Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999 - перейти до змісту підручника

2.7. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ШКОЛЬНИКА

Для отримання даних щодо деяких аспектів особистості можна використовувати відомі методики спостереження за поведінковими реакціями в процесі спілкування з учнями.

Шляхом спостереження можна оцінювати деякі індивідуально-психологічні особливості учнів. На підставі поведінкових реакцій, що найчастіше зустрічаються в навчальній діяльності і в повсякденному спілкуванні, можна зробити висновок про силу, врівноваженості, рухливості нервових процесів.

Про силу збуджувального процесу в центральній нервовій системі можна судити по загальній працездатності та адекватності відповідей на впливають стимули: у «сильних» - відповідність закону сили (сильніше стимул - сильніше відповідь); у «слабких» при підвищенні сили вище деякої середньої величини спостерігається зниження сили відповіді.

У більшості випадків для відносно слабкого типу нервової системи характерні також більш тонкі пороги чутливості, тривалі переживання навіть при невеликих пси-хотравмірующіх впливах.

Підставою для віднесення до переважно сильного типу нервової системи з боку збудження є наступні показники:

1) здатність тривалий час виконувати нецікаву роботу, не знижуючи інтенсивності і продуктивності (в протилежність швидкої стомлюваності, мимовільної перемикається ™ від заданої діяльності);

142

2) вміння долати труднощі і невдачі в роботі, прагнення до труднощів, наполегливість, завзятість у досягненні цілі;

3) підвищення завзятості і працездатності у важких умовах, в небезпеці;

4) прагнення до самостійності у вчинках, особливо в нових, незнайомих ситуаціях;

5) здатність швидко впоратися і мобілізувати себе у випадку невдач.

Підставою для віднесення до «слабкої» типу є протилежні показники.

Про силу гальмівного процесу можна судити по здатності до вольової затримці, швидкості формування тонких дифферен-ціровок з поведінкових реакцій, якi характеризуються переважанням гальмівного компонента. Підставою для віднесення до переважно «сильному» типу нервової системи з боку гальмування є наступні показники:

1) висока працездатність, особливо в нецікаве справі;

2) стриманість у вчинках, в розмові (навіть незважаючи на психотравматичну ситуацію);

3) стриманість у спілкуванні (вміння зберігати цікаві новини);

4) неквапливість у прийнятті рішень;

5) швидке і міцне формування різних навичок, пов'язаних з тонкими диференціювання і вольовою затримкою;

6) неквапливість в русі, в мові, скуповуючи пантоміміка, повільне і ретельне прожовуванні їжі під час їжі, хороший сон, що забезпечує найбільш повний відпочинок і т.д.

Підставою для віднесення до «слабкої» типу є протилежні показники.

Про рухливості нервових процесів, маючи на увазі насамперед перехід від збудження до гальмування і назад, можна судити за такими показниками:

1) переважно швидкий темп діяльності, навіть при освоєнні нової роботи;

2) швидке освоєння нового матеріалу (а іноді і швидке його забування за відсутності відповідних повторень);

3) легкість і активність в нових знайомствах , прагнення до нових вражень;

4) швидке освоєння, швидка адаптація в новій обстановці;

5) швидке засинання чи пробудження;

6) жива мова, міміка, загальна рухливість. Підставою для включення до групи щодо інертних

є протилежні ознаки.

143

За допомогою спостереження вчитель може оцінити інтелектуальні здібності учнів, їх вміння оперувати інформацією, логічно, системно і послідовно викладати думки. Слід навчити вчителя звертати увагу в ході спостереження за учнями на такі характеристики їх інтелектуальної сфери:

1) відсутність системності у викладі якого-небудь матеріалу;

2) поверхневий аналіз факторів;

3) необгрунтовані висновку;

4) примітивність висновків і висновків;

5) суперечливість власним посилкам;

6) категоричність тверджень, ні на чому не заснована;

7) абсурдність висновків, висновків, заяв;

8) нездатність зрозуміти переносне значення жартів, прислів'їв;

9) надмірна образливість через явно незначних приводів.

У процесі спілкування (та накопичення психодиагностической

інформації) досвідчений педагог може зібрати певні відомості про наявність у деяких учнів підвищеної нервозності, психопатичних рис. Судити про такі риси можна по ряду ознак. При цьому вчитель не правомочний робити остаточний висновок, а повинен звернутися за консультацією до психіатра.

ОЗНАКИ психопатичні риси ХАРАКТЕРУ

Перша ознака:

1) некоррегіруемое (нез'ясовне, неусвідомлюване) безглузде впертість, повна відсутність ефекту від бесід та стягнень;

2) надмірно швидка зміна настроїв, захоплень, нестійке поведінка, постійні явно легковажні вчинки.

Друга ознака:

1) часті сварки, конфлікти з товаришами, немотівіруемая грубість, озлобленість, постійні сперечання;

2) надмірна догідливість, солодкуватість, податливість. Третя ознака:

1) позерство, прагнення звернути на себе увагу будь-яким шляхом, яскраво виражений егоїзм, бравирование погрозами самогубства;

2) самоприниження, приниженість, постійна пригніченість, неадекватна лякливість, наполегливі думки про самогубство.

Четверта ознака:

1) явна неадекватність поведінки, навіть на шкоду собі, незрозумілі вчинки, виражена невпорядкованість, неорганізованість у поведінці;

144

2) збочений, гіпертрофований педантизм. П'ятий ознака:

1) сексуальні збочення, цинізм, підкреслена мерзенність, бравирование своєї розбещеністю;

2) гіпертрофована сором'язливість по відношенню до протилежної статі, неадекватний страх перед ним.

Про підвищеної емоційної збудливості можуть свідчити деякі ознаки зовнішніх проявів емоцій, вегетативні зрушення і поведінкові реакції. Такі ознаки можна спостерігати при ускладненні ситуацій в ході, наприклад, підготовки уроків, при підвищенні вимогливості, строгості вчителів, на уроках, іспитах:

1) яскраві мімічні реакції, особливо пожвавлення дістато-ральних рефлексів, в Зокрема хоботкового рефлексу (губи витягнуті вперед трубкою);

2) виражена пантоміміка;

3) виражені позні реакції, особливо скутість;

4) сильний тремор (тремтіння рук, ніг, щік, повік);

5) помітні зміни в фонації та артикуляції мови, неадекватна інтонація;

6) значні емоційно-вегетативні зрушення;

7) часті позиви на діурез, підвищення перистальтики кишечника при емоціях;

8) метушливість, нестриманість, питання і відповіді з надмірною емоційним забарвленням;

9) неадекватні емоційні реакції радості або засмучення, часті надмірні емоції.

За поведінкових реакцій можна судити і про емоційної стійкості, тобто здатності зберігати стійкість психічних і психомоторних процесів при сильних емоціях.

Про недоліки емоційної стійкості свідчать наступні ознаки:

1) постійне погіршення результатів навчальної чи іншої діяльності в умовах емоційних впливів, при сильних емоціях;

2) відповіді на іспитах чи контрольних завжди гірше, ніж на звичайних заняттях;

3) неадекватні вчинки, часті помилки в діях при роботі в умовах контролю з боку дорослих або значущих однолітків;

4) постійне прагнення уникати емоційно насичених ситуацій у навчальній, спортивній, майбутньої професійної

145

ної чи іншої діяльності (бажання бути присутніми тільки в ролі глядача).

Про дисциплінованості можуть свідчити такі показники, як суворе дотримання встановленого порядку, прагнення швидко і точно виконати дані доручення, висока вимогливість до себе та інших, громадська активність, охайність і акуратність в одязі, інтерес до наукової літератури , кінофільмів і телепередач на наукову тематику.

Про недисциплінованості свідчать протилежні ознаки, зокрема прагнення уникнути роботи, не виконати доручення, необов'язковість, нечесність, ліниво, прагнення здійснити особисті інтереси за рахунок товариша, провокаційні питання, спрямовані на дискредитацію вчителя, постійні порушення дисципліни, елементи постійного блазнювання, дурашливость.

При вивченні організаторських здібностей увага звертається на вміння планувати роботу, контролювати виконання наміченого плану, вміння розподілити обов'язки серед учнів, розпорядливість, вимогливість, вміння контактувати як зі старшими, так і підлеглими (наприклад при виконанні різних завдань і господарських робіт при призначенні старшим), вміння прислухатися до інших думок і витяг з них користі, вміння домогтися того, щоб робота проходила відповідно з прийнятим рішенням, наявність відповідної гнучкості при уточненні таких рішень, якщо цього вимагає ситуація, вміння передбачати результат роботи, вміння захопити хлопців (якщо треба - власним прикладом).

Про ставлення до колективу (про колективізм) можна отримати деяку інформацію за такими ознаками, як активність і принциповість у боротьбі за інтереси колективу, чуйність по відношенню до товаришів, турбота про них, увагу до їх потреб, готовність прийти на допомогу, готовність прийняти вимоги колективу і прагнення підпорядкувати особисті інтереси суспільним, критика «в очі», коректність і доброзичливість до товаришів, авторитетність серед них. При оцінці ставлення до колективу враховується також громадська активність.

Шкільний психолог може використовувати в цілях діагностики учнів не тільки експериментальні методики, анкети, спостереження вчителів та класних керівників з складеної ним програмі, але й матеріали бесід, інтерв'ю, що дозволяють отримати більш глибокі й різнобічні відомості про особу цікавить його учня. Так, наприклад, для вивчення

146

психологічних особливостей особистості «важких» школярів можна використовувати бесіду-інтерв'ю, розроблену в Пятигорском педагогічному інституті іноземних мов. Структура даного методу дослідження наступна.

1. Бесіда з класним керівником

У чому полягає трудність у вихованні даного школяра? Дисципліна школяра вдома і в школі. Успішність.

Які конкретні факти говорять про його «труднощі»? Які заходи застосовувалися до цього школяреві для його виправлення і їх результати?

Домашні умови школяра.

2. Бесіда зі школярем

Ким ти хочеш стати після закінчення середньої школи?

Які навчальні предмети ти любиш більше за інших?

Що читаєш?

Твої товариші. Що ти про них думаєш?

Чи задоволений ти своїм навчанням і поведінкою в класі, в школі?

Твоя громадська робота і її результати.

Твоє улюблене заняття в школі і вдома.

Що ти вважаєш найбільш цікавим і важливим у житті?

Як ти ставишся до своїх батьків і чому?

Твоє ставлення до старших.

3. Бесіда про школяра з вчителями

Ваша думка про успішність та поведінку даного учня на Ваших уроках.

Найбільш характерні випадки його недисциплінованості і Ваші йому поради (заходи, вказівки).

Його здібності в навчанні, в роботі. Його можливості.

4. Бесіда про учня з його товаришами

Чи давно ви дружите?

Ваші улюблені спільні справи, предмети, заняття? Що тобі подобається у твоєму другові?

Що тобі не подобається у твоєму другові, чому? Як ти йому допомагаєш?

Ваші плани на майбутнє.

147

5. Бесіда з батьками школяра

Чи задоволені Ви навчанням і поведінкою своєї дитини? Що Вас турбує в його поведінці і навчанні? Як Ви йому допомагаєте?

Добовий режим та його виконання.

Що він робить по дому, чи допомагає домашнім, в чому?

 Ваші поради своїй дитині для вибору майбутньої професії. 

 6. Бесіда зі старостою класу про школяра 

 Ваша думка про конкретний учня. 

 У чому виявляються недоліки його поведінки в колективі класу? 

 Його ставлення до товаришів по класу. 

 Як Ви і колектив класу допомагаєте йому стати зразковим учнем? 

 Його ставлення до суспільних доручень, участь у колективній життя класу. 

 7. Висновок 

 Характеристика важкого школяра. 

 Оцінка ролі школи, сім'ї, громадськості в його перевихованні. 

 Напрямок роботи з важкими школярами. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.7. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ШКОЛЬНИКА "
 1. Література для самостійної роботи
    методів навчання в середній школі / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1981. Дидактика середньої школи / За ред. М.Н. Скаттна. 2-е вид. М., 1982. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. Лернер І.Я. Дидактичні основи методів навчання. М., 1981. Махмутов М.І. Організація проблемного навчання в школі. М., 1977. Педагогіка / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1988. Підкасистий П.І. Самостійна
 2. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
    для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 3. Методи та методика дослідження
    використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу, педагогічного спостереження,
 4. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
    методи в клінічній психології ФТД.00 Факультативи 450 ФТД.01 Військова підготовка 450 Всього годин теоретичного навчання 9450
 5. 2.3. Методи управління персоналом
    використанні економічного механізму. Соціально-психологічні методи управління в свою чергу засновані на використанні соціального механізму (система взаємовідносин у колективі, соціальні потреби і т. п.). Всі види методів органічно пов'язані між собою. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Назвіть фактори, що впливають на людей в процесі виробництва. Як змінюється дія цих
 6. Методи навчально-творчого вираження.
    використанні законів композиції і технічних прийомів малювання, естетичному виконанні письмових завдань в зошиті, на дошці; у виготовленні виробів відповідно до сучасних естетичними уявленнями про форми предметів споживання; в культурі праці, естетиці рухів і поведінки. Навчальний результат художнього виконавства проявляється в пізнанні дітьми естетичної сутності
 7. Методи юридичної психології
    методи дослідження мають певну специфіку, зумовлену особливостями об'єкта дослідження. Значне місце серед цих методів займають методи структурного аналізу, природного експерименту, включеного спостереження, дослідження документів, контент-аналіз і інтерв'ювання. Метод структурного аналізу спрямований на виявлення структурно-функціональних залежностей в досліджуваному
 8. § 2. Метод спостереження
    використання методу об'єктивного спостереження: надзвичайна трудомісткість; великі часові витрати; пасивна, вичікувальна позиція дослідника; необхідність психологічної освіченості спостерігача; висока ймовірність пропуску психологічних фактів, якщо вони нові або злиті з безліччю попутних явищ; небезпека суб'єктивності при зборі та обробці даних, при інтерпретації
 9. Введення
    використання в процесі навчання з обов'язковим дотриманням ергономічних норм з тривалості безперервного перебування учнів за комп'ютером. Так, молодші школярі можуть працювати за комп'ютером не більше 15 хвилин протягом уроку з обов'язковим проведенням по закінченні роботи розслаблюючій фізкультхвилинки. Застосування ІТ на уроках у початковій школі дозволяє ефективно формувати стійкий
 10. Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005

 11. Стимулювання педагога:
    використання в роботі вчителя. За яким алгоритмом здійснюється вивчення мотивів навчання школярів. 12. З яких методів і методик визначається мотивація школярів? 13. Які методи вивчення та формування мотивів використовуються в зарубіжній, зокрема американської, школі? 14. Які рекомендації щодо мотивації учнів ви могли б сформулювати?
 12. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
    використанні особливих форм і методів професійного виховання, які найкращим чином сприймаються учнями; - гнучке поєднання виховної ролі колективу на основі його самоврядування з диференційованим, індивідуальним підходом до особистості кожного воспитуемого; - грамотне використання допомоги і підтримки різних організацій і громадських формувань для
 13. Додаткова література: 1.
    психологічної літератури. Навчальний посібник. - Вологда, 1989. 6. Іванова С.П. Сучасна освіта і психологічна культура педагога. - Псков, 1999. 7. Кан-Калик В. А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. - М., 1987. 8. Колективна навчально-пізнавальна діяльність школярів / Под ред. І.Б. Первина. - М., 1985. 9. Коростильова Л.А., Коржова Є.Ю., Королева М.М. Самореалізаціонний
 14. Основні методи навчання
    використанні програмних засобів навчання. Метод також спрощує навчання, оскільки стажисти навчаються, виконуючи фактичну роботу і отримуючи швидку зворотний зв'язок. Однак при організації програм навчання на робочому місці необхідно враховувати кілька факторів, що мають відношення до викладачів. Вони самі повинні бути підготовлені і забезпечені необхідними навчальними посібниками. Досвідчені робітники,
 15. Література
    використання. - М.: Школа-Пресс, 1994. Радянський енциклопедичний словник. - М.: Радянська енциклопедія, 1981. - 1600 с. Федяінова І.В. Особливості створення кросвордів як дидактичних засобів / / Застосування сучасних інформаційних-них технологій в освіті: Зб. тр. 3-го учеб.-метод, семінару (7 червня 2003 р.) - Омськ: Изд-во ОмГПУ, 2003. - С. 15-18. Федяінова Н.В. Приклади використання
 16. ПЕРЕДМОВА
    методи оцінки психологічної атмосфери в сім'ї; описані прийоми оцінки стилю керівництва педагогічним колективом, прийоми корекції тривожності і сором'язливості, психологічної підтримки та зняття бар'єрів у спілкуванні, а також показані методи регуляції психічного стану тощо Автор висловлює глибоку вдячність колегам, насамперед Е.К.Гульянц, А.К.Белоусовой, АА.Осіпо-вої,
 17. Науковий напрямок
    використання тестів, вивчення біографій, проведення співбесід і т. п. Опрос. Оскільки опитати кожного людини неможливо, психологи працюють тільки з певною вибіркою. Крім ретельного відбору респондентів, психологи повинні бути дуже уважні при формулюванні питань. Хороші питання повинні викликати різноманітні відповіді. Опитування може бути проведене по телефону, в особистому
 18. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    для студентів педагогічних вузів. - М., 1996. - 176 с. 21. Психологія уваги: хрестоматія. - М., 2000. - 81 6 с. 22. Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. - М., 1940. - 496 с. 23. Збірник завдань з загальної психології / За ред В. С. Мерліна. - М., 1974. - 202 с. 24. Страхов В. І. Увага школярів у процесі праці. - Саратов, 1961. - 57 с. 25. Таратунскій
 19. § 2. Що таке соціальне спостереження?
    методологпя, сутність якої виражається не тільки в тому, щоб описати спостережувані явища, по головним чином у тому, щоб зрозуміти і пояснити їх. Етнометодологія ВСР частіше знаходить своє застосування в етнографії, соціології, соціальної антропології та інших соціально-гуманітарних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua