Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 4. Заробітна плата. Положення про оплату праці

Запитання заробітної плати зачіпаються колективним дого-

злодієм. У ньому ці питання регулюються лише в самому загальному вигляді:

встановлюються принципи оплати праці, вид і системи оплати

праці, розміри тарифних ставок, мінімальна заробітна плата на

!! 314

підприємстві, а також співвідношення заробітної плати між окремими

вими категоріями персоналу.

Однак колективний договір не є єдиним і

найкращим способом регулювання відносин на підприємстві,

та й не завжди прийнятний. По-перше, доцільність його заклю-

чення сумнівна на невеликих підприємствах. По-друге, його

комплексний характер не дає можливості детально опрацювати

нормативно розв'язувані питання. Не можна скидати з рахунків і

зручність користування корпоративним актом, спеціально регулюю-

щим те чи інше питання, в порівнянні з багатосторінковим текстом

колективного договору. Ось чому детальне регулювання зара-

бітної плати, цього дуже важливого питання, вимагає видання спе-

ціальних корпоративних актів.

На деяких підприємствах створюється один комплексний кор-

корпоративної акт - Положення про оплату праці. Він ділиться на

розділи:

I. Основна заробітна плата.

II. Премії за кінцеві фінансові результати роботи перед-

ємства.

III. Премії за підсумками роботи за рік.

IV. Доплати.

На інших підприємствах кожному з доданків заробітної

плати присвячується самостійний корпоративний акт. Але суть не

в цьому. Важливо відзначити, що в даний час заробітна плата

майже цілком віднесена до сфери корпоративного регулювання.

Перший крок у цьому напрямку був зроблений у зв'язку з приня-

тием Указу Президента РФ від 15 листопада 1991 р. "Про скасування

обмежень на заробітну плату і на приріст коштів, направля-

ваних на споживання ". (* 1) Межа самостійності підприємств по

зарплаті обмежується лише наявністю власних коштів .

Визначення заробітної плати - одна з найбільш важких

задач керівництва, оскільки це відразу відбивається на ціні вироб-

ввідних товарів (послуг ) і прибутковості корпорації.

Висока зарплата приверне багатьох кандидатів і дасть можли-

ність вибору. Але це ще не гарантія високої продуктивності

праці та стабільності кадрів. На зарплату впливають мно-

Гії фактори (рівень безробіття, вплив профспілок). Однак

прибутковість підприємства значима все ж таки більшою мірою: збитковий-

(** 1) Див: Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради

РФ. 1991. № 47. Ст. 1609.

Ная корпорація не в змозі платити зарплату вище середнього рівня.

Які ж фактори, крім прибутковості самої корпорації,

здатні вплинути на рівень заробітної плати?

1. Фактори оточення: попит та пропозиція робочої сили,

вартість життя в цілому, порівняльного з іншими підприємствами тощо

2. Галузеві фактори: значимість тієї чи іншої галузі,

традиції (традиційно високі заробітки впливають на

визначення заробітної плати) тощо

3. Фактори, пов'язані з характером роботи: умови праці,

небезпека, тяжкість, шкідливість роботи, ступінь відповідальності,

необхідні навички і т.п.

4. Кадрові фактори: стабільність кадрів на підприємстві,

масштаби найму, тривалість найму, складність оформлення

найму, розмір додаткового пільгового забезпечення та ін

Не можна не враховувати і такий фактор, як бажання будь

корпорації створити-собі репутацію хорошого наймача.

Взагалі ж заробітна плата - це оцінка праці працівника або

ранжування за відносної цінності кожного з метою більш

справедливої ??оплати витраченої робочої сили .

Оплата праці на підприємстві може мати наступну структуру.

1. Виплати заробітної плати за фактично виконану

роботу (основна зарплата). На деяких підприємствах упор

робиться саме на основну заробітну плату. У цьому випадку

необхідно видання додатково таких корпоративних актів, як:

"Норми виробітку", "Посадові оклади", "Про порядок присвоєння

розрядів "," Про тарифікації "," Про розподіл фонду заробітної

плати "тощо;

II. Виплати стимулюючого характеру (преміальні ви-

плати).

Вони складають як би додаткову зарплату. Премією-

рование може проводитися по самих різних підставах,

встановлюваним в корпоративних актах, як то:

за підсумками роботи за місяць ;

за підсумками роботи за рік;

за впровадження нової техніки і технології;

за економію матеріальних ресурсів;

за поставку продукції на експорт;

за якісне виконання робіт і завдань адміністрації;

за окремі види робіт;

за кваліфікацію, професійну майстерність та т.п.

!! 316

Є підприємства, де премії складають значну частину

зарплати, іноді перевищує основну. Ясно, що адміністрація

в цьому випадку робить ставку в стимулюванні праці на додаткових-

ную частину зарплати. Стають дуже значущими в подібній си-

туации такі корпоративні акти: "Положення про преміювання",

"Положення про матеріальне заохочення" і т.п.;

III. Виплати компенсуючого характеру:

матерям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до

досягнення нею 3-річного віку;

за роботу в нічний час;

за роботу в 2-у і 3-ю зміни;

за понаднормові роботи;

за роботу в святкові та вихідні дні;

за виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормаль-

них;

за суміщення професій;

за високу продуктивність праці;

на період освоєння нового виробництва (продукції);

за відрядження;

за використання іноземної мови;

за виконання робіт меншою чисельністю робітників;

за роботу з окремими категоріями клієнтів (хворих, інва-

лідів, престарілих і т.д.);

4. Виплати гарантійного характеру за фактично непро-

працюючих (неявочное) час:

за вислугу років;

регіональні надбавки;

спеціальні надбавки та ін

Всі перераховані вище питання заробітної плати - цього

основного важеля організації виробництва і підприємницького

справи взагалі - підприємство має право самостійно вирішувати, видаючи

відповідні корпоративні акти. Тепер вся справа полягає в

те, де добути корпорації гроші і як ефективніше ними распо-

рядитися.

!! 316

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 4. Заробітна плата. Положення про оплату праці"
 1. Які терміни виплати заробітної плати?
  Заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки. При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який
 2. Що слід розуміти під заробітною платою?
  Заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, організації, установи і максимальним розміром не обмежується. Конституція України, КЗпП України, Закон України ИОб оплаті праціїх закріплюють принцип оплати за ТРУДУ, залежно від складності виконуваної роботи,
 3. Яка структура заробітної плати?
  Заробітної плати визначається в ст. 2 Закону України ИОб оплаті праціїх, яка складається верб існовной заробітної плати, додаткової заробітної Влатом, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат. [Основна заробітна плата це винагорода за Ці.шолненную роботу відповідно до встановлених Ермамі праці (норма часу, виробітку, обслужі1нія, посадові обов'язки). Вона
 4. Який порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку?
  Заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При цьому місячна заробітна плата не може бути нижче встановленого законодавством мінімуму. При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата здійснюється відповідно до виконаної роботи. Якщо ж працівники не виконують норми виробітку зі своєї вини, то оплата їм
 5. Яким чином встановлюється мінімальна заробітна плата?
  Заробітна плата З це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). Відповідно до Закону України від 1 липня 2000 ИОб встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 роки (Голос України № 111 від 21 червня 2000 р.)
 6. Як обчислюється середня заробітна плата працівника?
  Заробітну плату виникає у випадках: при наданні працівникам щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, додаткової відпустки працюй-1 кам, які мають дітей, або виплати працівникові ком-1 пенсаціі за невикористану відпустку; при предостав-| леніі працівникам творчої відпустки; при виконанні працівниками у передбачених законом випадках державних або
 7. Яким чином здійснюється правове регулювання оплати праці?
  Положення про оплату праці та преміювання, що приймаються на
 8. Як проводиться оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету?
  Заробітній платі працівникам бюджетної
 9. Який порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком?
  Заробітна плата працівника в цих випадках не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). Брак виробів, що стався внаслідок прихованого дефекту в оброблюваному матеріалі, а також брак не з вини працівника, виявлений після приймання з 216 делия органом технічного контролю, оплачується цьому працівникові нарівні з придатними виробами. Повний брак з вини
 10. Що слід розуміти під погодинної системою і відрядна система оплати праці?
  Заробітної плати слід розуміти ой-'ределенний спосіб встановлення співвідношень між! витраченим працівниками працею, вимірюваним соглас-| але певними показниками, і розмірами нараховується-1 мій їм заробітної плати. Залежно від того, чим; вимірюється міра витраченої праці З тривалістю відпрацьованого часу, кількістю виробленої продукції або виконаних робіт З системи
 11. IV. Оплата житлового приміщення та комунальних послуг
  плата за комунальні послуги та плата за послуги телефонного мережі надходить у власність юридичних осіб, які надають відповідні послуги. 4.2. Ссудополучатель вносить плату за житлове приміщення щомісяця, не пізніше числа за кожен (наступний, попередній) місяць в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. 4.3. Плата за споживані Користувачем
 12. Які існують способи регулювання оплати праці?
  Заробітної 'плати та інших державних норм і гарантій,-встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, установ і організацій, заснованих на державній, комунальній формі власності (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.1993 г . № 47 ИО регулюванні розмірів посадових окладів і премій керівників державних підприємств, організацій та
 13.  У яких розмірах проводиться оплата праці за сумісництвом?
    заробітну плату за фактично виконану роботу без обмеження її певним розміром. Сумісники мають право на оплату за фактично виконану роботу і в тих випадках, коли її виконав працівник, якому законодавством заборонено працювати за сумісництвом, Умови роботи за сумісництвом працівників гое сударственних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом
 14.  А. Грошова винагорода.
    заробітна плата зазвичай пов'язана з обраними аспектами виконання роботи (у багатьох випадках цінується кількість, а не якість) або не пов'язана з виконанням роботи взагалі, а просто відповідає посаді. Посадовий оклад, наприклад, показує значення посади, а не те, як людина працює на цій посаді. Це означає, що виплата заробітної плати відповідно до тарифної ставкою спонукає
 15.  1.2.2. Попит і пропозиція робочої сили. Вартість і ціна робочої сили
    заробітної плати при допущенні, що ціна капіталу і рівень попиту на продукт залишаються незмінними. Крива пропозиції праці ринку вказує, скільки працівників можуть вийти на ринок на кожному рівні ставки заробітної плати при допущенні, що заробітна плата по інших професіях залишиться постійною. Припустимо, що ринкова заробітна плата установилася на такій низькій зарплаті, що попит буде
 16.  Який зміст колективного договору?
    заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпеченню
 17.  3.3 Комплексна оцінка соціально-еколого-економічної ефективності заходів щодо оптимізації повітряної техносфери
    заробітної плати при скороченні або повного скасування скороченого робочого дня, додаткової відпустки: 39 = 3 (ЧДДД - ЧД ДД), (3.19) де 3 - середня годинна або денна зарплата одного робітника, руб; ЧД, ЧД-чисельність працюючих, що користуються додатковою відпусткою і скороченим робочим днем, чол; ДД, ДД - середня тривалість відпустки або величина скорочення робочого дня, день