Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 2. Структура механізму держави

Єдиний і цілісний механізм держави диференціюється (розчленовується) на складові частини - органи, підсистеми. Між ними існує своя ієрархія: різні органи і підсистеми займають неоднакове місце в державному механізмі, перебувають у складних відносинах субординації і координації.

Структура механізму держави мінлива і різноманітна, але за всіх умов в нього входять органи управління та органи примусу. Це, зрозуміло, не слід розуміти так, що одна частина державного механізму займається лише управлінням, а інша - тільки примусом. У реальному житті управління і примус переплітаються між собою.

Багато століть і тисячоліть державний механізм був нерозвинений, його органи не були диференційовані за складом і компетенції. У рабовласницькому, феодальному, та й на ранніх етапах розвитку капіталістичної держави основу механізму становили військове відомство, відомства внутрішніх справ, фінансів і закордонних справ.

Механізм сучасної держави відрізняється високим ступенем складності, різноманіттям органів та установ, підрозділяється на великі підсистеми. Так, одну його підсистему (частина) утворюють вищі органи держави: представницькі, глава держави, уряд. Вони зазвичай знаходяться в полі зору громадськості, засобів масової інформації, навколо них формується громадська думка.

Інша підсистема - це органи правопорядку, суд, прокуратура, а також силові структури (армія, поліція, розвідка). Останні виконують рішення вищих органів держави, в тому числі методами державного примусу (військове придушення, поліцейські заходи). Найбільш жорсткі способи примусу здійснюють озброєні загони людей - військо, поліція.

До органів держави примикають державні установи, які владними повноваженнями не володіють, а виконують загальносоціальні функції в сфері економіки, освіти, охорони здоров'я, науки та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 2. Структура механізму держави "
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  структур політичного згоди не дозволило вирішити кардинально проблему Установчих зборів (П.В. Волобуєв); відсутність у більшості депутатів програми дій (була лише ідея скликання) прирікало Установчі збори стати непрацюючим органом (М.М. Смирнов); установчі збори упустило свій історичний шанс. В історії європейських революцій лише ті Установчі збори виконали
 2. 1.Сущность і уроки НЕПу
  структурі країни. Його поява помітно вплинуло на розстановку соціально-класових сил. Природно, що такий крутий поворот у політиці був хворобливо сприйнятий М. І. Бухаріним, Е.А.Преображенскім, Ю.Ларіним та ін Багато сподвижники Леніна згодом повірили, що, ліквідуючи НЕП, Сталін повертає їх до К.Маркса, і це стало однією з причин їх трагедії, трагедії всієї країни. У період НЕПу
 3. Драма «розселянення»
  структури, ліквідацію орендних відносин. Розпочався другий етап формування всеосяжної колгоспної системи, що завершився наприкінці 1930-х рр.. До цього часу питома вага одноосібних господарств у посівних площах скоротився до 1% в 1940 р. (у межах до 17 вересня 1939 р.), в СРСР було колективізовано 96,9% селянських господарств. На всіх цих етапах неухильно проводилася політика
 4. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  структури правозастосовчого процесу визначається його спеціалізацією, а не уніфікацією. Згідно ст. 46 Конституції РФ кожному гарантується судовий захист його прав і свобод. Як відомо, судова система України складається з судів загальної юрисдикції, арбітражних судів та Конституційного суду РФ. З моменту появи системи арбітражних судів і до теперішнього часу залишається не до кінця
 5. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
  структуру, механізм функціонування, склад і компетенцію. Порядок розгляду спорів закріплюється в арбітражному регламенті, що представляє собою правила процедури даного інституційного арбітражу. Ізольований арбітраж (арбітраж ай'ос) створюється тільки лише для вирішення конкретного спору і після винесення рішення припиняє своє існування. Правовий статус ізольованого арбітражу
 6. 2. Поняття підвідомчості, її види
  структури правозастосовчого процесу визначається його спеціалізацією, а не уніфікацією 9. Сьогодні в Росії існують спеціалізовані суди, яким підвідомчі справи з економічним суперечкам і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності (ст. 27 АПК РФ 2002 року). Причому характер спору - економічний - є основним критерієм у
 7. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  Структури і політичної діяльності. Тривалий час це було поза межами правового регулювання держави. Політичні партії розглядалися государ-даль-ної владою як приватні організа-ції, подібні різного роду клубам і товариствам. Положення змінилося, коли партії були визнані складовою частиною політичної системи спочатку доктрі-ної, а потім і конституційним правом.
 8. 14. Механізм держави: поняття, ознаки, структура.
  Механізм Представницька влада - законодавчі органи, органи місцевого самоврядування, поради Виконавча влада - кабінет міністрів, адміністрації, виконкоми. Юрисдикційна - судові, прокурорські, контрольно-наглядові У сукупності держ органи дають поняття д механізму. Держ апарат є частиною держ механізму, а гос орган частиною гос
 9. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Структурами. Поряд з цим розвинена правова основа виконавчої діяльності повинна відповідати та іншими критеріями: відповідність юридичних норм праву, повнота і диференціювання системи норм, їх стабільність, висока юридична техніка, доступність нормативного
 10. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Структура та рівні правової свідомості населення); спеціально-юридична теорія (включає в себе: проблеми джерел права, класифікацію юридичних норм, юридичних фактів, колізії норм, прийомів, тлумачення, застосування юридичних норм). Дана структура носить умовний характер, це загальні напрямки в рамках єдиної науки, а не окремі частини. Більш типова структура - виділення теорії
 11. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Механізму правового регулювання. Реальний характер - правовідносини завжди присутні зовні у діях, рішеннях, словах суб'єктів. Тому вони допускають зовнішній контроль на відміну від емоційно-чутливої або інтелектуальної сфери. Люди часом не помічають, що є їх учасниками. Одні з них носять більш-менш тривалих характер (громадянство, права людини, власність),
 12. 26. Поняття і принципи правової держави
  структур, ідо тільки незалежний суд в змозі ефективно захищати людини і громадянина від свавілля виконавчої влади з її силовими структурами. Верховенство конституції стосовно всім нормативним актам. Ніякий закон або інший акт не має права виправляти чи доповнювати конституцію, тим паче суперечити їй. Разом з природним правом конституція утворює фундамент всієї правової
 13. 27. Право і держава: характер зв'язку
  структуру держави й регулює внутрішні взаємини в державному механізмі. За допомогою нього закріплюються форма держави, пристрій державного апарату, компетенція державних органів і посадових осіб, положення в системі стримувань і противаг, місце, роль, функції частин державного механізму, їх взаємодія з іншими органами і населенням. Діяльність:
 14. 72. Державна влада. Єдність і поділ влади.
  Структура держави, компетенція окремих органів держави, тим стабільніше і стійкіше державна влада. Відповідно до принципів поділу влади державна влада поділяється на: - законодавчу - державна влада володіє винятковим правом приймати закони (ВР України); - виконавчу - влада, що володіє правом безпосереднього управління державою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua