Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Автореферати 207.

Алексєєв Н. А. Педагогічні основи проектування особистісно-орієнтованого навчання: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. д-ра пед. наук: (13.00.01) / Тюмен. держ. ун-т. - Єкатеринбург, 1997. - 42 с. 208.

Алексєєва М. І. Педагогічні умови становлення особистісно-орієнтованої позиції майбутнього вчителя початкових класів: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Владим. держ. пед. ун-т. - Володимир, 1998. - 19 с. 209.

Анікєєв В. А. Умови ефективної реалізації індивідуального підходу в навчанні: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Ін-т заг. освіти Мін. заг. і проф. Освіти РФ. - М.,

1997. - 26 с. 210.

Анцибор М. М. Індивідуалізація навчання учнів молодших класів радянської школи: Автореф. канд. дис. М., 1970. - 24 с. 211.

Бараз Е. А. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі особистісно-орієнтованого взаємодії учасників навчання: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Урал. держ. акад. фіз. культури. - Челябінськ, 1998. - 19 с. 212.

Беспалов В. М. Управління розвитком особистісно-орієнтованих освітніх систем в регіоні: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Волгогр. держ. пед. ун-т. - Саратов, 2001. - 24 с. 213.

Васильєва Л. В. Особистісно-орієнтована виховна діяльність як умова ефективності освіти учнів ліцею: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пд. наук: (13.00.01) / Магнітог. держ. пед. інт. - Магнітогорськ, 1999. - 26 с. 214.

Вяхирева Е. А. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі лічностнооріентірованного навчання: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Сарат. держ. ун-т ім. Н. Г. Чернишевського. - Саратов, 1997. - 23 с. 215.

Дикун Т. П. Навчальний діалог як засіб формування особистісно-орієнтованого знання: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Оренбург.

Держ. пед. ун-т. - Оренбург, 1999. - 19 с. 216.

Кірсанов О. А. Педагогічні основи індивідуалізації навчальної діяльності учнів: Автореф. докт. дис. -

Л., 1983. - 46 с. 217.

Куканова Є. В. Особистісно-орієнтоване навчання учнів 5-11 класів у загальноосвітній школі (система і технологія): Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. д-ра пед. наук: (13.00.01) / Моск. держ. відкритий пед. ун-т. - М., 1999. - 38 с. 218.

Кулипіна Т. І. Особистісно-орієнтоване освіта як педагогічна проблема школи: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Рост. держ. пед. ун-т. - Ростов н / Д, 1997. - 22 с. 219.

Колга В. А. Диференційно-психологічне дослідження когнітивного стилю і навченості: Автореф. дис. канд. психол. наук. - Л., 1976. - 20 с. 220.

Лернер І. Я. Дидактичні основи формування пізнавальної самостійності учнів при вивченні гуманітарних дисциплін: Автореф. докт. дис. - М., 1971. 221.

Максаков А. Ю. Стилі педагогічного спілкування тренерів дитячих команд і їх оптимізація: Автореф. дис. канд. психол. наук. - Л., 1990. - 15 с. 222.

Моложавенко В. Л. Педагогічні умови оптимальної взаємодії суб'єктів навчання при організації особистісно-орієнтованого освітнього процесу: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Тюм. держ. ун-т. - Тюмень, 1998. - 21

с. 223.

Павлова Л. В. Педагогічні прийоми організації особистісно-орієнтованої навчально-пізнавальної діяльності учнів: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Магнітогор. держ. пед. ін-т. -

Магнітогорськ, 1998. - 18 с. 224.

Перелигіна О. М. Облік індивідуально-типологічних особливостей учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Бурят. держ. ун-т. - Улан-Уде, 1999. - 23 с. 225.

Плигин А. А. Організаційно-педагогічні основи особистісно-орієнтованої технології освіти в сучасних умовах: Автореф.

Дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Інститут Спільного Освіти. - М., 1997. - 21 с. 226.

Попова А. А. Облік індивідуальних особливостей школярів як одна з умов підвищення ефективності

ності процесу формування понять: Автореф. канд. дісс. - Казань, 1981. 227.

Рімкувене Т. В. Педагогічні основи екстеріоріза-ції індивідуального досвіду учнів як засобу та умови їх культурно-особистісного зростання: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Тюм. держ. ун-т. - Тюмень, 1999. - 20 с. 228.

Семенко І. Є. Проектування особистісно-орієнтованої освітньої програми початкової професійної підготовки кадрів: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01, 13.00.08) / Урал. держ. проф.-пед. ун-т. - Єкатеринбург, 1998. - 17 с. 229.

Сергєєва В. П. Особистісно-орієнтована підготовка вчителів-вихователів дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в педагогічному коледжі: Автореф. дісс. канд. педагогічних наук. - М., 1997. - 24 с. 230.

Толстолуцький Н. П. Психолого-педагогічні умови і засоби творчого саморозвитку старшокласників в особистісно-орієнтованому навчанні: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Сарат. держ. ун-т ім. Н. Г. Чернишевського. - Саратов, 1997. - 22

с. 231.

Хлинін А. А. Особистісно-орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності учнів в умовах загальноосвітньої школи: Автореф. дис. канд. пед наук: (13.00.01) / М., 2002. - 20 с. 232.

Хоперскова І. Ю. Науково-педагогічні основи діалогу в особистісно-орієнтованому освітньому процесі: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Рост. держ. ун-т. - Ростов н / Д, 2000. - 23 с. 233.

Шевчук В. Ф. Оптимізація сенсорного навчення як фактор підвищення ефективності професійної підготовки: Автореф. дис. канд. псих. наук. - Ярославль, 1973. - 18 с.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Автореферати 207. "
 1. 3. Державний режим
  Форма правління являє собою юридичну модель відносин між відповідними вищими державними органами. Реальний же порядок їх функціонування та взаємодії нерідко істотно відрізняється від конституційної моделі, а часом навіть протилежний їй. Цей порядок іноді іменується державним режимом, що нам видається цілком прийнятним *. Поняття державного режиму
 2. Використана література
  автореферат докт. дісс). М., 1992. 12. Корнілов А. А. Курс історії Росії XIX століття. М., 1993. 13. Куз'менко І. Геополітика Святої Русі / / Третій Світ. 1994. № 1. 14. Ламанский В. І. Три світу Азийско-Європейського материка / Под ред. Г. М. Князєва. Пг., 1916. 15. Леонтьєв К. Н. Панславізм і греки / / У пошуках свого шляху: Росія між Європою і Азією. М., 1997. 16. Лоський Н. О. Характер
 3. Список використаної літератури.
  1. Аслаханов А, Максимов С. Організована злочинність і корупція у сфері економіки: стан і прогноз розвитку / / Кримінальний вісник 1995 № 12 С.4. Актуальні проблеми теорії та практики боротьби з організованою злочинністю в Росії: Мат-ли наук. - Практ. конф. 17-18 травня 1994 року, - Вип. 1. -М.: НДІ РІО МЮИ МВС Росії, 1994. - 264 С. Айдинян Н.Р, Гилинский Я.І. Функціональна теорії
 4. § 3. Методологічне значення встановлення критеріїв кримінальної караності для правотворчої діяльності
  Аналіз того чи іншого діяння з точки зору ступеня суспільної небезпеки та наявності умов для здійснення принципу невідворотності покарання необхідно розглядати як методологічну основу для правотворчої діяльності держави при встановленні кримінальної караності , як основу для наукової критики правових норм з метою вдосконалення законодавства. Завдання науки кримінального
 5. Бібліографія
  1. Основні твори Зінов'єва 1. Фактор розуміння. М., 2006. Логіка і методологія науки 2. Філософські проблеми багатозначної логіки. 1960. 3. Логіка висловлювань і теорія виводу. 1962. 4. Основи логічної теорії наукових знань. 1967. 5. Комплексна логіка. 1970. 6. Логіка науки. 1971. 7. Логічна фізика. 1974. 8. Нарис багатозначної логіки. 1968. 9. Логічне проходження.
 6. БІБЛІОГРАФІЯ 1.
  Автореферат діссерт. ... к.п.н. - Л., 1981 - 18 с. 35. Вудкок М., Френсіс Д. розкутий менеджер. Пер. з англ. - М.: Справа, 1991. 36. Гальперін П. Я. Введення в психологію. М.: Изд-во МГУ, 1976. - 289 с. 37. Державний освітній стандарт вищої професійної освіти. - М.: Держ. Ком. РФ з вищої освіти. - 1995. - 384 с. 38. Державний
 7. § 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сторона злочину
  З попереднього викладу випливає питання: якщо найважливіше значення для характеристики суспільної небезпеки має суб'єктивна сторона, то яка роль 1 Виходячи з цього визначення, але нашу думку, більш правильним було б вважати дії, передбачені кримінальним законом і вчинені особою неосудною, не суспільно небезпечними, так як вони не можуть представляти ціннісної орієнтації та
 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  Основна література Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. Вівче. дисц. / І. А. Балюк. - К.: КНЕУ, 2002. Господарське законодавство: Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001. Державна реєстрація суб'єктів підпріємніцької діяльності: Наук.-практ. посібник / І. М. Грущінській, В. М. Кравчук, Є. П. прикордоння-ний. - Львів: Престиж-Інформ, 2000. Жук Л. А. Господарське
 9. ЛЕКЦІЯ 19. РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ШКОЛІ І МІКРОРАЙОНІ
  Робота соціального педагога в школі, соціальні завдання школи в сучасних умовах. Школа - центр виховної роботи в мікрорайоні. Досвід соціально-педагогічного комплексу школи № 59 м. Ярославля. Раніше ця тема часто розглядалася окремо: як виховна робота в школі і як робота в мікрорайоні. Сьогодні освіта, взявши у своїй діяльності, як першорядне,
 10. 2.1. Освітня система
  авторефератів докторських дисертацій, захищених в різних Вчених радах в 2006-2007 роках, і уважно ознайомився з ними. Ось що я там виявив. По-перше, майже всі дисертації виявилися з професійної (Не шкільної) педагогіці. А адже це випадкова вибірка! Раніше, до лихих часів перебудови, рідкісна дисертація, особливо докторська з професійної педагогіці, наважувалася
 11. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПЕРЕХОДУ МАЙНА ПО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У радянському цивільному праві
  Одним з найцікавіших і практично важливих питань, що виникають при вивченні договору купівлі-продажу в радянському цивільному праві, є питання про правові наслідки переходу майна від продавця до покупця за договором купівлі-продажу. Важливість цього питання визначається правовими наслідками переходу майна від продавця до покупця. Зокрема, перехід майна від продавця
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  207 с. В.Філімонов Потрібна інша формулювання закону / / Законність. - 2000. - № 10. - С. 14. Вежинов В. Жадібність / / Кримінальне Справа № - 2004. - № 3 (302) - с.2. Верховний Суд України. Узагальнення судової практики у справах для про контрабанду та порушенні Мітні правил (Розгляд справ 1995-1998 рр.) Владимиров В.А. Кримінально-правова боротьба з контрабандою. - М.: Изд. Вища школа, 1959. - 98с. Владимиров
 13. Введення
  207 - 217. [380] Не можна визнати це формулювання досить точною, так як зі сказаного можна зробити висновок, нібито філософські принципи - ненаукові. Тим часом принципи, виведені матеріалістичної філософією, в такій же мірі наукові, як і принципи, виведені іншими науками. [381] Н. А. Чечина. Ук. стаття, стор 79. [382] К. Маркс. До критики політичної економії. М.,
 14. ? Бібліографія
  207. Захаров AM. Дитина до народження і психотерапія наслідків психічних травм. СПб., 1998. 208. ЗацепінВМ. Про життя подружньої. М., 1986. 209. Звєрєва Н.В. Сім'я і відтворення людського капіталу / / Вісник Московського університету. 1998, № 5. 210. Звєрєва О.Л., ГанічеваА.Н. Сімейна педагогікаі домашнє виховання. М., 1999. 211. Здравомислова О.М. Російська
 15. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  207]. Таким чином, вказівка закону про призначення того чи іншого суб'єктивного права саме по собі ще не виключає застосування ч. 1 ст. 5 Основ. Аналогічне становище виникає в даний час у зв'язку із застосуванням правил про піднайму. Чинне цивільне законодавство дозволяє наймачеві здати займане приміщення в піднайом за згодою наймодавця і повнолітніх членів сім'ї
© 2014-2022  ibib.ltd.ua