Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Договір піднайму жилого приміщення

Піднайм житлового приміщення, наданого за договором соціального найму, регламентований ст. ст. 76 - 79 Кодексу. При цьому збережені багато правила, встановлені колишнім житловим законодавством. Крім того, до піднайму житлових приміщень, наданих за договором соціального найму, застосовуються правові норми, встановлені у п. п. 1 - 3 ст. 685 ГК РФ.

Згідно ч. 1 ст. 76 Кодексу наймач житлового приміщення, наданого за договором соціального найму, за згодою в письмовій формі наймодавця і які проживають разом з ним членів його сім'ї мають право передати частину займаного ним житлового приміщення, а в разі тимчасового виїзду все жиле приміщення в піднайом. Договір піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму, може бути укладений за умови, якщо після його укладення загальна площа відповідного житлового приміщення на одного проживаючого складе не менше облікової норми, а в комунальній квартирі - не менше норми надання.

Право наймача житлового приміщення за договором соціального найму на здачу всього приміщення або його частини в піднайом обумовлено необхідністю отримати на це згоду: а) проживають разом з ним членів його сім'ї та б) наймодавця (СР зі ст. 76 ЖК 1983 р.). Ще однією умовою укладення договору піднайму є те, що після його укладення загальна площа відповідного житлового приміщення, що припадає на одного члена родини, не буде менш облікової норми, а для комунальних квартир - норми надання (про зазначених нормах див. ст. 50 Кодексу).

Якщо в піднайом передається житлове приміщення у комунальній квартирі, то крім дотримання названих вище загальних умов необхідно також отримати згоду всіх наймачів та власників інших житлових приміщень у даній квартирі, а також проживають разом з ними в такій квартирі членів їх сімей.

Піднаймач не набуває самостійне право користування житловим приміщенням. Відповідальним перед наймодавцем за договором соціального найму житлового приміщення залишається наймач.

Як і раніше не допускається передача житлового приміщення в піднайом, якщо в цьому житловому приміщенні проживає або в нього вселяється громадянин, що страждає важкою формою деяких хронічних захворювань, при яких спільне проживання з ним неможливо (пор.

з п. 2 ст. 77 ЖК 1983 р.). Про Перелік важких форм хронічних захворювань, при яких неможливо спільне проживання громадян в одній квартирі, говорилося вище.

Крім того, заборона на передачу житлового приміщення або його частини в піднайом може бути встановлений і іншими, крім Кодексу, федеральними законами. Підкреслимо, що інші випадки, коли передача приміщення в піднайом не допускається, можуть бути зазначені тільки у федеральних законах. До введення в дію Кодексу такі випадки могли передбачатися правилами здачі житлових приміщень в піднайом, що встановлюються у порядку, визначеному урядом (п. 4 ст. 77 ЖК 1983 р.). Відповідно рах. 2 ст. 4 введеного закону такого роду правові акти застосовуються надалі до набрання чинності відповідних федеральних законів.

Договір піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму, укладається у письмовій формі. Примірник договору піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму, передається наймодавцю такого житлового приміщення (див. ч. 1 ст. 77 Кодексу).

Отже, такий договір повинен бути оформлений як мінімум у трьох примірниках, оскільки один примірник договору піднайму має бути переданий наймодавцю; по одному примірнику залишається у кожної сторони такого договору.

Договір піднайму є оплатним. Розмір плати за піднайом житлового приміщення визначається за правилами ст. 78 Кодексу.

Договір піднайму повинен містити положення, що ідентифікують конкретних громадян, які вселяються в житлове приміщення спільно з піднаймачів (якщо такі громадяни є). Тому в договорі піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму, повинні бути вказані громадяни, вселяє спільно з піднаймачів в житлове приміщення.

Договір піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму, укладається на строк, який визначається сторонами договору піднайму такого житлового приміщення. Якщо в договорі термін не визначено, то договір вважається укладеним на один рік.

Термін договору піднайму визначається угодою сторін, при цьому сторони не обмежені часовими рамками. Сторони можуть також включити в зазначений договір умова, згідно з яким договір пролонгується на той же або інший термін, якщо жодна із сторін не потребують припинення договору у зв'язку із закінченням встановленого в ньому терміну його дії.

Якщо сторони договору піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму, що не встановлять своєю угодою термін договору піднайму, то такий договір в силу загального правила ч. 3 ст. 77 Кодексу вважається укладеним на один рік.

Користування за договором піднайму житловими приміщеннями, наданими за договором соціального найму, здійснюється відповідно до договору піднайму жилого приміщення, Кодексом, іншими нормативними правовими актами.

Договір піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму, є оплатним. Порядок, умови, терміни внесення та розмір плати за піднайом житлового приміщення, наданого за договором соціального найму, встановлюються за згодою сторін у договорі піднайму такого житлового приміщення (див. ст. 78 Кодексу).

Відплатність договору піднайму полягає в тому, що сторона такого договору, що надає житлове приміщення в тимчасове користування піднаймачеві, повинна отримати за це плату чи інше зустрічну надання (див. п. 1 ст. 423 ГК РФ) . Однак оскільки в ч. 2 ст. 78 Кодексу йдеться про плату за піднайом житлового приміщення, то слід вважати, що в даному випадку заміна такої плати іншим зустрічним наданням неможлива.

Наймач приміщення, наданого за договором соціального найму, і піднаймач самостійно встановлюють у договорі піднайму чи іншому угоді порядок, умови, строки внесення та розмір плати за піднайом житлового приміщення. Регулировавшая зазначені відносини ст. 78 ЖК 1983 передбачала також, що розмір плати за користування приміщенням та комунальні послуги не може перевищувати розміру квартирної плати, що сплачується за це приміщення наймачем, та плати за комунальні послуги. У Кодекс таке обмеження не включено. Отже, сторони договору піднайму вирішують зазначені питання на свій розсуд на основі взаємної згоди.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Договір піднайму жилого приміщення "
 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ
  договорів оренди, лізингу та позики Договір оренди, його основні елементи та зміст. Предмет договору оренди. Обов'язки сторін договору по ремонту орендованого майна. Орендна плата. Виконання і припинення договору оренди. Можливість викупу орендованого майна. Договір прокату. Побутовий прокат. Прокат технічних засобів. Договір оренди транспортних
 2. 1. Поняття та умови зміни договору житлового найму
  договору найму житлового приміщення (як комерційного, так і соціального), в пе-ріод його дії можуть відбуватися зміни (трансформація) окремих його елементів при збереженні самого правовідносини. Такі випадки прийнято трактувати як зміна договору найму житлового приміщення (ст. 85-88 ЖК УРСР). Зміна житлового правовідносини найму може стосуватися таких його елементів, як предмет,
 3. § 2. Договір найму житлового приміщення
  житлового
 4. 7. Особливості продажу житлових приміщень
  договору продажу будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири, іншого житла, в якому проживають особи, що зберігають відповідно до закону право користування цим приміщенням після його придбання покупцем, є перелік цих осіб із зазначенням їхніх прав користування продаваним житловим приміщенням (п. 1 ст. 558 ЦК). У зазначений перелік включаються такі суб'єкти: 1. члени сім'ї колишнього
 5. 1. Договір піднайму жилого приміщення і договір про вселення тимчасових мешканців
  договору найму житлового приміщення, відноситься право здачі найнятого приміщення або його частини іншій особі - піднаймачеві шляхом укладення з ним договору піднайму. За договором піднайму наймач за згодою наймодавця передає на строк найняте ним помешкання у користування піднаймачеві (п. 1 ст. 685 ЦК). Норми ст. 685 ГК поширюються на договір комерційного найму і в значній частині (п. 1-4) на
 6. 1. 4. Зміна та припинення договору найму жилого приміщення
  договору найму житлового
 7. 1. 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання
  житлового приміщення та інші житлові
 8. Тимчасові мешканці
  договорами соціального найму. Після повідомлення правління кооперативу та отримання згоди всіх проживаючих спільно з членом кооперативу членів його сім'ї вимога ст. 126 Кодексу про повідомлення правління кооперативу можна вважати виконаним. У цьому випадку член кооперативу вправі вселити тимчасових мешканців у надане йому приміщення. З моменту вселення таких мешканців член
 9. 1. Поняття та види договору найму житлового приміщення
  договором найму житлового приміщення одна сторона - власник або уповноваженою ним особа (наймодавець) зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) жиле приміщення за плату у володіння і користування для проживання в ньому (п. 1 ст. 671 ЦК). 1 Див: КрашенінніковПВ. Указ. соч. С. 18. 1 Див: постанова Ради Міністрів СРСР від 10 лютого 1985 "Про порядок державного обліку житлового
 10. 2. Сторони та предмет договору обміну
  договорі обміну житлових приміщень можуть виступати: 1. по-перше, наймач житлового приміщення за договором соціального найму або за договором комерційного найму з іншим таким же наймачем; 2. друге, наймач житлового приміщення за договором соціального чи комерційного найму, з одного боку, і власник житлового приміщення , з іншого боку (ч. 2 ст. 20 Основ федеральної житлової політики); 3.
 11. Передмова
  договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір підряду Глава 37. Договори будівельного підряду та підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт Глава 38.
 12. 6. Об'єкт договору найму житлового приміщення
  договорів комерційного та соціального найму є ізольоване житлове приміщення. Приміщення визнається житловим, якщо воно відповідає встановленим санітарним, містобудівним, технічним та протипожежним вимогам і призначене для проживання громадян у всі сезони року. Будинок (будова), в якому знаходиться здається в найм приміщення, повинен бути зареєстрований як житлового в бюро
 13. 4. Умови дійсності обміну
  договору найму житлового приміщення; 2. якщо будинок (житлове приміщення) загрожує обвалом, підлягає знесенню або переобладнанню для використання в інших цілях або передається для державних або громадських потреб, 3. якщо будинок підлягає капітальному ремонту з перебудовою або переплануванням житлових приміщень; - якщо приміщення є службовим або знаходиться в гуртожитку, 1. якщо у зв'язку з обміном
 14. 2. Сфера застосування договору позички і його відмежування від близьких договорів
  договору позички може бути використана для оформлення вельми складних економічних відносин, наприклад для передачі в безоплатне користування ділянок лісового фонду. Договір позички має риси подібності з деякими договорами. Договір позички близький до договору позики. Справа в тому, що в буденному російською мовою слово "позика" вживається в двоякому сенсі: 1. у сенсі позики (таке розуміння позики
 15. 3. Розірвання договору найму житлового приміщення
  договору найму житлового приміщення " нерозривно пов'язане з поняттям "припинення правовідносин найму житлового приміщення". Припинення даного правовідносини означає закінчення правового зв'язку, яка існувала між його учасниками, або внаслідок її примусового розриву, або в результаті події, не залежної від волі учасників, або за згодою між ними або за волі одного з них. Закон
 16. 1. Розірвання договору комерційного найму житлового приміщення
    договору комерційного найму слід віднести обмеження втручання держави (законодавця) у відносини сторін за допомогою імперативних норм, особливо норм, що передбачають підстави для розірвання договору на вимогу однієї зі сторін. Кількість таких норм у ЦК - мінімальне. До відносин, пов'язаних з розірванням договору комерційного найму, повністю застосуємо принцип
 17. Інші випадки освіти спільної сумісної власності.
    договором найму чи оренди, має право за згодою всіх спільно проживають повнолітніх членів сім'ї, а також неповнолітніх у віці від 14 до 18 років придбати ці приміщення у власність. Житлові приміщення передаються у спільну власність (сумісну або часткову) або у власність одного з спільно проживають осіб, у тому числі неповнолітніх. У тому ж руслі знаходяться роз'яснення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua