Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФундаментальна філософія → 
« Попередня Наступна »
Новиков Д. А.. Закономірності ітеративного навчання. М.: Інститут проблем управління РАН, 1998. - 77 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Принцип додатковості (несумісності)


(Н. Бор, Л.А. Заде). Висока точність опису деякої системи несумісна з її великою складністю. Іноді цей принцип розуміється більш спрощено - реальна складність системи і точність її опису при аналізі обернено пропорційні в першому наближенні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принцип додатковості (несумісності) "
 1. 1. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
  принципів законності, конфіденційності, незалежності та неупередженості третейських суддів, диспозитивності, состязатель-ності та рівноправності сторін. Постійно діючий третейський суд здійснює третейський розгляд відповідно до правил постійно діючого третейського суду, якщо сторони не домовилися про застосування інших правил третейського розгляду. Третейський суд для
 2. 1.2 Конституційна регламентація статусу народного депутата.
  Принципово новий порядок виникнення повноважень депутата. Враховуючи те, що формування законодавчого органу держави є складним і тривалим процесом, чітке визначення моменту виникнення повноважень народного депутата набуває істотне значення. Адже навіть обрання громадянина народним депутатом складається з цілого ряду самостійних юридичних фактів, з якими
 3. § 4. Господарські товариства і суспільства
  принципу істинності фірми, відповідно до якого фірмове найменування товариства має включати в себе справжні імена (назви) всіх його учасників. Можна обмежитися і вказівкою імені (назви) одного з повних товаришів з додаванням до нього слів "... і компанія" (наприклад: "Повне товариство" Жданов і компанія "). При зміні персонального складу учасників такого товариства
 4. Введення
  принципове, а часом і вирішальне значення в дотриманні балансу влад та формуванні цивілізованого громадського порядку. Російська православна церква Київського періоду зуміла уникнути і зриву католицтва, яке інстітуціолізіровало централізовану римську церкву, що почала наступ на світську владу і поглинула державу як таку, що призвело до небаченого протистояння
 5. Адміністративні стягнення
  принципи організації місцевого самоврядування "функція сіль-ських, селищних виконавчих органів здійснюється главами місць- вих муніципальних утворень, якщо така посада передбачена статутом муніципального освіти та іншими виборними особами місць-ної адміністрації. Підвідомчих справ про адміністративні право-порушення місцевим, сільським та селищним адміністраціям визначенні-на
 6. Драма «розселянення»
  принципу «партійності». Було піддано критиці положення книги про те, що при побудові соціалізму можна було обійтися без насильницької експропріації куркульства, обрушилися рецензенти і на твердження, що «якби колективізація проводилася без перегинів і помилок, то від-ходило б загасання, а не загострення класової боротьби» . Таким чином, навіть окремі, дуже боязкі спроби відійти
 7. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
  Принципу, до зниження якості соціальних гарантій. В офіційних документах і виступах, в масово-полі-тичної роботі незмінно проголошувалася ідея дружби народів СРСР, демонструвалися їхні успіхи в господарському і культурному будівництві, заохочувався культурний взаємообмін. У ряді випадків передбачалося шанобливе ставлення до національних почуттів народів, що мали свою
 8. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  принципом «або-або» (коли закон управомоч кілька органів вирішити ті чи інші справи і вибір між ними проводиться за розсудом тільки однієї сторони, незалежно від думки іншого, але вибравши відповідний юрисдикційний орган, зацікавлена особа позбавляється права на звернення до іншої юрисдикційної-ний орган); договірну, відповідно до якої справи, крім зазначеного в законі органу,
 9. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  принцип її диспозитивності, згідно з яким суб'єкти процесуального права можуть вільно здійснювати свої матеріальні та процесуальні права. Про несумісність понять процесуальної правоздатності та компетенції вже висловлювалися деякі вчені-процесуалісти. Зокрема, М.С. Шакарян вважала, що для тих суб'єктів процесуальних правовідносин, які законом наділені певною
 10. Права та обов'язки представників
  принципами судочинства, у тому числі і принципом змагальності. Так, представник вправі заявляти відвід судді та іншим особам за наявності відповідних обставин, повинен своєчасно розкрити наявні у справі докази, що підтверджують вимоги або заперечення, представити при необхідності додаткові докази, використовувати своє право на заяву клопотань.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua