Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

2.2.1. Освіта фонду матеріального заохочення

Як приклад на перехідному етапі економіки можна розглянути наступний варіант стимулювання.

Фінансові ресурси на матеріальне заохочення рекомендується формувати з таких джерел: 1.

З коштів з надання платних послуг співробітниками ІЦ всім категоріям користувачів факультету.

До платних послуг, наприклад, можуть ставитися види робіт, що не входять в навчальні плани і безпосередні посадові обов'язки співробітників інформаційного центру, на виконання яких має бути спеціальний дозвіл:

а) набір текстів для навчально-методичних посібників та інших видів робіт;

б) оформлення плакатів, вітальних адрес, оголошень та інших друкованих робіт;

в) установка програмно -технічного забезпечення, операційних систем, офісних пакетів, драйверів та інших продуктів;

г) виконання дрібного ремонту, обслуговування засобів обчислювальної техніки;

д) модернізація комп'ютера, підключення до мережі Internet, підключення периферійних пристроїв, чистка та змащування системи охолодження і інші види;

е) монтаж локальної мережі, встановлення та налагодження мережевого обладнання;

ж) установка і настройка мережевого програмного забезпечення та інші види діяльності, що виконуються для комерційних структур університету.

Вищевказані роботи можуть виконуватися працівниками за спеціальними заявками, затвердженим деканом та проректором з економіки, оплата яких здійснюється з фонду МФ або УлГТУ.

Необхідність виконання позапланових (не входять в посадові обов'язки) робіт, їх терміновість і черговість визначається деканом факультету та узгоджується з начальниками інформаційного центру.

Ціна на надання послуги - договірна за згодою сторін: виконавця і замовника, визначається на підставі сталих і діючих на практиці прейскурантів. З утворилася суми 50% йде на виплату конкретним виконавцям, 30% йде до фонду ІЦ та 20% - у фонд вузу.

Виплата здійснюється бухгалтерією університету один раз на місяць за поданням начальником інформаційного підрозділу списку осіб, погодженого з деканом факультету та ПФО. 2.

З коштів фонду матеріального заохочення факультету та університету за виконання робіт, пов'язаних з впровадженням нових інформаційних технологій у навчальний процес, сприяють підвищенню якості підготовки фахівців.

Щоб матеріальне заохочення не привело до суперечностей, опозиції окремих груп по відношенню один до одного, керівник повинен періодично інформувати співробітників про стан справ у підрозділі і вводити їх в курс виконуваних фахівцями вузів робіт.

Нехай, наприклад, собівартість продукції утворюють два показника. Якщо на одну одиницю i-го товару витрачається 1000 руб. матеріальних витрат, а жива праця становить 25 годин робочого часу, то визначивши оплату праці однієї години робочого часу, наприклад, в 10 руб. за 1 годину, множачи, отримаємо: 10 руб. х 25 = 250 руб. Після реалізації гроші (1000 руб.) Складають заробітну плату виробника даного товару (1000 руб.

+ 250 руб. = 1250 руб.). Таким чином, жива праця, об'єднавшись з уречевленим працею, створює нову вартість. Ця вартість дорівнює вартості матеріалізованої праці і вартості, створеної живою працею. Жива праця має здатність створювати вартість більше, ніж вартість самої праці, інакше розвиток суспільства було б неможливо [1].

Новостворена вартість складається, в свою чергу, з двох частин: вартості живої праці і додаткової вартості. Перша частина цієї праці вимірюється величиною трудовитрат, а друга - величиною прибутку.

Таким чином, оцінка вартості продукції підрозділу складається з трьох частин: матеріальних витрат, трудовитрат і прибутку.

Матеріальні і трудовитрати разом і утворюють собівартість продукції. А скільки прибутку припадає на кожен рубль трудовитрат, визначається залежно від стоять перед керівництвом завдань, що залежать від стану ринку.

Позначимо р величину прибутку на рубль трудовитрат. Цей показник називається рентабельністю, а s - матеріальні витрати на одиницю продукції, p - прибуток, а - трудовитрати. Тоді оцінка вартості виробленої продукції дорівнює:

U = s + a + p. 2.20)

Це і є ціна продукції.

Якщо норматив рентабельності, наприклад, буде дорівнює 2, тобто кожен рубль трудовитрат дає даного підрозділу 2 руб. прибутку, тоді ціна i-й послуги буде визначатися таким чином:

Ц = 1000 +25 +2-25 = 1750 руб. (2.21)

Нехай послуга становить 175 руб. З них зарплата виробника буде 25 руб., Компенсація матеріальних цінностей - 1000 руб., А прибуток розподіляється таким чином:

с = а + s - собівартість послуги,

ц = (1 + р) а + s - ціна послуги,

p = ц - с = ра - прибуток від вирученої послуги (товару).

Таким чином, вимірювач суспільно-необхідних витрат праці (ОНЗТ) будь роботи дозволяє точно визначити і реалізувати принцип оплати по праці.

Але т. к. такого універсального вимірювача немає, тому ідеальним вимірником служить сам виробник. Щоб колектив оцінив працю працівника, він повинен повідомити трудомісткість витрат за свою послугу, тобто число годин для виробництва або ремонту. Ринкова ціна визначається попитом і пропозицією, тобто купівельною спроможністю споживача, яка визначається його заробітною платою. Але є лімітна ціна, яка визначає корисність виробленої продукції.

Цю ціну приймаємо за грошову величину виражає корисність даної послуги і позначимо через 1. Отже, маємо три оцінки для одиниці продукції: а, s і 1. Введемо норматив g-корисності, або корисного ефекту, тобто на рубль матеріальних витрат норматив ефективності матеріальних витрат. Нехай g = 1,5, тоді корисний ефект від праці працівників дорівнює різниці корисного ефекту 1 і матеріальних витрат s, помножених на норматив ефективності g матеріальних витрат (1чіст = 1 - gs).

Якщо поділити 1чіст на трудовитрати а, отримаємо ефективність

Е _ ^-g *, (2.22)

a

де при зменшенні а і s і збільшенні 1 ефективність зростає.

Для забезпечення противитратної механізму необхідно, щоб норматив рентабельності збільшувався із зростанням ефективності.

Отже, заробітна плата - це ціна рівноваги на ринку праці. А в ринкових відносинах можливі дві ситуації: наприклад, коли гроші є, а купити нічого, тоді у людей пропадає бажання добре працювати, що призводить до падіння продуктивності праці. Інша ситуація - товарів достаток, але ціни високі, тому багато не купиш. Значить, повинен бути витриманий певний баланс.

Збалансувати попит, який визначається грошовими коштами населення та обсягом випущених товарів і наданих послуг, непросто.

Тому необхідно вводити обмеження на величину фонду оплати праці залежно від обсягу виробленої чистої продукції. Позначимо цю частку за у. Тоді обмеження на оплату праці можна записати у вигляді Фот <Н у. Після підстановки виразів для Фот і Н отримаємо:

а (1 + р) а + вра <у (1 + р) а.

Поділивши обидві частини нерівності на (1 + р) а, маємо

a + p-g, 1 + Р

де a - нормативний коефіцієнт, в - норматив відрахування від прибутку.

Тепер можна побудувати противитратної механізм.

Нехай а0 - основна зарплата дійсно працюючих членів колективу. Тоді різниця а - а0 - це баласт, тобто люди, які не працюють, або погано трудяться, а гроші отримують. Позначимо через © частку зарплати, одержуваної цією категорією осіб. Якщо ©> 1, то нероба отримує не тільки зарплату, але і премію. Якщо © = 1, то він не отримує премію, а тільки зарплату. Якщо © <1, то особа, яка не працює, а тільки розписується у відомості, він частина її (1 - ©) віддає своєму бригадиру, який влаштував його на цю роботу.

Знайдемо величину фонду оплати праці дійсно добре працюючих членів трудового колективу.

Ф ° т = [a (1 + р) а + Рр а - 0 (а - аj]? МСТ.

Нам слід з'ясувати, за яких умов основний склад буде нетерпимий до нероб, тоді вони наведуть порядок самі. Тут МСТ - матеріальні стимули - премія за ефективну працю.

Для цього потрібно, щоб фонд оплати праці основного складу працівників зменшувався при зростанні трудовитрат за рахунок нероб. Підставами в попередній вираз значення р = р0 + К (Е - Е 0) і визначимо коефіцієнт при а.

Для противитратної необхідно, щоб цей ефект був негативним, отримаємо

К> ^ (р0 - ^ ^ a), (24 лютого)

Е 0 ap

якщо умова (2.24) виконується для © = 1, то механізм противитратної, а якщо воно виконується при © = 0 - сильно противитратної.

К (2.25)

Ес 'g у

Слід зауважити, що вимога зниження ціни при зниженні витрат необхідно, оскільки воно захищає інтереси працівників. Але, щоб ціна зменшувалася при зменшенні а і s, потрібно, щоб К не було занадто великим. А саме:

тобто для випадку

1 + р0 _ 1 і 1 _ 0,5 отримуємо K <0,5.

Е 0 g

Таким чином, отримуємо механізм матеріального стимулювання нема з сильно противитратної властивостями.

У даному випадку нашою метою було показати механізм стимулювання, а не джерело фінансування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "2.2.1. Освіта фонду матеріального заохочення"
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  утворень, а з іншого - це розгляд повинен йти з урахуванням своєрідності , особливостей виникнення, розвитку Російської держави, його функціонування на різних етапах. Сенс і мета такого розгляду - в теоретичних відповідях на питання про сучасний державно-правовому стані Росії, про тенденції, шляхи і перспективи її державно-правового розвитку. Але і це ще не все.
 2. ГЛОСАРІЙ
  освіті та спеціальних знаннях; дані про попередню професійної діяльності. Анкета заповнюється особисто здобувачем. Атестація робочих місць - комплексна оцінка робочих місць на відповідність технічним , технологічним та організаційним рішенням, вимогам охорони та умов праці. Основними завданнями атестації робочих місць є: забезпечення збалансованості їх кількості з
 3. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  утвореннями, наділеними правотворчими повноваженнями, - між загальнодержавними актами і актами автономного утворення; в федеративній державі - між загально федеральними актами і актами суб'єктів федерації; 3) між різними державами. Здебільшого колізійні норми входять до складу міжнародного приватного права (наприклад, є колізійних механізм регулювання
 4. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  утворення потужних злочинних синдикатів. Діючі в країні угруповання об'єдналися в 150 асоціацій і фактично розділили країну на сфери впливу. Координація злочинної діяльності здійснюється також у формі регулярно проводилися сходок "злодіїв в
 5. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  освітою, медициною, усією інфраструктурою, зв'язком, транспортом, високим рівнем життєзабезпечення або в с. Анастасівка (50 км від м. Хабаровська), де стоїть гарнізон, і немає нічого з перерахованого в Хабаровську, має однакові пільги. Висновок один, крім поділу території країни по регіонах, необхідно поділ регіонів за категоріями місць служби. Пропонується наступний варіант категорирования
 6. 3.7 Організаційний план
  утворення фондів економічного стимулювання проводить всебічний аналіз результатів діяльності підприємства розробляє заходи щодо зниження собівартості і підвищення рентабельності підприємства, поліпшення використання виробничих фондів, виявлення та використання резервів на підприємстві здійснює облік коштів підприємства і господарських операцій з матеріальними та грошовими
 7. 9. Правове регулювання малого підприємництва
  утворення юридичної особи, віднесені до числа суб'єктів малого підприємництва, щодо юридичних осіб встановлені певні вимоги. Встановлені обмеження для віднесення до суб'єктів малого підприємництва стосуються трьох аспектів їхньої діяльності: статутного фонду, середньооблікової чисельності працюючих та обсягу виручки від реалізації продукції. Слід зазначити, що критерії
 8. § 7. Некомерційні організації
  освіту товариства єдиним учасником (наприклад, замовником будівництва або забудовником). З моменту державної реєстрації товариства його учасниками автоматично стають все домовласники кондомініуму, на базі якого створено товариство (включаючи і тих, хто формально взагалі не брав участь у створенні цієї організації, або голосував за вибір іншої форми управління
 9. § 1. Суб'єкти права власності
    освіти. У Законі РФ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" слідом за Конституцією та ГК муніципальна власність визначена як власність муніципальних утворень '. До числа суб'єктів права муніципальної власності можуть бути віднесені міста (крім міст федерального значення - Москви і Санкт-Петербурга, визнаних суб'єктами державної
 10. § 4. Здійснення права державної і муніципальної власності
    утворень як і раніше зосереджені значні матеріальні ресурси. Як забезпечити управління цими ресурсами, їх охорону і використання в цілях підтримки виробництва на необхідному рівні та виконання соціалізаторской функцій, облік і контроль за належним станом зазначених ресурсів-ці та багато інших питань безпосередньо пов'язані з пошуками оптимальних організаційно-правових форм
© 2014-2022  ibib.ltd.ua