Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000 - перейти до змісту підручника

9.1. КАБІНЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ ЯК ОДНЕ З ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОФІЛАКТИКИ НЕРВНО-ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

Напружений ритм життя шкільних працівників, інтенсіф-кація їх праці на тлі низької рухової активності породжуючи-ет відомий дисонанс між вимогами, що висуваються до інтелекту, емоційній сфері і порівняно малої фізичного навантаження. Робота нервової системи в подібному режимі годину-то веде до підвищеного напрузі, невміння розслаблятися, виходити з напруженого стану, набувати психічне рівноваги. У більшості випадків у людей, схильних «хворо-ням століття» - неврозам, гіпертонії та ішемічної хвороби серд-ца, - можна фіксувати повьшіенную м'язову напруженість, втрату навику довільного розслаблення м'язів. Крім того, інтенсивне навчання деяких предметів пред'являє визначено-ні вимоги до зняття психічної напруги. Все це ста-вит перед психологічною службою школи нагальну завдання створення кабінету психологічного розвантаження.

Кабінет психологічного розвантаження в школі працює в п'яти режимах:

1. Психологічне розвантаження співробітників і школярів по-сле напруженої роботи в кінці робочого (або навчального) дня або в спеціально відведений для цього час.

2. Психологічний настрій (мобілізація) тих співробітників і школярів, які насилу включаються в напружений ритм роботи на початку робочого дня, навчання навичкам мобілі-зації в стресі (контрольна, іспит і т.п.).

3. Зняття психологічного навантаження викладачів і школь-ників відповідно до курсу, призначеним психотерапевтом.

4. Психопрофілактична робота з практично здоровими вчителями та школярами (навчання методам релаксації, ме-медитації, аутогенного тренування, навичкам безконфліктного об-домлення, тренінг спілкування і т.д.).

423

5. Забезпечення процесу інтенсивного навчання, включаючи ме-тоди суггестопедии, релаксопедіі, гіпнопедії, а також викорис-тання кімнати психологічного розвантаження як бази для екс-експериментальної розробки нових методів навчання.

Питання про можливість і необхідність відвідування сеансів психологічного розвантаження вирішується співробітниками психологи-чеський служби на основі даних психодіагностики залежно від характеру проведеного впливу.

Для індивідуальної роботи-ти відводиться від 5 до 30 хвилин на одну людину, а на групу - 60 хвилин. При наявності в кабінеті 12-15 місць його пропускна спроможність складає 60-80 чоловік у зміну, а курсове ліку-вання можуть отримати одночасно до 200 осіб, так як за-няття проводяться 2-3 рази на тиждень. При проведенні занять інтенсивного навчання пропускна можливість кабінету сни-жается. Однак особи, які проходять інтенсивний курс, одночасно випробовують і психопрофілактичний вплив.

У зв'язку з цим кабінету психологічного розвантаження пред'яв-ляють певні технічні вимоги. Кабінет психо-логічної розвантаження повинен складатися з двох зв'язаних між собою кімнат. Перша кімната - одночасно є одним з робочих кабінетів психологічної служби. Сюди винесена вся апаратура, яка обслуговує сеанси психотерапії і заняття інтенсивного навчання. Крім того, з операторської через спе-ціальне дзеркальне скло з одного боку можна проводити невключенное спостереження за поведінкою відвідувачів в психо-терапевтичному залі. Психотерапевтичний зал обладнується 10 - 15 м'якими кріслами (типу «Відпочинок») з високими підголівника-ми і вмонтованими в них роз'ємами для підключення ін-дивидуально навушників. Площа залу повинна бути не менше 40 кв. м, стелі повинні бути досить високими, щоб по-сетітелі не відчували себе в тісноті і щоб у затемненому залі у них виникало почуття самоти.

Інтер'єр кабінету психологічного розвантаження повинен викликати у відвідувачів позитивні емоції, надавати сприятливий вплив на організм людини. Тому шумоізольовані стіни повинні бути блакитного або світло-зеленого кольору. В якості будівельного матеріалу використовують перфопліти або акустичну штукатурку, в декоративній обробці може застосовуватися кожеза-менітель, дерматин та інші матеріали, за допомогою яких можна створити затишок, позитивно впливає на настрій людини.

Психотерапевтичний зал також повинен бути обладнаний ав-томатіческі системою затемнення вікон, екраном, цветомузи-

424

Кальний Устроиство, акустичними колонками , апаратами для іонізації, зволоження і кондиціонування повітря, великим акваріумом з підсвічуванням і технічними засобами управління станом людини (ТСУС), запропонованими С.

М.Зоріним. ТСУС, будучи головною частиною керованої цветозвукового середовища, являє собою поліфункціональні систему для реалі-ції специфічних аудіовізуальньгх впливів з метою уп-равління увагою, релаксацією, активізацією, а також для зниження рівня антісуггестівних бар'єрів. ТСУС має сле-дмуть функціональні блоки:

1. Установка керованого колірного клімату. Вона має вигляд рами з алюмінієвого сплаву П-образного профілю, розташованій по периметру кімнати у стелі. П'ять груп ламп нака-ливания, змонтовані на цій рамі, дозволяють здійснюва-лять управління яскравістю і спектральним складом висвітлювався-мій аудиторії. Всі світильники спрямовані в стелю, щоб забезпечувати м'який, розсіяне світло в залі. Освітлення психо-терапевтичного залу може змінюватися як вручну операто-ром, так і автоматично, за заздалегідь розробленою для кож-ного виду впливу програмі.

2. Світлодинамічна система. На відміну від установки уп-равлять колірного клімату, що змінює лише яскравість і колір-ність освітлення, світлодинамічні система дозволяє осуще ствіть на екрані синтез керованих параметрів светодінамі-чеських символів. Ці символи, змінюючи за бажанням оператора або за заданою програмою свої обриси, колір, яскравість, насиченим, швидкість і спрямованість руху, можуть сої-диня в складні, що розвиваються у часі динамічні композиції, що мають багатопланове застосування.

Все управління психотерапевтичним сеансом осуществля-ється з операторської кімнати, де на стелажах розташовані стереомагнітофони з мікшерський пультом, діа-і кінопроек-тори, що забезпечують за допомогою спеціально підібраних Слай-дов, кінозарісовок і музики емоційно- естетичне віз-дію на людину.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.1. кабінет психологічного розвантаження ЯК ОДНЕ З ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОФІЛАКТИКИ нервово-психічних ЗДОРОВ'Я "
 1. Профілактика та подолання професійної деформації
  психологічна саморегуляція тощо) і загальних заходів з діагностики проявів професійної деформації серед співробітників. Коли серйозно ускладнюється оперативна обстановка, перед колективом поставлені нові завдання, зростає рівень емоційно-психологічних перевантажень, ризику для життя і здоров'я співробітників і т.д. (Тобто небезпека розвитку професійної деформації зростає), активна
 2. 14.4. Профілактика рецидивних злочинів
  14.4. Профілактика рецидивних
 3. 14.5. Профілактика поведінки неповнолітніх
  14.5. Профілактика відхиляється
 4. 9.8. Педагогічна профілактика професійної деформації співробітників
  профілактика професійної деформації
 5. Індивідуальний підхід у профілактиці та подоланні професійної деформації
  психологічного захисту і активізувати «обгрунтування» незгоди. Кращий противагу професійної деформації - позитивний особистісний зміст досягнення високого професіоналізму, повсякденний товариський контроль і допомогу з боку колективу, колег, близьких, родини. «Точками опори» у вирішенні дилеми - професійний розвиток або професійна деформація - може стати індивідуальна
 6. Педагогіка в загальній профилак тику злочинів
  психологічної, медичної, педагогічної, психіатричної та іншими видами профілактичних заходів. Загальна профілактика має досить чітко виражений педагогічний аспект. Загальна педагогічна профілактика, як усі заходи загальної профілактики, має на меті усунення або нейтралізацію тих педагогічних обставин і умов, які створюють можливість протиправної поведінки, і,
 7. Проблеми вдосконалення профілактики поведінки неповнолітніх,
  одное співдружність, каральна превенція явно зжила себе, і потрібні нові підходи у вирішенні проблеми профілактики поведінки неповнолітніх,. Указ Президента РФ від 6 вересня 1993 р. «Про попередження відхиляється і охорону прав неповнолітніх» започаткував в Росії нової соціальної практики і легалізував створення інфраструктури, орієнтованої на соціальну
 8. IV. Істотні умови нервової діяльності
  небудь дію на іншому кінці. Що тиск на центральні волокна нервів сповільнює або зупиняє їх діяльність, видно з кожного випадку паралічу. Те ж саме вірно і для нервових центрів як цілих. Навпаки, якщо тиск недостатньо, то нервові обурення відбуваються з ненормальною легкістю. S 27. Теплота повинна бути вище відомого рівня. Коли діяльні жовтня,
 9. I. Нервова система
  як істот, що породжують вельми незначні кількості дійсного або потенційного руху, а вищих тварин - як таких, що породжують порівняно великі кількості його. § 2. З якими внутрішніми відмінностями пов'язані ці відмінності зовнішнього прояву? Хоча породження руху знаходиться в непрямій залежності від будівель: травного, судинного, дихального та інших
 10. II. Координація даних і індукцій
  як зміни в нервових центрах відповідають відчування, а розрядження по нервових волокнах відповідають відносинам між відчуваннями, цілком гармонує з фактом, що лінії з'єднання, через які встановлюються відносини, найбільш численні в тих частинах , де починається і комбінується найбільше число окремих почувань. Тісноті зв'язку між частинами нервової системи і випливає
 11. Принцип найменшої взаємодії
  нервовій системі) буде найменшою. Або, іншими словами, система доцільно працює в деякій зовнішньому середовищі, якщо вона прагне мінімізувати взаємодію з середовищем [32,
 12. Запитання і завдання для самоконтролю
  кабінету? 6. Назвіть вимоги до дидактичних посібників. 7. Як пов'язані кошти навчання з розумовим розвитком учнів? 283 8 Які навчальні карти або таблиці можуть бути використані на уроках по вашому предмету? 9. Які ТСО необхідні в кабінеті по вашому предмету? 10. Перерахуйте засоби спілкування. 11. Які педагогічні вимоги до мови вчителя? 12. Перерахуйте функції
 13. 24.3. Придбання, зберігання і використання наочних посібників та технічних засобів навчання, обладнання кабінетів
  кабінети, забезпечують застосування ТСО на всіх етапах навчальної роботи. Починаючому директору слід ретельно продумувати наступні питання: - як забезпечити систематичне поповнення кабінетів технічними засобами та наочними посібниками, своєчасне отримання фільмів; - яким чином зберегти обладнання, забезпечити його ремонт; - як домогтися кваліфікованого використання
 14. 2.8. РОБОТА З важких школярів *
  психологічну службу. Що робити з важкими? Один психолог, навіть найчудовіший, погоди не зробить. Потрібні і інші кваліфіковані фахівці, щоб кожен на своєму місці знайшов себе, став майстром. Педагогічна занедбаність полягає в нерозвиненості, неосвіченості, невихованості дитини, відставанні його розвитку від власних можливостей, вимог віку, викликаних
 15. 11. Класифікація органів виконавчої влади ви залежно від державного устрою, організаційних форм, характеру компетенції, порядку вирішення підвідомчих питань.
  За обсягом компетенції органи виконавчої влади поділяються на: 1) органи загальної компетенції (Кабінет Міністрів, рада міністрів АРК, держ. Адміністрації); 2) органи галузевої компетенції (наприклад Міністерство охорони здоров'я, відомства (прокуратура), комітети); 3) органи спеціальної компетенції, (це комітети, які виконують специфічні функції, наприклад Головне архівне управління). До органів
 16. 13.2. Природні передумови здібностей
  як щось дане йому від природи, вроджене, а формуються за життя в діяльності. Оскільки особистістю людина стає, а здібності - це властивість особистості, значить, вони поступово розкриваються. Будучи властивістю особистості, здібності мають біологічні, або природні, передумови, що допомагають їм розкритися і сформуватися. Природні передумови здібностей - задатки. 136 Розділ
 17. Педагогічні засоби, методи і прийоми профілактики
    як формується, так і змінюється: праця, вчення, спілкування, спорт, гра та ін Однак жодне з перерахованих коштів саме по собі не здатне дати бажаних педагогічних і профілактичних результатів, якщо не буде застосовуватися в комплексі, у відповідності з цілями, завданнями і принципами педагогічної профілактики, а також з виховує, розвиваючої та навчальної спрямованістю. До основних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua