Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 2. Вид-во Думка, Москва; 687 стр., 1976 - перейти до змісту підручника

Розділ сімнадцятий [Заперечення при силогізмах, одержуваних через приведення до неможливого] ??

Заперечення, зазвичай висувається нами в суперечках, а саме «помилкове виникає пе з цього», роблять насамперед при силогізмах, одержуваних через Не-40 можливе, коли заперечують проти того, що докази-бдь валось через неможливе, ПБО той, хто не заперечує проти цього , не скаже: «не з цього», а буде стверджувати, що щось помилкове виникає з того, що було Ьрінято раніше. Чи не [користуються цим запереченням] і в [прямому] доказі, бо тут не висувають протиріччя. Далі, якщо щось заперечується прямим доказом допомогою термінів А, Б і В, то не можна сказати, що силогізм вийшов не з спочатку прийнятого, бо ми тоді говоримо «[помилкове] виникає не з цього», коли силогізм і після заперечування припущення може бути виведений не гірше. А цього не буває в прямих доказах, бо в них після заперечування виставляється положення не виходить і що відноситься до нього силогізму. Таким чином, очевидно, що заперечення «[помилкове виникає] не з цього» робиться, коли силогізм будується через неможливе, і імепіо тоді, коли ставлення спочатку прийнятого припущення до неможливого таке, що неможливе виходить, все одно, чи зроблено це припущення чи ні .

Найбільш очевідпий спосіб [заперечення] - «хибне виникає не з прийнятого положення» - застосовується тоді, коли силогізм, який укладає від середніх термінів до неможливого, не пов'язаний з припущенням, як про це вже було сказано в «Топіці» 1. Справді, це буває тоді, коли те, що не є причина, приймають за причину, наприклад якщо той, хто хоче довести, що діагональ непорівнянна [зі стороною квадрата], став би доводити це доводом Нонона2, а іменпо що рух неможливо, зводячи до цього неможливе. Бо це помилкове [положення] ні і якому разі не пов'язане з первісним висловлюванням. Інший випадок - це той, коли неможливе хоча і пов'язане з [початковим] припущенням, проте втекти пе з нього, і це може відбутися і коли зв'язок термінів береться по напряму вгору, і коли - вніз3; наприклад, якщо приймають, що А притаманне Б , Б притаманне В, а В притаманне Д і при цьому лож-по, що Б притаманне Д. Бо якби Б залишалося притаманним В і В - властивим Д і після усунення А, то ложпое не випливало б з спочатку прийнятого припущення. Або, навпаки, коли зв'язок термінів береться по напряму вгору, наприклад якщо А притаманне Б, Е притаманне А і 3 притаманне Е, а [висновок], що 3 притаманне А, хибна. Справді, і в цьому випадку неможливе вийде по усуненні спочатку прийнятого припущення. Але неможливе слід ставити у зв'язок зі спочатку взятими термінами,

бо [тільки] так воно вийде на підставі [прийнятого припущення].

Наприклад, якщо береться зв'язок термінів у напрямку вниз, то неможливе слід сої-96 дініть з терміном, який позначається. Справді, якщо неможливо, щоб А було притаманне Д, то помилкове вже не буде мати місця по усуненні А. Якщо ж береться зв'язок по напряму вгору, то слід неможливе з'єднати з терміном, про який [щось] позначається. Справді, якщо 3 не може бути притаманне Б, то неможливе вже не буде мати місця по усуненні Б. Рівним чином йде справа, * про коли силогізми негативні.

66а Таким чином, очевидно, що якщо неможливе чи не знаходиться у зв'язку зі спочатку прийнятими термінами, то помилкове випливає не з прийнятого положення. Чи, може, й у випадках, де є така зв'язок, помилкове не завжди випливає з прийнятого припущення? Бо якщо припять, що А притаманне не Б, а К і що 5 До притаманне В, а В притаманне Д, то невозможное4 залишилося б і в цьому випадку. Рівним чином йде справа, коли терміни беруться по напряму вгору, отож, так як неможливе виходить [однаково], чи має це місце чи ні, то воно може не витікати з прийнятого положення. Або [вираз] «хибне все одно виходить, чи є [прийняте положення] чи ні», слід розуміти не в тому сенсі, що неможливе 10 виходить, якщо прийнято щось інше, а в тому сенсі, що і по устрапепіі спочатку прийнятого той же неможливе виводиться з інших посилок, так як у тому, що одне і те ж хибне випливає з декількох припущень, пет, мабуть, нічого безглуздого, наприклад: укладення, що паралельні лінії перетинаються, може вийти, припущено Чи, що внутрішній кут більше зовнішнього, або що трикутник 15 має більше, ніж два прямих кута.

Розділ вісімнадцятий

[Хибність доводу при хибності посилок]

Помилковий довід виходить від того, що ложно спочатку прийняте, бо всякий силогізм будується або з двох, або з більшого числа посилок. Так от, якщо з двох посилок, то необхідно, щоб одна з них або обидві були помилковими. Адже з істинних посилок, як ми

бачили, не виходить помилкового силогізму. Якщо ж з більшого числа посилок, як, наприклад, В докази-20 ється через АиБ, а А і Б - через Д, Е, 3 і Е, то щось в цих що вище посилках ложно, і тому хибна і довід, бо АиБ виводяться з цих посилок. Таким чином, з чогось міститься в Піх випливає і висновок, і помилкове.

Розділ дев'ятнадцятий

[Правила спору]

Щоб уникнути спростувань [противника], ледве-25 дме звертати особливу увагу ось на що : коли [противник] веде доказ за допомогою питань, приховуючи висновок, не можна двічі допускати один і той же [терміп] в посилках, так як ми знаємо, що без середнього терміна не виходить силогізму; середній же термін є те, про що висловлюються кілька разів.

А як має щодо кожного укладення стежити за середнім терміном, - це очевидно тоді, коли знають, яке висновок доводиться 30 ио якій фігурі. Але це не може залишитися пе поміченим нами, так як ми знаємо, яким чином слід нам відстоювати свій довід.

Те, чого слід за нашою порадою остерігатися, [захищаючись] при відповідях,-це ж слід намагатися приховувати при нападі. Це можливо, по-перше, якщо не [відразу] виводять укладення з просіллогіз-зо мов, але й після того, як взяті необхідні посилки, все ще приховують ув'язнення. По-друге, коли питання ставляться не про те, що знаходиться найближче, а про те, що можливо далі відстоїть від середнього терміна (amesa). Наприклад, припустимо, що слід вивести висновок, що А приписується 3, через середні терміни Б, В, Д і Е. У такому випадку слід запитати, притаманне чи А Б, і, далі, чи не [відразу] про те, притаманне чи Б В, а про те, притаманне чи Д Е, і вже потім 40 притаманне чи Б В, і так все інше. І якщо силогізм виходить за допомогою одного [лише] середнього тер-° 0Ь міна, то з нього і слід починати, бо таким чином [паша мета] всього більше може залишатися прихованою для відповідального.

Розділ двадцятий

[іОпроверженіе допомогою умовиводи]

Так як ми вже знаємо, коли і при якому відношенні термінів виходить силогізм, то очевидно також, коли спростування возможпо, а коли ні. Справді, якщо [противник] у всьому погоджується або дає відповіді поперемінно (наприклад, один - в негативній формі, інший - у стверджувальній), то спростування можливо. Адже силогізм виходив і при тому, і при іншому відношенні термінів Так що якщо [спочатку] прийняте протилежно висновком, то спростування необхідно вийде, бо спростування і є умовивід до протиріччя. Але якщо пі з чим не погоджуються, не може бути й спростування, бо, як було сказано2, пе буває силогізму, коли всі терміни взяті в негативних посилках, а тому неможливо і спростування. Бо якщо можливо спростування, то необхідно повинен бути і силогізм. Але якщо є силогізм, то не потрібно, щоб було спростування. Точпо так само спростування неможливо, якщо при відповіді не висловлюють ніякого загального положення, бо й спростування, і силогізм підпорядковані одному і тому ж встановленню.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ сімнадцятий [Заперечення при силогізмах, одержуваних через приведення до неможливого] ??"
 1. 3.4. Скорочені, складні і складноскорочені силогізми
  Поряд із простим категоричним силогізмів існують різні види складних силогізмів. Серед них: полісіллогізм - складні силогізми, що представляють собою такі послідовності певним чином пов'язаних між собою простих категоричних силогізмів, що укладення попереднього служить посилкою наступного. Існують також і складно-скорочені силогізми - смітить і Епіхейрема -
 2. Глава тридцятих * В
  «Топіці» I, 14. - 183. Розділ тридцять перший * Див Платон. Софіст, 219 а - 237 а; Політик, 258 b 267 с. - 183. 2 Послідовники Платона. - 183. 3 Див гл. 4-30. - 183. 4 СР «Друга аналітика», 91 b 24-27. - 184, Розділ тридцять другий * Див гл. 2-26. - 185. а Див гл. 27-30. - 185. 8 Див гл. 45. - 185. 4 Посилка становить більшу частину силогізму, ніж термін. - 185. ? В
 3. Глава двадцята 1
  Як у 38 а 13-16. - 162. 2 Як у 33 b 29-33, тобто як у відповідних комбінаціях посилок в другій фігурі. - 162. 3 Т. е. в ассерторіческіе посилках: 28 b 5 - 29 а 6. - - 162. 4 Як у 39 а 23-28, 36-38. - 162. Розділ двадцять перший 1 У гол. 20 при проблематичності обох посилок або при проблематичності однієї і ассерторічності другий. - 163. 2 В 33 Ь 25-31. - 163. 3
 4. Глава шоста 1
  Darapti зводиться до Darii допомогою а-звернення. - 130. 2 Доказ: 1. Припущення: пас і рас. 2. Припущення: ложно ПІР. 3. Пер (2, за визначенням). 4. Рас (за припущенням). 5. РІС (4, а-підпорядкування). 6. ПОС (3, 5, Ferio) в суперечності з посилкою пас. - 130. 3 Ekthesthai. Аристотель вживає цей термін для позначення або ектетіческого докази, або головного
 5. 4.1. Чисто-умовний і умовно-категоричний силогізми
  1. Чисто-умовний силогізм - це умовивід, посилками і укладанням якого є уявні судження. Слід зазначити, що укладення в даному виді силогізму може робитися з будь-якої кількості посилок, оскільки висновки чисто-умовного силогізму можна охарактеризувати як висновки на підставі свій-ства транзитивності імплікації. Інакше кажучи, висновок в чисто-умовному силогізм
 6. Доказ деяких законів логіки методом «від супротивного»
  Закон тотожності: Р з Р Доказ: І.РзР (Р з Р) (дод.) РЛР (ІЧК: 2) Р (КК: 3) Р (КК: 3) рзр (СА: 2,4,6) Закон суперечності: (Р ЛР) Доказ: 1. (РЛР) (РЛР) (дод.) РЛР (УО: 2) Р (КК: 3) Р (КК: 3) 6. (РЛР) (СА: 4,5) Закон виключеного третього: Р vP Доказ: PvP (PvP) (дод.) РЛР (ОД: 2) Р (КК: 3) Р (КК: 3) Р (УО: 5) PvP (СА: 2,4,6) Закон зняття подвійного заперечення: Доказ:
 7. ГЛАВА ШОСТА [Доказ по колу в другій фігурі]
  По друге ж фігурі стверджувальне [положення] не можна довести цим способом, але негативне - 15 довести можна. Стверджувальне не можна довести тому, що не обидві посилки позитивні, адже висновок [перший силогізму] негативне, а стверджувальне [положення], як ми бачили, доводиться з двох стверджувальних посилок. Негативне ж [положення] доводиться таким чином: нехай А
 8. ГЛАВА П'ЯТА [Силогізми по другій фігурі]
  Якщо ж одне і те ж одному всьому притаманне, а іншому зовсім пе притаманне або і того й іншого всьому притаманне або зовсім не властиве, то таку фігуру я називаю другий. Середнім терміном в цій фігурі я називаю той, який позначається про обох крайніх, крайніми ж термінами - ті, про які висловлюється середній: великим крайнім - той, який знаходиться ближче до середнього, меншим крайнім - той, який
 9. РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ [Наведення Ч
  Таким чином, очевидно, в якому відношенні знаходяться терміни при перестановці і які з них більш кращі, а які більш ізбегаеми. Тепер нам слід сказати, що не тільки діалектичні і дока-to зувати силогізми виходять через раніше зазначені фігури, по також силогізми риторичні і взагалі всякий спосіб переконання, яким би він не був. Бо ми завжди переконуємо або через
 10. Розділ сімнадцятий [Силогізми по другій фігурі, в яких обидві посилки - про можливе притаманному]
  Якщо в другий фігурі обидві посилки - про можливе притаманному, то не буде ніякого силогізму, все одно, взяті вони як утвердітельпие або негативні, як загальні або приватні. Коли ж одна посилка висловлює прісущность, а інша - можливість, причому посилка про властиві - стверджувальна, ніколи не «про вийде силогізму. Але якщо посилка про властиві - Общеотріцательное, то завжди вийде