Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

6. Розірвання і зміна договору внаслідок односторонньої відмови від договоруУ разі односторонньої відмови від виконання договору повністю або частково, коли така відмова допускається законом або угодою сторін, договір вважається відповідно розірваним або зміненим (п 3 ст 450 ГК)
За загальним правилом одностороння відмова від виконання договору і одностороння зміна його умов не допускаються Виняток становлять лише випадки, передбачені законом Однак, якщо мова йде про договір, пов'язаному із здійсненням його сторонами підприємницької діяльності, такі випадки можуть бути також передбачені угодою сторін (ст. 310 ЦК)
Для реалізації права односторонньої відмови від виконання договору (відмови від договору) або зміни його умов не потрібно звертатися до суду з позовом про розірвання чи зміну договору Договір вважається розірваним або зміненим з моменту, коли сторона, наділена правом на односторонню відмову від договору або зміна його умов, доведе своє рішення в належній формі до контрагента за договором.
Усі передбачені законом випадки односторонньої відмови від договору або односторонньої зміни договору можуть бути згруповані залежно від підстав і умов одностороннього розірвання або зміни договору.
Першу групу становлять випадки, коли сторони договору або одна з них наділяються правом односторонньої відмови від договору на свій розсуд за умови прийняття на себе певних додаткових зобов'язань. Так, при продажу товарів за зразками покупець до передання йому товару продавцем право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу за умови відшкодування продавцеві необхідних витрат, понесених у зв'язку із вчиненням дій щодо виконання договору (п. 3 ст. 497 ЦК). За договором возмездного надання послуг замовник має право відмовитися від виконання договору возмездного надання послуг за умови оплати виконавцю фактично понесених ним витрат, а виконавець наділений таким же правом лише за умови повного відшкодування замовникові збитків (ст 782 ЦК). Аналогічні правила передбачені для договорів транспортної експедиції (ст. 806 ЦК) і підряду (ст. 717 ЦК)
Другу групу представляють випадки, коли наділення боку правом на односторонню відмову від договору або одностороння зміна його умов є одним з наслідків порушення контрагентом за договором своїх зобов'язань Тоді реалізація цього права не позбавляє можливості вимагати відшкодування збитків у судовому порядку Наприклад, за договором купівлі-продажу покупець має право відмовитися від договору при істотному порушенні продавцем вимог до якості товару, невиконанні вимог покупця про доукомплектування товару в розумний строк, передачі затарених товару (п. 2 ст 475, п. 2 ст. 480, п. 2 ст. 482 ЦК), а продавець - при відмові покупця or оплати товару (п. 3 ст. 484 ЦК). Аналогічні правила передбачені для договорів поставки (ст. 525 ЦК), перевезення пасажирів (п. 2 ст. 795 ЦК), кредитних договорів (ст. 821 ЦК).
У третю групу можуть бути включені випадки, коли можливість односторонньої відмови від договору або зміни його умов зв'язується з настанням певних обставин, не залежних від волі сторони. Наприклад, дарувальник має право відмовитися від виконання договору, що містить обіцянку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або звільнити обдаровуваного від майнової обов'язки, якщо після укладення договору майновий чи сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося настільки, що виконання договору в нових умовах приведе до істотного зниження рівня його життя (п. 1 ст. 577 ЦК).
Четверта група об'єднує випадки, коли достатньою підставою одностороннього розірвання (зміни) договору визнається одне лише припущення про можливу нездатність боку виконати прийняте на себе зобов'язання. Так, кредитор за кредитним договором наділений правом відмовити позичальникові в наданні кредиту повністю або частково при виникненні обставин, які з очевидністю свідчать, що надану йому суму позичальник не зможе повернути (п. 1 ст. 821 ЦК). Замовник має право відмовитися від договору підряду, якщо підрядчик не приступає своєчасно до виконання договору підряду або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим (п. 2 ст. 715 ЦК).
П'яту групу становлять випадки, коли надання права на односторонню відмову від договору (відмова від виконання договору) або на односторонню зміну його умов диктується особливою природою відповідних договірних зобов'язань: сіналлагматіческій, безстрокових, фідуціарних.
Сіналлагматіческій (двосторонні) договори (від гр. Synal-lagma - обмін, мінове угода) характеризуються наділенням боку, зобов'язання якої обумовлено виконанням своїх зобов'язань іншою стороною (суб'єкта зустрічного виконання), правом на односторонню відмову від виконання договору Цим правом сторона, визнана суб'єктом зустрічного виконання зобов'язання, може скористатися у разі неподання зобов'язаною стороною обумовленого договором виконання або наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що таке виконання не буде вироблено у встановлений термін
(ст. 328 ЦК). Наприклад, продавець за договором купівлі-продажу, передбачається попередня оплату всієї партії товарів, має право в односторонньому порядку відмовитися від договору при неотриманні від покупця в передбачений договором строк суми попередньої оплати.
У договорах, які не передбачають термін виконання випливають з них зобов'язань (безстрокові зобов'язання), право відмовитися від договору встановлено для окремих видів. Наприклад, за договором оренди, укладеним на невизначений термін, кожна з сторін має право у будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону за один місяць, а при оренді нерухомості - за три місяці (п. 2 ст. 610 ЦК).
У фідуціарних договорах право односторонньої відмови передбачено для кожної із сторін. Так, за договором доручення довіритель вправі скасувати доручення, а повірений відмовитися від нього у всякий час (п. 2 ст. 977).
Шоста група включає випадки, коли наділення однієї зі сторін правом односторонньої відмови від договору або односторонньої зміни його умов розглядається в якості додаткового засобу захисту слабкого учасника договірних відносин. Наприклад, договір банківського рахунку може бути розірваний за одностороннім заявою клієнта в будь-який час, банк же наділений правом вимоги розірвання договору банківського рахунку лише в певних випадках, передбачених ЦК (ст. 859).
Особливі підстави відмови від договорів передбачені законодавством щодо договорів боржника за наявності ознак його неспроможності (банкрутства). Така відмова може бути заявлений зовнішнім керуючим у тримісячний термін з моменту введення арбітражним судом зовнішнього управління за наявності однієї з таких обставин:
1. виконання договору спричинить збитки для боржника в порівнянні з аналогічними договорами, що укладаються за таких же обставин;
2. договір вважається довгостроковим (укладено терміном більше одного року або вміщує отримання позитивних результатів для боржника лише в довгостроковій перспективі);
3. є інші обставини, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.
У цьому випадку боржник відшкодовує відповідним кредиторам збитки у вигляді прямих збитків (ст. 77 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)").
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Розірвання і зміна договору внаслідок односторонньої відмови від договору "
 1. ГЛАВА 4 ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ суб'єктивних цивільних прав У СВІТЛІ ТЕОРІЇ регулятивні та охоронні суб'єктивних прав
  розірвання договору і домагання про відшкодування збитків). Кожне з цих домагань відрізняється за своїм змістом від порушеного зобов'язального суб'єктивного права. Але якщо ці домагання не збігаються ні один з одним, ні з порушеним регулятивним правом кредитора, то їх не можна розглядати як само порушене право, дозріле для примусового здійснення 15. 3. Позовні домагання
 2. § 5. Зміна і розірвання договору
  розірвання договору. Укладені договори повинні виконуватися на тих умовах, на яких було досягнуто згоди сторін, і не повинні змінюватися. Таке загальне правило надає стійкість цивільного обороту. Це правило застосовується і тоді, коли після укладення договору прийнятий закон, що встановлює обов'язкові для сторін правила, інші, ніж ті, які діяли при укладенні договору.
 3. 2. Порядок розірвання та зміни договору
  розірвання (зміни) договору залежить від застосовуваного способу розірвання або зміни договору. При розірванні (зміну) договору за угодою сторін повинен застосовуватися порядок укладання відповідного договору, а також вимоги, пропоновані до форми такого договору, оскільки вона повинна бути ідентичною тій, в якій укладався договір (ст. 452 ЦК). Правда, законом, іншим правовим
 4. 3. Наслідки розірвання та зміни договору
  розірвання або зміни договору полягають у тому, що, 1. по-перше, припиняються або змінюються зобов'язання, що виникли з цього договору; 2. по-друге, визначається доля виконаного за договором до моменту його розірвання (зміни); 3. по-третє, вирішується питання про відповідальність сторони, яка допустила істотне порушення договору, яке послужило підставою його розірвання або
 5. 5. Зміна і розірвання договору поставки
  розірвання або зміни До їх числа відносяться 1. неодноразове порушення постачальником термінів поставки товарів або поставка їм товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені у прийнятний для покупця строк, 2. неодноразове порушення покупцем строків оплати товарів або неодноразова невибірка останнім товарів. За наявності зазначених порушень відповідна
 6. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Зміни відбулися у змісті та дусі норм. Розглянемо основні з них, слідуючи за структурою Кодексу. I розділ містить загальні положення про підстави виникнення цивільних прав та обов'язків, здійсненні цивільних прав та їх захист, про суб'єктів права, представництво, довіреності, позовної давності. У цьому розділі поряд з лібералізацією деяких норм (наприклад, частковим
 7. 37. Поняття і види угод у цивільному праві.
  Розірвання договору в односторонньому порядку - доручення, комісія та т.д.), біржові (що укладаються на біржах і стосовно біржових товарів) та
 8. 109. Зміна осіб у зобов'язанні.
  Зміна умов договору не допускаються, за винятком випадків, передбачених законом (ст. 162 ЦК, ст. 551 проекту ЦК). Одним з найбільш поширених випадків зміни зобов'язань, передбачених, до того ж, безпосередньо в Цивільному кодексі, є заміна його учасників. Одним з найбільш частих випадків зміни зобов'язання є заміна його суб'єктів. Це може бути
 9. 3. Судові заборони і відшкодування збитків, завданих порушенням прав патентовласника
  розірвання договору в односторонньому порядку. Розмір і вид неустойки, зокрема її співвідношення із збитками, встановлюється самими сторонами. Якщо особливих санкцій, застосовуваних до винної сторони, ліцензійний договір не передбачає, власник патенту, спираючись на загальногромадянські правила, може т pe бовать лише відшкодування завданих йому збитків. Внедоговорное порушення патентних
 10. § 3. Прийняття виконання за зобов'язанням і структура зобов'язального суб'єктивного права
  розірвання договору, бо за цих умов він не тільки звільняється від обов'язків, а й відмовляється від прав по тому ж самому зобов'язанням. Однак при односторонньому характері договору боржник не вправі його розірвати, так як це було б рівнозначно звільненню боржника від сплати боргу або від повернення майна кредитору 50. Цивільне законодавство ряду зарубіжних країн
© 2014-2022  ibib.ltd.ua