Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Проблеми вдосконалення профілактики поведінки неповнолітніх,

З 90-х років минулого століття в Росії намітився реальний перехід від так званої каратель-. ної превентивної практики до охоронно-захисної, що виражається в комплексі заходів медико-психолого-педагогічної та соціально-правової підтримки сімей та дітей групи ризику. Каральна превентивна практика мала свою тривалу історію в нашій державі, але на тлі відбуваються нині в країні соціально-політичних і соціально-економічних змін, що супроводжуються процесом інтеграції Росії в передове міжнародне співтовариство, каральна превенція явно зжила себе, і потрібні нові підходи у вирішенні проблеми профілактики поведінки неповнолітніх.

Указ Президента РФ від 6 вересня 1993 р. «Про попередження відхиляється і охорону прав неповнолітніх» започаткував в Росії нової соціальної практики і легалізував створення інфраструктури, орієнтованої на соціальну профілактику, допомогу, підтримку при профілактиці поведінки неповнолітніх. Пізніше основні принципи охоронно-захисної превенції були закріплені на законодавчому рівні Федеральним законом № 120 «Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх» (1993).

За короткий термін, починаючи з 1993 р., в Росії сформувалася значна мережа соціальних установ нового типу, що мають різновідомчих підпорядкованість і відбивають специфіку, функції і характер діяльності кожного відомства.

У загальній складності до 2000 р. мережа державних установ соціального обслуговування досягла 3000 одиниць; було відкрито 119 факультетів, що готують соціальних працівників, а число факультетів психології з 5, що діяли в усьому Радянському Союзі, зросла до 400 ; в установах системи освіти введені штатні одиниці соціальних педагогів та широко розгорнута їх підготовка. Таким чином, в основному закладені основи реалізації охоронно-захисної превенції в Росії, але багато чого ще належить зробити, щоб вона запрацювала ефективно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблеми вдосконалення профілактики поведінки неповнолітніх, "
 1. Міжвідомча взаємодія в превенції поведінки неповнолітніх
  Найважливіше в реалізації охоронно-захисної превенції її кадрове забезпечення - формування відповідних установок та соціально- психологічно-педагогічної підготовленості всіх, покликаних займатися нею, - вчителів, вихователів, медиків, працівників правоохоронних органів і державних чиновників. Важливо недопущення агресивного і бездушного ставлення до важких дітям, вміння
 2. Поняття вікової неосудності.
  Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 3. 1.2. СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА, ЇЇ СТРУКТУРА І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
  Після того, як нами виведено поняття професійно-педагогічної компетентності фахівця, необхідно визначити сутність даного феномена. Звернемося спочатку до лінгвістичного тлумачення поняття сутності. Отже, сутність - сенс даної речі, те, що вона є сама по собі, на відміну від усіх інших речей і на відміну від мінливих станів речі під впливом тих чи інших обставин.
 4. Організація та забезпечення безперервної виробничої практики
  Ідея безперервної виробничої практики початку реалізуватися в Рязанському філії Академії права і управління (директор Г.А. Артемова) в 1999 р., поступово розширюючись і педагогічно вдосконалюючись. Її основними завданнями є: - створення умов для широкого професійно-особистісного розвитку особистості студентів як сучасних юристів. Принциповими в цих умовах виступали
 5. Характеристика дітей та сімей групи ризику і робота з ними
  В основі охоронно-захисної превенції поряд з охороною правнесовершеннолетніх стоїть завдання надання комплексних заходів соціально- правової, медико-психолого-педагогічної допомоги і підтримки дітям та сім'ям групи ризику, здійснюваних державою на міжвідомчому рівні. До групи ризику належать діти і підлітки, у яких в силу несприятливих психофізіологічних особливостей або в силу
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. У чому полягають суть, мета і завдання кримінальної педагогіки? 2. Які недоліки особистості, які мають педагогічну походження, можуть виступати причиною відхиляється? 3. Які недоліки в навколишньому середовищі людини, викликані упущеннями у вихованні людей, можуть стати причиною криміналізації особистості? 4. Які способи використовує кримінальний світ, щоб залучити
 7. Явище організованої злочинності.
  Організована злочинність - найскладніша та найбільш небезпечна форма злочинності, яка зазіхає на політичні, економічні, соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Заходи антикорупційної спрямованості Навчання державних чиновників правилам суспільно-значущої поведінки (нормам публічної етики) Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління підкреслила нагальну необхідність включення навчальної дисципліни "Публічна етика" в навчальні плани з підготовки управлінців усіх ланок. У перспективі такого роду освітній підхід обов'язково
 9. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Кримінальний кодекс, як відомо, ввів ряд новел в регламентацію інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Присвятивши цьому питанню окрему, 11-ту главу, законодавець, крім цього, включив в КК РФ ряд відповідних додаткових норм, спеціалізованих по виду злочинів (див. примітки ст.ст. 204, 291 КК РФ) і щодо суб'єкта, до якого вони можуть бути застосовані. К
 10. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  Поняття форми права. Нормативно-правовий акт. Судовий прецедент. Судова та арбітражна практика. Правовий звичай. Звичайне право. Доктрина. Право і закон. Міжнародні договори. Співвідношення типів і форм права: сучасне розуміння. Наступність і оновлення в праві. Рецепція права. Після обговорення теми про сутність і зміст права, його розумінні і визначенні настає черга і теми про форму
 11. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  Право і поведінку. Поняття правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття правопорушення. Ві-ди правопорушень. Соціальна природа і причини злочинності. Соціальна відповідальність-ність та її види. Юридична відповідальність та її види. Звільнення від юридичної відповідальності. Презумпція невинності. У попередніх темах неодноразово згадувалося «пра-вило поведінки» як синонім
 12. Положення в сфері зайнятості молоді та підліткової зайнятості.
  Молодіжне безробіття виділяється при розгляді проблем зайнятості населення в силу особливої гостроти її негативних наслідків. Молодь є досить специфічною групою; саме ця специфічність - джерело більшості проблем молоді у сфері зайнятості. Якщо говорити про тих контингентах молодих людей, які отримали професійну освіту (середню спеціальну або вищу) і вийшли
 13. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  Дослідження методології уніфікації права міжнародних комерційних контрактів неможливе без виявлення особливостей історичного розвитку руху до уніфікації. Історичне дослідження будь-якого явища дозволяє виявити логіку і динаміку його розвитку; осмислення минулого не тільки збагачує сьогодення, а й дає можливість прогнозувати еволюцію майбутнього. Рух часу накладає
 14. СПІСОКВІКОРІСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Аверін В. А. Психологія особистості: Учеб. посібник. - СПб, 1999. 2. Андрєєва Г. М. Соціальна психологія: Підручник. - 2-е вид. - М., 1988. 3. Анікіна Н., Бедь В. Облік судом психологічних особливостей неповнолітнього підсудного - цивільного відповідача в радянському кримінальному процесі / / II Всесоюз. конф. по експер. психології. - Львів, 1988. 4. Антонян Ю.М., Еникеев М.І., Еміне В.Є.
 15. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  Серія не випадково була відкрита з публікації курсу російського громадянського права Д. І . Мейера, а зараз триває справжнім виданням праць професора Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова Веніаміна Петровича Грибанова. Справа в тому, що свого часу саме професор В. П. Грибанов, що чудово знав російську дореволюційну юридичну літературу, переконливо довів своїм
 16. Введення
  З'ясування правових принципів (принципів системи радянського права, окремих його галузей або інститутів) має велике наукове і практичне значення, так як правові принципи, по-перше, виражають соціалістичну сутність радянського права, по-друге, визначають характер тлумачення і застосування норм соціалістичного права, по-третє, забезпечують дозвіл справ, що виникли з відносин, що не
© 2014-2022  ibib.ltd.ua