Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей "2000, 2000 - перейти до змісту підручника

33. Здійснення банком торгових операцій з векселями


Торгівля векселями - це здійснення банком цивільно-правових угод з векселями, які передбачають внесення грошової компенсації проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок клієнтів (брокерська діяльність) або від свого імені і за власний рахунок з метою перепродажу третім особам (дилерська діяльність).
Купівля та продаж векселів здійснюється на підставі укладеного з продавцем (покупцем) договору про купівлю (продаж) векселів у порядку, визначеному чинним законодавством. Договором визначаються:
ціна купівлі (продажу) векселів (встановлюється за домовленістю сторін у відсотках до повній сумі векселі);
термін і порядок здійснення розрахунку;
умови переходу права власності на векселі та строк і порядок передачі векселів;
інші умови.
При продажу векселя продавець може скласти на векселі один з наступних передавальних індосаментів:
іменний - на користь покупця; бланковий, або індосамент на пред'явника, або ж передати вексель без складання індосаменту, якщо останній індосамент є бланковим, або на пред'явника.
Купуючи статус векселедержателя при покупці векселів, банк набуває ряд прав, пов'язаних з цим статусом.
Так, щодо куплених і не проданих до настання терміну платежу векселів, банк отримує право опротестування цих векселів у нотаріуса в порядку, передбаченому чинним законодавством. Однак у банку і без протесту зберігаються права:
вимоги - за простими векселями, на яких усі індосаменти безоборотную;
регресу (право зворотної вимоги) - по наступним векселями:
а) за якими векселедавець, трасант (особа, зазначена як платник за переказним векселем) або все індосанти обумовили, що протест не вимагатиметься шляхом застереження "оборот без витрат", "без протесту" або іншого рівнозначного;
б) за якими платник за векселем оголошено банкрутом ;
в) щодо яких дія обставин непереборної сили, в результаті настання яких банк не мав можливості своєчасно пред'явити вексель до платежу або протесту, тривало більше тридцяти днів після настання строку платежу.
У разі якщо пред'явник або яке-небудь із зобов'язаних за векселем осіб є кредитором банку за іншими однорідним зобов'язаннями, то вексель може бути оплачений в порядку заліку на підставі ст. 217 Цивільного кодексу України. Якщо жодна із зобов'язаних за векселем осіб не є кредитором банку, то при отриманні опротестованого векселя банк отримує право на примусове стягнення боргу за векселем. При цьому банк може попередньо звернутися до зобов'язаних за векселем особам (як солідарним боржникам) з письмовою вимогою про оплату векселя шляхом направлення повідомлення, встановивши для цього певний строк.
За векселем банк може одержати відшкодування таким чином:
- оплати векселя платником або іншим зобов'язаним за векселем особою;
- продажу векселя;
- зарахування для погашення власних зобов'язань банку перед платником або після опротестування перед іншим зобов'язаним за векселем особою в порядку, встановлених цивільним законодавством;
- передачі іншим особам для розрахунку за власними зобов'язаннями банку до або після настання строку платежу за векселем.
У разі оплати векселів після строку платежу банк має право вимагати від особи, яка сплачує за векселем, сплати банку понад повної суми векселя відсотків і пені, встановлених законодавством, а також витрат на опротестування, направлення повідомлення та інших витрат (якщо щодо їх банком пред'явлено вимогу), крім випадків, коли банк при настанні строку платежу не мав можливості своєчасно пред'явити векселі до платежу або ж платіж не міг бути здійснений платником у строк через обставини непереборної сили.
Вищевказані права банку-векселедержателя можуть бути реалізовані і при здійсненні інших видів операцій з векселями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 33. Здійснення банком торгових операцій з векселями "
 1. Зміст
  здійснення іноземних інвестицій 57. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій 58. Форми спільної інвестиційної діяльності 59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зовах і на територіях пріоритетного розвитку 60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства 61. Монопольне становище суб'єкта господарювання на ринку 62.
 2. 31. Види операцій комерційних банків з векселями
  здійснення банками операцій з цінними паперами з їх випуску та обігу, в тому числі - здійснення операцій з векселями. Відповідно до ст. 21 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" вексель - це цінний бум & га, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця виплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Загальні
 3. 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями
  здійснення платежів при якому своєчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку; б) непокритий - акредитив, оплата за яким у разі тимчасового відсутність коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту. Акредитиви бувають відкличні і безвідкличні. На кожному акредитиві має бути
 4. 48. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами
  здійснення розрахунків в іноземній валюті "від 23.09.94 р. (далі - Закон). Відповідно до нього виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується,
 5. 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну "від 20.07.99 р. № 356 іноземні інвестиції в Україну здійснюються у вигляді іноземної валюти, яка згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 р. № 34, зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від
 6. 39. Валютне регулювання
  здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу (1 група), - до них віднесені валюти західноєвропейських країн, США, Канади, Австралії та Японії; вільно конвертовані валюти, що не використовуються широко для здійснення платежів за міжнародними операціями та не продаються на головних валютних ринках світу (2 група), - до них віднесені валюти всіх
 7. 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль
  здійснення державного контролю ЗЕД, зокрема, контролю дотримання порядку розрахунків в іноземній валюті, підлягають обліку (реєстрації) окремі види зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є: товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України; товари походженням з України, щодо
 8. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  здійснення функцій державного регулювання і контролю за банківською діяльністю в Україні існує спеціальний державний орган - Національний банк України; практично всі напрямки діяльності банків, включаючи порядок їх створення, ліцензування, ліквідації, чітко регламентовані на підзаконному рівні, а саме - в нормативно-правових актах, що видаються Національним банком
 9. 4. Види операцій НБУ
  здійснення дисконтних операцій з векселями та чеками в порядку, визначеному Національним банком; купівля і продаж на вторинному ринку цінних паперів у порядку, передбаченому законодавством України; відкриття власних кореспондентських і металевих рахунків у закордонних банках та ведення рахунків банків-кореспондентів; купівля і продаж валютних цінностей з метою монетарного регулювання;
 10. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  здійснення розрахункового обслуговування юридичних і фізичних осіб, тобто при реалізації даної функції банки виступають посередниками між платниками та одержувачами коштів при здійсненні безготівкових розрахунків. Безготівкові розрахунки - це система грошових розрахунків, які проводяться без участі готівкових грошових коштів, тобто перерахуванням банком певної суми з рахунку платника на рахунок
© 2014-2022  ibib.ltd.ua