Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

3.4. Використання комп'ютерної мережі

Створення та організація комп'ютерних мереж є одним з умов підвищення ефективності та якості процесу навчання. Функціонуюча комп'ютерна мережа (КС) служить ядром щодо забезпечення обміну інформацією між структурними підрозділами інформаційного центру, кафедрами факультету, службами університету та лабораторіями. Вона дає можливість доступу до розподілених інформаційних ресурсів, архівам даних, електронній пошті і т. д. Вихід в Internet як в глобальну систему дозволяє оперативно обмінюватися інформацією, використовуючи зовнішні ресурси, що сприяє скороченню витрат часу користувача.

Для виходу в Internet кожен користувач повинен мати свій 32-розрядний адреса, який видається на підставі особистої заяви за підписом керівника курсового, дипломного проекту. Користувач повинен знати правила користування мережею. Загальна структура КС 1-го навчального корпусу розроблена на обчислювальному центрі факультету (рис. 3.2).

Основні правила користування Internet:

,. При відправці інформації необхідно враховувати регіональні правові норми, що стосуються інтелектуальної власності і ліцензій.

2. Чисто комерційне використання мережі Internet виключається, тому що значна частина витрат фінансується за рахунок федеральних субсидій.

Комп'ютерна мережа інформаційного центру машинобудівного факультету організована по локальному принципом з виходом в Internet.

Характеристики мережі Internet:

а) швидкість передачі інформації середня - від 10 до 100 Мбіт / с;

б) середовищем передачі інформації в локальній мережі (всередині лабораторій) служать коаксіальні кабелі, а в межах корпусу - кручена пара;

в) топологія мережі - деревоподібна з використанням мережевої карти;

г) вихід в Internet здійснюється за допомогою телефонної лінії через модем.

Локальні мережі ІЦ МФ відносяться до типу закритих, т. к. доступ до них дозволений користувачам, робота яких пов'язана тільки з їх професійною підготовкою та навчанням в даній лабораторії. В Internet працюють всі користувачі, які отримали спеціальний дозвіл і не порушують встановлені правила.

Локальна комп'ютерна мережа (ЛКС) залежно від програмно-технічних засобів, що у підрозділах ІЦ, реалізована за принципом однорівневих ієрархічних структур.

Однорівневі - однорангові - являють собою мережу рівноправних ПК, кожен з яких має ім'я комп'ютера і пароль для входу в нього, які вводяться під час завантаження операційних систем (ОС). У якості ОС використовуються системи класу Windows.

Завершальною стадією, що визначає ефективність функціонування комп'ютерної мережі, служить етап експлуатації, на якому виявляються недоліки, не виявлені в процесі проектних розробок. Тому експлуатація, як завершальна фаза розробки, є важливою ланкою, що визначає якість проекту в реальних умовах функціонування.

В системі вузу для керівників і рядових користувачів мережі важливим є питання її ефективності - швидкості обміну інформацією.

Наприклад, для машинобудівного факультету важливим є оперативність програмно-технічного забезпечення.

- Діюча аудиторія (кімната).

- Ethernet интерфеис PC-1 PC-... і про 1

- В (] 1 Ethernet Network 1) В даний час в першому навчальному корпусі встановлено більше 100 комп'ютерів, з'єднаних в одну інформаційну мережу. У робочих машинах використовуються процесори: Intel Pentium; Intel Celeron.

Рис 3.2. Структура комп'ютерної мережі першого навчального корпусу УлГТУ З метою ефективного та якісного функціонування комп'ютерної мережі в посадові обов'язки системного адміністратора входять 19 пунктів. Розглянемо головні з них, що впливають на оперативність повсякденної роботи:

,) установка на серверах і робочих станціях мережевого та програмного забезпечення; 2)

підтримка в робочому стані програмного забезпечення на серверах і робочих станціях; 3)

обслуговування користувачів з ведення архіву та антивірусна профілактика; 4)

організація доступу до локальних і глобальних мереж; 5)

відновлення працездатності КС при збоях програмних засобів і виході з ладу мережевого обладнання.

Т. к. ці 5 пунктів є основними, то неприпустимо їх ставити в обов'язок співробітникам, які за родом діяльності, по-перше, зайняті іншими видами робіт, по-друге, це призводить до поділу цілісної системи на частини, по-третє, доступ до сервера мають тільки системні адміністратори.

У зв'язку з даними обставинами рекомендується організувати обслуговування КС за наступним принципом:

а) розглядати КС як цілісну неподільну систему; 6)

управління КС повинен здійснювати єдиний керівник в особі начальника ЦТК;

в) рекомендується, в силу територіальної віддаленості,-го навчального корпусу від центру телекомунікацій університету (ЦТК), встановити постійне місце роботи одного з системних адміністраторів , що знаходиться в безпосередньому оперативному підпорядкуванні начальника ІЦ МФ, в лаб. 115А;

г) системні адміністратори в силу великої відповідальності і складності виконуваної роботи повинні бути розподілені таким чином: один - штатний співробітник ІЦ МФ, а інший - ЦТК;

д) відповідальність за ефективне і надійне функціонування КС несуть обидва системних адміністратора, вони взаємозаміняють один одного під час відпустки, хвороби, відрядження і в інших непередбачених випадках.

З повної посадової інструкції системного адміністратора комп'ютерної мережі слід, що дана ділянка роботи є складним і важливим, що вимагає безперервного і безперебійного забезпечення її роботи протягом усього робочого дня висококваліфікованим фахівцем.

На ІЦ МФ немає штатного системного адміністратора, що стримує оперативність виконання робіт усіх підрозділів факультету, включаючи і комерційні структури.

З введенням автоматизованого складання розкладу навчальних занять проблема оперативності обміну інформацією з навчальної виникає знову.

Наведена структура КС служить інформаційною ланцюгом всього,-го навчального корпусу, вона дозволяє здійснювати пошук виникаючих збоїв в ній і знаходити можливості резервування, а також оперативно усувати несправності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Використання комп'ютерної мережі "
 1. Особливості сучасної організованої економічної злочинності в Росії
  використанням спеціальних пізнань у сфері фінансової та економічної діяльності, в процесі професійної діяльності. Як приклад можна привести широкомасштабні розкрадання грошових коштів з використанням підроблених банківських документів, фальсифікація цінних паперів, кримінальне використання електронних засобів доступу до банківського рахунку, оргтехніки (комп'ютерів, факс-модемів,
 2. 9. Право на інші форми публічної передачі
  використання технологічних засобів, за допомогою яких автори здійснюють свої права, надані їм Бернською конвенцією, а також заходи, що обмежують ті дії по відношенню до їх творів, які здійснюються без згоди автора і в суперечності з законом ". Подібне зміст має і ст. 18 Договору ВОІВ про використання фонограм. Заходи, що передбачаються цією статтею,
 3. ГЛОСАРІЙ
  використання основних фондів; створення сприятливих умов праці для працюючих. Аудит персоналу - оцінка відповідності кадрового потенціалу організації її цілям і стратегії розвитку; - діагностика причин виникнення проблем з вини персоналу; - вироблення конкретних рекомендацій для керівництва та служби управління персоналом. Предметом аудиту персоналу є всі складові процесу
 4. 2.2 ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
  використання або застосування, виконані. Використовується для позначення відповідності об'єкта (проекту, продукції, процесу) встановленим вимогам. Має характер твердження об'єкта (дозволу) для подальшого використання. Ефективність - зв'язок (відношення) між досягнутим результатом і використаними ресурсами. Сучасні підходи до управління якістю базуються на восьми принципах,
 5. § 2. Розвиток науки і культури в другій половині ХХ в.
  використання атомної енергії, освоєння космосу, поява нових технологій докорінно змінюють матеріальні та соціальні продуктивні сили. Вражаючі успіхи досягнуті у фізиці, хімії, біології, медицині (успішно ведеться трансплантація внутрішніх органів, у різних країнах працюють над створенням штучного серця) . Розвиток науково-технічної революції призвело до небаченого
 6. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  використання міні-резюме кандидатів і через прямий пошук. У комплекс послуг, які надають ці агентства входить: Head-hunting (хедхантинг) - вид послуг, при якій агентство, що займається пошуком і відбором керівників вищої ланки, «переманює» певного фахівця для компанії-замовника; Executive Search (екзекьютів січ) - пошук і підбір високо кваліфікованого фахівця в
 7. 3.1.4. Рішення проблем зайнятості соціально незахищених груп населення
  використання спеціальних режимів праці, в тому числі надання інвалідам можливості працювати скорочений робочий день, з додатковими перервами в протягом робочого дня. Нерідко, вдосконалення технології та модернізації виробництва, що виключають важка фізична праця, розширює можливості раціонального працевлаштування інвалідів. Організаційні заходи при працевлаштуванні
 8. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  використання технологій навчання, орієнтованих на самостійну діяльність школярів. Взаємодія суб'єктів освітнього процесу здійснюється на матеріалі навчального предмета. Відповідно технології повинні дозволяти вчителеві і учневі спільними зусиллями зрозуміти зміст навчального матеріалу і використовувати його для вирішення значущих для них проблем інформаційного суспільства. В
 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКІЛ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
  використання освітнього середовища освітнього округу для формування ключових компетентностей учнів і для їх самовизначення; створення ситуацій вибору учнем свого освітнього маршруту в залежності від його освітніх потреб, професійних намірів, життєвих планів; розвиток дослідницьких компетентностей педагогів. Взаємодія шкіл
 10. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  використання найрізноманітніших методик відстеження як поточних, так і підсумкових результатів (у тому числі і особистісних досягнень) освіти дитини. Таким чином, актуальними стають ще два напрями самоосвіти сучасного вчителя: вивчення методик педагогічної діагностики та контролю та атестації досягнень учнів. За даними групи розробників широкомасштабного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua