Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

ДЕРЖАВА І ПРАВО АНТИЧНОГО СВІТУ

Перші на території Європи політичні товариства склалися в країнах Середземномор'я в II - I тис. до н. е.. Вони, в першу чергу цивілізації Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, поклали початок всієї державної і правової історії Європи, передавши традиції своєї політичної і правової культури інших народів і часів, які виросли на грунті особливого античного світу.

Античне суспільство і антична державність представляли новий, порівняно з Давнім Сходом, етап загальної людської історії. Їх новизна була пов'язана з глибокими особливостями суспільно-юридичного побуту і всього соціально-культурного устрою європейських народів. Античне суспільство, принаймні в період свого розквіту, було суспільством вираженої індивідуальної власності і рабовласницького укладу господарства. Засновані на цих особливостях історичного розвитку Європи (порівняно не тільки з давньосхідних суспільством, але і з взагалі панували в світовій історії типом відносин) риси політичного побуту та правової культури також були відзначені високим ступенем своєрідності юридичних форм.

Античне суспільство і античні цивілізації склалися на берегах Середземного моря, яке в перші століття особливо стимулювало економічні зусилля народів, їх зв'язки з іншими землями. Подібно до того як давньосхідні суспільства були цивілізаціями великих річок, античний світ був морський цивілізацією, з раннього часу пов'язаної військово-торговими відносинами.

Значно більш розвиненими тут були грошове господарство і фінансові зв'язки. Значно більшу роль в творенні державності античного світу зіграли фінансові системи та військова політика.

Античні держави майже з самого початку свого утворення стали прагнути вийти за межі початкових областей проживання заснували їх народів. Розвиток державних форм тут проходило на тлі колонізації - спочатку військово-торговельної, потім чисто завойовницької - інших областей Європи, Африки, Малої Азії. Імперська політика становила суттєвий чинник діяльності влади. У результаті найбільші античні держави розвинулися в значні імперії - в період свого історичного заходу справді світового масштабу (імперія Олександра Македонського, Римська імперія). Тут були вперше у світовій історії вироблені адміністративні і правові форми взаємини метрополії і колоній, принципи управління територіями в масштабі континентів.

Завдяки особливостям соціальних відносин свого часу, антична держава склало особливий тип державності, більш високий, ніж древневосточное. Це держава в головному було побудовано на принципах народовладдя і громадянської свободи, з'єднаних з особливим общинно-полісних політичним ладом. Залишаючись державністю обраних, античний поліс надав історії приклад більш високого ступеня залученості громадян у політичну і правову систему, ніж це було на Стародавньому Сході.

У своєму становленні і розвитку антична державність пройшла деякі історичні етапи. Формування держави відбувалося у формі примітивних монархій або олігархічно-родового ладу, в якому кланові відносини об'єднувалися з перевагами великої земельної власності. Розквіт античної державності приніс з собою народовладдя у формі демократичної республіки або особливої монархії. Вінцем історичного руху античної державності стало оформлення особливої напіввійськової, бюрократичної монархії, яка стане зразком політичних форм більшості європейських і азіатських народів у подальшій історії.

В античну епоху умовний центр світової історії перемістився до Європи. Вона стала в економічному, соціальному і культурному відношенні більш розвиненою, ніж решта світу. Тут стали вироблятися політичні та юридичні форми, що визначають світовий розвиток, в тому числі і шляхом прямого культурного і політичного впливу. Особлива роль належить тут системі римського права. Воно стало основою для подальшого становлення і розвитку більшості систем світового правового устрою, справила вплив на формування перших правових принципів міжнародних взаємин, взагалі всього сучасного юридичного мислення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДЕРЖАВА І ПРАВО АНТИЧНОГО СВІТУ "
 1. 1.1. Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини
  держави: форми правління, форми політичного режиму, внутрішньої і зовнішньої політики і т. д., які в свою чергу залежать від стану світової спільноти . Факторів, що впливають на стан і тенденції розвитку світової спільноти і Росії, безліч. Ми досліджуємо лише діалектичні закономірності загальних тенденцій зміни соціальної структури суспільства, що призводять до змін в
 2. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку. Типові та унікальні форми виникнення держави. Держава як політична, структурна, територіальна організація ранньокласового суспільства. Ознаки держави. Нерівномірність розвитку державності у різних народів.
 3. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  державної влади в ранньокласових суспільствах. Огляд теорій походження права. Розуміння неолітичної революції як кордону, що ділить всю історію людства на два способи його існування і відтворення - на привласнюють і виробляє економіку - є також і методологічним ключем до вивчення походження права, наукового пізнання цього не менш складного, ніж держава,
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  держави. Держава як політична, структурна і територіальна організа-ція класового суспільства. Общесоциальное і класове в сутності держави. Зв'язок державного-ва з соціально-економічним ладом. Типологія держави. Формаційний і цивилизацион-ний підходи та їх сучасна оцінка. Рабовласницька, феодальна, буржуазна, социалисти-чеський держава. Держава азіатського
 5. Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  держав і втрати католицькою церквою колишнього значення в політичному та духовному житті суспільства, багато в чому пояснюється як релігійним характером свідомості людей тієї епохи, так і відповідністю нових доступних і зрозумілих масам духовно-релігійних установок повсякденним інтересам і сподіванням різних верств населення. Реформація наблизила християнство до людини, в значній мірі
 6. Введення
  державності, як і історія Росії в цілому, до цих пір викликає найзапекліші суперечки як в середовищі професійних істориків, так і - політиків, публіцистів, громадських діячів, пересічних громадян цією історією цікавляться. Одні підкреслюють її особливу трагедійність, уривчастість традицій, підчас доходить мало не до нігілістичного заперечення попередньої епохи, інші акцентують
 7. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ПОВТОРЕНИЯ КУРСУ
  держави містилися в творах Платона , Аристотеля, Полібія, Макіавеллі, Боде-на, Гоббса, Спінози, Татіщева, Монтеск'є, Руссо, І. Канта? Порівняйте ці класифікації. Відтворюються ці класси-фікації в сучасній теорії держави і, якщо так, які саме? Які існували критерії розподілу форм держави на «правильні» і «неправильні» в концепціях Платона, Аристотеля,
 8. ЛЕКЦІЯ 1.
  Державного устрою є наслідком політичної аргументації, різні комбінації якої складають основу різних політичних теорій. Якщо ми будемо розглядати історію політичної думки виключно в плані формування об'єктивних наукових принципів аналізу держави і суспільства, то відразу стане очевидним той факт, що наукові наданих про політику в усі без
 9. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарські заняття
  державах Стародавнього Сходу Питання для обговорення: Витоки і особливості східної політико-правової думки. Брахманізм. «Закони Ману». Буддійські правові ідеї. Політична теорія в «Артхашастра». Вчення Каутильи. Навчання Jlao-цзи і Конфуція. ЛІТЕРАТУРА: Артхашастра, або Наука політики. / Пер.с санскриту. - М., 1993. Антологія світової правової думки. Т. 1. Античність. Східні цивілізації.
 10. Методичні вказівки.
  Держава відсутня. Та й рабство не схоже на мікенське, немає також свідчень про те, що в гомерівські часи існувала купівля-продаж або заклад землі. Семінар слід почати з роботи над двома доповідями про археологічні відкриттях Шлімана і про Гомеровском питанні. Надалі, працюючи за запропонованим планом, звернути особливу увагу на те, як формувалася знати: на якій
 11. 2. Форма правління: поняття і види
  державної влади, порядок їх утворення і розподіл компетенції між ними, їх взаємовідносини один з одним і населенням, тобто ця категорія показує, хто і як править у державі. Форма правління являє собою структуру вищих органів державної влади, порядок їх утворення і розподіл компетенції між ними. Категорія «форма державного
 12. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  держав і позиції міжнародних організацій надавали свій вплив. Ці інститути розвивалися за власною певній логіці, яка з плином часу стає все більш ясною і обгрунтованою самим ходом історії, а не тільки впливом зазвичай виділяються об'єктивних і суб'єктивних факторів, що існують у той чи інший відрізок часу. --- Корецький В.М.
 13. РОЗУМІННЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ ЯК СВІДОМОГО ДОСВІДУ Розумова діяльність
  державного життя, але також не уявляю собі ще всього своєрідності наступаючого еллінізму, доводилося використовувати ту область людської свідомості, яка завжди приходить на виручку в моменти великих катастроф. Ця область - мрія, фантазія, новий - і вже раціоналізований - міф, утопія »28. Ця мрія, ця раціоналізована мі-фологія і утопія, що вилилися потім у об'єктивний
 14. Метод компаративістики.
  Державні) і світові релігії. Зберігають своє значення, з деякими застереженнями, класифікації релігій за формою віровчень, по культовим особливостям, з організаційних принципам, по відношенню до держави, науці, мистецтву, моральності і т. п. Однак жодна із запропонованих у другій половині ХІХ - початку ХХ в . класифікацій релігій була загальновизнаною. «Всі ці системи, -
 15. 8.1. Основні принципи демократії та інституційне різноманітність її форм
  державі, усвідомлення того, що держава, власне, і створюється для захисту інтересів особистості. Демократія означає визнання влади індивідів і накладення відповідних обмежень на урядову владу. Влада в суспільстві повинна бути розділена і розподілена на основі різних, часто протилежних і змагаються, інтересів. При цьому кожен громадянин повинен мати
© 2014-2022  ibib.ltd.ua