Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.А.Лекторскій (ред..). Філософія не закінчується ... З історії вітчизняної філософії. XX століття: У 2-х кн. Кн. I. 20-50-і роки. - М.: «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН). - 719 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Висновок

Менш за все ми хотіли, щоб цей нарис був сприйнятий як докір на адресу нашої психології - як тієї, яка склалася в 30-ті роки, так і тієї, яка вона сьогодні. Наша психологія, нехай навіть і в усіченому вигляді, була і залишається продовженням традицій почасти вітчизняної, почасти світової психології. Її однобічність - не її вина, вона страждала і страждає досі від відсутності внутрішнього діалогу різних психологічних напрямків. Проте є досягнення і є імена, якими ця наука має право пишатися - Ви-готський, Рубінштейн, Гальперін, Леонтьєв. Аж ніяк не докору, інших оцінок вимагає її доля.

Але наша сучасна психологія, мабуть, наблизилася до того рубежу, коли подальший рух стає неможливим без радикального оновлення її підстав; підстави ж ці необхідно і розширити і поглибити так, щоб включити цілий ряд течій сучасної психології, зокрема - психоаналіз.

Однак, як показує той же історичний досвід, подібні процедури не виробляються за бажанням, а в разі наук про людину не є навіть приватною справою самої науки. У всякому разі, стосовно до психоаналізу історичний досвід досить ясно свідчить про те, що це психологічне протягом може існувати лише в громадських структурах певного роду, відмінною рисою яких є відсутність панівної тотальної ідеології. Можна назвати ці структури демократичними, хоча це і не зовсім точно. І щоб пояснити (а не пояснити!), Доречним тут буде нагадати одне 'зауваження І.Бреса: «Навіть поверхневий погляд на ряд звичаїв нашої епохи свідчить про те, що саме до психолога все більше і більше звертаються за допомогою і порадами в тих випадках , коли раніше зверталися насамперед до кюре, судді, посадовій особі, вчителю чи філософу.
Не буде помилкою сказати, що психологія «харчується» насамперед певної секуляризацією наших товариств, а в більш широкому плані - духовним занепадом влади »1.

Саме цей «занепад» залишає місце для психоаналізу. Тому, приймаючи до уваги всі сказане, можна зробити висновок: буде наше суспільство розвиватися в напрямку цього «занепаду» - і психоаналіз, і багато інших дисциплін так чи інакше знайдуть собі місце у вітчизняній психології. А ні - значить ні.

«Питання філософії», 1991.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновок "
 1. 5.1. Поняття про недедуктивних (імовірнісних) умовиводах
  Умовивід, в якому висновок не слід строго логічно з посилок, а лише в деякій мірі підтверджується посилками, називається недедуктивних, імовірнісним, або правдоподібним. У недедуктивних умовиводах - на відміну від дедуктивних, в яких істинність посилок гарантує істинність висновку - істинні посилки забезпечують лише велику ступінь правдоподібності висновку за
 2. 2. Порядок і стадії укладання договору
  Порядок укладення договору полягає в тому, що одна зі сторін направляє іншій свою пропозицію про укладення договору (оферту), а інша сторона, отримавши оферту, приймає пропозицію укласти договір (п. 2 ст. 432 ЦК). Відповідно можна виділити наступні стадії укладання договору: 1) переддоговірні контакти сторін (переговори), 2) оферта; 3) розгляд оферти; 4) акцепт оферти. При цьому
 3. ГЛАВА ТРЕТЯ [Справжні укладення з помилкових або змішаних посилок по другій фігурі]
  По середній же фігурі з помилкових посилок можна виводити істинні укладення у всіх випадках - і коли обидві посилки взяті цілком
 4. § 2. Методи і структура судово-психологічної експертизи
  Судово-психологічна експертиза повинна проводитися сучасними науково-психологічними методами. Результати експертного дослідження повинні бути достовірні і верифіковані - доступні для перевірки і оцінки слідчим і судом. Висновок судово-психологічної експертизи як джерело докази, повинно бути викладено письмово і в необхідному законом порядку, що передбачає
 5. 3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів
  Умовивід - це форма мислення, за допомогою якої виводиться нове судження на підставі одного або більше відомих суджень. Інакше кажучи, умовивід - це форма думки і спосіб отримання вивідного знання на основі вже наявного. Умовивід являє собою перехід від деяких висловлювань Аі, ..., Ап (п> 1), що фіксують наявність деяких ситуацій у дійсності, до нового
 6. 1. Укладення договору будівельного підряду
  Попередня розробка та затвердження в установленому порядку обов'язкових для обох сторін певних документів, наявність яких необхідна для укладення договору будівельного підряду (так званих планових передумов або підстав укладення договору), чинним законодавством не передбачаються . Як зазначалося вище, укладення договору, виборі контрагента та визначенні умов
 7. Види умовиводів
  Поняття умовиводу як логічної операції тісно пов'язане з поняттям логічного слідування. Враховуючи цей зв'язок, прийнято розрізняти правильні і неправильні умовиводи. Умовивід, що представляє перехід від посилок АЬ ..., АП (п> 1) до укладення В, є правильним, якщо між посилками і укладанням є ставлення логічного прямування, тобто У є логічним наслідком
 8. Оцінка експертного висновку.
  Висновок психолого-психіатричної, судово-психологічної експертизи, як і будь-який інший, не має заздалегідь встановленої сили і не є обов'язковим для слідчим і судових органів. Воно підлягає перевірці та оцінці, нарівні з іншими доказами у справі. Оцінці піддаються кваліфікація, об'єктивність і компетентність експерта, наукова обгрунтованість і правильність складання
 9. Правила посилок
  1. З двох негативних посилок висновок не слід з необхідністю. Отже, одна з посилок повинна бути ствердною. Порушення цього правила можна продемонструвати на прикладі: Дельфіни - НЕ риби Щуки - НЕ дельфіни Щуки - НЕ риби З двох приватних посилок висновок не слід з необхідністю. Наприклад: Деякі тварини - плазуни Деякі живі організми - тварини
 10. Глава VII ПРАВИЛА, модус І ЗАСНУВАННЯ ТРЕТЬОЇ ФІГУРИ
  В 'третій фігурі середній термін двічі служить суб'єктом. Звідси випливає Правило перше Менша посилка в ній повинна бути ствердною. Це ми вже довели, обгрунтовуючи 1-е правило пер-виття фігури, тому що і в тій і в іншій фігурі атрибут укладення служить атрибутом також і більшою посилці. Правило друге По третій фігурі можна зробити тільки приватне висновок.
 11. § 4. Укладення договору
  § 4. Висновок
 12. ЗАМІСТЬ укладення
  ЗАМІСТЬ
 13. Замість висновку
  Замість