнтична філософія → 
« Попередня Наступна »
Адо П'єр. Духовні вправи і антична філософія / Пер. з франц. за участю В. А. Воробйова. М., СПб. Вид-во «Степовий вітер»; ВД «Коло»,. - 448 с. (Серія «Катарсис»)., 2005 - перейти до змісту підручника

НЕГАТИВНА I ТЕОАОГІЯ

о

Про Про

о

^ фффффф <^ ффффффффффффффффффффффффффффффф ^ Апофатизм, або Негативна теологія

Може бути, було б переважно говорити скоріше про Апофатизм (грец. apophasis, «заперечення») або про аферетіческом методі (грец. aphairesis, «абстракція»), ніж про негативну теології. Бо якщо традиційно «негативної теологією» ми називаємо метод мислення, що ставить собі за мету сприймати Бога, застосовуючи до нього пропозиції, які заперечують всякий сприймається предикат, з цього логічно випливає, що негативна теологія буде заперечувати від свого об'єкта саме божество, оскільки мова ще б йшла про сприйманому визначенні.

Слово «теологія» (тобто «мова про Бога») більше не виправдало б себе. Навпаки, термін апофатизм має ту перевагу, що він позначає лише загальний зміст демаршу розуму, націленого на трансцендентність шляхом негативних пропозицій. Цей апофатичний демарш, теорія якого є вже у Платона, було систематизовано в платонічного теології, потім у християнській теології - в тій мірі, в якій остання є спадкоємицею платонізму. Але його існування виявляється і в інших течіях думки, навіть у логічному позитивізмі Вітгенштейна або у філософії Ясперса.
Таке поширення апофатизму може пояснюватися умовою, властивим людському мови, який наштовхується на нездоланні межі, якщо захоче висловити за допомогою мови те, що виражається самим мовою-, апофатизм - це символ неізрекаемой таємниці буття.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НЕГАТИВНА I ТЕОАОГІЯ "
 1. Негативно-розумна форма логічного.
  Негативно-діалектичне "." Диалектичность "полягає в здатності бачити протиріччя," негативність "- у нездатності цілісно уявити внутрішньо суперечливий предмет. Проявами негативно-діалектичного мислення є і софістика, і гносеологічний скептицизм, доведений до агностицизму.
 2. 78. Моніторинг земель.
  негативних процесів. 2. У Системі МОНІТОРИНГУ земель проводитися збірання, оброблення, передавання, Збереження та аналіз ІНФОРМАЦІЇ про стан земель, прогнозування їх змін и розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття РІШЕНЬ Щодо Запобігання Негативним змінам стану земель та Дотримання вимог екологічної безпеки. 3. Моніторинг земель є складових частин ДЕРЖАВНОЇ системи
 3. Метод критичних випадків.
  негативні (наприклад, непунктуальність, помилки, агресивність); позитивні (наприклад, успіхи на переговорах, самостійність, зниження витрат). Зібрані випадки можуть бути різним способом застосовані для персональної оцінки. При цьому використовують: сумарний підрахунок позитивних і негативних випадків; аналітичне оцінювання для отримання оцінок у відповідності з заданими критеріями;
 4. 4. Лояльність до організації (відділу)
  негативні емоції по відношенню до організації - (2). Вкрай негативно відноситься до організації. Чи переслідує свої особисті цілі. Критикує компанію і колег як на роботі, так і за її межами -
 5. 64. Склад правопорушення. Вина і винність.
  негативних наслідків, а саме - вина, мотив, мета правопорушення. Обов'язковою серед них є вина - безпосередній прояв психічного ставлення до скоєного або шкідливій дії (бездіяльності) та її негативних наслідків. Вина виражається у формі умислу або необережності: умисел: прямий - усвідомлення особою протиправності своєї поведінки та бажання настання шкідливих або
 6. № 114. Поняття Шкоди та збитків. Віді збитків.
  негативних НАСЛІДКІВ. Если смороду вініклі через невиконання договору, то вжівається слово «збитки». Если ж сталі смороду не у зв'язку з договором (пошкодженню здоров'я, каліцтво, смерть, Пошкодження чи знищення майна), то вжівається слово «шкода». Збитки, и шкода - це грошовий вирази негативних Майновий НАСЛІДКІВ, Які вініклі внаслідок невиконання юридичного обов'язку, до Стягнення якіх прісуджується
 7. 3.7. Платежі за нераціональне землекористування
  негативний вплив на навколишнє середовище, що виникає при використанні земель, у вигляді санкцій, штрафів і позовів за понадлімітне користування і відводи земель, порушення природоохоронного та земельного законодавств. Зазначені платежі відраховуються до місцевих фондів охорони природи та на заходи щодо забезпечення раціонального землекористування та на землеустрою з прибутку, що залишилася в розпорядженні
 8. 5. Способи конституційного формулювання прав, свобод і обов'язків
  негативний. При позитивному способі конституція встановлює або констатує, що суб'єкт володіє певним правом. Так, згідно зі ст. 45 китайської Конституції «громадяни Китайської Народної Республіки в старості, в разі хвороби або втрати працездатності мають право на отримання від держави і суспільства матеріальної допомоги »(частина перша, пропозиція перше). Тут суб'єкт права -
 9. 89. Адміністративна відповідальність за Порушення земельного законодавства.
  негативно впліває на Родючість грунтів, зніжує врожайність сільськогосподарськіх культур, Робить продукцію небезпечний для людей и тварин. Забруднювачамі могут буті як ПІДПРИЄМСТВА та організації, так и громадяни. І ті, й Інші могут буті суб'єктами відповідальності . Порушення может скоюватіся як навмісно, так и з необережності, недбалості. Високі штрафи встановлюються в зв'язку з тім, что дане
 10. § 5. Склад Правопорушення
  негативних НАСЛІДКІВ, а самє - вина, мотив, мета Правопорушення. Обов'язковому среди них є вина - безпосередній виявило псіхічного Ставлення до вчіненої шкідлівої Дії (або бездіяльності) та ее негативних НАСЛІДКІВ Вина віражається У ФОРМІ уміслу чі необережності: умісел: необережність: прямий - усвідомлення особою протіправності своєї поведінкі та бажання Настанов шкідливих або небезпечних
 11. Негативна філософія Адорно
  негативна філософія Адорно досягла кульмінації в книзі, яка була написана ним в період з 1959 по 1966 м. Вона виросла з трьох лекцій, прочитаних ним в 1961 р. в Колеж де Франс, однак виражені в ній ідеї так званої логіки розпаду мають набагато більш довгу історію. За власним визнанням Адорно, їх зачатки з'явилися у нього ще в студентські роки. Під другій половині 40-х років він
 12. 1. ВСТУП
  негативному результатами. Позитивний результат виробляється в сфері емпіричної науки; роз'яснюються окремі поняття в різних областях науки, розкривається їх формально -логічна і теоретико-пізнавальна зв'язок. В області метафізики (включаючи всю аксіологію і вчення про норми) логічний аналіз призводить до негативного висновку, який полягає в тому, що уявні пропозиції цієї області
 13. § 6. Психічна самозахист особистості 239
  негативні якості. Механізм витіснення може перейти в акцентуированную особливість особистості - трансформуватися в безпроблемний, безтурботний стиль поведінки. Витіснені форми поведінки можуть відновлюватися в конфліктних і напружених психічних станах. Ідентифікація - уподібнення авторитетній особі, представнику референтної, елітної групи, використання прийомів його
 14. Пролетарська ідеологія
  негативних моментів громадська сторона ідеології починає превалювати над дрібнобуржуазної. При стабілізації економіки і відносно високому життєвому рівні превалює дрібнобуржуазна сторона
 15. Пережитки капіталізму в свідомості людей
  негативних явищ, характерних для капіталістичної формації. Неповне усуспільнення споживання і наявність товарно-грошових відносин при соціалізмі буде не тільки сприяти збереженню "пережитків" , але з неминучістю породжувати їх навіть там, де вони вважалися зжиті. Відносини особистої власності - це пережитки минулого в самих економічних засадах соціалізму, вони первинні, а
 16. а) Кінцівка в чуттєвому існування
  негативний по відношенню до мене, з яким я перебуваю у зв'язку, і це становить мою кінцівку; ми виключаємо один одного і самостійні по відношенню один до одного. Таким є «я» в якості чуттєво відчуває; все живе виключає подібним чином інше. Чуючи, бачачи, я маю перед собою лише одиничне, і у всій моїй життєвій практиці я маю справу лише з одиничним; предмети, що задовольняють мої
 17. § 1. Поняття психічних станів
  негативними. Негативні психічні стани різко знижують рівень життєдіяльності індивіда. Вони можуть викликати неадекватні реакції, дезадаптивние поведінкові
© 2014-2022  ibib.ltd.ua