Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Результати участі студентів в безперервній виробничій практиці

Трирічний досвід безперервної виробничої практики свідчить про її сприятливих результатах. Вона сприяла комплексному вдосконаленню діяльності самого вузу. Підвищився його професійно-формуючий потенціал і покращилася система використання можливостей для вдосконалення професійного самовизначення студентів, їх професійної соціалізації та професійно-особистісного становлення як юристів-особистостей, яке стало протікати швидше, повніше і якісніше.

Безперервна виробнича практика проявила себе як фактор комплексного впливу на особистість студентів, і перш за все виховує, навчає і розвиває. Проблеми суспільства, зміцнення законності та правопорядку в ньому, діяльності правоохоронних органів, життя громадян і доль безпритульних і бездоглядних дітей стали усвідомлюватися постійними учасниками практики як проблеми особисті. Посилилось почуття причетності до всього, що відбувається навколо, відповідальності за своє навчання, оволодіння професіоналізмом. Допомагаючи сьогодні тим, хто потребує їхньої допомоги, студенти відчувають себе громадянами свого міста, країни. У студентів склалися реальні уявлення про свою професію, підвищилося повагу до неї і гордість за свою причетність до вирішення відповідальних правових завдань, потрібних всім. Сформувалися багато корисні для їх майбутньої роботи вміння та навички, яких в навчальних лабораторіях ніколи не придбати. Підвищилася відповідальність, і виріс інтерес студентів до вивчення навчальних дисциплін з установкою на кращу підготовку до професійної діяльності, на підвищення успішності.

Виявилися і інші позитивні результати. Удосконалюється під впливом безперервної виробничої практики освітній процес у самому вузі. Зросла зв'язок теорії з практикою при проведенні занять. У лекціях, відповідях і виступах студентів тепер часто використовуються приклади, взяті з досвіду виробничої практики. Такі приклади обговорюються з великим інтересом, глибиною і предметністю на семінарах та практичних заняттях. У навчальному процесі усталився дух сучасності та актуальності, наближення до вивчення реально важких проблем діяльності юристів. Зросла підготовленість викладачів, ліквідовано відставання частини їх в знанні деталей поточних актуальних проблем правоохоронної діяльності та її нормативного регулювання. Підвищилася згуртованість і єдність дій педагогічного колективу вузу, його активність і умілість в доданні виховує характеру освітньому процесу і проведених занять.

Поліпшуються умови для виробничої практики студентів в правоохоронних органах. Дізнавшись, як працюють студенти-практиканти, яку допомогу вони надають і які її результати, все нові і нові правоохоронні органи та їх підрозділи звертаються з проханнями про направлення до них студентів на практику. У філії Академії права і управління з'явилася можливість вибирати з наявних пропозицій кращі місця, де студенти отримають більше можливостей для своєї професіоналізації і відчують дбайливе і повчальне ставлення до себе.

Безперервна виробнича практика студентів виявилася корисною не тільки для них і вузу, а й міста, області. Її стали розглядати як одне з сумлінно і якісно функціонуючих напрямів зміцнення законності і правопорядку. Місцева адміністрація стала навіть звертатися з проханнями про надання допомоги у вирішенні окремих правових питань роботи з населенням, створюючи при цьому максимально сприятливі умови.

Така практика відповідає і світовому досвіду, коли освітні установи надають на місцях допомога (пов'язану зі своєю спеціалізацією) і виконують навіть платні замовлення організацій і громадян.

Випускники філії Академії не мають проблем з влаштуванням на роботу. Це пояснюється тим, що керівництво правоохоронних органів Рязані (МВС, ФСБ, судовий департамент, служба судових приставів і ін) добре знайоме з роботою філії Академії, його студентами, які проходили практику у них. Вони стали частіше звертатися до вузу із заявками на підготовку та направлення до них випускників.

Рязанський філія Академії права і управління придбав репутацію високопрофесійного навчального закладу з чудовим викладацьким складом, уважним і дбайливим ставленням до студентів, хорошими добрими традиціями і починає набувати деякий міжнародний авторитет (у ньому з'явилися студенти з Узбекистану, Молдови , Вірменії, Литви). Підвищився конкурс бажаючих навчатися у вузі і рівень шкільної підготовки абітурієнтів.

Розвиток і вдосконалення педагогічного керівництва безперервної виробничою практикою продовжується і викликає інтерес інших вузів. Є підстави вважати, що науково-педагогічні ідеї, що лежать в основі цього досвіду, отримають поширення і, можливо, краще застосування.

Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів

1. Яка структура системи юридичної освіти в Росії і які принципи покладені в основу її побудови?

2. За якими основними напрямками передбачається модернізація сучасної системи юридичної освіти?

3. Які професійні вимоги пред'являються до якості підготовки юриста і як їх реалізувати при навчанні в освітньому закладі?

4. Яка сутність особистісно-формуючого потенціалу юридичного, освітнього закладу і який його вплив на розвиток професійних якостей майбутнього юриста?

5. Що являє собою педагогічна система юридичної освітньої установи? Назвіть її складові.

6. У чому особливості педагогічного процесу в юридичному вузі?

7. Які компоненти визначають науково-змістовну складову педагогічного процесу? Дайте їх короткий аналіз.

8. Які навчальні дисципліни визначають зміст юридичної освіти у вузі?

9. Як ви розумієте призначення принципів навчання і виховання? Яка їх структура?

10. Які компоненти визначають структуру та зміст технологічної складової педагогічного процесу? Дайте визначення педагогічної технології.

11. Які основні форми навчання та виховання застосовуються в навчально-виховному процесі вищої школи юридичного профілю?

12. Назвіть основні методи, які найбільш ефективні для навчання та навчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку учнів.

13. Які основні компоненти характеризують організаційну складову освітнього процесу? Проаналізуйте їх і поясніть, якою мірою вони інтенсифікують педагогічний процес.

14. Якими компонентами характеризується управлінська складова освітнього процесу і як вони впливають на його оптимізацію?

15. Якими структурними елементами характеризується система методичного забезпечення педагогічного процесу? Визначте їх цілі, завдання і зміст.

16. Яке призначення і структура приватної методики викладання навчальної дисципліни?

17. У чому полягає технологія підготовки викладача до читання лекції та проведення семінару, методика роботи навчаються на цих видах занять?

18. Яка технологія підготовки викладача і учнів до практичних видах занять, методика їх проведення та відпрацювання практичних дій?

19. Які розділи професійної педагогіки найбільш важливі для практичної діяльності юриста і як краще їх засвоїти?

20. Чи є у вас бажання отримати в процесі навчання у вузі або після його закінчення додаткову кваліфікацію «Викладач»? Якщо так, то яким із шляхів (напрямів)?

Бібліографічний список

Анциферов В.В. Методика виховної роботи співробітників факультетів, курсів освітніх установ МВС Росії. - М., 2002.

Буданов А.В., Пашкова І.А. Професійне виховання у навчальному процесі освітніх установ МВС Росії. - М., 1997.

Горлінскій І. В. Педагогічна система гнучкого навчання фахівців у вузах МВС Росії. - М., 1996.

Горлінскій І. В. Технологія педагогічного процесу в освітніх установах МВС Росії. - М., 1997.

Горлінскій І.В. Педагогічна система неперервної професійної освіти в навчальних закладах МВС Росії і шляхи її розвитку. - М., 1999.

Державні освітні стандарти за спеціальністю «Юриспруденція»: 521400 - «Бакалавр». - М., 1993; 021100 - «Дипломований спеціаліст». - М., 1999.

Димитров А.В., Філіппов Н.Л. Наукова організація навчальної праці слухачів. - Уфа, 1995.

Іваницький А. Т. Психологія і педагогіка вищої школи: Методичні рекомендації для ад'юнктів юридичною спеціальністю - СПб., 1996.

Індивідуальна виховна робота в освітніх установах МВС Росії з використанням методів практичної психології / За ред. А.С. Батишева. - М., 2000.

Кікоть В.Я., Якушин В.А. Педагогіка і психологія вищої освіти. - СПб., 1996.

Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 р. - М., 2002.

Кочетков М.В. Творчість та освітні технології у вузі правоохоронної системи. - Красноярськ, 2003.

Лазукін А.Д. Професійно-педагогічна підготовка викладачів освітніх установ МВС Росії: досвід, проблеми, перспективи. - М., 2001.

Лазукін А.Д. Питання теорії та практики професійно-педагогічної підготовки викладачів. - М., 2001.

Основи педагогіки вищої і середньої спеціальної школи в системі органів внутрішніх справ / Під ред. І.В. Горлінскій. -М., 1992.

Подліпяк Ю.Ф. Педагогічні основи системи фізичної підготовки слухачів вузів МВС СРСР. - М., 1985.

Психологія і педагогіка вищої військової школи. - М., 1989.

Столяренко A.M. Викладач навчального закладу МВС і його педагогічна культура. - М., 1996.

Столяренко A.M. Світовий педагогічний досвід і професійну освіту в МВС РФ на рубежі XXI століття. - М., 1997.

Столяренко A.M. Юридична педагогіка: Курс лекцій. - М., 2000.

Фарбер І.Є. Нарис »вузівської педагогіки. - Саратов, 1984.

Чернілевський Д. В. Дидактичні технології у вищій школі - М., 2002.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Результати участі студентів в безперервній виробничій практиці "
 1. 2.5 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В РОСІЇ
  результатів стали передові промислові підприємства, наукові організації, організації та установи системи освіти. На першому етапі формування так званої індустрії менеджменту якості необхідно створити нормативний, науково-методичний доробок та інфраструктуру для ефективного виконання інших галузевих програм у галузі менеджменту якості, екологічного менеджменту та
 2. 4.5. Росія: геополітичні потрясіння і хвилі адміністративних реформ
  результаті громадянської та Другої світової війни, а також освоєнням редкозаселенной територій на півночі і сході; - із змінами ідентичності етнічних груп в країні, яка стала багатонаціональною ще в XVI ст. , внутрішньої національної політики держави. Вона, в свою чергу, перепліталася з зовнішньою політикою і геостратегії, оскільки Росія була відокремлена від інших центрів сили широкими
 3. 1.2. СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА, ЇЇ СТРУКТУРА І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
  результатів. Прогностична функція дозволяє керівнику планувати управлінську діяльність і праця на дорученій ділянці, прогнозувати і передбачати його результати. Конструкторська функція забезпечує керівнику системність у його управлінської діяльності на основі трансформування результатів, отриманих гностичним або прогностичним шляхом; складає основу
 4. 2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕНЕРОВ
  результаті діагностичного дослідження було виявлено, що більшість студентів, а саме - 49,2%, характеризувалися интуитив-ним (низьким) рівнем сформованості професійно-педагогічної компетентності . Студенти, що характеризувалися інтуїтивним (низьким) рівнем, уникали вести діалог, вступати в дискусію, виступати перед аудиторією, відрізнялися пасивністю. Для багатьох
 5. Концептуальні основи
  результати його сьогодні відстають від вимог часу, в той час як соціальна роль освіти в суспільстві вимагає, щоб вони були випереджаючими. Як правило, рівень знань випускників не викликає особливих критичних оцінок, багато володіють основними професійними вміннями, але в масі їх практична підготовленість, професійна вихованість, розвиненість потребують підвищення. Непоодинокі й
 6. Організація та забезпечення безперервної виробничої практики
  результатів її, які у виховному плані особливо важливі. Це участь студентів у: - правовому вихованні різних категорій населення, зокрема школярів і «важких» підлітків; - вивченні моральної та кримінальної обстановки, зборі інформації, необхідної практичним органам правопорядку; - правозахисної діяльності; - профілактичній роботі з
 7. Спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи
    результатами. Найважливіша з них: виховує не тільки конкретна людина - вчитель чи вихователь - Але і повсякденне життя, і важливо, щоб їх впливу були зі узгоджені. Ця причинно-наслідковий залежність і інші найбільш важливі, що втілюють квінтесенцію наявного досвіду пра-вовоспітанія, знаходять вираження у спеціальних педагогічних принципах, на основі яких рекомендується
 8. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
    результаті публікацій про революціонерів-народників двох сучасних дослідників Н.А. Троїцького і А.А. Левандовського. По суті перший з них виправдовує терор, який був для революціонерів оточенням, жертовним і безкорисливим засобом боротьби за народне щастя і відповіддю на репресії уряду. Захоплене ставлення Н.А. Троїцького до фігури російського народовольця, який для нього був
 9. 2.1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
    результатів діяльності патрульно-постових нарядів. Начальник підрозділу територіального та транспортного органу внутрішніх справ, начальник служби міліції громадської безпеки керують підрозділами патрульно-постової служби особисто або через підпорядкований апарат. Оперативне управління патрульно-постовими нарядами в період несення служби покладається на чергові частини. Безпосереднє
 10. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
    результаті прикладання праці однієї особи до матеріалу, що належить іншій особі. Якщо інше не передбачено договором, право власності на цю річ набуває власник матеріалу. Таким чином, у договорі може бути передбачено, що власником стане специфікатор (див. абз. 1 п. 1 ст.220 ЦК). Правило абз. 2 п. 1 ст. 220 ГК розраховано на ті випадки, коли специфікатор використовує чужий
 11. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
    результат виробництва, що залежить, наприклад, від безперервної хімічної реакції, не може називатися річчю в юридичному значенні цього слова. Крім того, до речей у правовому сенсі відносяться предмети, що володіють масою і простором. Це не тільки тверді тіла, але гази і рідини, за умови їх відокремлення: приміщення в судини, ємності, резервуари і т. д. Аннімациі або, навпаки,
 12. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    результаті свого розвитку прийшли спочатку тільки в цілях задоволення своїх спільних інтересів (наприклад, на Сході - зрошення) і для захисту від зовнішніх ворогів. Тільки після того, як стався розкол на протилежні класи, у держави з'являється ще одна, принципово нова функція - за допомогою насильства охороняти умови існування та панування правлячого класу проти класу
 13. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    результат? Як відомо, після Полтави Петро Перший вже піднімав заздоровний кубок за своїх вчителів, але як переможець, і не тільки як учень. Модернізація була не тільки загальнонаціональною ідеєю, а й засобом, інструментом вирішення ключових, доленосних, «вічних» питань: геополітичного, селянсько-го та ін Монархи Росії, проводячи в життя зверху, підчас насильно ідеї модернізації,
 14. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    результатів теоретико-правових досліджень в поняттях, категоріях і юридичних конструкціях - це найважливіший аспект наукової діяльності, вивчення предмета теорії права, його специфічне юридична властивість. Тому-то так важливо точно розкривати зміст цих понять, використовувати їх на практиці. І вже менш за все закономірності правового буття і розвитку, в тому числі законодавчого
 15. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
    результат самопізнання, з'являється рефлексія. Поступово в суспільній та індивідуальній свідомості складаються архетипи, що закріплюють позитивний колективний досвід людства, що утримують все те корисне і небезпечне, що супроводжувало біологічну еволюцію людини. У міфах ці археотіпи знаходять своє втілення. Поступово міфологічна свідомість заміщається логічним - людина розумна
© 2014-2022  ibib.ltd.ua