Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк .. Логіка: навчальний посібник М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк. - Омськ: Изд-во ОмГУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

5.1. Поняття про недедуктивних (імовірнісних) умовиводах


Умовивід, в якому висновок не слід строго логічно з посилок, а лише в деякій мірі підтверджується посилками, називається недедуктивних, імовірнісним, або правдоподібним.
У недедуктивних умовиводах - на відміну від дедуктивних, в яких істинність посилок гарантує істинність висновку - істинні посилки забезпечують лише велику ступінь правдоподібності укладення в порівнянні з тією, яку матиме це висловлювання без урахування посилок, т. е. висновки в такого роду умо-заключних підвищують ймовірність того, що це висловлювання істинно.
Різниця між висновками дедуктивними і недедуктивних полягає насамперед у відмінності відносин між укладанням і посилками за критерієм інформативності. Так, якщо в дедуктивних умовиводах інформація, яку містить висновок, складає частину сукупної інформації посилок (це пояснює, чому висновки цього типу достовірні: якщо істинна інформація в посилках, то істинна і та її частина, яка міститься або виводиться в ув'язненні), то, в свою чергу, в недедуктивних умовиводах відбувається прирощення інформації і саме в силу цього істинність посилок не гарантує істинність висновку. Таким чином, ув'язненням у недедуктивних виведенні є лише гіпотетичне вияв, тобто твердження про те, що та чи інша ситуація має місце в дійсності лише з тією чи іншою ймовірністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Поняття про недедуктивних (імовірнісних) умовиводах "
 1. Види умовиводів
  поняттям логічного слідування. Враховуючи цей зв'язок, прийнято розрізняти правильні і неправильні умовиводи. Умовивід, що представляє перехід від посилок АЬ ..., АП (п> 1) до укладення В, є правильним, якщо між посилками і укладанням є ставлення логічного прямування, тобто У є логічним наслідком Аі, ..., Ап (п> 1). В іншому випадку - якщо між посилками і
 2. 2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
  Зрозумілими, послідовними і прийшли до певного умовиводу; 2) системно-функціональний - дозволяє використовувати Гіп в якості системних, складних явищ, кіт. складаються з певних елементів. Ця система явл-ся функціонуючої; 3) порівняльно-правовий - за допомогою цього методу вивчаються загальні, особливі та індивідуальні ознаки госуд.-правових явищ на основі порівняльного
 3. ВСТУП
  поняттями кримінального права, метою покарання, розкритті сутності попереджувальної функції покарання та інших. Що стосується проблем підстави кримінальної відповідальності та суспільної небезпеки, то при дослідженні принципів кримінального права вони рас-1 Див Матеріали XXIV з'їзду КПРС. М. Вид-во політичної літератури, 1971, стор 81. 2 Див К-Маркс і Ф. Е н г е л ь с. Соч., Т. 3, стор 323.
 4. 3. Поняття правосуб'єктності
  поняття "праводееспособность" 3. 1 См / Веберс Я. Р. Правосуб'єктність громадян у радянському цивільному і сімейному праві. С. 129. 2 Вітрук Н. В. Основи теорії правового становища особистості в соціалістичному суспільстві. М., 1979. С. 89. 3 Див: Алексєєв С. С. Загальна теорія права. Т. 2. С. 139. Але при цьому не враховується, що громадянське право визнає суб'єктами права (тобто правосуб'єктності) всіх
 5. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  поняттям «закон». Це ті закони, які розробляються і приймаються, визнаються спеціально створеними в державі структурами, за встановленою процедурою - парламентами, за-законодавчими зборами, конгресами, думами і т.п. Це - нормативні закони і вивчення їх появи, необхідної якості, реалізації, забезпечення, словом, багатьох пов'язаних з ними характеристик, також предмет
 6. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  поняттях, категоріях, юридичних конструкціях. Формується понятійний апарат теоретичного знання, який набуває велику соціальну, культурну цінність. Інше поняття, сформульоване теорією права і відпрацьовано-лишнього реальні правові явища і процеси, не менше значимо для суспільного розвитку, ніж, наприклад, відкриття природничо-наукового характеру. Ось чому у всі часи в рамках
 7. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  зрозумілим. При першому - зберігається контроль держави, чиновник може демонструвати все своє значення, забезпечує свою присутність в економічному житті. При другому - державі відводиться роль реєстратора, учасника господарських процесів. В якості колективного суб'єкта можуть брати участь у правовідносинах не тільки юридичні особи, а й такі суб'єкти, як держава, наприклад в
 8. Глава вісімнадцята. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
  зрозуміти, коли і чому вона з'явилася, які цілі ставили при її прийнятті, що, власне, вона встановлює, визначає. І нелегка ця задача перед правоприменителем виникає об'єктивно. Насамперед, вона породжена загальним характером правової норми, який не завжди враховує, не може врахувати всі конкретні ситуації, хоча і розрахований на їх типізацію, на більшість з них. У процесі
 9. Управління знаннями
  поняттям т. н. «Безперервно студіюючої» або ж «інтелектуальної» організації і передбачає формування такої структури, в саму основу якої закладено принцип безперервного самовдосконалення. Концепція інтелектуальної організації базується на організаційних знаннях, на яких засновані її здатності до змін з метою виживання. Організаційні знання розвиваються завдяки знанням
 10. 8.1. Аналіз підходів до оцінки ефективності управлінської праці
  поняття ефективності з продуктивністю праці: «Ясно, що метою будь-якої господарської діяльності є досягнення найбільших результатів при найменших зусиллях, тобто максимальна продуктивність» [Ленін В. І . Про наукової організації праці. М., 1986, с. 408]. Академік Т. С. Хачатуров, що розробив сучасну методологію розрахунку ефективності суспільного виробництва, зазначає:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua