Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдвокатура Росії → 
« Попередня Наступна »
Бойков А.Д., Капінус Н.І. . Адвокатура Росії: Навчальний посібник. - М.: Інститут міжнародного права та економіки імені А.С. Грибоєдова -. 376 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Глава 7. Судова влада

Стаття 118

1. Правосуддя в Україні здійснюється тільки судом.

2.Судебная влада здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства.

3. Судова система Російської Федерації встановлюється Конституцією Російської Федерації і федеральним конституційним законом. Створення надзвичайних судів не допускається.

Стаття 119

Суддями можуть бути громадяни Російської Федерації, які досягли 25 років, вищу юридичну освіту і стаж роботи з юридичної професії не менше п'яти років. Федеральним законом можуть бути встановлені додаткові вимоги до суддів судів Російської Федерації.

Стаття 120

1. Судді незалежні і підкоряються тільки Конституції Російської Федерації і федеральному закону.

2. Суд, встановивши при розгляді справи невідповідність акта державного чи іншого органу закону, приймають рішення відповідно до закону.

Стаття 121

1. Судді незмінюваність.

2. Повноваження судді можуть бути припинені чи припинені не інакше як в порядку і на підставах, встановлених федеральним законом.

Стаття 122

1. Судді недоторканні.

2. Суддя не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності інакше як у порядку, визначеному федеральним законом.

Стаття 123

1. Розгляд справ у всіх судах відкритий. Слухання справи в закритому засіданні допускається у випадках, передбачених федеральним законом.

2. Заочне розгляд кримінальних справ у судах не допускається, крім випадків, передбачених федеральним законом.

3. Судочинство здійснюється на засадах змагальності та рівноправності сторін.

4. У випадках, передбачених федеральним законом, судочинство здійснюється за участю присяжних засідателів.

Стаття 124

Фінансування судів здійснюється тільки з федерального бюджету і повинно забезпечувати можливість повного і незалежного здійснення правосуддя відповідно до федерального закону.

Стаття 125

1. Конституційний Суд України складається з 19 суддів.

2. Конституційний Суд Російської Федерації за запитами Президента Російської Федерації, Ради Федерації, Державної Думи, однієї п'ятої членів Ради Федерації або депутатів Державної Думи, Уряду Російської Федерації, Верховного Суду Російської Федерації і Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, органів законодавчої та виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації дозволяє справи про відповідність Конституції Російської Федерації:

а) федеральних законів, нормативних актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації, Державної Думи, Уряду Російської Федерації;

б) конституцій республік , статутів, а також законів та інших нормативних актів суб'єктів Російської Федерації, виданих з питань, що належать до відання органів державної влади Російської Федерації і спільному ведення органів державної влади Російської Федерації органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;

в) договорів між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, договорів між органами державної влади суб'єктів Російської Федерації;

г) не вступили в силу міжнародних договорів Російської Федерації.

3. Конституційний Суд Російської Федерації вирішує спори про компетенцію:

а) між федеральними органами державної влади;

б) між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації ;

в) між вищими державними органами суб'єктів Російської Федерації.

4. Конституційний Суд Російської Федерації за скаргами на порушення конституційних прав і свобод громадян та з запитами судів перевіряє конституційність закону, застосованого чи підлягає застосуванню в конкретній справі, в порядку, встановленому федеральним законом.

5. Конституційний Суд Російської Федерації за запитами Президента Російської Федерації, Ради Федерації, Державної Думи, Уряду Російської Федерації, органів законодавчої влади суб'єктів Російської Федерації дає тлумачення Конституції Російської Федерації.

6. Акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність; не відповідають Конституції Російської Федерації міжнародні договори Російської Федерації не підлягають введенню в дію і застосування.

7. Конституційний Суд Російської Федерації за запитом Ради Федерації дає висновок про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення Президента Російської Федерації у державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину.

Стаття 126

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справах, що підсудні судам загальної юрисдикції, здійснює в передбачених федеральним законом процесуальних формах судовий нагляд, за їх діяльністю і дає роз'яснення з питань судової практики.

Стаття 127

Вищий Арбітражний Суд України є найвищим судовим органом для розв'язання економічних суперечок та інших справ, розглянутих арбітражними судами, здійснює в передбачених федеральним законом процесуальних формах судовий нагляд за їх діяльністю і дає роз'яснення з питань судової практики.

Стаття 128

1. Судді Конституційного Суду Російської Федерації, Верховного Суду Російської Федерації, Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації призначаються Радою Федерації за поданням Президента Російської Федерації.

2. Судді інших федеральних судів призначаються Президентом Російської Федерації у порядку, встановленому федеральним законом.

3. Повноваження, порядок утворення та діяльності Конституційного Суду Російської Федерації, Верховного Суду Російської Федерації, Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та інших федеральних судів встановлюються федеральним, конституційним законом.

Стаття 129

1. Прокуратура Російської Федерації становить єдину централізовану систему з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору Російської Федерації.

2. Генеральний прокурор Російської Федерації призначається на посаду і звільняється з посади Радою Федерації за поданням Президента Російської Федерації.

3. Прокурори суб'єктів Російської Федерації призначаються Генеральним прокурором Російської Федерації за узгодженням з її суб'єктами.

4. Інші прокурори призначаються Генеральним прокурором Російської Федерації.

5. Повноваження, організація і порядок діяльності прокуратури Російської Федерації визначаються федеральним законом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 7. Судова влада "
 1. 3. Формування і склад
  глава держави призначає главу уряду, щодо якого є підстави вважати, що він і очолюваний ним уряд будуть користуватися довірою більшості парламенту або його нижньої палати. Отримавши мандат, глава уряду формує склад уряду і представляє його разом з програмою дій на затвердження парламенту (наприклад, Палаті громад у Великобританії, обом
 2. Глава 3. Судова влада
  влада
 3. § 1. Значення, характерні риси, правове регулювання
  судову (ст. Ю). Таким чином. Конституція РФ включає в систему державної влади країни судову діяльність і стверджує самостійне положення судової влади як незалежної, рівнозначної законодавчої та виконавчої галузям державної влади. Наданням конституційним законодавством самостійного значення інституту судової влади було підкреслено, що
 4. § 2. Суд як носій судової влади
  судової влади матеріалізуються зовні у результаті діяльності складаються в судах професійних суддів і залучених у встановлених законом випадках до здійснення правосуддя представників населення Суди як державні органи складають матеріальну основу судової влади. Правове регулювання їх організації та діяльності як основних структурних формувань судової влади
 5. § 3. Система судів Російської Федерації
  судових органів, утворених у встановленому Конституцією РФ порядку, здійснюють функції судової влади, об'єднаних спільністю завдань, основ побудови та організації діяльності, з урахуванням федеративного та адміністративно-територіального устрою Російської Федерації. Основи склалася в Російській Федерації судової системи викладені в гл. 7 Конституції РФ - «Судова влада».
 6. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  глава «Ремесло», написана Б. А. Колчиним. У монографії виступають з узагальнюючими дослідженнями та інші видатні вчені-археологи: А.Н. Кірпічніков і А.Ф. Медведєв (глава «Озброєння»), В . Л. Янін (глави «Російські грошові системи IX-XV ст.» і «Вісла актові друку»), В.П. Даркевич («Міжнародні зв'язки»). До загальних проблем давньоруського міста у розглянутий період зверталися багато
 7. 1. Національний характер
  глава сім'ї - ставав деспотом. Цей досвід характерний був для найменш культурних верств населення, а також купців, багато з яких відрізнялися грубістю, самодурством, що не раз служило матеріалом для багатьох творів літератури і драматургії. Коли російська людина з якихось обставин втрачав віру в Бога і ударявся в матеріалізм, то нерідко наслідком цього був крайній нігілізм в
 8. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму »(1917-1921 рр..)
  судовий процес над 34 членами ЦК партії есерів, звинувативши їх у контрреволюційній діяльності. До середини 20-х років ця партія перестала існувати. По-різному оцінюється роль партії кадетів (партії «народної свободи») в ході громадянської війни. Тривалий час кадети однозначно вважалися організаторами антирадянського саботажу та ініціаторами розв'язання громадянської війни. РНК РРФСР в
 9. 23. Поняття і характе-ристика унітарної форми державного устрою .
  глава держави, уряд, парламент), юрисдикція ко-торих поширюється на територію всієї країни. 3. Єдине громадянство. Населення унітарної держави має єдину політичну приналежність. 4. Єдина система права. Місцеві органи управління зобов'язані застосовувати акти, прийняті-мі центральними органами державної влади. Їх власна нормотворча діяльність носить
 10. 46. Компетенція та функції уряду.
  Судовою владою абсолютно очевидні. Більш того, багато зарубіжні конституції всі виконавчі повноваження вручають главі держави, хоча фактично вони завжди здійснюються урядом. Деякі конституції наділяють уряд чисто дорадчими функціями, конструюючи його як якийсь консультативний орган при главі держави. Фактичне становище правитель-ства в зарубіжних
 11. 47. Судовий контроль за законністю діяльності виконавчої влади.
  Влади. Непрямий контроль у вигляді окремих ухвал - інформують д-е органи, об'єднання громадян про виявлені порушення закону. Ст 340УПК 235ГПК. Подання суд'і має ти ж мету. Виноситься у вільній формі. Не застосування заходів з ліквідації тягнуть за собою адмін відповідальність. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Він вирішує питання про
 12. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  глава держави - монарх. Безстроковий (довічний) характер влади. Монарх ні прямо, ні побічно не обирається населенням. Передача верховної влади в спадщину за законами престолонаслідування. При цьому воля народу (виборців) не враховується. Таким чином, джерелом влади є традиція. Юридична недоторканність, непідсудність монарха, який не несе відповідальності за свої
 13. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    глава якої значився в друзях керівників міста Піттсбурга. Міська влада збиралися укласти контракт на поставки будівельного каменю. Але оскільки "потрібна" компанія добувала камінь тільки з сіркою прожилком, в умовах проведення відкритих торгів було спеціально обумовлено саме це "технічне" обставина. Теоретично, будь-яка компанія могла брати участь в публічному тендері. Але
 14. § 6. Спеціальний суб'єкт (виконавець) злочину
    глава 30 КК, а також ст. 301, 305, 128 КК). 3. Демографічні ознаки (стать - ст. 131 КК, вік - ст. 150 КК) і ознаки, що характеризують стан здоров'я (ст. 121, 122 КК). 4. Характеризують взаємовідношення суб'єкта з потерпілим (ст. 156, 157, 133 КК). 5. Характеризують минулу антигромадську діяльність суб'єкта (судимість-ч. 2 ст. 186. П. "а" ч. 2 ст. 191 КК, неодноразовість-ч.
 15. Н. Адміністративні санкції за порушення авторських прав шляхом імпорту піратської продукції
    глава 12 КпАП "Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі та фінансів") і аналіз її диспозиции.свидетельствуют про те, що, вводячи дану статтю, законодавець насамперед мав на меті поставити заслін незаконному обігу контрафактної продукції. Це випливає хоча б з того, що протиправними вважаються передусім продаж і здача в прокат матеріальних носіїв творів
 16. § 1. Цивільне законодавство та його система
    глава 4 "Юридичні особи" введена в дію з дня офіційного опублікування частини першої кодексу, тобто з 8 грудня 1994 р., а глава 17 "Право власності та інші речові права на землю" вводиться в дію лише з дня введення в дію нового Земельного кодексу. Частина друга ГК прийнята Державною Думою 22 грудня 1995 р., підписана президента 26 січня 1996 року і введена в дію з
© 2014-2021  ibib.ltd.ua