Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999 - перейти до змісту підручника

1.7. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН ДИТИНИ З БАТЬКАМИ

Для оцінки відносин в сім'ї можна використовувати проективний тест «Малюнок сім'ї».

Для роботи необхідно використовувати лист білого паперу 15x20 см або 21x29 см, ручку, олівець, ластик.

Інструкція 1 до тесту «Малюнок сім'ї»: «Намалюй свою сім'ю». При цьому не рекомендується пояснювати, що означає слово «сім'я», а якщо виникають питання «що намалювати?», Слід лише ще раз повторити інструкцію. При індивідуальному обстеженні час виконання завдання зазвичай триває близько 30 хвилин. При груповому виконанні тесту часом частіше обмежують 15-30 хвилинами.

Застосування тесту передбачає (допускає) використання додаткових завдань, виражених в наступних інструкціях:

Інструкція 2: «Намалюй свою сім'ю, де всі зайняті звичайною справою».

Інструкція 3: «Намалюй свою сім'ю, як ти її собі уявляєш».

Інструкція 4: «Намалюй свою сім'ю, де кожен член сім'ї зображений у вигляді фантастичного (неіснуючого) істоти».

Інструкція 5: «Намалюй свою сім'ю у вигляді метафори, якогось образу, символу, який виражає особливості вашої родини».

При індивідуальному тестуванні слід відзначати в протоколі:

а) послідовність малювання деталей;

б) паузи більше 15 секунд;

в) стирання деталей;

г) спонтанні коментарі дитини;

д) емоційні реакції та їх зв'язок з зображуваним змістом.

Після виконання завдання слід прагнути отримати максимум додаткової інформації (вербальним шляхом). Зазвичай задаються наступні питання:

50

1. Скажи, хто тут намальований?

2. Де вони знаходяться?

3. Що вони роблять? Хто це придумав?

4. Їм весело або нудно? Чому?

5. Хто з намальованих людей самий щасливий? Чому?

6. Хто з них самий нещасний? Чому?

Останні два питання провокують дитину на відкрите обговорення почуттів, що не кожна дитина схильний робити. Тому, якщо він не відповідає на них або відповідає формально, не слід наполягати на експліцитно (явному) відповіді.

При опитуванні психолог повинен намагатися з'ясувати сенс намальованого дитиною: почуття до окремих членів сім'ї, чому дитина не намалював кого-небудь з членів сім'ї (якщо так сталося). Слід уникати прямих запитань, не наполягати на відповіді, так як це може індукувати тривогу, захисні реакції. Часто продуктивними виявляються проектні питання (наприклад: «Якби замість пташки був намальований чоловік, то хто б це був?», «Хто б виграв у змаганнях між братом і тобою?», «Кого мама покличе йти з собою?» І т. п.).

Можна задати дитині для вибору рішення шести ситуацій: три з них мають виявити негативні почуття до членів сім'ї, три - позитивні:

1. Уяви собі, що ти маєш два квитки в цирк. Кого б ти покликав з собою?

2. Уяви, що вся твоя родина йде в гості, але один з вас захворів і повинен залишитися вдома. Хто він?

3. Ти будуєш з конструктора будинок (вирізаєш паперове плаття для ляльки), і тобі не щастить.

Кого ти покличеш на допомогу?

4. Ти маєш ... квитків (на один менше, ніж членів сім'ї) на цікаву кінокартину. Хто залишиться вдома?

5. Уяви собі, що ти потрапив на безлюдний острів. З ким би ти хотів там жити?

6. Ти отримав у подарунок цікаве лото. Вся родина сіла грати, але вас однією людиною більше, ніж треба. Хто не буде грати?

Для інтерпретації також треба знати:

а) вік досліджуваного дитини;

б) склад його сім'ї, вік братів і сестер;

в) якщо можливо, мати відомості про поведінку дитини в сім'ї, дитячому "садку чи школі.

Обробка тексту« Малюнок сім'ї »проводиться за наступною схемою.

51 № п / п Виділювані ознаки Відмітки про

наявності

ознак 1 Загальний розмір малюнка (його площа) 2 Кількість членів сім'ї 3 Відповідні розміри членів сім'ї

матір

батько

сестра

брат

дідусь

бабуся і т.д. 4 Відстань між членами сім'ї

Наявність будь-яких предметів між ними 5 Наявність тварин 6 Про вигляді зображення:

схематичне зображення

реалістичне зображення

естетичне зображення

в інтер'єрі, на тлі пейзажу і т.д.

метафоричне зображення

в русі, дії 7 Ступінь прояву позитивних емоцій (в балах 1, 2, 3 ...)

Ступінь прояву негативних емоцій (в балах 1, 2, 3)

Ступінь акуратності виконання (1, 2, 3) При виконанні завдання по даним інструкціям оцінюється наявність або відсутність спільних зусиль у тих чи інших ситуаціях, які зображені, яке місце займає сама дитина, що виконує тест, і т.д.

Інтерпретуючи тест «Малюнок сім'ї», на підставі особливостей зображення можна визначити:

1) ступінь розвитку образотворчої культури, стадію образотворчої діяльності, на якій знаходиться дитина. Примітивність зображення або чіткість і виразність образів, витонченість ліній, емоційна виразність - ті характерні риси, на основі яких можна розрізнити малюнки;

52

2) особливості стану дитини під час малювання. Наявність сильної штрихування, маленькі розміри часто свідчать про несприятливий фізичному стані дитини, ступеня напруженості, скутості і т.п., тоді як великі розміри, застосування яскравих колірних відтінків часто говорять про інше: хорошому настрої, розкутості, відсутності напруженості і втоми;

3) особливості внутрішньосімейних відносин і емоційне самопочуття дитини в сім'ї можна визначити за ступенем вираженості позитивних емоцій у членів сім'ї, ступеня їх близькості (стоять поруч, взявшись за руки, роблять щось разом або хаотично зображені на площині аркуша, далеко відстоять один від одного, сильно виражені негативні емоції і т.д.).

При інтерпретації результатів автори звертають увагу на випадки, коли випробуваний малює більшу чи меншу сім'ю, ніж вона є насправді (автори вважають, що це вказує на функціонування певних захисних механізмів, - чим більше розбіжність, тим більше незадоволеність існуючою ситуацією).

«Малюнок сім'ї» доступний і дітям зі зниженим інтелектуальним розвитком. Аналіз таких малюнків, виконаних учнями допоміжної школи, показує, що діти «читають» свої малюнки, вкладаючи в них певний емоційний зміст. Характерно, що вони адекватно усвідомлюють і оцінюють свою самотність у сім'ї, вловлюють симпатії та антипатії до себе з боку членів сім'ї, передають в малюнку ставлення до членів родини. Так, в малюнках були показані ситуації віддаленості, відчуженості дітей від батьків: образ «Я» містився далеко від інших членів сім'ї, а в одному випадку дитина зобразив себе лежачим високо на шафі, в той час як інші члени сім'ї розташовувалися разом в кімнаті; діти зображали себе осторонь від своїх братів і сестер, причому характерний той факт, що у несимпатичних членів сім'ї (вітчим, брат і т . д.) діти не малювали осіб. У «Малюнку сім'ї» суворі батьки зображувалися великими, а сама дитина - дуже маленьким.

Техніка «Малюнка сім'ї» у вітчизняній психології знайшла застосування в клінічних дослідженнях. А . І.Захаровим запропоновано варіант методики, що складається з двох завдань. Для виконання першого з них дитині потрібно намалювати в чотирьох «кімнатах», розташованих на «двох поверхах», по одному з членів сім'ї, включаючи себе. При інтерпретації малюнка звертається увага на розміщення членів сім'ї по поверхах і на те,

53

хто з них знаходиться з дитиною (тобто емоційно більш близький). Друге завдання - виконання малюнка у вільній формі без будь-яких додаткових інструкцій.

Методика «Малюнка сім'ї» доступна і зручна в застосуванні в умовах психологічного консультування, має значимістю з точки зору вибору тактики діяльності психолога-консультанта з психологічної корекції міжособистісних відносин, так як дає уявлення про суб'єктивну оцінку дитиною своєї сім'ї, свого місця в ній, про його стосунки з іншими членами родини. У малюнках діти можуть висловити те, що їм важко висловити словами, тобто мова малюнка більш відкрито і щиро передає сенс зображеного, ніж вербальна мова.

Внаслідок привабливості і природності завдання ця методика сприяє встановленню хорошого емоційного контакту психолога з дитиною, знімає напругу, що виникає в ситуації обстеження. Особливо продуктивно застосування малюнка сім'ї в старшому дошкільному і молодшому шкільному віці, оскільки отримані за допомогою цього результати мало залежать від здатності дитини вербализовать свої переживання, від його здатності до інтроспекції, від здатності «вжитися» в уявну ситуацію, тобто від тих особливостей психічної діяльності, які істотні при виконанні завдань, заснованих на вербальної техніці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.7. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН ДИТИНИ З БАТЬКАМИ "
 1. Тема 11. Сімейне консультуванні і терапія подружніх і дитячо-батьківських відносин
  відносин або розлучення, називається ... ... 2. Шлях досягнення гармонійної ієрархії в сім'ї полягає в ... особистості кожного члена сім'ї, підтримці та зміцненні ... ... Вірно чи ні 3.Совместная сімейна терапія найбільш ефективна для сімей, члени яких об'єднані близькими, майже «симбиотическими» зв'язками, заснованими, однак, на перекручених емоційних
 2. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  міжособистісних відносинах учнів, вчителів та батьків. 2. Організація полісуб'єктний взаємодії вчителів, батьків і громадських організацій у процесі виховання особистості, що розвивається. 3. Психологічні умови включення неформальних об'єднань у процес гуманістично-орієнтованої соціалізації молодого
 3. Література для самостійної роботи
  дитини. М., 1989. 5. Азаров Ю.П. Мистецтво виховувати. М., 1985. 6. Гребенников І. В. Школа і сім'я. М., 1985. 7. Ковальов СВ. Підготовка старшокласників до сімейного життя: Тести, опитувальники, рольові ігри. М., 1991. 8. Лесгафт П. Ф. Сімейне виховання дитини та її значення. М. , 1991. 9. Світ дитинства: дошкільник. М., 1979. 10. Світ дитинства: молодший школяр. М., 1981. 11. Світ
 4. поколіннєва власність.
  дитини. Ця ситуація породила викрадення дітей одним з
 5. 13.4. Права та обов'язки дітей
  щодо якої батьки (один з них) позбавлені батьківських прав, зберігає право власності на житлове приміщення або право користування житловим приміщенням, а також зберігає майнові права, засновані на факті спорідненості з батьками та іншими родичами, в тому числі право на отримання спадщини (ст. 71 СК). У працездатних дітей, які досягли повноліття, з'являється обов'язок
 6. 6.3 ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО
  ставлення до дитини, коли він навмисне ставиться в фізично і психічно вразливе становище, коли йому навмисне заподіюють тілесне ушкодження або не запобігають можливості її заподіяння. Визначити, що дитина стала жертвою фізичного насильства, можна за такими ознаками (Соонетс, 2000): - нез'ясовно виникли синці; - шрами, сліди зв'язування, сліди від
 7. 13.3. Права та обов'язки батьків
  щодо своїх дітей (батьківські права). Батьківські права припиняються після досягнення дітьми віку вісімнадцяти років (повноліття), при вступі неповнолітніх дітей в шлюб і в інших встановлених законом (ГК) випадках придбання дітьми повної дієздатності до досягнення ними повноліття (ст. 61 СК). Батьківські права є і у неповнолітніх батьків. Відповідно
 8. 6.1 ЕМОЦІЙНЕ НАСИЛЬСТВО
  відношенню до дитини: - ізоляція, тобто відчуження дитини від нормального соціального спілкування ; - похмурість, відмова від обговорення пробтсм; - «торювля заборонами» (наприклад, якщо дитина в певний час не виконав уроки або не прибрав постіль, то за цим на певний час слід заборона дивитися телевізор або гуляти); - образа; - тероризування, то
 9. § 1. Спостереження і експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку
    дослідження ... 23 Однак очевидні і недоліки «нехитрих» заміток батьків, які не мали спеціальної підготовки, - відсутність попередньо складеної програми, невизначеність завдань, несистематичність спостережень і неповнота записів і т.д. Спостереження проводилися з різними цілями і були погано порівняти один з одним, нерідко акцентувались суб'єктивно значимі факти та лінії
 10. Батьківська благодійність
    дитині. Боротися з цим прагненням-одна з найважливіших обов'язків батьківської благодійності. § 438. Нам залишається ще згадати про самому шкідливому вигляді дурно спрямованої батьківської благодійності: про бажання, щоб діти після смерті батьків мали достатньо коштів, щоб жити без праці і турбот. Правильне розуміння прав батьків, їхніх співгромадян і суспільства, а також і
 11. § 4. Ім'я громадянина
    дитині ім'я і зареєструвати її народження в терміни, встановлені законодавством про акти цивільного стану. По досягненні 14-річного віку це право може бути реалізоване ним самим шляхом зміни імені, присвоєного йому його батьками (особами, які їх замінюють). Порядок здійснення права на ім'я та способи його захисту передбачені ст. 19 ГК, а також законом про акти громадянського
 12.  Міжособистісна комунікація
    Міжособистісна
 13. § 4. Диадических принцип вивчення дитячого розвитку
    відносини батьків і дітей. Сіре вважав принципово важливим розглядати раннє дитячу поведінку як протікає всередині особливої діа-дической одиниці, що представляє єдність поведінки матері і дитини. Він використовував психоаналітичні поняття (придушення, регресія, проекція, ідентифікація) в контексті теорії навчання для пояснення того механізму, за допомогою якого здійснюється вплив
 14. Короткий зміст глави
    міжособистісної взаємодії в освітньому середовищі є здатність її учасників до трансценденції, тобто виходу за межі конкретної внутришкольной середовища, і самотрансцендентность, тобто здатність до спілкування на рівні "Я - Інші" (учні, батьки, колеги-вчителі, педагогічний колектив, автори освітніх текстів, суспільство в цілому). 2. Провідна роль в організації
 15. 6.2 Психологічне насильство
    відношенню до дитини діяння, яке гальмує розвиток його потенційних здібностей. До психологічного насильства відносять, наприклад, часті конфлікти в сім'ї і непередбачувана поведінка батьків по відношенню до дитини. Через душевного насильства гальмується інтелектуальний розвиток дитини, ставиться під загрозу адекватний розвиток пізнавальних процесів і адаптаційні здібності. Він
 16. Модифікований опитувальник Шмішека (І. В. Крук, 1990) 1.
    відносин з іншими дітьми? 15. Чи вважає ваша дитина, що він подобається дорослим (не родичі)? 16. Властива чи вашій дитині безпричинна тривога? 17. Чи буває, що ваша дитина плаче дуже довго, прагнучи привернути увагу дорослих? 18. Чи важко вашій дитині тривалий час перебувати на одному місці? 19. Властива чи вашій дитині жорстокість? 20. Чи дратує
 17. § 2. Права та обов'язки батьків і дітей
    відносини, засновані на фактах, яким закон надає юридичне значення. Батьківські правовідносини - це врегульована нормами сімейного законодавства сукупність особистих і майнових відносин між батьком і дитиною. Зміст батьківського правовідносини утворюють права і обов'язки батьків і його дитини у відношенні один одного. Батьки мають право і зобов'язані виховувати
 18. § 4. Відповідальність в сімейних правовідносинах
    відносин також є підставою для реалізації відповідних санкцій. Відповідальність за нездійснення сімейних прав і невиконання обов'язків буває декількох видів: 1) позбавлення суб'єктів сімейних правовідносин відповідних прав (наприклад, батьківських), 2) припинення правовідносин (скасування усиновлення), 3) примушування до реального виконання обов'язку (стягнення аліментів у
 19. Опис історії життя випробуваного
    дитини здатне загальмувати його психічний розвиток. Таким чином, висновок експертів про відставання випробуваного в психічному розвитку значною мірою грунтується на даних, отриманих при вивченні історії його розвитку. Відомості для вивчення історії розвитку випробуваного можуть бути отримані від нього самого і його батьків, амбулаторної картки, характеристик. Отримавши інформацію про те, що
© 2014-2022  ibib.ltd.ua