Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку і вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002 - перейти до змісту підручника

Корректурная проба з перемиканням

Обстежуваному дається надрукований текст, найкраще 10 рядків коректурної таблиці. Інструкція передбачає викреслювати кожну третю букву. Фіксується час, витрачений на виконання завдання. На другому етапі обстежуваному пред'являється аналогічний текст і дається вказівка закреслювати по черзі в одному рядку кожну третю букву, а в подальшій - кожну четверту букву. В якості тексту для дослідження можна використовувати сторінки журналу, брошури - в певній кількості рядків і в межах одного абзацу. Обов'язкова попередня апробація матеріалу досвіду на здорових випробовуваних, так як від шрифту, кількості рядків, букв в рядку залежить час, що витрачається на виконання завдання.

Ми використовували для дослідження частини бланків для коректурної проби, що містять по 12 рядків літер. У здорових випробовуваних з звичайним темпом психічної діяльності час виконання другої частини завдання істотно не відрізнялося від часу, витраченого на його першу половину. Нерідко коректурних проба з перемиканням виконується здоровими навіть швидше, ніж звичайна. Тут істотну роль грає врабатива-ня, а також те, що викреслення в половині рядків четвертої літери відбувається трохи швидше.

Методика «Чисельно-літерні сполучення»

Розроблено чехословацькими вченими; в нашій країні апробована Б. Л. Покровським. Призначена для вивчення особливостей уваги, здатності до роботи в вимушеному темпі і при дефіциті часу, для оцінки емоційної стійкості.

Піддослідним пропонується бланк з надрукованими на ньому 100 рядками чисельно-буквених поєднань і пропонується знаходити і закреслювати поєднання цифр і букв, які називаються з магнітофонної стрічки з інтервалом

в 2 -4 с. Для проведення обстеження потрібно 17 хв.

Обробка проводиться по ключу. Критерії оцінки результатів наступні: при називання поєднань з інтервалом в 4 с:

47 і більше правильних відповідей - відмінно,

40-46 правильних відповідей - добре,

34-39 правильних відповідей - задовільно,

28-33 правильних відповідей - погано,

менше 28 правильних відповідей - дуже погано;

при називання поєднань з інтервалом в 2 с:

32 і більше правильних відповідей - відмінно,

26-31 правильних відповідей - добре ,

20-25 правильних відповідей - задовільно,

14-19 правильних відповідей - погано,

менше 14 правильних відповідей - дуже погано.

Методика рекомендується для використання при проведенні психофізіологічного обстеження водіїв транспорту.

Методика «Переплутані лінії» (методика Рісса)

Призначена для діагностики ступеня стійкості зорової уваги, оцінки концентрації уваги, показників імпульсивності - рефлексивності випробуваного. Може проводитися як індивідуально, так і з групою.

Для проведення дослідження необхідні секундомір і спеціальні бланки, на яких зображені переплутані між собою лінії. Випробуваному пропонується поглядом, без допомоги пальця або олівця (ручки і т.

п.), простежити кожну лінію зліва направо і у правого кінця її поставити той номер, який стоїть на бланку біля лівого кінця лінії. Подібним чином простежуються всі зображені на бланку 25 ліній. На виконання завдання відводиться п'ять хвилин (300 с). Після закінчення часу випробуваний відзначає гуртком на бланку номер останньої лінії, яку він встиг простежити. Якщо випробуваний закінчує виконання завдання раніше відведених на нього п'яти хвилин, то відразу ж після закінчення роботи бланк у нього відбирається і відзначається витрачений на дослідження час.

67

Критеріями оцінки успішності виконання методики є: витрачений час, загальна кількість переглянутих за цей час ліній, кількість помилок. К. К. Платонов та І. І. Скрипюк (1980) рекомендують розраховувати показники успішності (У) і продуктивності (П):

у-25Т ^ Nnp. '

Де Т-час, витрачений на виконання завдання (всього або будь-якої його частини, 25 - загальна кількість ліній в Стимул-ном матеріалі,

Nnp. - кількість ліній, правильно, переглянуто за час виконання завдання;

П = Nnp. - Norn., де Nnp. - кількість ліній, правильно, переглянуто за час виконання завдання, Norn. - кількість помилково зазначених ліній.

За спеціальними формулами можливе обчислення інтегральних показників якості уваги (К), що враховує як темпові характеристики, так і якість роботи і рефлексивності-імпульсивності (Р).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Корректурная проба з перемиканням "
 1. 6. Оцінка психофізіологічних якостей.
  проба "," Кількісні відносини "," Теппінг-тест "і методику Мюнстенберга. Тест на ПСМР оцінює час простої рухової реакції. На екрані з'являється зображення білого прямокутника. тестований повинен його погасити натисканням на певну клавішу. Після паузи, яка змінюється по псевдослучайному равновероятностних закону, з'являється наступне зображення. Дослідження закінчується
 2. 3.2. Вторинні властивості уваги
  переключення уваги є ступінь труднощі його здійснення, вимірювана швидкістю переходу суб'єкта від одного виду діяльності до іншого. Встановлено, що швидкість перемикання уваги залежить як від стимульного матеріалу, так і від характеру діяльності суб'єкта з ним. Легкість чи труднощі перемикання уваги обумовлюються також індивідуальними особливостями суб'єкта, а саме
 3. Про тлумачення
  Peri hermeneias. - Російська назва цього трактату являє собою кальку з латинської його заголовка «De interpreta-tione», запропонованого в «Етимологіях» середньовічного енциклопедиста Ісидора Севільського (VI-VII ст.). Воно лише приблизно відповідає вихідному грецькому назвою праці. Західноєвропейські дослідники здебільшого називають цей трактат «герменевтика». У числі
 4. Забезпечення інтенсивного і стійкості педагогічного спостереження.
  перемиканням уваги з одного на інше по за раніше продуманому маршруту таких перемикань; - визначенням до початку запланованих дій, що кон кретного найбільш важливо в майбутньому спостереженні; відзначивши це, частіше зупиняти свою увагу на ньому (такими можуть бути навчальна група, контакт з нею, її уважність і інтерес та ін.); - акцентуацией спостереження: сьогодні
 5. Рахунок по Крепелину
  коректурної пробі) у них виступає явна виснаженість . М. А. Докучаєва (1967) вказує на роль деяких особистісних особливостей, властивостей темпераменту, що впливають на темп працездатності. Це повинно враховуватися при проведенні досвіду. За початковим темпу працездатності висновки робити не можна, його слід порівнювати з діяльністю обстежуваного в
 6. § 87. ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  перемикання систем національної безпеки з вирішення військових завдань (період «холодної війни») на питання забезпечення населення продовольством, регулювання зростання народонаселення та охорони навколишнього середовища . На його думку, в цей період повинен практично припинитися зростання виробництва, а національні доходи різних країн повинні бути переключені на підтримку екологічної безпеки та
 7. 4.7. Психодіагностика
  проба » , спрямованих на опосередковане запам'ятовування (у першому випадку) і на стійкість уваги (у другому випадку). Варіантом отримання діагностичного матеріалу за показником «організація діяльності» (впорядкованості і цілеспрямованості дій) може бути спеціально організоване спостереження життєдіяльності дітей. Таблиця 1 Специфічні показники (характеристики) психічного
 8. § 2. Вибір методів виховання
  перемикання на інші види діяль-c) метод переконання; ності. 2. Спосіб безпосереднього спонукання учнів до тих чи інших вчинків чи діям, спрямований на поліпшення поведінки, - це: a) метод позитивного прикладу; с) вимога; b) метод переконання; е) метод привчання. c) метод схвалення; 3. Визнання,
 9. Глава 2.8. Огляд професійної придатності
  проба, методика Мюнстенберга, чорно-червона таблиця (ЧКТ) Пам'ять на числа, зорова пам'ять, слухова пам'ять, ЧКТ Кількісні відносини, складні ана-логії. Оцінка КОС (комунікативні та організаторські здібності), опитувальник К. Томаса, тест Р. Кеттела Час виконання тестів, число правильних відповідей Значення відповідних шкал Час виконання тестів, число правильних відповідей Значення
 10. 2.8. Програмна лекція 2.4. по модулю 2 " Основи традиційної екології ": - Різноманітність і основні типи взаємодії живих організмів
  переключення", "перевагу". 2.4.27.Уметь навести приклади біологічних методів боротьби з шкідниками. 2.4.28.Знать основну ідею щодо значення неоднорідності середовища. 2.4.29.Назвать взаємодії, коли людина виступає як хижак. 2.4.30.Что важливо для розробки стратегії промислу? 2.4.31.Центральная, головна концепція теорії та практики промислу.
 11. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ
  коректурної проби. Матеріал й устаткування: бланки коректурної проби (рис. 4), секундомір. 42 Процедура дослідження Інструкція випробуваному: «На бланках Ви повинні викреслювати дві задані літери. Намагайтеся працювати швидко і в той же час уважно. Після кожного слова «хвилина» відзначте те місце на рядку, де Вас це слово застало. Експеримент починається і закінчується по
 12. 9.3. Властивості уваги
  перемикання (переміщення), тривалістю і стійкістю.? Концентрація уваги - це здатність людини спрямовувати свою свідомість на предмет або явище і бути повністю їм поглинутим. Поглинений діяльністю людина не помічає ніяких подразників. Концентрація уваги аналогічна пристрасті: та ж самовіддача об'єкту, генералізація всієї психічної діяльності на об'єкті
 13. 1.3. Другий період. Діалектика «Капіталу»
  проба »могутнього інструмента нау чного пізнання. Так, в« Святому сімействі » суспільні явища розглядаються вже в діалектичному русі і розвитку, виявляються властиві їм внутрішні протиріччя, як причина виникнення цих рухів. У «Німецькій ідеології» Маркс і Енгельс вперше виявили діалектику взаємозв'язку виробництва, продуктивних сил і виробничих відносин, а так само зв'язок
 14. ГЛАВА 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ
  проба, перевірка, випробування) - спосіб вивчення прихованих властивостей психічної діяльності особистості при використанні різних завдань. Останні допомагають досить швидко отримати необхідну інформацію. Використовувані в тестуванні (процедурі використання тестів) спеціальні завдання можуть бути вербальними, практичними, представляти собою малюнок, а також бути особистісними, які включають набір
 15. 1.3. Принцип необхідної самодостатності сталого функціонування людино-машинного комплексу
  перемикання зв'язків між своїми елементами. Комп'ютери, які вважаються найбільш складними сучасними технічними пристроями, не здатні автоматично змінювати свою структуру. І тому вони можуть стійко працювати тільки при жорстких вимогах на умови їх функціонування. Людино-машинні комплекси як організаційно-технічні системи за деякими ознаками аналогічні з
 16. ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ДОСВІДУ
  перемикання, коли якесь переживання раптом робить простими і очевидними раніше приховані або неприйнятні ідеї, по-новому озаряющие весь світ , всі думки і почуття суб'єкта. Саме з таких ідей і супроводжуючих їх переживань починалося освоєння нових областей в духовному житті суспільства, коли чергова духовна terra incognita зусиллями пророків, поетів, філософів або вчених з неіснуючою і
 17. 2 . Виконання договору побутового підряду
  перемикання побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин і приладів повинно здійснюватися легко, плавно, без затримок і повторних включень. Прилади, що мають живлення від електричної мережі, повинні бути перевірені на необхідну величину опору електричної ізоляції. Особливості здачі та приймання виконаних робіт за договором побутового підряду полягають в тому, що, з одного боку,
 18. 1.1. Феноменологія уваги
  переключенню, розподілу та т . п. Проявом, протилежним увазі, є неувага. Феноменологія неуваги представлена різними яв 7 лениями, серед яких найбільш відома і вивчена неуважність. Вона розуміється як нездатність уваги сконцентруватися на об'єкті. Наявні дані дозволяють диференціювати стан неуважності, виділяючи такі її
 19. § 2. Темперамент людини
    переключенню уваги і діяльності, емоційно стійкий. Людям з сангвінічним темпераментом найбільше підходить діяльність, яка вимагає швидких реакцій, значних зусиль, распределенности уваги. Холеричний темперамент. «Холеричний тип, - зазначає І. П. Павлов, - це явно бойовий тип, задерикуватий, легко і скоро дратівливий». «Захопившись якоюсь справою, надто
© 2014-2022  ibib.ltd.ua