Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999 - перейти до змісту підручника

4.6. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ЗАДАЧАМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

В умовах школи, ПТУ, інших навчальних закладів профоріен-ційної робота повинна бути спрямована на формування психологічної готовності учнів до трудової діяльності. При цьому вибору учнями своєї майбутньої професії повинна приділятися особлива увага. Найчастіше питаннями їх професійної орієнтації займаються класні керівники, особливо у випускних класах. Насамперед вони звертають увагу на наявність в учня певних трудових установок, домінування інтересів у навчальній діяльності, рівень знань з обраної професії, вимоги до неї вимоги, а також мотиви вибору продовження навчання. Крім того, відзначається зниження в учнів інтересу до навчання і орієнтація на внеучебную діяльність.

Розглянемо деякі найбільш прості в застосуванні методи вивчення професійних інтересів учнів.

4.6.1. Вивчення професійних намірів старшокласників

Метод дозволяє визначити готовність до вибору професії (Л. М. Фрідман, Т.А.Пушкіна, І.Я.Каплуновіч, 1988), що характеризується внутрішньою усвідомленістю самого факту вибору і

357

визначеністю професійних інтересів, обізнаністю учня та оцінкою своїх здібностей, а також знаннями про те, які фізичні та психологічні вимоги до людини пред'являє обрана професія.

Кожному учневі пропонується відповісти на наступні питання.

АНКЕТА

1. Чим Ви думаєте зайнятися після закінчення школи (потрібне підкреслити)?

А) продовжити навчання у вузі (якому?);

Б) вступити в СПТУ, технікум, середній спеціальний навчальний заклад;

в) піти працювати на виробництво (на яке?);

г) поєднувати роботу (яку?) з навчанням (який?);

д) не знаю , чим буду займатися.

2. Який професії, спеціальності Ви б хотіли присвятити себе?

3. Які вимоги, на Вашу думку, ця професія пред'являє до людини (потрібне підкреслити)?

А) необхідні знання, вміння, навички;

б) необхідні загальні якості особистості;

в) необхідні спеціальні якості особистості.

4. Які вимоги пред'являє обрана Вами професія до здоров'я людини? Як Ви оцінюєте вашу професійну придатність за станом здоров'я?

5. Як Ви уявляєте собі умови роботи за обраною професією?

6. Як Ви готуєте себе до обраної професії (потрібне підкреслити)?

А) працюєте над розвитком системи знань, умінь і на-

навичок, необхідних для цієї професії;

б) виховуєте у себе загальні позитивні якості (працелюбність, самостійність у праці, наполегливість і т.п.);

в) розвиваєте спеціальні якості, необхідні для обраної професії.

7. Де Ви перевіряєте свої професійні якості (потрібне підкреслити)?

А) в школі на уроках;

б) в гуртках;

в) у позашкільних закладах;

г) самостійно вдома;

д) не перевіряв.

358

8. Чи знаєте Ви, де можна отримати підготовку до обраної професії?

9. Де Ви читали про обрану професію (потрібне підкреслити)?

А) в художній літературі;

б) у науково-популярній;

в) у спеціальній.

10. З ким Ви розмовляли про обрану професію (потрібне підкреслити)?

А) з учителем;

б) з батьками;

в) родичами;

г) з товаришами-однолітками;

д) зі старшими товаришами, знаючими цю професію;

е) ні з ким не розмовляв.

11. Чи знаєте Ви, що до обраної професії є близькі, споріднені з нею, якими ви могли б опанувати? Якщо знаєте, назвіть їх.

12. Коли Ви вибрали професію? Чи відбувалися зміни у Вашому виборі? З яких причин Ви змінювали свій вибір?

13. Якщо Ви досі не вибрали професію, то з яких причин?

14. Ваше рішення про вибір даної професії остаточно, або Ви ще можете передумати?

15. Хто на Вас зробив найбільший вплив при виборі професії (потрібне підкреслити)?

А) батьки;

б) вчителя;

в) працівники виробництва;

г) хтось інший.

16. На що Ви орієнтувалися, вибираючи професію (потрібне підкреслити)?

А) принести користь суспільству;

б) ця професія престижна;

в) хороша зарплата;

г) цікава і змістовна робота;

д) робота, відповідна моїм можливостям.

17. Що, на Вашу думку, необхідно, щоб бути хорошим фахівцем (потрібне підкреслити)?

А) попрацювати на виробництві;

б) закінчити ПТУ;

в) закінчити технікум;

г) закінчити вуз;

359

д) спробувати себе в обраній професії.

18. Які матеріали і по якій професії Ви хотіли б мати у своїй школі (бібліотеці)?

19. На яких уроках вчителі розповідають про професії і як часто?

20. Які екскурсії на виробництво Вам найбільше сподобалися?

21. Які зауваження виникли у Вас після екскурсії (потрібне підкреслити)?

А) з організації праці;

б) по бесіді про професію;

в) за умовами виробництва;

г) по показу технологічного процесу;

д) інші зауваження.

22. Скільки за останній рік було зустрічей з ветеранами праці і які з них викликали у Вас найбільший інтерес?

23. Як Ви вважаєте за краще працювати (потрібне підкреслити)?

А) індивідуально;

б) з товаришами;

в) у бригаді.

24. Ким Ви хотіли б бути в бригаді (потрібне підкреслити)?

А) виконавцем;

б) організатором.

25. У яких предметних гуртках Ви приймаєте участь? У яких ще хотіли б займатися в школі і поза школою?

26. У яких факультативних заняттях Ви приймаєте участь або хотіли б брати участь?

27. Який областю знань і умінь Ви захоплюєтеся (потрібне підкреслити)?

А) про природу;

б) про науку;

в) про мистецтво;

г) про техніку; д) про людину.

Якісний аналіз відповідей дасть педагогу відомості про загальні життєвих планах учнів (питання 1, 16, 17, 27), захоплення та професійних наміри (питання 2, 11, 12, 13, 20, 23, 24 , 25, 26), знаннях про обрану професію (питання 3, 4, 5, 11) й оцінки школярем своєї придатності до неї (питання 7, 14), про оцінку педагогів та старшокласників з професійного самовизначення (питання 6, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 21, 22).

360

4.6.2. Вивчення професійних інтересів учнів

Вивчення інтересів, здібностей учнів може здійснюватися різними способами - від простого спостереження за їх успіхами в освоєнні навчальних дисциплін до використання різних анкет, опитувальників. Використання даної методики дозволяє попередньо проаналізувати інтереси, близькі до того чи іншого виду діяльності (А.Є. Голомшток, 1968; Е.А.Клімов і співавт., 1969; О.П. мєшковські і співавт., 1984).

Визначення інтересів, здібностей особистості

Метод досить простий у застосуванні. Для проведення дослідження необхідно мати віддрукований перелік питань і спеціальний бланк - лист відповідей до карти інтересів. Цей бланк учні можуть виконати у своїх зошитах за єдиним зразком. Дослідження можна проводити як індивідуально, так і з групою. Проведенню дослідження передує ознайомлення з інструкцією, яку зачитують або педагог, або самі учні.

Для проведення дослідження потрібно карта інтересів - запитальник з 174 питань, що відображають спрямованість інтересів в 29 сферах діяльності.

Лист відповідей до карти інтересів складається з 29 стовпців і 8 рядків, у кожному рядку по 29 питань (1-й рядок: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29; 2-й рядок: 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 58, 3-й рядок: 59, 60, 61, 62, 63 ... 87; 4-й рядок: 88, 89, 90 , 91, 92 ... 116; 5-й рядок: 117, 118, 119, 120, 121 ... 145; 6-й рядок: 146, 147, 148, 149, 150 ... 174; 7-я рядок: + (рядок, в якій треба відзначати позитивні відповіді); 8-й рядок: - (строчка, в якій треба відзначати негативні відповіді).

1. Біологія.

2. Географія.

3. Геологія.

4. Медицина.

5. Легка і харчова промисло

ленность.

6. Фізика.

7. Хімія.

8. Техніка.

9. Електро-і радіотехніка.

10. Металообробка.

11. Деревообробка.

12 . Будівництво.

13. Транспорт.

14. Авіація, морська справа.

15. Військові спеціальності.

361

Заповнення бланка відповідей може виконуватися індивідуально або в групі.

Інструкція випробуваному: «Для визначення Ваших провідних інтересів пропонуємо перелік питань. Подумайте перед відповіддю на кожне питання і постарайтеся дати якомога точнішу відповідь. Якщо Ви переконалися не раз, що Вам дуже подобається те, про що запитується в питанні, то в листі відповідей в клітці під тим же номером поставте два плюси, якщо просто подобається - один плюс , якщо не знаєте, сумніваєтеся - нуль, якщо не подобається - один мінус, а якщо дуже не подобається - два мінуси. Відповідайте на питання, не пропускаючи жодного з них. Час заповнення листа не обмежується ».

КАРТА ІНТЕРЕСІВ ЛЮБИТЕ ВИ? ПОДОБАЄТЬСЯ ВАМ? ХОТІЛИ Б ВИ?

1. Знайомитися з життям рослин і тварин.

2. Уроки з географії, читання підручника географії.

3. Читати художню або науково-популярну літературу про геологічні експедиції.

4. Уроки і підручник анатомії і фізіології людини.

5. Уроки домоводства або домашні завдання домоводством.

6. Читати науково-популярну літературу про фізичні відкриття, про життя і діяльність видатних фізиків.

7. Читати про відкриття в хімії або про життя і діяльність видатних хіміків.

8. Читати технічні журнали (наприклад, «Техніка молоді», «Юний технік»).

9. Читати статті в науково-популярних журналах про досягнення в галузі електроніки та радіотехніки.

10. Знайомитися з різними металами та їх властивостями.

11. Дізнаватися про різні породах деревини і про їх практичному застосуванні.

362

16. Історія.

17. Література.

18. Журналістика.

19. Громадська діяльність.

20. Педагогіка.

21. Право, юриспруденція.

22. Сфера обслуговування, торгівля.

23. Математика.

24. Економіка.

25. Іноземні мови.

26. Образотворче мистецтво.

27. Сценічне мистецтво.

28. Музика.

29. Фізкультура і спорт.

12. Дізнаватися про досягнення в галузі будівництва.

13. Читати книги, дивитися фільми про водіїв різних видів транспорту (автомобільного, залізничного і т.д.).

14. Читати книги, дивитися фільми про льотчиків і космонавтів.

15. Знайомитися з військовою технікою.

16. Читати книги про історичні події та історичних діячів.

17. Читати класиків вітчизняної та зарубіжної літератури.

18. Читати і обговорювати газетно-журнальні статті і нариси.

19. Обговорювати поточні справи і події в класі та школі.

20. Читати книги про життя школи (про роботу вихователя, вчителя).

21. Читати книги, дивитися фільми про роботу міліції.

22. Піклуватися про порядок в речах, красивому вигляді приміщення, в якому навчаєтесь, живете, працюєте .

23. Читати книги типу "Цікава математика», «Математичне дозвілля».

24. Вивчати економічну географію.

25 . Заняття іноземною мовою.

26. Знайомитися з життям видатних художників, з історією розвитку образотворчого мистецтва.

27. Знайомитися з життям видатних майстрів сцени і кіно, зустрічатися з артистами, колекціонувати їх фотографії.

28. Знайомитися з життям і творчістю видатних музикантів, з питаннями теорії музичного мистецтва.

 29. Читати спортивні журнали, газети, книги про спорт, про видатних спортсменів. 

 30. Вивчати біологію, ботаніку, зоологію. 

 31. Знайомитися з різними країнами за описами і географічним відкриттям. 

 32. Читати про життя і діяльність знаменитих геологів. 

 33. Читати про те, як люди навчилися боротися з хворобами, про лікарів й досягнення в галузі медицини. 

 34. Відвідувати з екскурсією підприємства легкої промисловості. 

 35. Читати книги типу "Цікава фізика», «Фізики жартують». 

 36. Знаходити хімічні явища в природі, виробляти досліди з хімії, стежити за ходом хімічних реакцій. 

 37. Знайомитися з новітніми досягненнями сучасної техніки (слухати і дивитися радіо-і телепередачі, читати статті в газетах). 

 38. Відвідувати радіотехнічні гуртки чи знайомитися з роботою електрика. 

 363 

 39. Знайомитися з різними вимірювальними інструментами для металообробки і працювати з ними. 

 40. Спостерігати за виготовленням виробів з дерева, розглядати нові зразки меблів. 

 41. Зустрічатися з будівельниками, спостерігати за їх роботою. 

 42. Читати популярну літературу про засоби пересування. 

 43. Читати книги, дивитися фільми про річковиків, моряків. 

 44. Читати книги, дивитися фільми на військові теми, знайомитися з історією воєн, великих битв. 

 45. Обговорювати поточні політичні події в Росії і за кордоном. 

 46. Читати літературно-критичні статті. 

 47. Слухати радіо і дивитися теленовини та тематичні телепередачі. 

 48. Дізнаватися про події, що відбуваються в місті, республіці, країні. 

 49. Давати пояснення товаришам, як виконати навчальне завдання, якщо вони не можуть зробити його самі. 

 50. Справедливо розсудити вчинок друга, знайомого чи літературного героя. 

 51. Забезпечувати сім'ю продуктами; організовувати харчування для всіх під час походу. 

 52. Читати науково-популярну літературу про відкриття в математиці, про життя і діяльність видатних математиків. 

 53. Цікавитися виконанням економічних і господарських планів. 

 54. Читати художню літературу іноземною мовою. 

 55. Бути членом редколегії, займатися художнім оформленням газет. 

 56. Відвідувати драматичний театр або театр юного глядача. 

 57. Слухати оперну або симфонічну музику. 

 58. Відвідувати спортивні змагання, слухати і дивитися спортивні радіо-і телепередачі. 

 59. Відвідувати біологічний гурток. 

 60. Займатися в географічному гуртку. 

 61. Складати і збирати описи та зображення геологічних об'єктів землі, мінералів. 

 62. Вивчати функції організму людини, причини виникнення хвороб і шляхи лікування. 

 63. Відвідувати гурток кулінарів, готувати вдома обід. 

 64. Проводити досліди з фізики. 

 65. Готувати розчини, зважувати реактиви. 

 364 

 66. Розбирати і ремонтувати різні механізми (наприклад, годинник, праска). 

 67. Користуватися точними вимірювальними приладами (осцилографом, вольтметром, амперметром); виробляти різноманітні підрахунки. 

 68. Майструвати різні предмети і деталі з металу. 

 69. Майструвати різні предмети і деталі з деревини або художньо обробляти дерево (випилювати, випалювати, вирізати). 

 70. Накидати будівельний ескіз або виконувати креслення різних будівель. 

 71. Відвідувати гурток юних залізничників і автолюбителів. 

 72. Брати участь у секції парашутистів і в гуртку авіамоделістів або в роботі авіаклуб. 

 73. Займатися в стрілецькій секції. 

 74. Вивчати історію виникнення різних народів і держав. 

 75. Писати класні і домашні твори з літератури. 

 76. Спостерігати за вчинками, поведінкою, життям інших людей. 

 77. Виконувати громадську роботу, організовувати, згуртовувати товаришів на яку-небудь справу. 

 78. Проводити час з маленькими дітьми, читати їм книги, що-небудь їм розповідати, допомагати в чому-небудь. 

 79. Встановлювати дисципліну серед однолітків і молодших. 

 80. Спостерігати за роботою продавця, кухаря, офіціанта. 

 81. Займатися в математичному гуртку. 

 82. Вивчати питання розвитку промисловості, дізнаватися про нові досягнення в галузі планування та обліку на промисловому підприємстві. 

 83. Працювати з іноземними словниками, розбиратися в оборотах мови малознайомого мови. 

 84. Відвідувати музеї, художні виставки. 

 85. Виступати на сцені перед глядачами. 

 86. Грати на одному з музичних інструментів. 

 87. Грати в спортивні ігри. 

 88. Спостерігати за ростом і розвитком тварин, рослин, вести записи спостережень. 

 89. Самостійно складати географічні карти, збирати різні географічні матеріали. 

 90. Збирати колекції мінералів, експонати для геологічного музею. 

 91. Знайомитися з роботою лікаря, медсестри, фармацевта. 

 365 

 92. Відвідувати гурток по крою та шиття, шити собі і членам сім'ї. 

 93. Займатися у фізичному гуртку або відвідувати факультативні заняття з фізики. 

 94. Займатися в хімічному кружку або відвідувати факультативи з хімії. 

 95. Займатися в одному з технічних гуртків (моделювати літаки, кораблі і т.д.). 

 96. Знайомитися з пристроями електроприладів, електроапаратів, електричних машин; збирати, контролювати радіоприлади, приймачі, програвачі і пр. 

 97. Уроки праці в шкільних та слюсарно-верстатних майстернях. 

 98. Брати участь у гуртку «Умілі руки» або в столярному гуртку. 

 99. Бувати на будівництві, спостерігати за ходом будівництва, за оздоблювальними роботами. 

 100. Дивитися за дотриманням правил пересування пішоходів і транспортних засобів. 

 101. Брати участь у секції веслярів, вітрильників, аквалангістів, в бригаді з порятунку потопаючих. 

 102. Брати участь у воєнізованих іграх. 

 103. Відвідувати історичні музеї, знайомитися з пам'ятками культури. 

 104. Займатися в літературному гуртку, відвідувати факультативні заняття з літератури або іноземної мови. 

 105. Вести особистий щоденник. 

 106. Виступати в класі з повідомленнями про міжнародне становище. 

 107. Організовувати дозвілля молодших хлопців. 

 108. З'ясовувати причини поведінки і вчинків людей, які вони хочуть приховати. 

 109. Допомагати покупцю вибрати в магазині покупку, яка йому потрібна. 

 АЛЕ. Вирішувати складні задачі з математики. 

 111. Точно вести розрахунок своїх грошових витрат і доходів. 

 112. Займатися в гуртку іноземної мови або відвідувати факультативні заняття. 

 113. Займатися в художньому гуртку. 

 114. Брати участь у огляді художньої самодіяльності. 

 115. Займатися в хорі або в музичному гуртку. 

 116. Займатися в якій-небудь спортивній секції. 

 117. Брати участь в біологічних олімпіадах або готувати виставки рослин або тварин.

 366 

 118. Брати участь в географічній експедиції. 

 119. Брати участь в геологічній експедиції. 

 120. Спостерігати і доглядати за хворими, надавати їм допомогу, полегшувати їх стан. 

 121. Брати участь у виставках кулінарних або кондитерських виробів або відвідувати їх. 

 122. Брати участь у фізичних олімпіадах. 

 123. Вирішувати складні задачі з хімії, брати участь у хімічних олімпіадах. 

 124. Розбиратися в технічних кресленнях і схемах, самому креслити або складати креслення. 

 125. Розбиратися в складних радіосхемах. 

 126. Відвідувати з екскурсією промислові підприємства, знайомитися з новими типами верстатів, спостерігати за роботою на них або за їх ремонтом. 

 127. Майструвати що-небудь з дерева своїми руками. 

 128. Брати посильну участь у будівельних роботах. 

 129. Брати посильну участь в обслуговуванні і ремонті автомобіля, тролейбуса і т.п. 

 130. Літати на літаках швидкої допомоги в будь-яку погоду або керувати надшвидкісними літаками. 

 131. Жити за жорстко встановленим режимом, строго виконувати розпорядок дня. 

 132. Займатися в історичному гуртку, збирати матеріали, виступати з доповідями на історичні теми. 

 133. Працювати з літературними джерелами, вести щоденник вражень про прочитане. 

 134. Брати участь у диспутах і читацьких конференціях. 

 135. Готувати і проводити громадські заходи в школі. 

 136. Шефствувати над важковиховуваними, обговорювати з ким-небудь питання виховання дітей і підлітків. 

 137. Допомагати в роботі міліції. 

 138. Постійно спілкуватися з різними людьми. 

 139. Брати участь в математичних олімпіадах. 

 140. Цікавитися вартістю товарів, намагатися зрозуміти питання ціноутворення, зарплати, організації праці. 

 141. Розмовляти з друзями на іноземній мові. 

 142. Брати участь у виставках образотворчого мистецтва. 

 143. Відвідувати театральний гурток. 

 144. Брати участь у театральних оглядах-конкурсах. 

 145. Приймати особисту участь у спортивних змаганнях. 

 367 

 146. Вирощувати в саду чи на городі рослини, виховувати тварин, доглядати за ними. 

 147. Виробляти топографічні зйомки місцевості. 

 148. Здійснювати тривалі важкі походи, під час яких доводиться напружено працювати за заданою програмою. 

 149. Працювати в лікарні, поліклініці або аптеці. 

 150. Працювати фахівцем на підприємстві харчової або легкої промисловості (швачкою, закрійницею, кондитером і т.д.). 

 151. Вирішувати складні задачі з хімії. 

 152. Працювати на хімічному виробництві. 

 153. Брати участь у виставках технічної творчості. 

 154. Працювати в галузі електроенергетики або радіоелектроніки. 

 155. Працювати у верстата, виготовляти різні деталі та вироби. 

 156. Виконувати по кресленнях столярні або модельні роботи. 

 157. Працювати в будівельній бригаді. 

 158. Возити пасажирів або вантажі, дотримувати правила вуличного руху. 

 159. Працювати в штормову погоду на великій річці або у відкритому морі. 

 160. Працювати військовим інженером або командиром. 

 161. Ходити в походи по історичних місцях рідного краю. 

 162. Писати розповіді, складати вірші, байки і т.д. 

 163. Писати замітки або нариси в стінгазету або періодичну пресу. 

 164. Керувати бригадою під час трудового десанту. 

 165. Організовувати ігри або свята для дітей. 

 166. Працювати в юридичній установі (у суді, прокуратурі, адвокатурі, юридичної консультації). 

 167. Надавати людям різні великі і малі послуги. 

 168. Виконувати роботу, постійно вимагає застосування математичних знань. 

 169. Працювати в галузі планування, фінансування, економіки підприємств народного господарства. 

 170. Брати участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях на іноземній мові. 

 171. Брати участь у виставках образотворчого мистецтва. 

 172. Грати на сцені або зніматися в кіно. 

 173. Бути музикантом, музичним режисером або викладачем музики. 

 174. Працювати викладачем фізкультури або тренером. 

 368 

 У заповненому листі відповідей в кожному зі стовпців підрахувати-розробляються кількість позитивних відповідей. 

 Аналізуючи отримані дані, необхідно виділити ті сфери, які містять найбільшу кількість позитивних відповідей. Якщо серед них виявиться кілька сфер з однаковим числом позитивних відповідей, то слід вважати, що більш вираженим інтересам відповідають ті їх них, які містять найменшу кількість негативних відповідей. При оцінці спрямованості інтересів слід в першу чергу враховувати сфери з найбільшою кількістю позитивних відповідей, але необхідно звернути увагу також на сфери з найбільшою кількістю негативних відповідей, відкидаємо оптантом. Стовпці з переважанням плюсів необхідно враховувати насамперед при оцінці спрямованості інтересів учня. Однак обгрунтовані поради щодо вибору професії можуть бути зроблені тільки після аналізів стовпців з найбільшою кількістю мінусів і спеціальної індивідуальної бесіди з учнем. 

 Дані, отримані за допомогою цієї методики, дозволяють виявити не тільки коло інтересів учня, а й ступінь їх вираженості, що має особливе значення у формуванні мотивації вибору майбутньої професії. Оцінка ступеня вираженості або заперечення інтересу здійснюється шляхом підрахунку кількості плюсів і мінусів в кожному стовпці, після чого можна виділити ті навчальні предмети або вид діяльності, які або приймаються учням, або заперечуються: Кількість набраних плюсів Характеристика вираженості чи мінусів інтересу Від -12 до -6 Вища ступінь заперечення Від -5 до -1 Інтерес заперечується Від +1 до +4 Інтерес виражений слабо Від +5 до +7 Виражений інтерес Від +8 до + 12 Яскраво виражений інтерес ВИЗНАЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (орієнтаційних АНКЕТА) 

 Для визначення особистісної спрямованості в даний час використовується орієнтаційна анкета, вперше опублікована Б. Басса в 1967 р. 

 Анкета складається з 27 пунктів-суджень, по кожному з яких можливі три варіанти відповідей, відповідні трьом видам 

 369 

 спрямованості особистості. Респондент повинен вибрати одну відповідь, який найбільшою мірою виражає його думку або відповідає реальності, і ще один, який, навпаки, найбільш далекий від його думки, або ж найменш відповідає реальності. Відповідь «найбільш» отримує 2 бали, «найменш» - 0, залишився невибраний - 1 бал. Бали, набрані по всіх 27 пунктам, сумуються для кожного виду спрямованості окремо. 

 За допомогою методики виявляються наступні спрямованості: 

 1. Спрямованість на себе (Я) - орієнтація на пряме винагороду і задоволення безвідносно роботи і співробітників, агресивність у досягненні статусу, владність, схильність до суперництва, дратівливість, тривожність, интровертированность. 

 2. Спрямованість на спілкування (О) - прагнення за будь-яких умов підтримувати відносини з людьми, орієнтація на спільну діяльність, але часто на шкоду виконанню конкретних завдань або наданню щирої допомоги людям, орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в прихильності і емоційних відносинах з людьми. 

 3. Спрямованість на справу (Д) - зацікавленість у вирішенні ділових проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, яке корисне для досягнення спільної мети. 

 Інструкція: «Опитувальний лист складається з 27 пунктів. По кожному з них можливі три варіанти відповідей: А, Б, В. 

 З відповідей на кожен з пунктів виберіть той, який найкраще виражає Вашу точку зору з даного питання. Можливо, що якісь із варіантів відповідей здадуться Вам рівноцінними. Проте, ми просимо Вас відібрати з них тільки один, а саме той, який найбільшою мірою відповідає Вашу думку і найбільше цінний для Вас. 

 Букву, якою позначена відповідь (А, Б, В), напишіть на аркуші для запису відповідей поряд з номером відповідного пункту (1-27) під рубрикою «НАЙБІЛЬШЕ». 

 Потім з відповідей на кожний з пунктів виберіть той, який найдалі відстоїть від Вашої точки зору, найменш для Вас цінний. Букву, якою позначена відповідь, знову напишіть на аркуші для запису відповідей з номером відповідного пункту, у стовпці під рубрикою «МЕНШЕ ВСЬОГО». 

 Таким чином, для відповіді на кожне з питань Ви використовуєте дві букви, які й запишіть у відповідні стовпці. Решта відповідей ніде не записуються. 

 370 

 Намагайтеся бути максимально правдивим! 

 Серед варіантів відповіді немає «хороших» або «поганих», тому не намагайтеся вгадати, який з відповідей є «правильним» або «кращим» для Вас. 

 Час від часу контролюйте себе, чи правильно Ви записуєте відповіді, поруч з тими чи пунктами. У разі, якщо Ви виявите помилку, виправте її, але так, щоб напрямок було чітко видно ». 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.6. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ЗАДАЧАМИ Профорієнтація "
 1. § 7. Процес рішення задачі
    дослідження (дослідницький метод). Способи вирішення проблемних завдань (методи проблемного навчання) будуть досліджені в наступних розділах. І останнє питання, яке слід розглянути у зв'язку з предметом обговорення, - як будувати процес навчання із застосуванням проблемних завдань. Висловимо кілька міркувань. 1. Проблемна задача може застосовуватися на будь-якому етапі уроку: при
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    досліджень / Рук. деп. під ВНІІМІ МОЗ СРСР № 20.506 від 21.09.1990. - 49 с. 10. Єрмолаєв О.Ю., Марютина Т.М., Мєшкова Т.А. Увага школяра. - М., 1987. - 80 с. 11. Вивчення особистості школяра. - Кіров, 1991. - 93 с. 1 лютому. Контрольні завдання з психології. - М., 2000. - 96 с. 13. Леонтьєв А.Н. Лекції з загальної психології. - М., 2000. - 511 с. 14. Лурія А.Р. Увага
 3. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання, їх співвідношення
    дослідження, - співвідношенню чуттєвого і раціонального корелятів пізнання, - характеру і типу одержуваного знання, - методам і формам пізнання, - пізнавальним функцій. Емпіричний рівень пізнання Предметом дослідження на емпіричному рівні є властивості, зв'язки, відносини об'єкта, які доступні чуттєвого сприйняття. Слід відрізняти емпіричні об'єкти науки від
 4. ЗАНЯТТЯ № 22 ТЕМА: ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
    завдання трудового виховання, система трудового виховання в школі. Вимоги до компетентності: - розуміти сутність і призначення трудового виховання школярів; - знати основні завдання трудового виховання і вміти їх конкретизувати стосовно молодшому, середньому та старшому шкільному віку; 196 - мати уявлення про основні
 5. . § 1. Поняття про закономірності навчання
    пізнавальною діяльністю учнів і об'єктивною дійсністю; психологічні - розкривають зв'язок між пізнавальною діяльністю учнів і характером організації навчального процесу; організаційні - відбивають зв'язок результатів навчання з матеріально-технічним оснащенням викладання і навчання. У сучасній дидактиці як пріоритетні виділяються
 6. Проблемне навчання
    пізнавальний інтерес. Керівник занять, педагог не повідомляє знань у готовому вигляді, а ставить перед які навчаються проблемні завдання, спонукаючи самостійно осмислювати їх, знаходити шляхи і засоби вирішення. При цьому включається творче мислення, йде інтелектуальний пошук виходу з положення або самостійно, або за допомогою педагога. Головні цілі проблемного навчання: розвиток
 7. Принцип зв'язку теорії з практикою
    пізнавальної діяльності та область застосування результатів навчання; правильно поставлене виховання випливає з самого життя, практики, нерозривно з нею пов'язано, готує підростаюче покоління до активної перетворюючої діяльності; ефективність формування особистості залежить від включення її в трудову діяльність і визначається змістом, видами, формами і спрямованістю останньої;
 8. § 3. Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога
    досліджень, відкриттів і гіпотез. Визначаючи професійно значущі якості особистості вчителя, пошлемося на результати досліджень В.А. Сластенина і Н.Є. Мажора. Якості особистості - сукупність всіх соціально і біологічно обумовлених компонентів особистості, предопределяющее його стійку поведінку в соціальній і природному середовищу. Вчені виділяють шість груп
 9. § 1. Предмет і завдання дидактики
    дослідження даної науки. Дидактика як наука вивчає закономірності, що діють у сфері її предмета, аналізує залежності, що зумовлюють хід і результати процесу навчання, визначає зміст, методи, організаційні форми і засоби, що забезпечують здійснення запланованих цілей і завдань. Предметом дослідження загальної дидактики є процес викладання та
 10.  3. Подолання феноменологією теоретико-пізнавальної постановки питання
    пізнавальної постановки
 11. Специфічність методології юридичної педагогікі92
    дослідженню і поясненню проблем, пошуку і критеріям оцінки розроблюваних практичних рекомендацій. У своїй як би «юридичної частини» юридична педагогіка виходить з правових реалій (завдань побудови правової держави, існуючої правової системи, стану правопорядку та законності, цілей, завдань і проблем їх вдосконалення, нормативно-правової основи правоохоронної
 12. Введення
    пізнавальної діяльності, зокрема в освіті. У всьому світі комп'ютер використовується не тільки як предмет вивчення, але і як засіб навчання. Як показує практика, із всіх існуючих технічних засобів навчання комп'ютер найбільш повно задовольняє дидактичним вимогам, оскільки володіє цілим рядом додаткових можливостей, що дозволяють управляти процесом навчання,
 13. § 2. Структура педагогічної діяльності
    дослідження (Н. В. Кузьміна, В. А. Сластенін, А. І. Щербаков та ін.) показують, що в навчально-виховному процесі мають місце такі взаємопов'язані складові педагогічної діяльності вчителя: - діагностична; - ориентационно-прогностична; - конструктивно -проектувальна; - організаторська; - інформаційно-пояснювальна;
 14. Література для самостійної роботи
    пізнавальна діяльність школярів у навчанні. М., 1980. Проблеми методів навчання в сучасній загальноосвітній школі. М., 1980. Харламов І.Ф. Педагогіка. 2-е вид. М., 1990. Шамова Т.І. Активізація навчання школярів. М., 1982. Щукіна Г. І. Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі. М., 1979.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua