Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія (теорія) → 
« Попередня Наступна »
Крутецкий В. А.. Психологія: Підручник для учнів пед. училищ. - М.: Просвещеніе.-352 с, іл., 1980 - перейти до змісту підручника

§ 4. Облік темпераментів дітей у навчально-виховній роботі

Знання темпераменту, що відображає особливості природженою організації нервової системи і впливає на перебіг психічної діяльності, необхідно вчителю в навчальній та виховній роботі. При цьому треба мати на увазі наступне: при будь-якому типі нервової системи, тобто за наявності будь-якого темпераменту, можна виробити, виховати всі суспільно необхідні, позитивні риси особистості та поведінки; темперамент буде лише надавати відоме своєрідність цим рисам. І. Я. Павлов підкреслював, що образ поведінки людини обумовлений не тільки природженими властивостями нервової системи, а й тими впливами, які відчуває людина під час свого індивідуального існування, тобто залежить від постійного виховання або навчання.

У процесі виховання не слід ставити завдання змінити темперамент, наприклад, переробити холеричний або меланхолійний темперамент в сангвінічний або флегматичний. По-перше, це практично нездійсненне завдання, так як процес перетворення типологічних властивостей нервової системи протікає дуже повільно, та й шляхи його ще недостатньо вивчені, а по-друге, в цьому немає сенсу. Адже, як уже говорилося, немає «хороших» і «поганих» типів вищої нервової діяльності (і відповідно темпераментів). Кожен тип, темперамент має і позитивні, і негативні сторони. Наприклад, там, де потрібна велика витривалість, велика працездатність, краще проявить себе сильний тип нервової системи; якщо в процесі діяльності потрібно проявити тонку чутливість, з такою діяльністю краще впорається слабкий тип.

Завдання полягає в тому, щоб знаходити найкращі шляхи, форми та методи виховання позитивних рис особистості стосовно особливостей типу нервової системи (темпераменту) вихованця. Навчання та виховання повинні не змінювати темперамент, а долати недоліки того чи іншого темпераменту, розвивати його позитивні сторони, маючи на меті створювати на основі даного темпераменту цінні риси особистості. Знаючи темпераменти учнів, вчитель повинен так організувати діяльність кожного школяра, щоб поступово все менш і менш різко виявлялися негативні властивості темпераменту, які заважають дитині в навчальній роботі і поведінці.

Сказане має пряме відношення і до самого вчителя, до управління ним власним темпераментом. Учителем може бути представник будь-якого темпераменту, будь-якого типу нервової системи, якщо він зуміє використати позитивні сторони свого темпераменту і подолати негативні. Наприклад, представник холеричного темпераменту повинен використовувати такі свої позитивні якості, як пристрасність, активність, ентузіазм, енергійність, і стримувати такі негативні прояви, як запальність, ефективність, різкість, дратівливість.

Представник меланхолійного тина повинен використовувати такі свої позитивні риси, як м'якість, чуйність, тактовність, і долати такі, як невимогливість, податливість, сугестивність, млявість, нерішучість.

Яка ж повинна бути стратегія вихователя щодо школярів різного темпераменту?

У школярів-холериків треба намагатися шляхом тренування розвивати відстає гальмівний процес, виробляти вміння гальмувати себе, свої небажані реакції. Від цих учнів треба постійно, м'яко, але наполегливо вимагати спокійних, обдуманих відповідей, спокійних, нерізких рухів, систематично виховувати у хлопців стриманість у поведінці та відносинах з товаришами і дорослими. У трудовій діяльності у таких учнів необхідно виховувати послідовність, акуратність і порядок у роботі, від них треба вимагати хорошого виконання всіх завдань, пам'ятаючи про те, що холерик не любить одноманітної і копіткої роботи. Пристрасність само в роботі, енергію і активність, розумну ініціативність холерика слід заохочувати. Оскільки холерик нерідко перебуває в афективному стані, говорити з ним різким і підвищеним тоном не рекомендується, це тільки посилить його збудження. На холерика краще діє підкреслений спокійний, тихий голос. Що стосується учнів-меланхоліків, то, впливаючи на таких учнів, проводячи з ними виховну роботу, завжди слід пам'ятати, що в основі меланхолійного темпераменту лежить слабкий тип нервової діяльності і сильних впливів люди з такою нервовою системою не переносять. М'якість, тактовність, чуйність і доброзичливість у стосунках з дітьми-меланхоліками особливо необхідні: надмірна суворість і різке підвищення вимог до таких школярам ще більше загальмовують їх, знижують працездатність.

Учнів-меланхоліків треба поступово відучувати від зайвої боязкості і соромливості, давати їм можливість більше діяти і проявляти активність. Але слід дотримуватися поступовість у тренуванні працездатності, пам'ятаючи про те, що ці хлопці швидко стомлюються. На уроці учнів треба частіше питати, створюючи під час їхньої відповіді спокійну обстановку; велику роль при цьому відіграють схвалення, похвала, підбадьорювання.

У дітей меланхолійного темпераменту необхідно розвивати товариськість, через громадську діяльність поступово вводити їх в колектив, у спільній колективній роботі виховувати колективістські почуття, почуття дружби і товариства.

Люди меланхолійного темпераменту, як вказувалося, важко звикають до нової обстановки, до нових умов, до нової діяльності, уникають всього нового. Ці властивості слабкого типу нервової системи вчителю слід особливо пам'ятати при роботі з учнями I класу.

Ось, наприклад, першокласник Альоша Д. з перших днів занять у школі звертав на себе увагу яскраво вираженим меланхолійним темпераментом. Вже на першому уроці він голосно плакав: «Мені себе і маму шкода». Кілька разів намагався втекти з школи і в наступні дні насилу звикав до нової обстановки, уникав товаришів, тримався замкнуто, ні з ким не розмовляв. Хлопчик з великими труднощами витримував навчальну роботу протягом уроку, швидко втомлювався. Вчителька наполегливо розвивала у Альоші активність, поступово привчала його долати труднощі, вселяла віру в свої сили. Незабаром хлопчик навчився виконувати навчальну роботу цілком самостійно. Поступово у нього з'явилися і друзі в класі. Увага вчителя повинні залучати й учні флегматичного темпераменту, яким зазвичай, на жаль, не приділяється достатньої уваги - вони спокійні, нікому не заважають, посидющі, і тому, як ніби, немає підстав робити їх об'єктом спеціальної роботи. Але у флегматика слід розвивати відсутні йому якості - велику рухливість, активність, не допускати, щоб він проявляв байдужість до діяльності, млявість, інертність. Вчителю необхідно більше активізувати діяльність учнів-флегматиків, зживати байдужість, байдужість, яке може виникнути у них, частіше змушувати таких учнів не тільки працювати на уроці в певному темпі, але і викликати у них емоційне ставлення до того, що роблять вони самі та їхні товариші .

І нарешті, в учнів-сангвініків треба виховувати посидючість, стійкі інтереси, більш серйозне ставлення до будь-якої справи, неквапливість, зживати безтурботне безпечність, легковажність, якщо вони почнуть проявлятися.

Зрозуміло, велику роль в оволодінні своїм темпераментом грає самовиховання - свідома установка школяра па викорінення у себе негативних проявів темпераменту і закріплення позитивних властивостей.

Запитання для повторення

1. Охарактеризуйте основні властивості і типи нервової системи людини.

2. Поясніть, що таке темперамент.

3. Охарактеризуйте типи темпераменту учнів.

4. Як враховувати темпераменти учнів у навчально-виховній роботі?

Практичне завдання

Поспостерігайте за 2-3 школярами або дошкільнятами (в датському саду) і опишіть прояви їхнього темпераменту на уроках і на перервах між заняттями, в грі і спілкуванні один з одним.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Облік темпераментів дітей у навчально-виховній роботі "
 1. Література для самостійної роботи
  навчально-виховного процес-са.М., 1977. Замків Л.В. Бесіди з учителями. М, 1970. Кап-Калик В А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. М., 1987. Конаржевский Ю.А. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу та управління школою. М., 1982. Портнов М.Л. Уроки початківця вчителя. М, 1994. Поташник М.М. Управління сучасною школою. М., 1992. Керівництво навчальним процесом.
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  дітей. Перерахуйте основні завдання та дії директора. Література для самостійної роботи Бабанський Ю.К. Оптимізація навчально-виховного процесу. М., 1982. Березняк Є.С. Керівництво сучасною школою. М., 1988. Горбунова Н.В. Внутрішкільне управління: теорія і досвід педагогічних та управлінських інновацій. М., 1995. Гірські Т. І. Організація навчально-виховного процесу.
 3. Завдання психологічного вивчення
  дітей фахівцями-дефектологами і психологами методами спеціальної психології. Результати психологічного вивчення найчастіше можуть з'явитися одним з основних критеріїв при діагностиці порушення в загальному комплексі медико-психолого-педагогічного дослідження. Завдання психологічного вивчення: - виявити і кваліфікувати особливості психічного розвитку аномальних дітей, визначити характер
 4. § 2. Структура педагогічної діяльності
  навчально-виховному процесі мають місце такі взаємопов'язані складові педагогічної діяльності вчителя: - діагностична; - ориентационно-прогностична; - конструктивно-проектувальна; - організаторська; - інформаційно-пояснювальна; - комунікативно-стимулююча ; - аналітико-оцінна; -
 5. Тема 4. Соціальний педагог, його професіоналізм
  дітей і підлітків у сучасних умовах. - М., 1994. 413 Турчанінова Ю.І. Педагогічна техніка і майстерність вчителя / / Учи-телю про педагогічної техніки. - М., 1989. Робоча книга соціального педагога / Під ред. Н.Ф.Масловой. - Орел, 1995. Теорія і методика соціальної роботи. Випуск 1. - М., 1994. Теорія і методика соціальної роботи. Частина I. - М., 1993.
 6. Запитання і завдання для самоконтролю
  дітей, довільно введіть небудь засіб - зафіксуйте створення модифікації форми. Література для самостійної роботи 1. Азаров 10.П. Радість вчити і вчитися. М., 1989. 2. Іванов І. П. Енциклопедія колективних творчих справ. М., 1989. 3. Кан-Калик В.А. Граматика спілкування. М., 1995. 4. Лутошкін А.Н. Як вести за собою. М., 1986. 5. Самоукіна Н.В. Ігри в школі і вдома. М.,
 7. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
  навчально-виховний) являє собою спеціально організовану, керовану, взаімообуслоатенную діяльність викладачів і навчаються, спрямовану на формування духовної, професійної і фізично розвиненої л ічность випускника освітнього закладу та підготовку його кваліфікованим фахівцем заданого образователями ьного рівня. Його структура в своїй основі схожа
 8. Поняття про форми виховного-взаімодействія342
  виховного взаємодії складають основу планів виховної роботи в ІУ, в яких відображаються різні заходи, спрямовані на реалізацію процесу перевиховання. Форми виховної взаємодії - це способи організації спільних зусиль окремих вихователів, колективів вихователів, засуджених, груп і спільнот засуджених у вирішенні завдань перевиховання
 9. 22.3. Які ж критерії оцінки діяльності директора школи?
  Урахуванням багатьох факторів можна дати по-справжньому правильну і об'єктивну оцінку складною і різнобічної діяльності директора сучасної
 10. Характеристики особистості та темпераменту.
  Темпераменту для ефективної роботи з персоналом переважними є сангвініки і холерики. Відомий експерт з соціального интервьюированию Е. Ноель так охарактеризувала ідеального інтерв'юера: «Він повинен виглядати здоровим, спокійним, впевненим, вселяти довіру, бути щирим, веселим, проявляти інтерес до бесіди, бути охайно одягненим, доглянутим». Блискуча характеристика інтерв'юера,
 11. Глава XIV. ТЕМПЕРАМЕНТ
  Глава XIV.
 12. 24.4. Господарське забезпечення школи
  облік всіх аварій, пошкоджень, встановлюються справжні причини і винні, що попереджає можливість повторних
 13. § 3. Управління системою освіти в Республіці Білорусь
  дітей і громадян. ТЕСТ Виберіть правильний варіант відповіді 1. Сукупність освітньо-виховних установ, що функціонують в тій чи іншій державі, зв'язок між ними і ті загальні принципи, на основі яких ці установи будуються і працюють, - це: a) система навчання; с) система формування; b) система освіти; е)
 14. § 2. Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структура
  дітей, що мають придбані або вроджені відхилення в розвитку. АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ, АНТРОПОЛОГІЯ складають базу для розуміння біологічної сутності людини. Очевидні зв'язку педагогіки з історії, літератури, географії, екології, економіки, АРХЕОЛОГІЄЮ. Сама ж педагогіка являє собою складну систему педагогічних наук. Розвиток
 15. ЗАНЯТТЯ № 17 ТЕМА: ТРАДИЦІЙНІ І ТВОРЧІ ФОРМИ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
    дітей на другому навчальну чверть. Визначте вік, вкажіть клас, виділіть виховну задачу-домінанту. Які традиційні та нетрадиційні справи будуть мати місце у вашій роботі з класом? III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань 1. Чому форму виховання часто визначають як спосіб існування навчально-виховного процесу, оболонку для його
 16. Н. Ф. Комкова Порівняльна характеристика особливостей заїкуватих дітей
    дітей характерні зайва рухливість, відволікання, нестійкість інтересів. Вони схильні до найменшій витраті зусиль при виконанні завдання, поспішають з відповідями, які не продумуючи їх. Успіх у роботі приводить дітей у сильне збудження, вони стають нестриманими, балакучими, голосно висловлюють свою радість. У разі невдачі вони проявляють розгубленість. У роботі з цими дітьми ми чітко визначали
 17. Запитання і завдання для самоконтролю
    навчального процесу. М., 1989. Зотов Ю.Б. Організація сучасного уроку / Под ред. П.І. Пидкасистого. М., 1984. Кирилова Т.Д. Теорія і практика уроку в умовах розвиваючого навчання. М., 1980. Колективна навчально-виховна діяльність школярів / Под ред. І.Б. Первина. М., 1985. Коротяев Б.І. Навчання - процес творчий: з досвіду роботи. М, 1980. Лихачов Б. Т. Виховні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua