Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М . Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

КонсультантПлюс: примітка.

Коментар до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (за ред. Н.Г. Саліщевой) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - Проспект, 2009 (6-е видання, перероблене і доповнене).

(1) Див: Коментар до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Видання друге, перероблене і доповнене / Ред. колл. І.І. Веремеєнко, Н.Г. Салищева, А.Ю. Якимів. М.: ТК Велбі, 2002. С. 190.

Крім того, у ст. 7.22 КоАП РФ передбачена відповідальність за переобладнання житлових будинків і (або) житлових приміщень без згоди наймача (власника), якщо переобладнання істотно змінює умови користування житловим будинком і (або) житловим приміщенням.

Власник житлового приміщення, яке було самовільно перевлаштувати і (або) покращений, або наймач такого житлового приміщення за договором соціального найму зобов'язаний привести таке житлове приміщення в попередній стан у розумний строк і в порядку, що встановлені органом , що здійснює узгодження.

Отже, крім обов'язку нести адміністративну відповідальність за самовільне перевлаштування і (або) перепланування житлових приміщень у осіб, винних у даних порушеннях, виникає додатковий обов'язок майнового характеру - вони повинні привести відповідні приміщення в попередній стан у розумний термін. Порядок здійснення цих дій визначається органом, що здійснює узгодження (ч. 3 ст. 29 Кодексу). Ймовірно, цей же орган повинен встановити, за чий рахунок приміщення приводиться в колишній стан.

Доцільно звернути увагу на те, що суб'єктом зазначеної вище відповідальності може бути не тільки власник приміщення, але і наймач за договором соціального найму. При цьому видається, що зазначені положення слід тлумачити обмежувально: передбачені ст. 29 Кодексу міри відповідальності за самовільне перевлаштування і (або) самовільне перепланування житлового приміщення не можуть бути застосовані до наймачам житлових приміщень, наданих за договорами найму спеціалізованих житлових приміщень, які передбачені статтями розділу IV Кодексу.

На підставі рішення суду жиле приміщення може бути збережене в перебудовані і (або) перепланованому стані, якщо цим не порушуються права і законні інтереси громадян або це не створює загрозу їх життю або здоров'ю.

Якщо відповідне жиле приміщення не буде приведено до попереднього стану в зазначений у ч. 3 ст. 29 строк у встановленому органом, що здійснює узгодження, порядку, суд за позовом цього органу за умови неприйняття рішення, передбаченого ч. 4 ст. 29 Кодексу, приймає рішення:

відносно власника - про продаж з публічних торгів такого житлового приміщення з виплатою власнику виручених від продажу такого житлового приміщення коштів за вирахуванням витрат на виконання судового рішення з покладанням на нового власника такого житлового приміщення обов'язки щодо приведення його до свого попереднього стану;

щодо наймача такого житлового приміщення за договором соціального найму - про розірвання даного договору з покладанням на власника такого житлового приміщення, що був наймодавцем за вказаним договором, обов'язки по приведенню такого житлового приміщення в попередній стан.

Орган, що здійснює узгодження, для нового власника житлового приміщення, яке не було приведено до попереднього стану в установленому ч. 3 ст. 29 порядку, або для власника такого житлового приміщення, що був наймодавцем за розірваним у встановленому ч. 5 ст. 29 порядку договором, встановлює новий термін для приведення такого житлового приміщення в попередній стан. Якщо таке житлове приміщення не буде приведено до попереднього стану у зазначений термін і в порядку, раніше встановленому органом, що здійснює узгодження, таке житлове приміщення підлягає продажу з публічних торгів у встановленому ч. 5 ст. 29 Кодексу порядку.

Підкреслимо, що власник житлового приміщення, яке було самовільно перевлаштувати і (або) покращений, або наймач такого житлового приміщення за договором соціального найму має право звернутися з суду із заявою про збереження такого приміщення в перебудовані і (або) перепланованому стані, якщо цим не порушуються права і законні інтереси громадян або це не создаетугрозу Іхжізнь або здоров'ю.

У зв'язку з цим у судовій практиці виникало питання: в якому виробництві (позовній, особливому або у провадженні у справах, що виникають з публічних правовідносин) розглядаються заяви громадян про збереження житлового приміщення в перебудовані і (або) перепланованому стані? Верховний Суд РФ роз'яснив, що норма ч. 4 ст. 29 Кодексу повинна розглядатися у взаємозв'язку з іншими положеннями цієї статті, зокрема з її ч. 5, яка встановлює право суду ухвалити рішення про продаж житлового приміщення з публічних торгів або про розірвання договору соціального найму за умови неприйняття судом рішення, передбаченого ч. 4 даної статті.

У разі самовільного перебудови й (або) самовільного перепланування житлового приміщення порушуються права та законні інтереси органу місцевого самоврядування, який відповідно до ч. 5 ст. 29 Кодексу має право звернутися до суду з позовом про продаж з публічних торгів самовільно перевлаштованих житлового приміщення або про розірвання договору соціального найму. Суд може відмовити у задоволенні такого позову і за наявності відповідної заяви громадянина прийняти рішення про збереження житлового приміщення в перебудовані і (або) перепланованому стані, якщо визнає, що цим не порушуються права і законні інтереси громадян або це не создаетугрозу їх життю і здоров'ю.

У цьому випадку в рішенні суду про збереження житлового приміщення в перебудовані і (або) перепланованому стані має бути зазначено, що воно є підставою для внесення відповідним органом, що здійснює технічний облік нерухомого майна, змін в технічну документацію на житлове приміщення.

Разом з тим положення ст. 29 Кодексу не містять заборони і не виключають повноваження органу місцевого самоврядування, передбачені п. 7 ч. 1 ст. 14, ст. ст. 26 - 28 Кодексу, узгодити за заявою громадянина самовільно виконані перевлаштування і (або) перепланування і зберегти житлове приміщення в існуючому стані.

Відмова органу, уповноваженого приймати рішення про погодження перебудови й (або) перепланування житлового приміщення, може бути визнаний судом неправомірним, якщо громадянином були представлені зазначені в ч. 2 ст. 26 Кодексу документи, а зроблені ним перевлаштування і (або) перепланування соответствуюттребованіям законодавства.

Таким чином, питання про збереження житлового приміщення в перебудовані і (або) перепланованому стані може бути вирішене судом при розгляді позову органу, що здійснює узгодження, про продаж житлового приміщення з публічних торгів або про розірвання договору соціального найму (за наявності заяви громадянина про збереження житлового приміщення в існуючому вигляді), а також у порядку провадження по справах, що виникають з публічних правовідносин, за заявою громадянина про оскарження відмови органу місцевого самоврядування відповідність самовільно виконаних перебудови й (або) перепланування житлового приміщення (см . Огляд законодавства та судової практики Верховного Суду РФ за другий квартал 2006 року, затверджений Постановою Президії Верховного Суду РФ від 27.09.2006 (1)).

(1) Бюлетень міжнародних договорів. 2007. N 1.

На практиці також виникали питання: який порядок виселення громадян, якщо після самовільно виробленого перебудови (перепланування) житлове приміщення не буде приведено до попереднього стану? Чи обов'язково їх виселення до торгів або вони можуть проживати до моменту проведення торгів? Президія Верховного Суду РФ роз'яснив наступне. У ст. 551 ЦК України закріплено, що перехід права власності на нерухомість за договором продажу нерухомості до покупця підлягає державній реєстрації. В силу ст. 8 ГК РФ права на майно, що підлягають державній реєстрації, виникають з моменту реєстрації відповідних прав на нього, якщо інше не встановлено законом.

Отже, права на майно у нового власника виникають з моменту їх державної реєстрації, тому право власності на житлове приміщення попереднього власника припиняється з моменту державної реєстрації прав нового власника на вказане майно.

З цього випливає, що до моменту державної реєстрації прав на житлове приміщення нового власника, в тому числі і на момент проведення торгів, попередній власник має право власності на вказане житлове приміщення і виселений з нього бути не може (див. Огляд судової практики Верховного Суду РФ за III квартал 2005 р., затверджений Постановою Президії Верховного Суду РФ від 23.11.2005 (1)).

(1) Бюлетень Верховного Суду РФ. 2006. N 3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КонсультантПлюс: примітка. "
 1. Таблиця змін і доповнень, внесених до Кримінального кодексу Російської Федерації
  приміткою? ? ? ? N 162-ФЗ (в ред. Від? Грудня; 2004. N 50.????? 11.03.2004 р. N 12-ФЗ)? 12 березня? ? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? 98? Ст. 118? Від 08.12.2003 р.? 2003. N 252.
 2. КОЕФІЦІЄНТИ ЗБІЛЬШЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ СТАВКИ
  земельного податку в курортних зонах Курортні райони і зони відпочинку Область, край, республіка в середньому Коефіцієнти по містобудівним зонам високий рекреаційної цінності меншою рекреаційної цінності Чорноморське узбережжі Краснодарський край 4 - 6 6 - 8 3 - 4 Курорти Кавмінвод Ставропольський край 3-4,5 5-7 2,5-3 Калининградское узмор'я Калінінградська область 3-4 4-5 2-3 Зони відпочинку
 3. § 2. Договори найму житлового приміщення як цивільно-правова форма задоволення житлової потреби
  примітка. Монографія П.В. Крашенинникова "Житлове право" включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2005 (видання четверте, перероблене і доповнене з урахуванням нового Житлового кодексу Російської Федерації). Докладніше про це див, наприклад: Крашенинников П.В. Житлове право. С. 235. Важливим
 4. Недоторканність житла
  примітка. Коментар до Конституції Російської Федерації (постатейний) (під ред. Л.А. Окунькова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - БЕК, 1996. Див: Коментар до Конституції Російської Федерації. М.: БЕК, 1994. С. 77. Під житлом в контексті ст. 3 Кодексу слід розуміти не тільки місце проживання, тобто місце, де громадянин постійно або переважно
 5. 5.2. Договір морського посередництва
  примітка. Федеральний закон від 08.01.1998 N 2-ФЗ "Транспортний статут залізниць Російської Федерації" втратив чинність у зв'язку з прийняттям Федерального закону від 10.01.2003 N 18-ФЗ "Статут залізничного транспорту Російської Федерації". Причому, як випливає зі ст. 241 КТМ, правила гл. XIV мають диспозитивний характер і застосовуються, якщо угодою сторін не встановлено інше.
 6. I. Предмет договору
  1.1. Ссудодатель передає Користувачу на термін, встановлений цим договором, у безоплатне тимчасове користування квартиру, що знаходиться за адресою:, квартира N (далі у цьому договорі - квартира), що належить Позичкодавцеві на праві власності, а Ссудополучатель зобов'язується повернути квартиру в тому стані, в якому він її одержав, з урахуванням нормального зносу. Загальна площа
 7. I. Предмет договору
  1.1. Орендодавець передає Орендарю в тимчасове користування на термін, встановлений цим договором, за плату квартиру, що знаходиться за адресою:, квартира N (далі у цьому договорі - квартира), що належить Орендодавцю на праві власності. Загальна площа квартири становить кв. м. Квартира складається з наступних приміщень (перерахувати житлові кімнати і приміщення
 8. § 4. Поняття і види систематизації
  приміток, довідкових відомостей), а також створення редакцій документів при їх зміну. Інкорпорація довідкової системи може бути проведена за запитом користувача з використанням таких підстав, як: тематика, вид документа, дата прийняття, ключові слова та інші. Кодифікація - це вид систематизації, здійснюваний законодавчими органами з метою впорядкування правових норм.
 9. § 2. Учасники транспортних зобов'язань
    примітка. Підручник "Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 2" (під ред. Е.А. Суханова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - Волтерс Клувер, 2005 (видання друге, перероблене і доповнене). Див, наприклад: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / Відп. ред. О.Н. Садиков. С. 470 (автор глави - О.Н.
 10. ПРИМІТКИ І КОММЕНТАРІІ4
    примітки носять переважно бібліографічний характер і ставлять метою заповнити опущений в тексті робіт Гейзенберга (зважаючи на їх популяризаторської характеру) науково-бібліографічний апарат посилань і документації. Теоретичні міркування з відповідними пунктами і питань наведені в розділі «Вернер Гейзенберг і філософія». Відповідно в примітках не дано і відомостей про авторів
 11. § 3. Зміст договору
    примітка. Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне). Сказане відноситься і до окремих умов договорів, які передбачаються імперативними нормами закону і також не узгоджуються
 12. Стаття 11. Реєстр акціонерів товариства
    11.1. Суспільство доручає збереження і ведення реєстру акціонерів спеціалізованому реєстратору, який є його держателем. Примітка. У статуті товариства з кількістю акціонерів власників звичайних акцій включно 500, повинна бути зроблена інша запис: 11.1. Товариство забезпечує ведення і зберігання реєстру акціонерів, є його держателем. 11.2. Особа, зареєстрована в
 13. § 3. Підстава та умови деліктної відповідальності
    примітка. Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне). Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. 2-е вид. М., 1999. С. 568.
 14. 3. Атестація
    Атестація проводиться в першому місяці кварталу, наступного за звітним, з 10 по 25 число. Для працівників, які не мають можливості здачі атестації у вказаний період з поважної причини (відпустка, хвороба тощо), представником атестаційної комісії призначається додатковий день здачі в першій декаді другого місяця кварталу, наступного за звітним. Для проведення атестації створюється
 15. Коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
    Тривалість біологічного етапу рекультивації, років Коефіцієнт за видами використання земель лісогосподарське все крім лісогосподарського тривалість технічного етапу рекультивації, років 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1,03 1,05 1,06 1,08 1,09 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 2 1,06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,17 1,21 1,26 1,31 1,37 3 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,26 1,31 1,36 1,42 1,48 4 1,13 1,14 1,16
 16. Таблиці
    приміток) (www.oecd.org/els/education/eag2002). Кінцевий Початковий Кінцевий Вік, до вік вік, в вік, в якому отримання якому більш якому більш більш 90% обов'язкового 90% 90% населення освіти населення населення вчиться навчається навчається 1 2 3 4 Люксембург США Норвегія Ірландія Ісландія * Швейцарія Канада Данія Бельгія * Австрія Японія
 17. § 7. Опіка, піклування та патронаж
    примітка. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (під ред. О.Н. Садикова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2005 (видання третє, виправлене, доповнене і перероблене). Див, наприклад: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої /
 18. § 3. Неодноразовість злочинів
    примітка до ст. 158 КК (крадіжка), в якому зазначається, що "неодноразовим у статтях 158-166 цього Кодексу визнається вчинення злочину, якщо йому передувало вчинення одного або більше злочинів, передбачених цими статтями, а також статтями 209, 221, 226, 229 цього Кодексу" . У відповідності з даним роз'ясненням будь-які два розкрадання незалежно від форми, виду і предмета
 19. ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ А | ДЛЯ РЕЧОВИН, викидає в атмосферу
    Речовина А, ум. т / рік Диметилсульфід 3,9 Діметілдісульфід 9,3 Окис вуглецю 1,0 Сірчистий газ 16,5 Сірководень 41,1 Сірчана кислота 49,0 Окис азоту в перерахунку на азот (за масою) 41,1 Аміак 4,64 Летючі низькомолекулярні вуглеводні (пари рідкого палива-бензину та ін.) по вуглецю 1,26 3,16 Ацетон 2,22 5,55 Метілмеркоптен 2890,0 Фенол 170,0 Ацетальдегід 41,6 3,4-бенз / а / пірен 12,6 - 105
 20. § 8. Договір безоплатного користування (позички)
    примітка. Підручник "Римське приватне право" (під ред. І.Б. Новицького, І.С. Перетерского) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - МАУП, 2004. Див: Римське приватне право / Под ред. І.Б. Новицького і І.С. Перетерского. С. 404. Див: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 353. За договором безоплатного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua