Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999 - перейти до змісту підручника

4.5.6. Вивчення властивостей нервової системи учнів *

Властивості нервової системи людини не є, строго кажучи, визначальним фактором у виборі професії, оскільки будь-яка людина має широкі компенсаторні можливості по відношенню до тих своїх властивостях, які ускладнюють йому виконання конкретної діяльності. Пристосовуючись до умов трудової діяльності, людина виробляє індивідуальний стиль діяльності, що дозволяє успішно виконувати одну і ту ж роботу людям з різними властивостями нервової системи. Однак у тих випадках, коли учень відчуває схильності одночасно до кількох професійних галузях і не може у остаточному виборі, вивчення властивостей його нервової системи може допомогти педагогу (консультанту) рекомендувати учню ту професійну область, до умов праці в якій він звикне швидше і легше.

* См: Методи вивчення професійно важливих якостей школярів / / Методичні рекомендації. М., 1988.

346

При вивченні властивостей нервової системи зазвичай говорять про те чи іншому типі темпераменту. Ми використовуємо в матеріалі методики характеристики різних типів темпераменту, однак нашим завданням є вивчення властивостей нервової системи дітей, оскільки аналіз даних властивостей більш актуальне для співвіднесення зі змістом та умовами праці в конкретній професії.

Пропонована методика розроблена (використовуючи пропозиції А.А.Полежаева) на основі вимушеного вибору школярем одного варіанта поведінки з чотирьох, запропонованих йому в кожному пункті завдання. Школяр вибирає той варіант поведінки (характеристики), який, на його погляд, найбільш співвідносимо з його поведінкою. Кожен з пропонованих варіантів відповідає одному з типів темпераменту, що дозволяє після виконання завдання визначити ступінь вираженості окремих типів темпераменту у школяра, і звідси, - характеристику властивостей його нервової системи.

Процедура методики

Процедура розрахована на проведення методики з класом, проте аналогічну процедуру можна використовувати і по індивідуальній роботі з учням.

Оптимальним є варіант роботи, при якому для кожного учня є текст завдання і бланк відповідей. Якщо ці матеріали відсутні, то учні спочатку креслять у себе в зошиті бланк відповідей до методики (в цьому випадку краще заздалегідь підготувати відповідний креслення на класній дошці), а потім викладач (консультант) зачитує текст методики.

Після того як учні отримають листки із завданням і бланком відповідей (або накреслять бланки відповідей у себе в зошиті), їм дається наступна інструкція: «Пропонована методика дасть можливість дізнатися про деякі особливості твоєї нервової системи: її силі, рухливості, врівноваженості. Для цього потрібно уважно і вдумливо працювати з текстом методики. У кожному з пропонованих пунктів методики описані чотири варіанти поведінки твоїх однолітків у різних ситуаціях. Потрібно вибрати з них один (і тільки один), який найбільше нагадує тобі власну поведінку. Далі в бланку для відповідей знайди номер обраного тобою варіанта поведінки і постав хрестик в клітку з цим номером. Будь уважний: на кожному рядку в бланку відповідей повинен стояти один хрестик. Після заповнення бланка відповідей підрахуй кількість хрестиків в кожному зі стовпців і постав його внизу в графі «Разом».

347

Інструктування і виконання завдання повинно зайняти не більше 15 хвилин. Педагог повинен стежити за виконанням завдання, не допускати висловлювань вголос, так як вони можуть впливати на ставлення учнів до наведених прикладів поведінки. Методика може проводитися як з класом, так і індивідуально з кожним учнем.

Обробка й інтерпретація результатів

Після того як учні підрахують кількість хрестиків в кожному стовпці і проставлять його в графі «Разом», викладач визначає ступінь і характер вираженості властивостей нервової системи у учнів на основі вираженості у них окремих типів темпераменту, використовуючи характеристики властивостей нервової системи по кожному з типів темпераменту.

Кожен із стовпців зліва направо відповідає наступним типам темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік.

Сангвінік характеризується силою, рухливістю і врівноваженістю нервових процесів; він, як правило, здатний на тривалу і напружену роботу, легко перебудовується з одного виду діяльності на інший, точно розраховує свої сили і має гарну координацією рухів.

Флегматик характеризується силою і інертністю (малорухомістю) нервових процесів; він здатний на тривалу і напружену роботу, але насилу перебудовується з одного виду діяльності на інший.

Холерик характеризується рухливістю і неврівноваженістю нервових процесів, він швидко переключається з одного виду діяльності на іншу, легко включається в нову за змістом роботу, але водночас не вміє розподіляти свої сили; йому властива низька точність рухів і т . п.

Меланхолік характеризується слабкістю нервових процесів, швидкої истощаемостью, невисокою працездатністю при високій інтенсивності праці, великий вразливістю і ранимою і т.п.

При цьому в чистому вигляді якийсь один з типів темпераменту зустрічається дуже рідко, зазвичай спостерігається прояв такої поведінки, яке можна віднести до двох або навіть трьох типах темпераменту (але ні в якому разі не до всіх чотирьом!).

У учнів може зустрічатися різна вираженість того чи іншого типу темпераменту. Якщо в якийсь графі є вісім і більше хрестиків, то відповідний тип темпераменту

348

та в учня виражений яскраво. Проте цей випадок зустрічається досить рідко. Частіше буває так, що більша кількість хрестиків виявляється зосередженим в якихось двох графах. При цьому можливі два варіанти:

а) приблизно однакове їх кількість в обох графах (наприклад: 5-5-2-0, 6-5-1-0, 5-4-2-1 і т.п.). У такому випадку можна говорити про однакову вираженості у школяра двох відповідних типів темпераменту;

б) переважна кількість хрестиків в одній з граф (7-4-1-0, 6-3-2-1, 7-5-0-0 і т.п.). При цьому можна говорити про вираженість у школяра двох відповідних типів темпераменту з перевагою одного з них.

Можливий також варіант, при якому основна кількість хрестиків досить рівномірно розподіляється між трьома графами (4-4-4-0, 4-3-4-1, 5-4-3-0 і т . п.). У даному випадку можна говорити лише про те, що у школяра не проявляється вираженості залишився четвертого типу темпераменту.

Дослідник повинен враховувати, що в деяких випадках (наприклад при рівномірному розподілі хрестиків між графами: 3-3-3-3, 4-3-3-2) результати можуть бути обумовлені тим, що школяр не зрозумів інструкцію або свідомо ухиляється від виконання завдання.

У цьому випадку необхідно з'ясувати, в чому справа і, в разі необхідності, провести дослідження ще раз.

Після визначення ступеня вираженості окремих типів темпераменту у школярів можна зробити висновок про проявляються властивості нервової системи за певним алгоритмом. Він полягає в наступному: необхідно врахувати ступінь вираженості кожного з проявляються типів темпераменту і на основі порівняльного аналізу виділити найбільш характерні прояви нервових процесів у конкретного школяра.

Наприклад, досить частим є розподіл типу 6-4-2-0, тобто найбільш яскраво проявляються риси сангвініка і менш яскраво - риси флегматика. Почасти проявляються також риси холерика. Виділяючи характеристики кожного із зазначених типів темпераменту і враховуючи силу їх вираженості, приходимо до висновку про те, що в даному випадку проявляється сила і врівноваженість нервових процесів. Рухливість нервових процесів в даному випадку ніяк не виявляється.

Інший приклад. При розподілі типу 4-2-6-0, тобто коли найбільш яскраво проявляються риси холерика, слабше - сангвініка і почасти - флегматика, ми можемо прийти до висновку про

349

тому, що в даному випадку проявляється рухливість нервових процесів, а врівноваженість і сила практично не виражені.

Якщо методика проводиться з класом, то викладач повинен проконтролювати, наскільки правильно зміг кожен учень визначити характеристики своїх нервових процесів і, в разі необхідності, допомогти їм у цьому.

Після визначення характеристик нервових процесів кожним учнем викладач може виявити, в яких галузях професійної діяльності дані характеристики мають значення, як потрібно їх враховувати при виборі професії. Тут необхідно мати на увазі, що не існує «хорошого» і «поганого» типу темпераменту. Людина з будь-якими характеристиками своєї нервової системи може знайти таку професійну область, в якій він зможе добитися успіху. Однак деякі галузі професійної діяльності висувають підвищені вимоги до людини, в тому числі і до характеристик його нервової системи. Ці вимоги необхідно враховувати при підготовці школярів до обгрунтованого вибору професії.

Дані вимоги доцільно рассмотриваются, співвідносячи їх з видами робіт у кожній з п'яти основних областей професійної діяльності.

Для професій типу «людина-техніка» можна виділити наступні професійні області, в яких будуть мати значення характеристики нервових процесів людини. Насамперед це групи професій, в яких необхідний високоточний ручна праця: складання дрібних механізмів, оброблення складних деталей на верстатах з ручним керуванням і т.д. Для цих професій переважним властивістю нервових процесів людини є врівноваженість, що дозволяє здійснювати суворий контроль за своїми діями, зменшити ймовірність помилки при роботі з різними механізмами.

Далі в цьому типі професій можна виділити групи професій, праця в яких є за своїм змістом «операторським», тобто передбачає постійну і швидку переробку надходить інформації та таку ж швидку реакцію на ті чи інші сигнали. Це насамперед професії диспетчера (наприклад диспетчер наземної служби Аерофлоту), контролера за протіканням різних технологічних процесів, а також професії, пов'язані з управлінням різних видів транспорту. Строго кажучи, всі ці види професій відносяться одночасно в тій чи іншій мірі і до типу професій «людина-знакова система», оскільки пропонують переробку знакової інформації. Для цих груп про-

350

професій кращою характеристикою є висока рухливість нервових процесів, що дозволяє здійснити швидкий перехід з одного типу реакцій на інші.

Група професій, пов'язаних з одноманітним, монотонною працею (тут навряд чи можна говорити про її приналежність до того чи іншого типу професій, такі професії можна виділити для будь-якого типу), також пред'являє певні вимоги до характеристик нервових процесів людини. У тому випадку, коли монотонна праця поєднується з високою його інтенсивністю, найбільш віддається перевага властивістю людини є сила його нервової системи, що дозволяє тривалий час справлятися з вимогами роботи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.5.6. Вивчення властивостей нервової системи учнів * "
 1. I. Нервова система
  нервового розвитку. § 3. Якщо серед Молюсків сидячі Асцидії володіють тільки одним нервовим вузлом з його волокнами, то діяльні Головоногие володіють набагато великими масами нервової тканини. Серед суглобистими гусениця має невелику нервову систему, а метелик порівняно велику. Найзначніші приклади ми знайдемо у Хребетних, у яких середнє відношення мозку до тіла приблизно
 2. Принцип найменшої взаємодії
  нервовій системі) буде найменшою. Або, іншими словами, система доцільно працює в деякій зовнішньому середовищі, якщо вона прагне мінімізувати взаємодію з середовищем [32,
 3. Оцінка неврологічного стану
  вивчення неврологічного стану піддослідних. Відомості про неврологічному стані були відсутні у 40% випробовуваних, в 41% випадків неврологічний стан було оцінено як норма, і тільки у 19% випробовуваних відзначені ознаки органічного ураження центральної нервової системи. Якщо врахувати, що у висновках 47% актів експертиз містяться вказівки на наявність органічних психічних розладів,
 4. II. Координація даних і індукцій
  нервової системи ми, незважаючи на неможливість прямого доказу, прийшли до того висновку, що нервові будови, які з'єднують і комбінують те, що з об'єктивної сторони є нервові зміни, також з'єднують і комбінують те, що з суб'єктивної сторони є стани свідомості. § 475в. У «наведення Психології» ми бачили, що субстанція Духа в її кінцевої природі незбагненна, що
 5. Ринок трудових ресурсів
    учнів). Це поняття розсовує розміри ринку ще ширше, т. к. включає не тільки економічно активне населення, а й учнів у сфері професійної освіти (трудовий резерв). З урахуванням даних визначень ми будемо користуватися терміном «ринок трудових
 6. 13.2. Природні передумови здібностей
    властивість особистості, значить, вони поступово розкриваються. Будучи властивістю особистості, здібності мають біологічні, або природні, передумови, що допомагають їм розкритися і сформуватися. Природні передумови здібностей - задатки. 136 Розділ 5. Психологічні особливості особистості? Задатки - це анатомо-фізіологічні особливості мозку і нервової системи, що є
 7. IV. Істотні умови нервової діяльності
    нервового речовини є одне з істотних усшшіі ннрннпі доііольносгі. Повинна існувати не проста безперервність незруйнованими дотику, але непрериьность молекулярного зчепленні. § 26. Сила зовнішнього тиску повинна бути обмежена відомими межами. Лігатура (перев'язка), накладена навколо нерва, перешкоджає обуренню, яке з'явилося на одному з його кінців, призвести
 8. § 3. Вибір методів навчання
    вивчення того чи іншого матеріалу; - від вікових особливостей учнів, від рівня їх реальних пізнавальних можливостей; 77 - від рівня підготовленості учнів (освіченості, вихованості та розвитку); - від матеріальної оснащеності навчального закладу, наявності обладнання, наочних посібників, технічних засобів; - від можливостей і
 9.  Глава 3. Суб'єктний досвід учнів
    учнів
 10. 3.2. Вторинні властивості уваги
    вивченню уваги воно досліджується за допомогою методик інших наук, суміжних з психологією. Прикладом такої міждисциплінарної інтеграції можуть служити дослідження уваги у зв'язку із загальною активацією діяльності мозку і континуумом рівнів неспання.
 11.  Глава 2. ШКІЛЬНИЙ ПСИХОЛОГ І БАТЬКИ УЧНІВ
    Глава 2. ШКІЛЬНИЙ ПСИХОЛОГ І БАТЬКИ
 12.  ГЛАВА 5. НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ з відхиленнями у розвитку
    ГЛАВА 5. НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ з відхиленнями у
 13.  ТЕМА 18 ФОРМИ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ УЧНІВ У КОЛЕКТИВІ
    ТЕМА 18 ФОРМИ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ УЧНІВ У
 14. ГЛАВА 4. ВІДЧУТТЯ
    властивостей предметів або явищ, що діють на органи чуття. Воно є не тільки результат появи якої-небудь властивості предмета, але ще й процес такого. Відчуття неможливо, якщо відсутня відповідна реакція на подразник. Це виникає таким чином. У нервових закінченнях органів чуття відбувається аферентний аналіз, потім аферентних синтез, і роздратування 36% Розділ 2.
 15. IX. Докази, отримані з випадків ненормальних змін
    нервову слабкість. Дратівливість людей, які страждають хронічними нервовими хворобами, вказує на відносну бездіяльність вищих почувань. Бо сплетення цих почувань, будучи широко поширеними, заплутаними й освіченими з менш прохідних каналів, слабшають першими, коли нервова система буває не зовсім наповнена. § 263. Подальше підтвердження нашої гіпотези ми
 16. 9.4. Вибір методів навчання
    вивчення та узагальнення практичного досвіду вчителів склалися певні підходи до вибору методів навчання залежно від різного поєднання конкретних обставин і умов протікання навчально-виховного процесу. Вибір методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua