Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999 - перейти до змісту підручника

1.4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДОШКОЛЬНИКА 1.4.1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ

Для дослідження зорової пам'яті можна використовувати так звану методику «нісенітниці». Картинки, зображують не-лепие ситуації, можна запозичувати з методичного посібника С.Д.Забрамной «Відбір дітей у допоміжні школи».

Зображення пред'являють дитині нейтрально; при цьому дитину-ку дається наступна інструкція: «Зараз я закінчу готуватися до нашої роботи, а ти поки, щоб не нудьгувати, подивися ось цю картинку».

Дитина отримує картинку, а психолог робить вигляд, що зайнятий справою (наприклад, перебирає на столі методики). Протягом 30 секунд дитина розглядає картинку, а психолог в цей час уважно, але непомітно для дитини стежить за ним і фіксується можливі прояви орієнтовною діяльності. Че-рез 30 секунд картинку у дитини забирають; психолог фіксує спонтанні висловлювання дитини. Якщо він мовчить, то по исте-чении 15 секунд йому починають задавати питання в певній послідовності. Сподобалася тобі картинка? Якщо просто ствердну відповідь, то задається наступне питання Що тобі сподобалося? Якщо дитина не починає пе-перерахованих фрагментів ситуа-ції, то задається наступне питання Що там намальовано? Якщо фрагментів програванням дено мало і відтворення мляве, то потрібна стимуляція у формі запитань А ще що? Може бути допом-нишь? і т.п. Фіксуються додаткові відповіді, якщо їх немає, задається питання Смішна картинка? Якщо просто ствердну відповідь, то нове питання 22 Що ж там смішного? Якщо немає чіткого ставлення до ситуації, як до безглуздої, то за-дається питання А може бути таке в житті? Може бути тут щось пере-плутано? У тих випадках, коли дитина відразу оцінює ситуацію, як безглузду («Тут все переплутано», «Плутанина якась» і т.п.), і активно називає запам'яталися йому фрагменти, все перечис-лені питання відповідно знімаються.

При оцінці результатів враховуються як сам факт адекватного розуміння дитиною ситуації, так і емоційні реакції його при вивченні об'єкта і кількість відтворених фактів.

Для вивчення процесу довільного запам'ятовування може бути використана методика «10 слів». У той же час сам хід заучування пред'являються слів дає уявлення і про такі якості уваги, як стійкість і концентрація. Викорис-тання цієї методики в роботі з дітьми також дає додаткового-тільну інформацію про здібності дитини до відносно тривалої цілеспрямованої діяльності, не підкріпленою небудь значимим для нього наочним матеріалом або иг-ровой ситуацією, що полягає в одноманітному повторенні пред'являемьгх слів слідом за психологом.

Для проведення дослідження психолога потрібно набір з 10 односложньгх або двоскладових слів, не зв'язаних між собою за змістом (бажано мати кілька таких наборів). Експеримент бажано проводити в умовах повної тиші.

Перед початком експерименту доцільно пояснити зміст майбутньої роботи: «Зараз я хочу перевірити, як ти вмієш запам'ятовувати слова». Далі йде традиційна інструкція: «Я бу-ду говорити тобі слова, а ти слухай їх уважно і постарайся-ся їх запам'ятати. Коли я закінчу говорити, ти повториш настільки-ко слів, скільки запам'ятаєш в будь-якому порядку ».

Інструкція при другому пред'явленні: «Зараз я повторю ті ж слова ще раз. Ти знову будеш повторювати їх слідом за мною, причому будеш говорити і ті слова, які вже назвав про-шлий раз, і нові, які запам'ятаєш ».

При третьому і четвертому пред'явленнях досить сказати: «Слухай ще раз». При п'ятому пред'явленні слів потрібно сказати дитині: «Зараз я прочитаю слова в ОСТАННІЙ раз, а ти постараєшся повторити побільше».

2?

У проміжках між пред'явленням, крім інструкції, експериментатор не повинен більше нічого говорити і намагатися не давати такої можливості дитині. Однак у тих випадках, коли дитина відтворює слова дуже повільно і невпевнено, можна трохи стимулювати його словами: «Ще! Постарайся згадати ще! »При відстроченому відтворенні (в кінці дослідження) у тих випадках, коли дитина не може пригадати жодного слова, можливо нагадати йому перше слово з пред'явленого набору.

В середньому експеримент повинен займати 5-7 хвилин. У нормі (хороший результат) при першому пред'явленні вважається відтворення 5-6 слів, при п'ятому - 8-10. Відстрочене відтворення від 7-9 слів.

Для вивчення процесу опосередкованого запам'ятовування можна використовувати субтест з методики, запропонованої А. Н. Леонтьєв-вим (IV серія). Замість традиційно пропонованих в ній 15 слів для запам'ятовування і 30 карток для вибору опосредующих ланок пропонується лише 5 слів і 16 карток.

Слова: пожежа, дощ, праця, помилка, горе.

Картки: столовий прилад, шкільна дошка, булочна, гребінець, сонце, глобус, глечик, півень, паркан, дитячі штанці, кінь, вуличний ліхтар, черевики, годинник, заводські труби, олівець.

Проведення дослідження передбачає, що психолог за участю дитини розкладе на столі картки, уточнить, чи знайомі йому найбільш важкі з них.

Потім дається інструкція: «Зараз ти знову будеш запам'ятовувати слова, але вже трохи по іншому. Я буду говорити тобі слово, а ти, щоб легше його запам'ятати, будеш вибирати якусь одну з цих карток, але таку, яка потім допоможе тобі згадати це слово. Слова, які я буду тобі говорити, ніде тут не намальовані, але завжди можна знайти таку картку, яка зможе нагадати тобі це слово ».

Першим пред'являється слово «пожежа». Якщо дитина в перебігу 15 секунд не починає роботу, можливо не розуміючи інструкцію, картка із словом пред'являється повторно, в уточненому варіанті: «Тобі треба запам'ятати слово" пожежа ". Подивися уважно, яка картка зможе нагадати тобі про пожежу ».

Якщо протягом 30 секунд дитина не зможе зробити вибору, то йому дається урок на прикладі слова «пожежу» - береться картка із зображенням заводських труб і пояснюється: «Бачиш тут намальовані заводські труби, з них йде дим. Цей дим і Нагадаемо

24

ніт тобі потім про слово »пожежа«, тому що при пожежі завжди буває дим ».

Потім послідовно пред'являються слова «дощ», «праця», «помилка», «горе». На вибір картки відводиться час до 1 хвилини. Якщо за цей час вибір не зроблений, пред'являється наступне слово. Ніякої навчальної допомоги більше не виявляється, можлива лише організуюча допомога: «Подумай, яка картка зможе нагадати тобі слово ...?». Після вибору кожної картки необхідно запитувати дитини пояснення зв'язку: «Як тобі ця картка нагадає про слово ...?». Обов'язково фіксується час кожного вибору.

При оцінці результатів враховуються такі чинники, як розуміння дитиною інструкції, здатність до знаходження опосредующих символів, змістовність пояснення того чи іншого вибору, продуктивність опосередкування в цілях запам'ятовування, необхідність і кількість наданої допомоги. Дослідження займає в середньому 10-12 хвилин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДОШКОЛЬНИКА 1.4.1. Дослідження пам'яті "
 1. ОП.00 ОБОВ'ЯЗКОВІ практикуми 540 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.
  Дослідження хворого (на підставі бесіди з лікуючим лікарем і ознайомлення з історією хвороби), складати програму психодіагностичного дослідження, представити обгрунтування цієї програми, - володіти основними методиками діагностики порушень пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та особистості (не менше 15 методик), - застосовувати методики для патопсихологического
 2. ГЛАВА 6. ПАМ'ЯТЬ
  дослідження електрофізіологічних процесів, що лежать в основі пам'яті на нейронном (нейрон - нервова клітина) рівні. Вважається, що саме активність нейрона сприяє запечатлению. Вивчення електричних потенціалів сприяло тому, що мнемічні процеси стали розумітися як виникнення і проведення по ділянках мозку електрики. Одна з теорій пам'яті - біохімічна. Згідно
 3. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
  досліджень, розуміти роль раннього онтогенезу у виникненні психосоматичних розладів, володіти методами дослідження змін пізнавальної та емоційно-особистісної сфери при хронічних соматичних захворюваннях, розуміти значення психосоматики для розвитку загальної та клінічної психології; - мати цілісне уявлення про зміст і практичному значенні проблеми аномального
 4. 2.3. ОЦІНКА короткочасної пам'яті
  дослідження буде потрібно 9 геометричних фігур і 12 слів: гора, голка, троянда, кішка, годинник, пальто, книга, вікно, пила, вилка, нога, ваза. Для пред'явлення даного матеріалу, як правило, використовують тахістоскоп. Однак, коли че-88 рез експеримент проходить велика кількість випробовуваних, ті-стів матеріал пред'являється безаппаратурно: через проріз на картонному аркуші. Час експозиції кожного
 5. Методики для дослідження пам'яті
  дослідження пам'яті, розроблених як у загальній психології, так і в галузі прикладної психології. Дослідження пам'яті має важливе значення і в патопсихології, тому що різні за своєю структурою розлади пам'яті спостерігаються при багатьох психічних захворюваннях, особливо обумовлених органічним ураженням головного мозку. Особливості порушень пам'яті можуть допомогти психологу не тільки висловити
 6. 5. Експертиза ідентифікації особи за рисами зовнішності (портретно-ід ентіфікаціонная)
  дослідження фотознімку певна особа? 2. Не зображено чи на двох представлених для дослідження фотознімках одне і те ж особа? 3. Не зображено на представленому для дослідження фотознімку особа трупа даної людини? 4. Належить Лі або не виключається чи приналежність даного черепа особі, чий фотознімок представляється на дослідження? 5. Одне чи різні особи
 7. 8. Експертиза електронно-обчислювальної техніки і програмного забезпечення
  дослідження комп'ютера? 2. Чи можлива експлуатація представленого для дослідження приладу в складі такої-то станції? 3. На комп'ютері (комп'ютерах) якого класу могла бути зроблена запис на представлений для дослідження носій? 4. На даному Чи накопичувачі зроблений запис на представлений для дослідження носій? 5. Чи відповідає представлене
 8. Проба на асоціативну пам'ять
  дослідження опосередкованого запам'ятовування. Відомо багато модифікацій цієї методики. Зокрема, одна з них входить до складу шкали пам'яті Векслера. Враховуючи можливе відмінність характеру асоціативних відносин і бажаючи простежити, як це розходження позначається на запам'ятовуванні, Ю. А. Машек (1973) запропонував наступну модифікацію. Обстежуваному для запам'ятовування пропонується 10 груп парних асоціацій,
 9. Методи і методика дослідження
  досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди,
 10. ЛІТЕРАТУРА
  досліджень / Рук. деп. під ВНІІМІ МОЗ СРСР № 20.506 від 21.09.1990. - 49 с. 10. Єрмолаєв О.Ю., Марютина Т.М., Мєшкова Т.А. Увага школяра. - М., 1987. - 80 с. 11. Вивчення особистості школяра. - Кіров, 1991. - 93 с. 1 лютому. Контрольні завдання з психології. - М., 2000. - 96 с. 13. Леонтьєв А.Н. Лекції з загальної психології. - М., 2000. - 511 с. 14. Лурія А.Р. Увага
 11. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання, їх співвідношення
  дослідження, - співвідношенню чуттєвого і раціонального корелятів пізнання, - характеру і типу одержуваного знання, - методам і формам пізнання, - пізнавальним функцій. Емпіричний рівень пізнання Предметом дослідження на емпіричному рівні є властивості, зв'язки, відносини об'єкта, які доступні чуттєвого сприйняття. Слід відрізняти емпіричні об'єкти науки від
 12. ЛІТЕРАТУРА
  дослідження. - М., 1986. Діагностика розумового розвитку дошкільника / під ред. Л. А. Вен-гера і В. В. Холмівської. - М., 1978. Дол'то Ф. На боці підлітка. - Єкатеринбург, 2004. Запорожець А. В. Вибрані психологічні праці / під ред. В. В.Давидову, В. П. Зінченко: в 2 т. - М., 1986. Дослідження розвитку пізнавальної діяльності / під ред. Дж.Брунер, Р.Олвер і П.Грінфілд - М.,
 13. Висновок за результатами проведеного психодіагностичного дослідження (структура та основи змісту) 1.
  Дослідження (у викладі який звернувся). 2. Розробка плану дослідження, побудова гіпотези, обгрунтування вибору методик психодіагностичного дослідження (розробник: Ф. І. Б., посада, місце роботи, робочий телефон). 3. Діагности (Ф. І. О., посада за місцем роботи). 4. Терміни проведення дослідження. № Назва шкали Автор тесту, назва тесту Досліджувана функція Фактор,
 14. Програмні тези
    досліджень. Функції політології як наукової дисципліни. Професії в області політики. - Будова політології. Види політичних наук: політична соціологія, політична психологія, політична філософія, політична антропологія, політична екологія, міжнародні дослідження і світова політика. Теоретико-аналітична і емпірико-дескриптивна складові порівняльної
 15. ГЛАВА 8. ВООБРАЖЕНИЕ
    досліджені різні феномени зв'язку уяви з різними психічними функціями. Наприклад, А. В. Запорожець у вивченні дошкільнят побачив емоційне передбачення їх майбутньої діяльності - «майбутню радість». В. П. Зінчеіко в певних умовах експерименту виявив поява продуктивного сприйняття. Ряд вчених вважали, що механізмом уяви є ін-сайт, тобто осяяння -
 16. 3. Оцінка емоційної сфери.
    дослідження та оцінки емоційної сфери можуть бути використані особистісні опитувальники Айзенка (форми А і В) і опитувальник Басса - Дарки. У анкетах Айзенка дослідженню підлягають такі якості, як емоційна стійкість, товариськість, імпульсивність, оптимістичність, особливості контролю над почуттями та емоціями, і т. п. Г. Айзенк пов'язує (1964 р.) екстраверсію і інтроверсію зі ступенем
© 2014-2022  ibib.ltd.ua