Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСвітова філософія → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев. Філософія Півночі: корінні нечисленні народи Півночі в сценаріях світоустрою. - Салехард; К.: Сибірське наукове видавництво. - 376 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 5. Діалектика як вчення про розвиток і перспектива сталого розвитку корінних нечисленних народів Півночі

Концепція сталого розвитку спочатку була розроблена під керівництвом Л.Р. Брауна дослідниками Інституту всесвітніх спостережень (м. Вашингтон). Інститут, заснований в 1975 році, отримав широку популярність в 80-х роках публікацією тематичних щорічників «Стан світу». Запропонований підхід було покладено в основу доповіді Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку «Наше спільне майбутнє» 627 (1987 р.). За підсумками роботи комісії 11 грудня 1987 Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію «Екологічна перспектива до 2000 року і далі», згідно з якою сталий розвиток має стати керівним принципом діяльності ООН, урядів і приватних установ, організацій і підприємств.

Л.Р. Браун зробив висновок про те, що критичний поріг стійкості суспільства вже перевершений, так як людство споживає значно більше ресурсів, ніж допускають закони стабільного функціонування екосистем. Концепція сталого розвитку змістила глобальний аналіз у бік комплексу екологічних проблем. У рамках особливої уваги до слаборозвиненим країнам, характерного для концепції сталого розвитку, в якості основ-ного протиріччя глобальної системи виділяється протиріччя між Північчю і Півднем.

Дана позиція відстоювалася європейської соціал-демократією, зокрема «Незалежною комісією з проблем міжнародного розвитку», очолюваної свого часу канцлером ФРН В. Бранд-том. У 80-ті роки під головуванням лідерів соціал-демократичних партій і прем'єр-міністрів урядів скандинавських країн були утворені «Незалежна комісія з питань роззброєння та безпеки» (голова У. Пальме) і «Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку» (голова Г. Х. Бру-ндтланд). У 1989 році в новій програмі Соцінтерну були зазначені наступні цінності демократичного соціалізму: свобода, соціальна справедливість, солідарність, забезпечення миру, захист навколишнього середовища, розвиток «Півдня» 628. Розроблена комісією Г.Х. Брундтланд і прийнята ООН концепція сталого розвитку являє собою синтез ціннісних орієнтацій європейських соціал-демократів і науково-дослідних розробок Інституту Л. Брауна. Мета висунутої програми сталого розвитку - пошук нового шляху, який забезпечив би прогрес людства не в декількох місцях і протягом декількох років, а на всій планеті і в тривалій перспективі.

Теоретична конструкція концепції сталого розвитку багатьом видається суперечливою, насамперед, через висновків, що випливають з визнання факту виходу суспільства за критичний поріг стійкості. Внаслідок цього неминучим представляється серія глобальних катастроф.

На цій підставі, наприклад, академіком М.М. Мойсеєвим концепція сталого розвитку розглядається як одне з найнебезпечніших помилок сучасності, так як «людству ще доведеться пройти довгий і тернистий шлях, наповнений трагедіями планетарного масштабу». На його думку, ситуація в світі набагато серйозніше і «розмови про сталий розвиток нагадують поведінку страуса, що ховає голову в пісок» 629. Незважаючи на подібні оцінки, концепція сталого розвитку людства сьогодні стала тією спільною основою, на якій відбувається плідний міжнародний діалог, націлений на пошук світовою спільнотою способів вирішення глобальних проблем сучасності.

Сама ідея сталого розвитку інтерпретується по-різному. При її обговоренні на Сибірській конференції «Закономірності соціального розвитку: орієнтири і критерії моделей майбутнього» (Новосибірськ, 1994 р.) виявилося істотне «різнодумство» 630. Існування концепції сталого розвитку або стверджується, або заперечується. Ідея стійкості розглядається або як феномен буденної свідомості, або як наукова ідея. Сучасний розвиток людства визнається або кризовим, або стійким.

У той же час на конференції проявлено і певне одностайність. Його можна зафіксувати за такими позиціями. По-перше, визнається наявність локальної стійкості окремих цивілізацій, принаймні, стосовно до недавнього минулого. По-друге, локальна практика сталого розвитку сприймається як позитивна цінність. По-третє, позитивна оцінка стійкості трансформується в регулятивну ідею - епіцентр науково-практичної діяльності людства. По-четверте, всі переконані, що реалізація стратегій сталого розвитку при сучасному рівні їх наукового опрацювання неминуче викличе глобальну катастрофу. По-п'яте, оскільки участь або неучасть сучасної науки в глобальному управлінні однаковою мірою не здатне запобігти глобальній катастрофі, то усвідомлюється необхідність зміни сучасної парадигми. Існуюче в даний час емпіричне і теоретичне обгрунтування концепції сталого розвитку поки явно недостатньо. Інтерпретація філософського змісту концепції сталого розвитку також є предметом дискусій. Представляє інтерес точка зору А.П. Гудими, що розглядає концепцію сталого розвитку в якості конкретної форми соціальної діалектики, використовуваної для практичного вирішення назрілих у світовому співтоваристві проблем631. Як вважає автор, концепція сталого розвитку людства в теоретичному плані приваблива тим, що вона діалектично долає протиріччя стійкості і мінливості в процесі розвитку.

Концепція сталого розвитку, на думку А.П. Гудими, є найбільш кращою на даний момент соціально-філософської базою для оцінки історичної ситуації у нечисленних народів Російської Півночі і перспектив їх подальшого существованія632. Комплекс об'єктивних передумов, складових соціокультурну основу сталого розвитку малочисельних народів, на її вдивися, включає: відносно компактне проживання, збереження вогнищ традиційного способу життя, різноманіття етнічних субкультур, інтенсивні міжкультурні взаємодії, підтримку світової спільноти, багаті природні ресурси на території прожіванія633.

У «Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку» формулюється ряд принципів щодо корінних народів. Принцип 22 стверджує: «Корінне населення і його громади, а також інші громади покликані грати життєво важливу роль в раціональному використанні і поліпшенні навколишнього середовища з урахуванням їх знань і традиційної практики. Держави повинні визнавати і належним чином підтримувати їх самобутність, культуру і інтереси і забезпечувати їх ефективну участь в досягненні стійкого розвитку »634.

Асоціація корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу РФ стала активно підтримувати реалізацію концепції сталого розвитку з 2000 року, коли підготовлений нею розділ, що стосується даної групи народів, був включений в національну доповідь Росії по сталому розвитку від російських неурядових організацій. При підготовці поділу-ла Асоціація перейшла від обговорення проблем до постановки завдань сталого розвитку. Автори Національної доповіді «Корінні народи - погляд у майбутнє» зазначають: «Тим часом, корінні народи Півночі, Сибіру і Далекого Сходу виявилися помітною силою в Росії: у боротьбі за збереження земель, що мають глобальне значення, вони відстоюють інтереси майбутніх поколінь всього світового співтовариства, і на ділі проводять в життя прінціни Повістки XXI століття та Концепції переходу РФ до сталого розвитку »635.

Таким чином, сталий розвиток представляється тієї перспективою, яка позитивно сприймається представниками корінного населення Півночі, хоча завдання її практичної реалізації досить далекі від решенія636.

В рамках подальшої науково-практичної опрацювання питань сталого розвитку становить інтерес адресований Асоціації корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу РФ пропозицію ініціювати розробку пов-нооріентірованних цільових комплексних Програм сталого розвитку даних народов637.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Діалектика як вчення про розвиток і перспектива сталого розвитку корінних нечисленних народів Півночі "
 1. Діалектика
  діалектики дає можливість правильно користуватися поняттями, враховувати взаємозв'язок явищ, їх суперечливість, мінливість, можливість переходу протилежностей один в одного. Тільки діалектико-матеріалістичний підхід до аналізу явищ природи, суспільного життя і свідомості дозволяє розкрити їх дійсні закономірності і рушійні сили розвитку, науково передбачати прийдешнє і знаходити
 2. ЕТНОФІЛОСОФІЯ НЕНЦЕВ
  яка б політика не здійснювалася, на сьогодні ненці - це єдиний народ з корінних нечисленних народів Крайньої Півночі, який у повному обсязі зберіг своє обличчя, свою культуру, свій духовний світ »657, - констатує С.Н. Харючі. Чималу роль у сталому розвитку ненців грає склалося у них світосприйняття, ставлення до життя. У цьому розділі буде розглянута така складова
 3. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  як специфічний спосіб осягнення і осмислення людиною дійсності. Соціальні, економічні, політичні, духовні передумови генезису філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та
 4. ФІЛОСОФІЯ ЗВІЛЬНЕННЯ корінних нечисленних народів Півночі
  як, навпаки, потреба і нужда зводить їх разом тільки зовні. Люди повинні тому прагнути до того, щоб знайти себе один в одному »238. Звільнення корінних нечисленних народів (від різного роду залежностей) також починалося з визнання їх як своїх, тобто як людей взагалі, як братів менших або більш далеких родичів. Та ж проблема існує в силу дисперсності
 5. Ленінізм
  діалектику, вчення про всебічний і повному протиріч історичному розвитку, ми підриваємо його зв'язок з певними практичними завданнями епохи, які можуть змінюватися при кожному новому повороті історії "(Л., 20, 84). Тому головним завданням сьогодні є творче осмислення спадщини К.Маркса, В.І.Леніна, а також і Й. В. Сталіна, і застосування його в сучасних умовах з урахуванням накопиченого
 6. 14. СУВЕРЕНІТЕТ НАРОДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ПРАВО НА САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  як єдиний конституційно-правовий суб'єкт особливого роду. Разом з тим в Конституції РФ поняття «народ »використовується і в іншому сенсі - як історично сформована соціальна спільність, що ідентифікує себе як такої, об'єднана за національною, територіальною, побутового, мовною та іншими ознаками 31 (наприклад, корінні нечисленні народи Крайньої Півночі). У цьому сенсі, в
 7. 59. Суб'єкти Російської Федерації
  якого б то не було суб'єкта зі складу Федерації в односторонньому порядку. Будь-яке офіційну заяву подібного роду є прямим порушенням Конституції і добровільно встановлених суб'єктами норм про державну цілісності Російської Федерації. У Російській Федерації немає сецесії, тобто права виходу з Федерації, легітимність такого положення спирається на виражену народом волю при
 8. ПІВНІЧ - ЦЕ НЕ ЗАХІД ... І НЕ СХІД
  як часто вважають, і не Схід. Північ, Захід і Схід - далеко не одне і те ж. Вони являють співіснуючі, але різні цивілізації, різні менталітети, образи життя, культури. Крихкий світ Півночі несумісний з напористою, агресивної промислової культурою людини Заходу, спрямованої на виснаження і руйнування природного середовища. Північ називають суворим, але він вимагає ніжного, доброго і
 9. Філософська методологія: діалектична логіка.
  діалектики , тобто відображення в цих законах та розвитку буття (матерії), і розвитку мислення, визначає розрізнення об'єктивної і суб'єктивної діалектики. Об'єктивна діалектика (діалектика буття) - це діалектика "речей", суперечливе рух (розвиток) матеріального світу, природи, буття. Суб'єктивна діалектика (діалектика мислення) - це діалектика понять, суперечливе рух (розвиток)
 10. запитальник
  вчення Арістотеля. Вчення Полібія про форми держави. Політичне вчення Августина Аврелія . Вчення Фоми Аквінського про закони і державі. Вчення Марсилій Падуанського про закони і державі. Політичне вчення і програма І. Пересветова. Політичне вчення H. Макіавеллі. Вчення Ж. Бодена про державу і право. Вчення про державу і право Т. Мора і Т . Кампанелли. Вчення Г. Гроція про право і
 11. Висновок
    діалектики. Розвиток діалектики йшло насамперед у напрямі творчого її застосування в процесі побудови соціалістичного суспільства в СРСР до аналізу і вирішення актуальних проблем сучасної дійсності, пов'язаний-4 Гегель і філософія в Росії 49 за них із світовим революційним рухом, з прогресом науки і техніки, з корінними перетвореннями , що вiдбуваються в світі. Матеріали
 12. 1. Діалектика як наукова система
    діалектика. Термін «діалектика» в перекладі з давньогрецької мови означає «міркувати», «вести бесіду». Стародавня Греція була батьківщиною діалектики, де виникла її перша форма, представлена у навчаннях Геракліта, Зенона, Сократа, Платона, Аристотеля. Діалектика, з одного боку, виступала як метод спору, пошуку істини, а з іншого боку, характеризувала мінливість, плинність світу,
 13. Методи і внутрішній зміст філософії.
    діалектики. Діалектика і світогляд. Діалектика і філософія. Принципи діалектико-матеріалістичної філософії. Категорії діалектики. Одиничне, особливе, загальне. Явище і сутність. Дійсність. Частина і ціле. Елемент, структура, система. Зміст і форма. Причина, наслідок, субстанція. Принцип детермінізму. Антісубстанціоналістская позиція у філософії. Об'єкт і суб'єкт. Випадковість і
 14. МЕТОДИ І ВНУТРІШНЄ ЗМІСТ ФІЛОСОФІЇ.
    діалектики була розроблена в німецькій класичній філософії. Основна заслуга в розробці діалектики як системи принципів, законів і категорій належить Гегелю, який «... представив весь природний, історичний і духовний світ у вигляді процесу, тобто в безперервному русі, зміні, перетворення і розвитку, і зробив спробу розкрити внутрішній зв'язок цього руху і розвитку »(Маркс
 15. Діалектична теорія - методологічна основа педагогіки
    діалектика, теорія пізнання, логіка); 2) рівень методології загальнонаукових принципів дослідження, сфера дії яких поширюється на широкий спектр наук, 3) рівень конкретно-наукової методології, до якого відносяться специфічні закони, досліджувані конкретними науками, у тому числі педагогікою; 4) рівень методик і технік дослідження педагогічної дейвітельності28.
 16. 2.1 Діалектико-матеріалістичний метод. Основні принципи діалектики.
    діалектика не відповідають запитам часу. Крім того, гостро стояла проблема виявлення, визначення загальних закономірностей історичного розвитку суспільства. Необхідний був метод, який би витікав з матеріальної єдності світу. К. Маркс побачив у гегелівської діалектики раціональне зерно: принцип руху і разваітія через протиріччя. Про відміну гегелівської діалектики від матеріалістичного
 17. Завдання курсу:
    розвитку досліджень в галузі держави, політики, законодавства і права; навчити студентів системному підходу до аналізу розвитку будь-якої наукової
© 2014-2020  ibib.ltd.ua