Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Педагогічне забезпечення дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Рішення проблеми педагогічного забезпечення гарантованого дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів передбачає включення в управлінську діяльність керівника ряду взаємопов'язаних педагогічних заходів, що мають соціально-педагогічне, управлінське, виховне і навчає призначення.

Заходи соціально-педагогічного напрямку включають крім загального правового освіти та правового виховання громадян, спеціальну роботу з населенням щодо роз'яснення їх законних прав та прав співробітників правоохоронних органів у процесі взаємних професійних контактів. Особливу роль тут відіграє формування у населення об'єктивно-розуміючого відношення до діяльності правоохоронних органів. При цьому можуть бути використані засоби масової інформації, спільна робота з громадськими, у тому числі правозахисними організаціями, організація зустрічей керівництва і співробітників правоохоронного органу з населенням та ін Однак всі вони не дадуть жодного результату, якщо не будуть підкріплюватися безпосереднім досвідом контактів громадян із співробітниками , а факти порушення прав з їх боку будуть мати місце. Тут доречно вкласти новий зміст у старе гасло: «Кожен співробітник - вихователь».

Управлінський аспект полягає в тому, щоб формувати у співробітників установки на дотримання прав людини (тобто вирішувати психолого-педагогічне завдання) управлінськими методами. Необхідно спеціально розглядати роботу всіх служб і підрозділів з точки зору резервів і можливостей вирішення проблеми дотримання прав людини; сформулювати це не тільки як правове, соціальне і моральне вимога, а й як особливу завдання для всіх; ввести критерій дотримання прав людини в загальну оцінку діяльності служб , підрозділів, окремих співробітників, всіх напрямків діяльності, кожної професійної акції окремого співробітника, групи і всього персоналу правоохоронного органу. Іншими словами, мова йде про формування у співробітників установок на дотримання прав людини через організацію досвіду їх професійної діяльності.

Особлива роль належить управлінському забезпеченню дотримання прав людини по відношенню до самим співробітникам: у першу чергу - права на життя (шляхом вжиття заходів для забезпечення їх особистої професійної безпеки), а також права на соціальну та психологічну захищеність (від принижень, образ, хамства, психологічного насильства, знущання та ін.) Практика показує, що є пряма залежність між дотриманням прав людини по відношенню до співробітників і дотриманням ними прав людини по відношенню до громадян.

Загальна професійна підготовка і виховання персоналу правоохоронних органів є найважливішою основою, що забезпечує дотримання прав людини в їх діяльності. Необхідне досягнення виразного прояву у кожного співробітника громадянськості, вірності Присязі, почуття професійного обов'язку, людяності, справедливості, вимогливості до себе, вміння контролювати і управляти своєю поведінкою, потреби і звички до самовдосконалення.

Не менш значуще створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, виховання і прояв колективної відповідальності за доручену справу, взаємний контроль, вимогливість і підтримка.

Це дає співробітнику почуття соціально-психологічної захищеності і є дієвою противагою розвитку професійної деформації.

Спеціальна професійна підготовка і виховання співробітників правоохоронних органів полягає насамперед у формуванні у них професійних установок на дотримання прав людини як одного 'з критеріїв, що визначають зміст діяльності, її оцінку і самооцінку. Особлива роль належить інформування співробітників про міжнародних і російських офіційних актах і документах, які безпосередньо стосуються дотримання прав людини. Тут важливо знання ними не тільки Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН понад півстоліття тому, а й сучасних тенденцій розвитку правового та нормативного забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів. Пильної уваги, вивчення і аналізу заслуговують ті норми російського законодавства і ті позиції відомчих нормативних актів, де закладена реалізація прав людини.

Невід'ємною частиною спеціальної професійної підготовки та виховання співробітників виступає формування у них умінь і навичок, відпрацювання алгоритмів дій за рішенням професійних завдань з урахуванням "критерію дотримання прав людини. Ця робота ускладнюється сьогодні тим, що стрімко змінюється, ускладнюється сам характер правоохоронної діяльності, робиться більш зухвалою і жорстокої злочинність і в той же час зростають вимоги до співробітника у дотриманні прав будь-якої людини, в тому числі і злочинця. Крім інформування та відпрацювання алгоритмів дій, необхідне формування у співробітників вміння самостійно аналізувати будь-які професійні ситуації з урахуванням дотримання прав людини. Потрібно розвиток інтелектуальних якостей, самостійності професійного мислення, незмінною звички вводити критерій дотримання прав людини в прийняття і реалізацію своїх рішень, дій та власних індивідуальних особливостей.

Спеціальним напрямом роботи є навчання співробітників умінням і навичкам роз'яснення громадянам їх законних прав, а також освоєння особливостей роботи під «позаштатних» ситуаціях. Співробітник повинен вміти правомірно і грамотно поводитися в ситуаціях спроб маніпулювання собою іншими, підкупу, провокацій, шантажу і т.д., які можуть бути зроблені окремими громадянами з метою нейтралізації його професійної активності або спонукання до аморальних або протиправних дій, що порушує права людини.

Особливо актуальне і новий напрямок роботи сьогодні - це інформування співробітників про правовий статус адвокатів, які відіграють все більшу роль у відправленні правосуддя, а також про правовий і суспільний статус правозахисних організацій. Практика показує, що нерідко саме погане знання цього призводить до професійних помилок або різного роду порушень. Відповідно, необхідно навчання співробітників умінням і навичкам взаємодії з адвокатами, представниками правозахисних та інших громадських організацій , налагодження з ними позитивних робочих контактів, а також накопичення, осмислення та поширення позитивного досвіду в даній області.

І нарешті, особливу складність (в першу чергу - в силу новизни) представляє питання про взаємодію з представниками різних релігійних конфесій і організацій. Відомо, що правоохоронні органи зараз розширюють і зміцнюють свою взаємодію з Російською православною церквою, іншими традиційними для Росії конфесіями, низкою нових релігійних організацій і об'єднань. Зрештою - це шлях до дотримання права людини на свободу совісті, на вільне задоволення своїх духовно-релігійних потреб. Але тут необхідна спеціальна робота з персоналом в першу чергу з роз'яснення особливостей тих чи інших конфесій, специфіки діяльності священнослужителів і, звичайно ж, по засвоєнню співробітниками правових основ діяльності релігійних організацій та об'єднань. Нерідко необхідно коректне роз'яснення представникам різних конфесій їх законних прав та обов'язків, пояснення їм того, що специфіка діяльності правоохоронних органів багато в чому визначає можливий зміст і діапазон взаємодій з ними священнослужителів чи представників інших релігійних організацій і об'єднань. Так, в ряді випадків доводиться роз'яснювати, що контакти з особами , що містяться в слідчому ізоляторі, можуть грунтуватися виключно на принципі їх добровільного побажання і обмежуватися особливостями оперативної обстановки в слідчому ізоляторі, а аж ніяк не прагненням співробітників обмежити чиїсь права.

Можна укласти, що в комплексі чинників , що роблять вплив на загальну картину дотримання прав людини в правоохоронних органах, педагогічний фактор відіграє значиму, багато в чому - системоутворюючу роль. Дотримання чи порушення прав людини здійснюється у сфері взаємодії людей і визначається рівнем вихованості людини, його навченості правомірним діям. Інформованість, навченість, вихованість співробітників - загальні та спеціально правові - ось три основні педагогічних передумови безумовного дотримання прав людини у взаємодії їх з громадянами. Причому вони повинні бути притаманні як співробітникам правоохоронних органів, так і громадянам. Це визначає дві сфери педагогічного забезпечення дотримання прав людини, які повинні бути представлені в організації управління. Перша - загальне правове, громадянське, моральне виховання як співробітників, так і самих громадян; зміцнення контактів правоохоронних органів з населенням, громадськими організаціями та об'єднаннями; вдосконалення роботи з кадрами правоохоронних органів, їх професійного навчання та виховання. Друга - це спеціальне інформування, навчання і виховання співробітників правоохоронних органів, спрямоване на отримання ними комплексу знань, що сприяють дотриманню прав людини, формування установок на дотримання прав людини, а також умінь і навичок вирішувати конкретні професійні завдання, дотримуючись ці права.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Педагогічне забезпечення дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів "
 1. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  педагогічної творчості Веніаміна Петровича. II Як учений-цивілісти і педагог В. П. Грибанов склався і виріс на кафедрі цивільного права спочатку МЮИ, а потім МГУ, де його наставниками були видатні вітчизняні правознавці, які починали роботу в Московському університеті ще на початку нинішнього століття: професори Іван Борисович Новицький та Іван Сергійович Перетерский. Саме ці
 2. Професійні вимоги до якості підготовки юристів
  педагогічним якостями цивілізованої людини, громадянина, професіонала, фахівця, до основних з яких відносяться: - освіченість: розуміння наукової картини світу і закономірностей природи , суспільства, життя і діяльності людини, його розвитку та поведінки; наукове знання про самореалізацію людини в житті, її здоровому способі та особистих можливостях; потреба в безперервному
 3. Організація та забезпечення безперервної виробничої практики
  педагогічно вдосконалюючись. Її основними завданнями є: - створення умов для широкого професійно-особистісного розвитку особистості студентів як сучасних юристів. Принциповими в цих умовах виступали гуманітарні ідеї права, уявлення про право як соціальне благо, а не каре, про головну функції правоохоронних органів - функції соціального обслуговування, про роботу
 4. Змістовні принципи
  педагогічних властивостей і особливостей. Не можна вдосконалити окремі якості, не впливаючи на інші. Не можна домогтися мети, удосконалюючи навіть 10-15 якостей, але по черзі. Необхідний цілісний і комплексний підхід, всебічне і одночасне вдосконалення особистості, у взаємозв'язках її якостей. Тільки на такому фоні роботи можна в ті чи інші відрізки часу приділяти посилену увагу
 5. Методичні принципи і методи
  педагогічними впливами, впливами і результатами. Під методами виховання розуміється сукупність способів, засобів і прийомів однорідного педагогічного впливу на співробітників, що ведуть до досягнення певного педагогічного результата141. Засоби виховання - все те, за допомогою чого здійснюється вплив (слово, факти, приклади, документи, фотографії, дії тощо). Прийоми
 6. Педагогічна технологія формування колективу
  педагогічного здоров'я персоналу - перетворення його в справжній колектив. У педагогіці достатньо відпрацьована і багаторазово перевірена система такої роботи, основи якої були закладені А.С. Макаренко. Йому належить чудова по виразності і вірності думка: справжня педагогіка - це та, яка повторює педагогіку всього нашого суспільства. Гуманне, демократичне, громадянське,
 7. Управлінсько-педагогічні принципи
  педагогічних принципах - найбільш загальних рекомендаціях з реалізації педагогічної функції. Серед них можна виділити дві групи: організаційно-управлінські та технологічно- управлінські. До групи організаційно-управлінських педагогічних принципів управління відносяться наступні. 1. Соціально-педагогічний принцип управління. Закони і властивості суспільства виступають як системні
 8. Основні напрямки діяльності правоохоронних органів з дотримання прав людини
  педагогічної науки, педагогічних підходів, методів і
 9. правовиховної структура соціального середовища
  педагогічні чинники середовища, життя людей сприяють, а які «конкурують», протистоять нашим свідомим зусиллям досягти правовиховного результату в роботі з групою, колективом, окремим громадянином, працівником, які навчаються. Знання їх сприяє і розуміння того, що від відповідальності за результати правовиховних впливів не може бути вільний ніхто - ні законодавець, ні
 10. Спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи
    педагогічним явищам, правовоспітанію притаманні свої причинно-наслідкові залежності - між педагогічними впливами та їх результатами. Найважливіша з них: виховує не тільки конкретна людина - вчитель чи вихователь - Але і повсякденне життя, і важливо, щоб їх впливу були зі узгоджені. Ця причинно-наслідковий залежність і інші найбільш важливі, що втілюють квінтесенцію
 11. Напрями правовиховної роботи
    педагогічної діяльності з розповсюдження основоположних і актуальних ідей правової держави, зміцнення законності та правопорядку, необхідності правомірної поведінки, про правоохоронної діяльності, боротьби із злочинністю, самовідданої, важкою і гідною поваги роботі співробітників правоохоронних органів, причини злочинності, аморальності кримінальної субкультури та ін
 12. Виникнення професійного поліцейського освіти
    педагогічних та інших факторів у різних країнах складалися різні педагогічні моделі399 систем поліцейського освіти (в Європі це російська, французька, німецька та британська). У різних європейських країнах зустрічається і симбіоз різних моделей, включаючи американську (Словенія, Хорватія, Угорщина, Туреччина та ін.) Якщо до кінця 80-х років XX в. соціалістичні країни і країни народної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua