Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва . . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004 - перейти до змісту підручника

5.2. Структура джерел фінансування (табл. 33-35)

Ще один тип структурних диспропорцій у фінансуванні російської освіти пов'язаний із співвідношенням державних і приватних витрат. При нормальному (з урахуванням економічного розвитку) відносному рівні фінансування в цілому, державні витрати є заниженими, а приватні - завищеними в порівнянні з середніми показниками (рис. 31-32).

Ставлення державних витрат на освіту до ВВП становило в Росії в 2002 р. 3,8%, тобто було нижче медіанного показника для країн III групи (4,1%), не кажучи вже про більш багатих країнах. Таке ж відставання спостерігалося і на окремих рівнях освіти. Державні витрати на первинне і вторинне (шкільне) освіта в Росії становили 2,2% до ВВП (медіанний показник для країн III групи тут дорівнює 3,3%). Державні витрати на третинне освіту (середнє і вище професійне) дорівнювали 0,7% до ВВП, що також нижче медіанного показника для країн III групи (0,8% до ВВП).

Зворотне співвідношення спостерігається для приватних витрат. За нашими оцінками, в Росії в 2002 р. в цілому вони становили 1,7% до ВВП, що істотно вище медіанного показника для країн III групи (1,0%), не кажучи вже про більш розвинених країнах, де ставлення приватних витрат до ВВП порівняно невелика, оскільки держава в змозі забезпечити достатній рівень фінансування освіти в цілому. На рівні первинного і вторинного (шкільного) освіти приватні витрати в Росії складають 0,5% до ВВП (що відповідає медианному показником для країн III групи), а на рівні теоретичного освіти - 0,8% до ВВП, що істотно вище медіанного показника для країн III групи (0,4% до ВВП). Великі відносні масштаби фінансування третинного освіти за рахунок приватних джерел спостерігаються тільки в шести країнах.

Щодо низька питома вага державних витрат на освіту в Росії відображає особливості її бюджетної політики. Відношення загальної величини бюджетних витрат до ВВП в Росії одно 36% (рис. 33), що приблизно відповідає рівню її економічного розвитку (медіанний показник для країн II групи дорівнює 46%, для країн III групи - 28%). Проте в Росії тільки 11% державних витрат витрачається на освіту (рис.

34), що є досить низьким показником (менше значення спостерігається всього в 8 країнах, переважно з I і II груп). Таким чином, загальний 7,0 5,0

?

Росія

4

4,0

д о

3,0

е,. та а нн В ен В в а д

у

з о

2,0

1,0 про

о

0,0 40000

10 000 25 000

ВВП на душу населення, в доларах США за ПКС Рис. 31. Сукупні державні витрати по відношенню до ВВП,% 7,0

П В В

5,0

4,0 д

про х

3,0 2,0

Росія

10 000 25 000 40 000

ВВП на душу населення, в доларах США за ПКС

Рис. 32. Приватні витрати по відношенню до ВВП,%

с а

1,0

0,0

розмір бюджетних витрат щодо ВВП в Росії відповідає рівню менш багатих країн, а частка бюджетних витрат, що спрямовується на освіту - рівню багатьох країн, що й обумовлює низький відносний рівень державного фінансування освіти.

Істотне значення має не тільки загальний рівень державних витрат, але і їх структура за рівнями освіти. На первинне і вторинне (шкільне) освіта в Росії витрачається всього 6%

т 60

50

40

30

20

10

0

10 000 25 000

ВВП на душу населення, в доларах США за ПКС Рис. 33. Відношення сукупних державних витрат до ВВП,%

40000

П В В

о д

о

схо

а р

а

уда

з о 30

25

р

а д

20 травня

о д

про х

а р

б о

х

а д

про х

15

10

Росія

з б про

я л

про Д

0 40000

10 000 25 000

ВВП на душу населення, в доларах США за ПКС

Рис. 34. Частка витрат на освіту в загальних державних видатках,% бюджетних витрат, що є одним з найнижчих показників в аналізованому наборі країн (менший показник тільки у Словаччині). На третинне освіту витрачається 1,8% всіх бюджетних витрат (менший показник спостерігається лише у п'яти країнах). Зате на «інші» витрати, які включають витрати на дошкільну освіту і статті, не розподіляються за рівнями освіти, в Росії йде 2,6% всіх бюджетних витрат, що є одним з найвищих значень для аналізованого набору країн (більший показник спостерігається тільки в трьох країнах).

36

Розподіл фінансування освіти за рівнями бюджетної системи не пов'язано з відносною величиною доходів у країні, а визначається сформованим розподілом зобов'язань між центральним, регіональними та місцевими бюджетами. Що стосується витрат на первинне і вторинне (шкільне) освіта, то в 17 країнах з 39, по яких наявна інформація, основна частина витрат (більше 2/3) фінансується за рахунок центральних бюджетів, у 8 країнах - в основному за рахунок регіональних бюджетів, і в 9 країнах (включаючи Росію) - в основному за рахунок місцевих бюджетів (в інших п'яти країнах фінансування розподілено за рівнями бюджетної системи більш рівномірно). Російська структура фінансування шкільної освіти за рівнями бюджетної системи близька, зокрема, до структури витрат у Канаді та Чехії.

Що стосується державних витрат на третинне освіту, то тут ситуація виглядає трохи більше однотипно. У переважній більшості країн основну частину витрат (більше 2/3) на третинне освіту несуть центральні бюджети. Росія також відноситься до більшості (84% витрат на третинне освіта фінансується з федерального бюджету). Тільки в 6 країнах основна частина фінансування третинного освіти (більше 2/3) припадає на регіональні бюджети.

***

Прийнято вважати, що, незважаючи на відносно невисокий рівень економічного розвитку Росії, її система освіти відповідає рівню найбільш розвинених країн. Однак проведений аналіз показує, що це не цілком так - по більшості основних кількісних показників, що характеризують стан системи освіти, Росія зараз, на жаль, відповідає або навіть поступається показникам для країн з близьким рівнем ВВП на душу населення (Чилі, Малайзія, Мексика , Уругвай, Бразилія). Іншою істотною проблемою для Росії є наявність серйозних структурних диспропорцій у системі освіти в порівнянні зі сформованими в світі співвідношеннями і тенденціями, як за тривалістю навчання та охопленням населення освітою різного рівня, так і за обсягами фінансування освітньої системи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. Структура джерел фінансування (табл. 33-35) "
 1. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  структуру біосфери, геологічну роль організмів на планеті. Аналіз теми йде на системній основі, біосфера розглядається як саморозвивається. Найважливішим джерелом розвитку біосфери вважається її неоднорідність. Поняття «Ноосфера» вивчається шляхом порівняльного аналізу ідей В.І. Вернадського і Т. де Шардена. Кругообіг речовин не розглядаються. Т.П. Трушина. Екологічні основи
 2. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  структури древнерус-ських міст; Б. А. Тимощук, який досліджував раніше шляхи виникнення південноруських міст, а в останній книзі «Східнослов'янська громада» приділив увагу раннегородскіе громаді; Г.В. Штихов, що розглядав генезис міст Полоцької землі; М. П. Кучера, який вивчав розміри південноруських міст, та інші. І. В. Дубов присвятив спеціальне дослідження містах Північно-Східної Русі
 3. 1.Економіка і соціальна структура
  структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу . Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал з історії Росії кінця XIX-початку XX в., Але розуміння його все ще не до кінця ясне. Причина: кризовий
 4. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  структурі кримінальної організації, що дає доступ до матеріальних і інших благ. Механізм ідентифікації заснований на використанні фундаментальної людської потреби в приналежності до якого-небудь спільноті, в причетності до її цілям, нормам, ідеалам. Даний механізм є одним з найбільш потужних і притаманний злочинним організаціям, що мають тривалу історію. Це потужний механізм
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  структурою - Міністерством оборони РФ. Враховуючи особливу значущість цього виду державної служби, яка, як визначено у військовій доктрині Росії, має на меті «захист суверенітету і територіальної цілісності, інших життєво важливих інтересів РФ у разі вчинення агресії проти неї або її союзників», держава зацікавлена у створенні законодавства, спрямованого на забезпечення
 6. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Структуру зазвичай мають маркетингові служби невеликих фірм, що працюють з вузьким товарним асортиментом, на невеликому числі ринків або їх сегментах, що відрізняються певною однорідністю, 41 - стабільністю і відносно незначною величиною ємності. Як правило це фірми, що виробляють неиндивидуализированной товар - товар, який не вимагає значних модифікацій залежно від
 7. 32. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  структуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника. Досудова санація державних підприємств проводиться за рахунок коштів державних підприємств та інших джерел фінансування відповідно до законодавства До числа судових процедур банкрутства, які застосовуються щодо боржника, Закон відносить
 8. § 1. Суб'єкти та об'єкти права власності
  структури, що визнання їх самостійної юридичної особи викликало відомі сумніви і було використано згодом як одного з приводів для припинення їх діяльності. Порядок їх утворення був суворо дозвільним, одним з основних джерел їх фінансування були асигнування з бюджету, вся їх діяльність жорстко регламентувалася вказівками партійних органів. Це
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  структурні і територіальні характеристики сучасного Російської держави. Про теорії російської державності. Насамперед кілька попередньо котельної зауважень. Сучасна теорія держави і права була б неповною, якби в ній не розглядалися деякі найбільш важливі теоретичні питання російської державності. Перш за все тому, що теоретична і
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  структурно, територіально) організовує-вано суспільство, як і чому воно існує в державних формах, які перспективи державно-го організованою життєдіяльності людства в цілому, його окремих спільнот, в приватно- сти. А теорія права зосереджується на процесах, способах, формах управління громадської жиз-нью за допомогою права, на місці, ролі, цінності права в самому
© 2014-2022  ibib.ltd.ua