Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Педагогічне забезпечення безпосередньої підготовки до дій

Суть безпосередньої підготовки - у забезпеченні безпосередньої бойової виготовлену до дій в екстремальних умовах. Наявність у співробітників (у тому числі і бійців загонів спеціального призначення) екстремальної підготовленості та навіть знаходження в чергових приміщеннях є важлива, але не єдина передумова готовності до негайних і, головне, успішним діям. Це потенціал, можливість, ймовірність успіху дій, а виготовлення - їх втілення в бойовому настрої в даний час і в даному місці. Відмінності між ними у співробітників правоохоронних органів в принципі ті ж, що у підготовленості спортсмена-майстри, досягнутої тривалими тренуваннями і змагальним досвідом, і його настрою перед черговим стартом, який спеціально формується розминкою тіла та психологічної внутрішньої самомобілізацією, щоб все, що у нього накопичено , було активізовано, включено в передстартовий стан, «кипіло в ньому» і вирвалося назовні по команді «старт!». Без такої підготовки навіть досвідчений спортсмен не покаже на змаганні те, на що здатний - свій кращий результат. Бойовий настрій співробітника перед початком дій - обов'язкова передумова прояви ним усіх своїх можливостей з початком екстремальних дій. Він характеризується:

- знанням співробітником що стоїть завдання, особливостей та умов своїх дій у виниклому екстремальному подію;

- мотиваційно-вольовим настроєм на повну самовіддачу в рішенні що стоїть конкретного завдання ;

- відтворенням у пам'яті всього, чому його вчили на випадок такого завдання і дій;

- спрямованістю уваги і думок на майбутнє дію, їх мисленням програванням;

- припливом сил, настроєм (підйомом внутрішньої активності) органів чуття (зору, слуху тощо) і рухового апарату відповідним майбутніх дій,

- внутрішнім емоційним підйомом, бажанням приступити скоріше до дій;

- почуттям впевненості в собі і товаришах, знанням і готовністю подолати майбутні труднощі і вирішити задачу.

Чим більше складні й нови умови і завдання майбутніх конкретних дій, тим більшого значення набуває спеціальне формування бойового настрою.

Безпосередня підготовка особового складу до дій може мати різну тривалість: при підйомі по тривозі вона мінімальна, при завчасному попередженні про відправку групи в зону екстремальних подій може тривати до 15-30 днів. У першому випадку вона носить характер короткого інструктажу при побудові особового складу, під час переїзду до місця подій і на самому місці. При наявності навіть кількох годин на безпосередню підготовку вона носить розгорнутий характер і включає такі педагогічно обумовлені дії, як:

- ознайомлення співробітників з майбутньою завданням, ситуацією, умовами, противником (терористом, злочинцем, бандитської групою та пр.), очікуваними труднощами;

- інформування про загальну обстановку в зоні подій, про діючі вже там силах або залучаються до вирішення завдання, з якими належить взаємодіяти;

- роз'яснення плану дій та способів його виконання;

- нагадування про характер і порядок відпрацьованих раніше дій в аналогічних ситуаціях з їх конкретизацією, додатковими роз'ясненнями, приватними особливостями;

- проведення тренувань для кращого відтворення в пам'яті раніше відпрацьовувалися дії, потрібних в даному випадку, підвищення натренованості співробітників у їх виконанні. Тренування проводяться в такому місці, яке максимально наближене до особливостей місця майбутніх дій;

- вимоги до неухильного дотримання законності, прояву уваги до громадян, надання допомоги нужденним

в ній ;

- вказівки про суворе дотримання дисципліни, організованості, злагодженості дій, постійному «почутті ліктя», контактах, зв'язку між собою і керівником операції, взаємодопомоги та взаємовиручки;

- нагадування про постійної пильності, готовності до несподіванок, турботі про особисту безпеку і безпеку інших;

- перевірка всіх компонентів виготовленням співробітників і групи до дій з урахуванням педагогічної структури її основи - екстремальної підготовленості; вона може мати якісь недоліки, слабкості, які слід усунути до початку дій;

- добрі напуття, побажання успіхів і удач, вираз впевненості в успішному і благополучному вирішенні задачі.

Підготовку проводить командир, керівник групи. У практиці виправдали себе і зустрічі зі старшими начальниками, ветеранами, учасниками аналогічних операцій, представниками місцевої влади та громадськості; прослуховування і виконання патріотичних пісень, групове виконання склалися в групі ритуальних рухів - об'єднання в коло, загальне з'єднання рук в єдиний кулак, вигукування девізів- клятв (наприклад: «один за всіх і всі за одного») та ін

Більш грунтовний характер носить безпосередня підготовка спеціально створюваних груп, що складаються з малознайомих співробітників, що не відпрацьовуючи тут раніше в даному складі дії в екстремальних ситуаціях. Без підготовки такі групи взагалі не можна направляти на вирішення екстремальних задач, особливо пов'язаних із небезпекою для життя. При проведенні ж підготовки включати в неї багато елементів і види екстремальної підготовки. Не можна випускати з виду і безпосередню підготовку командирів і начальників. З ними проводяться заняття, що знайомлять їх з обстановкою і завданнями, обговорюються способи вирішення завдань, приділяється пильна увага і питанням роботи з особовим складом в екстремальних умовах.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічне забезпечення безпосередньої підготовки до дій "
 1. 5.3. Адаптація молодих фахівців
  педагогічним питань та обміну досвідом на всіх рівнях управління, а також розробляється система контролю за роботою з
 2. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  педагогічного персоналу освітньої організації, свобода викладача у виборі методик викладання. Але саме еф-тивність витрат на вищу освіту (як в даний момент часу, так і в перспективі) повинна служити критерієм, що визначає виділяються на цілі розвитку вищої освіти кошти. Тому завдання визначення ефективності витрат на вищу освіту сама по собі
 3. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  педагогічного процесу як єдності виховання, навчання та розвитку особистості. Управління ж якістю освіти може бути організовано як процес забезпечення якості управління потребами особистості, присвоєння їм соціокультурних норм і розвитку індивідуальних здібностей. Панасюк В. П. розглядає управління якістю в освітній організації як комплекс-ні, цілеспрямовані,
 4. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  педагогічних кадрів, виховна, фінансова , інформаційна, соціальна, господарська, адміністративно-управлінська); підвищення іміджу організації, що виражається у відповідальності учнів (різних рівнів) і викладачів за результати своєї роботи; зростання довіри споживачів до випускників організації; формування реалізації економічних механізмів розвитку системи освіти в
 5. 3.1.4. Рішення проблем зайнятості соціально незахищених груп населення
  педагогічного коледжу, ТОВ Колпашевскій міські дорожні мережі, Колпашевскій центральна лікарня, ДК "лісопильника", Тогурской дитячий садок "Івушка", Тогурской школа, Тогурской Воскресенська Церква та ін Інваліди працювали за такими спеціальностями і професіями як: бухгалтер, художник-оформлювач, рульовий-моторист, продавець, токар, експедитор, прибиральник виробничих приміщень, сторож,
 6. соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  педагогічному процесі, і наслідки цих змін, які виражаються в нових умовах освіти, змісті, технологіях, засобах оцінювання результатів шкільної освіти. Представляється, що зміни, що відбуваються сьогодні в освіті, визначаються самим розумінням даного явища як соціокультурного феномену, зміною соціокультурних умов утворення. Сучасний етап
 7. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  педагогічних дій вчителя та учнів їх засобами, що викликає що передбачається механізм посилення змісту освіти, ведуча до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання передбачає використання технологій навчання, орієнтованих на самостійну діяльність школярів. Взаємодія суб'єктів
 8. внутрішньофірмової підготовки ВЧИТЕЛІВ
  педагогічної діяльності, обумовленого внутрішнім прагненням вчителя і школи до досконалості; до цих умов відносяться: створення системи корпоративного освіти; делегування повноважень; розробка системи заохочень педагогічних ініціатив. Вчителі присвоюють нові цінності освіти і вчаться їх реалізовувати у своїй професійно-педагогічної діяльності через нові
 9. Концепція роботи кафедри філософії освіти, естетики та культурології
  педагогічного колективу гімназії № 11 поза всякої критики), а для вирішення наступних завдань виховання: - формування світоглядної активності; - піднесення ціннісної орієнтації учнів; - формування вищих моральних ідеалів; - становлення вільної особистості; - становлення яскравої індивідуальності. Всі ці завдання виховання групуються навколо головної, що має стрижневе
 10. Формування соціокультурної компетентності у навчанні англійської мови
  педагогічним технологіям: навчання у співпраці та метод проектів). Метод проектів передбачає наявність проблеми, що вимагає дослідження. Це певним чином організована пошукова, дослідницька діяльність учнів, індивідуальна або групова, яка передбачає не просто досягнення того чи іншого результату, оформленого у вигляді конкретного практичного виходу, але