Головна
ГоловнаНавчальний процесОсвіта і наука → 
« Попередня Наступна »
Авторський колектив гімназії № 11 ім. С.П. Дягілєва. Школа живої традиції. - М.: Еврика. - 208 с. - (Бібліотека культурно-освітніх ініціатив)., 2005 - перейти до змісту підручника

Прекрасне в житті та мистецтві

З досвіду роботи викладачів кафедри "Мистецтво"

І.Б. Дегтева,

учитель світової художньої культури-Q-

Одним з аспектів розвитку особистості є, як відомо, естетичне виховання. Будучи цілеспрямованим процесом формування у школярів розвиненого естетичного свідомості і смаку, здатності сприймати і цінувати прекрасне в суспільному житті, природі, мистецтві, потреби і здатності творити "за законами краси", естетичне виховання нерозривно пов'язане з іншими сторонами цілісного виховного процесу і як би "пронизує "їх, багато в чому визначаючи його ефективність.

Є сфери людської діяльності, які містять найбільш багаті і сприятливі можливості для здійснення естетичного виховання. Це мистецтво, різноманітна художня діяльність. Особливе педагогічне значення має забезпечення взаємозв'язку естетичного і морального виховання. Воно визначається органічною єдністю їх змісту і що лежить в їх основі ідеєю добротворчества і краси.

Важливим завданням стало створення. У нашому навчальному закладі, відроджуємо гімназійну освіту, єдиної системи естетичного виховання, що забезпечує розвиток художньо-творчої активності учнів через уроки дизайну, музики, естетики, світової художньої культури, етнографії, культурології. Вибудовуючи нову систему естетичної освіти, виділяючи в ньому окремі навчальні дисципліни, вчителі створюють умови для орієнтації шкільної освіти не тільки на вивчення культури, а й на сам процес входження в неї своїх вихованців. У цій системі учень - об'єкт і суб'єкт культури, носій і творець культурного середовища.

Розроблена нами система художньо-естетичної освіти дозволяє гармонізувати логічне та образне початку в змісті освіти за допомогою мистецтва, оскільки воно об'єднує естетичні, моральні та інші види впливу на учня, тобто формує його гармонійно, а не однобічно.

Серед актуальних завдань естетичного виховання учнів на перший план висувається виховання їх творчої активності як інтегральної якості особистості. Це завдання в нашій гімназії вирішується з використанням найрізноманітніших засобів і в різних видах навчальної та позаурочної діяльності учнів.

З метою розкрити специфіку народного мистецтва як типу художньої творчості педагог гімназії Л.Г. Логінова створила систему творчих завдань з освоєння різних видів художньої обробки матеріалів, різноманітних орнаментів і ознайомленню з традиційними художніми промислами Прикам'я, народів Росії. Заняття проходять в етнографічному музеї гімназії, де зібрані старовинне начиння, твори народних умільців. Фоно-та відеотеки музею складають матеріали, записані під час численних експедицій гімназистів по Уралу. Учні 1-7-х класів своїми руками створюють дивовижні за красою вишивки, панно, пояси, обереги, розписні дошки. Творчекое завдання розроблялися педагогами з урахуванням принципів та умов, необхідних для розвитку художньо-творчої активності учнів. Індивідуальні творчі проекти та наукові дослідження учні захищають перед однокласниками та батьками, а також проводять екскурсії по експозиціях музею етнографії та народних ремесел.

^ На уроках дизайну педагог Сайдашева Т.А. основну увагу привертає

vjy на вивчення правил, прийомів і засобів композиції, кольорознавства, основ ЧУ

формоутворення, моделювання, паперопластики та комплексного проектування.

Вправи з двовимірним і тривимірним простором закріплюють знання і розуміння категорій композиції, а головне, розвивають відчуття ритму, глибини простору, руху та ін Учні вивчають основи книжкової графіки, реклами та інформаційного дизайну. Творчі роботи учнів експонуються як у гімназії, так і на інших виставкових майданчиках міста, області, країни і за кордоном. Традиційним стає участь гімназії у Міжнародній виставці "Арт - салон" у виставковому центрі "Пермська ярмарок". Чудові графічні серії "Будинок Дягілєва", "Метелики", "Костюм" вражають різноманітністю художніх образів, індивідуальністю почерків. Найдосконаліші роботи учнів були удостоєні спеціальних нагород, а також були віддруковані друкарським способом у вигляді листівок. Силами самих учнів традиційно оформляються інтер'єри гімназії протягом усього року: до Дня ліцею, Різдвяних свят, Дягілєвської декаді, останньому дзвінку. Художньо-творча активність учнів на уроках дизайну, світової художньої культури виявляється в пошуку нового, в самостійності вибору задуму і його втіленні в художніх образах. Разом з тим художньо-творча активність передбачає наявність розвиненої уяви, зорової пам'яті, творчих здібностей, естетичних почуттів, смаків, специфічних для образотворчого мистецтва, знань, умінь, навичок.

Розкриття витоків та осягнення етапів історичного розвитку російської художньої культури в діалозі з художніми культурами закордонних країн відбувається на уроках МХК. Педагоги МХК, естетики, культурології: Дегтева І.Б., Отставнову Є.В., Ігнатьєва О.В., прагнуть долучити учнів до сприйняття, пізнання і засвоєнню духовно-морального і естетичного досвіду людства. У нашій гімназії зібрані унікальні фонди: відеофільми "Музеї світу", слайдотека, велика бібліотека з мистецтва, фонофонд, що включає записи музичних творів великих композиторів. Естетична середу, створена за допомогою аудіовізуальних засобів, творів мистецтва, дозволяє виявити в багатогранному історичній спадщині світової художньої культури найбільш значущі явища і узагальнити їх у контексті культурологічних уявлень про художній картині світу різних епох. Мета викладання СХК у школі - формування в учнів через спілкування з мистецтвом "активного світогляду".

Педагогами кафедри "Мистецтво" були визначені компоненти творчої активності, які проявляються на різних рівнях сформованості: мотиваційний, операційний та емоційно-вольової.

Мотиваційний: пізнавальний інтерес до мистецтва і художньої діяльності; усвідомлення особистісної значущості образотворчих умінь і навичок; актуалізація та синтез художньо-естетичних знань у творчій діяльності.

^ Операційний: готовність освоювати технічні прийоми малюнка, ^

vjy живопису, технологію художньої обробки різних матеріалів у vP

процесі створення художнього образу; прояв активності в застосуванні прийомів художньої діяльності в новій ситуації. Емоційно-вольової: емоційно-естетичне сприйняття творів мистецтва; прагнення до самостійної творчої діяльності, почуття відповідальності за отриманий результат.

Розвиток особистості засобами мистецтва сприяє формуванню цілісного світовідчуття учнів, створенню їх силами морально й естетично повноцінного середовища спілкування з мистецтвом у всьому різноманітті його видів.

Соціокультурна діяльність учнів гімназії включає в себе участь у фестивалях, концертах, святах, конкурсах, олімпіадах.

Одним з цікавих міжпредметних завдань було створення віртуальних екскурсій. У ході його виконання організовувався цілий спектр різноманітних взаємозв'язків між уроками і позаурочних занять з музеєзнавства, культурології, історії, інформатики, етнографії. Старшокласниками були розроблені, а надалі представлені на межународних виставці "АРТ - Перм - 2005" наступні Віртуальне екскурсії: "Художники авангарду в антрепризі С.П. Дягілєва", "Історія створення музею С.П. Дягілєва", "Культурна і музичне життя "Пермських Афін".

Головним завданням інтегрованих уроків МХК і музейної педагогіки є розвиток емоційно-пізнавальної сфери дитини, його творчої діяльності. Для цього в гімназії створені умови, при

яких учень здатний зацікавлено сприймати різноманітні явища і факти культури, співвідносячи їх з власним життям і накопиченим досвідом. Апелюючи до емоційної сфери дитини, педагог вирішує складну психолого-педагогічна завдання - включення загальнолюдських цінностей у внутрішній духовний світ дитини. Таким чином, головний методичний принцип культурологічної освіти збігається з основним принципом ціннісного освоєння дійсності: "цінностям не можна навчитися, цінності необхідно пережити". Аналіз практичної і теоретичної діяльності вітчизняних і зарубіжних вчених, досвіду музейних педагогів дозволив виявити і застосувати на практиці найбільш точно відповідають цілям, завданням і змістом музейно-педагогічної діяльності наступні методи: -

соціальних ролей; -

створення ігрових ситуацій; -

практичного маніпулювання з предметами; -

використання асоціативних зв'язків; -

театралізації; -

самостійної пошукової роботи.

Перераховані методи реалізуються в різноманітних формах роботи. Групою учнів-екскурсоводів проводяться екскурсії в меморіальному музеї "Будинок Дягілєва" російською, англійською та французькою мовами. Учні діляться своїми знаннями з історії вітчизняної та світової художньої культури, розповідають про життя і діяльність великого імпресаріо - Сергія Павловича Дягілєва. Пошукова і собирательская vjy діяльність учнів спрямована на поповнення фондів музею для чу

подальшої презентації матеріалів в експозиції. Ця діяльність учнів пов'язана з пропагандою і захистом цінностей художньої культури. Зокрема, вони виступають в якості лекторів з розповідями про мистецтво перед однокласниками, школярами молодших класів, батьками; працюють екскурсоводами в музеї, на виставках; беруть участь у художньо-просвітницькій роботі поза школою: на відкритті виставок в художній галереї, краєзнавчому музеї.

Музейна педагогіка значно розширює можливості вчителя у вирішенні завдань, пов'язаних з історичним, культурологічним освітою. Вона спрямована на підвищення уваги учнів до навколишньої дійсності, допомагає виявляти навколо себе реалії музейного значення, раритети, цінувати справжні речі минулих епох, сімейні реліквії. Все це робить життя дитини більш насиченою, цікавою , розвиває його інтелект, дає йому в руки новий інструмент для пізнання світу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Прекрасне в житті і мистецтві"
 1. Микола I
  прекрасної статі і навіть мати фаворитку, яка жила в самому Зимовому палаці, - В.А. Нелідову. У приватному житті Микола міг блиснути розумом, оцінити жарт, благородство людських вчинків, бути іноді щедрим і розуміючим інших людей. Але роль імператора найчастіше затуляла собою те привабливе, що в ньому було. Микола I царював в складнішій для внутрішнього становища Росії обстановці,
 2. Олександр Ш
  прекрасним сім'янином, він вважав за краще їй досить скромний домашній побут в непомітному гатчинском палаці, замість пишного Зимового . З прихильностей царя, крім історії, можна відзначити живопис, музику, часто звучала в сімейному царському колу, полювання і особливо - риболовлю. Ті, хто знав Олександра III близько, відзначали не дуже високий його інтелект, і в той же час - ряд хороших людських якостей.
 3. 2. Проблеми науки і культури
  прекрасному? І потрібно, і повинно. Через всі бурі людство пристає до цього берега. В грозі і блискавки воно навчиться почитати прекрасне. Без краси не побудуються нові оплоти і твердині ». Ймовірно, ця краса буде втілюватися в споконвічно російською естетичному типі героя і обстановки. Повинен повернутися так званий« стиль імперії », який відродить гордість за свою Батьківщину, за російський народ і його
 4. Абеляра (Abelard, Abaillard) Петро
  життя середніх віків. Сучасники любили називати його Сократом Галлії, Платоном Заходу, Аристотелем своєї епохи, нові письменники - трубадуром філософії, мандрівним лицарем діалектики. За життя він був засуджений як єретик церквою, яка згодом, однак, поклала більшість його творів в основу своєї науки. Він славився також як поет і музикант, нарешті, як герой зворушливого роману,
 5. § 1. Перебудова в СРСР
  прекрасні твори мистецтва. У 1986 р. на екрани країни вийшов фільм Т. Абуладзе «Покаяння», побачив світ роман А. Рибакова «Діти Арбата», які з'явилися важливим моментом в переломі свідомості людей. В 1987 - 1989 р. в газетах і журналах друкуються матеріали, що сприяють просуванню реформ. На телебаченні з'являються публіцистичні програми «Погляд», «П'яте колесо», «600 секунд». Загострення
 6. 3.2.3. Правила створення власного образу
  прекрасні зразки висловлення подяки під час першої зустрічі. Ви також можете успішно користуватися цим правилом і при зустрічах з людьми, яких вже знаєте. По можливості в - перших 10 - 12 словах бесіди зверніться до того, з ким ви розмовляєте, по імені. Не секрет, що більшість з нас налаштовується на бесіду, почувши власне ім'я. Нам усім приємно, коли нас дізнаються особисто, нехай
 7. Н. П. ГордеевЕДІНСТВО ФІЛОСОФІЇ ТА ІСТОРІЇ
    прекрасного і доставляє людині насолоду в мистецтві, філософії та історії. Це добре усвідомлював Ф Шиллер: "плодоносності і широка область історії: в її межах лежить весь моральний світ" (14). Все сказане дозволяє, як мені здається, зробити наступні висновки: проблеми історії та історіографії формуються в ході повсякденної та історичної еволюції людства, особливо в процесі пізнання
 8. В. Б, БелоеерО ДРУГОМУ ВИМІРЮВАННІ ІСТОРІЇ
    прекрасно усвідомлюючи, що будь-яка спроба вирішення цієї фатальної дилеми, складовою одвічний трагізм людського буття, веде до створення нової утопії, Шестов звернений до тих сокровенним, незбагненним відносинам, які існують між справжнім "я," людини і Богом Живим, тим невідомим "я" , яке несміливо, натяками одними висловлює свої думки, але навколо якого обертається вся світова історія
 9. Методичні вказівки.
    прекрасно сплетених кошиках. (Переклад В. В. Вересаєва) Одіссея, VII Навіть за садом насаджений там був виноградник багатий В частині однієї на відкритій для сонця і рівному майданчику Грона сушилися, а в частині другий виноград збирали. 125 Там вже тиснули його, там ледь тільки він наливався скидів колір, а вже там починав і темніти під низу Слідом за останньою грядою виноградної тяглися рядами Там
 10. Соціально-економічні відносини.
    найпрекрасніший град; Слідом їм старійшини голос мають; потім з народу Голос нехай подають, якщо їх запитають про що. (Переклад В.Г.Боруховіча) Плутарх. Лікург XXVI. Як вже говорилося, перший старійшин Лікург призначив з тих, хто брав участь у його задумі. Потім він постановив замість померлих щоразу вибирати з громадян, які досягли шістдесяти років, того, хто буде визнаний самим доблесним.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua