Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

4. Формальний обсяг інформації в предметі

У традиційній педагогіці ніколи чомусь не зверталося уваги на цілком очевидний факт наявності відомої маси інформації в кожному навчальному предметі і ніколи не ставилося питання про посильности для учня засвоїти її за необхідне на навчання час. Навпаки, в середовищі традиційних педагогів існує тверде переконання, що ніякого перевантаження учнів навчальним матеріалом взагалі не існує. «Дивіться, - кажуть вони, - про яку перевантаженні може йти мова, якщо учні встигають після школи не тільки виконати свої домашні завдання, але ще й поганяти у футбол, і годинами дивитися телевізор». Так вони кажуть, ніби не знають, що ті, хто «ганяє» футбол і сидить годинами за телевізором, не роблять уроків. Освіта має бути побудовано так, щоб учневі вистачало часу і на уроки, і на футбол. Дійсна причина, чому традиційні педагоги нечутливі до перевантаження учнів, полягає в тому, що в методиках навчання, орієнтованих на діяльність вчителя, враховується швидкість проговарі-вання навчального матеріалу вчителем, а не швидкість його засвоєння учням. Можна часто почути від вчителя: «Часу мало, я не вкладуся!».

Проблема навантаження учнів розглядається в пріродосо-подібної педагогіці в якості одного з центральних умов успішного і комфортного побудови навчального процесу. Не можна забувати також численних доказів того, що перевантаження учнів навчальним матеріалом руйнівна як для успішності самого навчального процесу, так і для фізичного і психічного здоров'я учнів. На жаль, до цих пір не розроблені норми навантаження учнів різного віку і в різних предметах. Ця вада традиційної педагогіки пояснюється відсутністю в ній методики розрахунку навантаження учнів. Така методика може бути успішно створена, виходячи з таких вихідних положень.

Першим з цих положень є той очевидний факт, що інформація про відмінні особливості УЕ, їх властивості, якостях, способи їх використання для різних цілей викладається в підручниках, монографіях і комп'ютерних навчальних програмах. Цю інформацію багаторазово «перелопачують» і автор підручника, і вчитель, і методист, і, звичайно ж, навчаючи-

86

ВеБра1ко1.

ДхсС 28.02.2008 16:15 Раді 87

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

щійся, але ніхто з них не знає її об'єму. Тим більше ніхто в традиційній педагогіці не ставить питання про посильности для учня опанувати цією інформацією за располагаемое час. Оскільки ніхто і ніколи не ставив цього питання в традиційній педагогіці, тому й немає в цій педагогіці методики визначення посильности навчального навантаження для учня, незважаючи на те, що сотні років тому був проголошений дидактичний принцип посильності навчання. Спираючись на поняття УЕ, можна намітити підходи до вироблення такої методики і усвідомленого відбору та дозуванню обсягів навчальних предметів, посильних для учня.

Інформація, як це зараз відомо кожному школяреві, вимірюється в бітах або довічних одиницях. У бітах виражається обсяг формальної (безвідносно до сенсу) інформації в повідомленні. Формальний обсяг будь-якого повідомлення легко підрахувати, оскільки теорією інформації визначено, що одне слово російської мови несе інформацію в 12 біт. Отже, якщо опис одного навчального елемента містить в середньому Н біт інформації, то N УЕ несуть інформацію в NH біт. Чому важливо вміти рахувати обсяг інформації в повідомленні? Саме тому, що учень, в найбільш спрощеному розумінні, є приймачем і перетворювачем інформації, робота якого підпорядковується об'єктивним і досить простим законам природи. Один з цих законів, що відноситься до будь-яких приймачів і перетворювачів інформації, говорить про те, що будь-який з них має свої принципові можливості за обсягом і швидкості прийому і переробки інформації (пропускна здатність каналу зв'язку). Цілком певними межами в цьому відношенні володіє і людина. При підготовці навчального процесу цього не можна не враховувати, щоб не створювати для учня непереборних перевантажень навчальним матеріалом, розгубленості і роздратування і, нарешті, ненависті до навчання в цілому.

Чи доводилося вам коли-небудь замислюватися про обсяг вашого предмета, про його посильности для учнів у пропонованому програмою обсязі? При будь-якому вашій відповіді на це питання у вас, ймовірно, виникає зустрічне запитання: «Як визначити середній обсяг інформації, яким описується один УЕ в даному навчальному предметі?» Процедура ця дуже проста: треба а) відібрати представницьку вибірку УЕ з усієї їх сукупності в предметі, б) описати словесно кожен з обраних УЕ,

87

-е-

ВеБра1ко1.

ДхсС 28.02.2008 16:15 Раді 8-8

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

включаючи формули, малюнки і графіки. Формули, рисунки та графіки описуються так, як якби вчитель викладав їх сенс учню; в) підрахувати Н кожного УЕ (число слів в описі, помножене на 12); г) підрахувати середнє значення Н.

Якщо тепер поширити середнє Н на весь предмет, для якого також знайдено К, то легко знайти спільну формальний обсяг предмета КН.

Тепер ви можете не тільки задуматися, але і підрахувати формальний обсяг інформації у вашому предметі, використовуючи для цього підручник, яким ви користуєтеся. Однак ви ще нічого не можете сказати про посильности вашого предмета для учнів, оскільки твір> Ш характеризує тільки формальний обсяг інформації, що вводиться в навчальний процес. У процесі ж навчання учень не тільки формально пропускає через себе інформацію, подібно телефону чи комп'ютера, а переробляє і засвоює її, змінюючись сам в цьому процесі. Саме зміни в структурі особистості учня є головною метою навчання, а переробка інформації - тільки засіб досягнення цієї мети. Чим менше інформації потрібно учню переробити для досягнення успіху, тим краще побудований навчальний процес.

Для судження про якість навчального процесу, ми повинні вміти досить точно визначати зміни в структурі особистості учня під впливом навчального процесу. Ця проста істина здавна відома всім, хто замислювався над проблемою вдосконалення підготовки підростаючих поколінь до життя. Історія педагогіки знає ряд спроб побудови деяких шкал для оцінки знань учнів. Спроби ці, як перший млинець, виявилися малоуспішними, але вельми повчальними, оскільки мають відомої історико-педагогічної цінністю, чому ми і приділили їм вище гідне їх рівнем і масштабом увагу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Формальний обсяг інформації в предметі "
 1. 2.3 Плата за водокористування
  Оплаті підлягає весь обсяг води, яка забирається: за тарифом - за забір води в межах ліміту, встановленого підприємству органами по регулюванню використання і охороні вод, і в п'ятикратному розмірі - за понадлімітний набір. Введено доплати та знижки до тарифу з урахуванням дефіциту водних ресурсів в різних господарських системах (дод. 2, табл. 1, 2). З 1989 р. до підприємств, об'єднань і
 2. Формально - неформально
  . У більшості систем оцінки консуль-тирование неявно присутня в процесі атестації, але формально, в документації воно не представлено. Вимога розробки плану дій для оцінюваного, як правило, є формальною вимогою. Проте ступінь формальності змінюється і залежить більшою мірою від взаємин між оцінюючим і оцінюваним, ніж від конкретної
 3. Введення.
  Справжнє навчально-методичний посібник з підготовки до семінарів з Історії Стародавнього Світу призначений для студентів історико-Архивоведческие спеціальності, вивчають даний предмет на першому курсі. Воно виходить з наявного в розпорядженні викладача та учнів кількості годин. Планом рекомендовано проведення 18 лекцій і 18 семінарських занять (по дві години). Принаймні, так воно є
 4. 4. Комп'ютерна безпека
  У зв'язку з тим, що інформація у все більшій мірі обробляється на комп'ютерах, комп'ютерна безпека стала важливою складовою частиною охорони комерційної таємниці. Хороші заходи комп'ютерної безпеки попереджають несанкціонований доступ до комерційної інформації з боку як третіх осіб, так і неуповноважених на те працівників усередині компанії. Ще більш складним і важким є
 5. 4.4. Модальність судження
  Під модальністю у формальній логіці розуміють виражену в судженні додаткову оціночну інформацію про зв'язки між явищами, про логічне статусі судження, про регулятивних, тимчасових і інших його характеристиках. У модальному судженні явно або неявно використовується модальний оператор: «можливо», «необхідно», «доведено», «погано», «заборонено» і т. д. Наприклад: «Погано, коли студент пропускає
 6. 1. Розумова (абстрактні) форма логічного.
  Розум - це здатність мислення абстрагувати загальні поняття і фіксувати їх несуперечливість. Мислення на рівні розуму »не гнучко», не диалектично, тобто не вміє зрозуміти протиріччя. Тим не менне вміння створювати загальні (абстрактні) поняття - це прев'ю необхідна ступінь логіки. Логіка розуму є логіка формальна, яка прагне уникнути протиріччя за законом "виключення
 7. Позитивно-розумна форма логічного.
  Мислення об'єднує на цьому ступені і розум, і розум." Союз "розуму і розуму призводить до абстракцій, які об'єднують протилежності, тим самим найбільш повно, тобто конкретно відображаючи дійсність. Предмет конструюється в понятті як КОНКРЕТНЕ суперечливе ціле, єдність протилежностей. Діалектичному мисленню," вловлюється "протилежності і об'єднуючого ці
 8. Уміння слухати і спостерігати.
  Важливо уважно слухати канди-датів і спостерігати за ними, щоб отримати таку інформацію, яку в іншому випадку опустити. Така інформація може знаходитися в тоні, позі, виразі обличчя або жесті, а також - у змісті відповідей на питання. Обов'язково здобувайте всю інформацію; дуже легко помічати тільки такі факти, які підтверджують вже складене Вами думка, можливо, після
 9. ПРЕДМЕТ ЛОГІКИ
  Формальна логіка - це наука про закони і форми правильного мислення. Термін «логіка» має своє походження від грецького «logos», що означає «думка», «слово», «розум», «закон». Логіка досліджує логічні форми, відволікаючись від їх конкретного змісту, аналізує мислення з боку його формальної правильності. Формальна правильність означає відповідність мислення (міркування,
 10. 1.1. Предмет логіки
  Предметом формальної (традиційної) логіки є закони і форми правильного мислення. Специфіка логіки у вивченні людського мислення, на відміну від інших наук, полягає в наступному: У логіці мислення розглядається як інструмент пізнання навколишнього світу, як засіб отримання нового знання. Мислення цікавить логіку з боку його результативності, яка, в свою чергу, грунтується
 11. Л. Заперечення проти заявки
  У ряді країн в період між публікацією інформації про заявку і до моменту прийняття рішення про видачу патенту зацікавлені треті особи можуть виступити з формальними запереченнями проти видачі патенту. Іноді допускається висування заперечень і в короткий період часу після видачі патенту. Як правило, такі заперечення обгрунтовуються низьким рівнем інформаційного пошуку за визначенням
 12. РЕЗЮМЕ
  Інформаційне забезпечення управління - це зв'язок інформації з системами управління підприємством і управлінським процесом в цілому. Інформаційний процес необхідний як неодмінна умова роботи сучасної техніки, як засіб підвищення якості робочої сили, як передумова успішної організації самого процесу виробництва. Інформація в управлінні персоналом - сума потрібних, сприйнятих і
 13. І. Опублікування патентних заявок
  Відповідно до патентного законодавства більшості країн інформація про патентній заявці публікується через вісімнадцять місяців з дати її надходження . У ході підготовки публікації заявці присвоюється номер за Міжнародною патентною класифікацією. В інформацію включаються відомості про винахід, винахідника або заявника, дата реєстрації та класифікаційний номер. Минулого публікація
 14. 2.6. Показники безвідходності промислових виробництв
  Найоптимальнішим способом підвищення ефективності використання сировинних ресурсів та захисту навколишнього середовища є створення безвідходних або маловідходних виробництв. Для оцінки ступеня безвідходності промислового виробництва за окремими видами сировинних або паливно-енергетичних ресурсів, або їх сукупності можуть застосуються відповідно приватні або сумарні показники безвідходності.
 15. 8. Догматичний (формально-логічний) метод в юр. теорії і практиці.
  Метод юриспруденції являє собою спосіб юридичного пізнання, створення та організації юридичного знання. За допомогою юр.метода предмет юриспруденції конкретизується і оформлюється у відповідну юр.теорію (юр.науку) як єдину систему знань про державу і право, виражену в поняттях. В юр.науке широко використовуються такі загальнонаукові методи як формально-логічний,
 16. 1. Заборони на формальності в Бернської конвенції
    У ст. 5 (2) Бернської конвенції щодо авторських прав сформульовано положення про те, що "користування цими правами і їх здійснення не пов'язані з виконанням яких би то не було формальностей". Майже всі країни світу приєдналися до Бернської конвенції. Дотримання положення Конвенції про відсутність яких би то не було формальностей включено до Угоди ТРІПС в якості умови вступу
 17. Логіка формальна і діалектична.
    З часів Парменіда і Аристотеля істинність мислення означала несуперечливість думки. Що в узагальненому вигляді відрізняє несуперечливе логічне мислення від нелогічного? Логічне мислення спрямоване на виявлення відповідності нашого поняття про предмет, тобто нашого уявного уявлення про предмет дійсної структурі предмета, тобто "Внутрішньому устрою" цього предмета, реальним
 18. 39. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
    Конституційний принцип свободи масової інформації (ч. 5 ст. 29 Конституції РФ) розвивається в Законі РФ «Про засоби масової інформації» (прийнятий у 1991 р., численні зміни та доповнення вносилися в 1995-2001 рр..), Інших федеральних законах та інших актах. Засіб масової інформації - періодичне друковане видання, радіо-, теле-, відеопрограма, кінохронікальних програма, інша форма
 19. 3. Шифрування
    Шифрування відноситься до числа найкращих заходів зберігання секретної інформації. За допомогою сучасних методів шифрування можна створювати практично не розгадуються коди. Все більша кількість секретної інформації зберігається в комп'ютерах. Комп'ютерні програми можуть використовуватися як для шифрування, так і для дешифрування даних без яких -. Або серйозних витрат. Шифрування даних особливо важливо
 20. Негативно-розумна форма логічного.
    Тут мислення здійснюється на рівні розуму, але у відриві від розуму. Роль розуму полягає в тому, що він бачить суперечливість реальних предметів, яка на щаблі розуму ігнорується і пригнічується формально-логічним визначенням. Проте розум, що не спирається на розум, виявляється нездібний охопити протиріччя як цілісність особливого роду. Предмет як би "розщеплюється" через
© 2014-2022  ibib.ltd.ua