Головна
ГоловнаCоціологіяМетоди збору та аналізу соціологічних даних → 
« Попередня Наступна »
Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Залежність відповіді респондента від процедури опитування. Класифікація процедур

Зазначена залежність неодноразово розглядалася в літературі [Квале, 2003; Ноель, 1993; Мосічев, 1996; Рогозін, 2002; Садмсн, Бредбері, 2002; Schuman, Presser, 1996]. У нас мова піде тільки про опитування за допомогою «жорсткою» анкети. Відомо, що відповідь респондента визначається багатьма моментами, що характеризують спосіб постановки питання в анкеті: місцем тієї чи іншої альтернативи в переліку можливих відповідей на питання, кількістю запропонованих відповідей, довжиною і термінологічної насиченістю формулювання питання і т. д. (один із прикладів наведено в п . 1.2 з посиланням на статтю [Сого-монов, Толстих, 1989]). За цим стоїть велика і серйозна проблема. Вона не є предметом нашого спеціального аналізу. Але ми її повинні згадати, розглядаючи одну із запропонованих Кумбсом типологій шкал.

Своє бачення відповідної проблематики Кумбс відбив у запропонованій ним класифікації процедур опитування (іншими словами, мова йде про деталізацію першої підстави розглянутої класифікації шкал). Вона коротко описана у вітчизняній літературі [Клігер та ін, 1978, с. 49-51; Осипов, Андрєєв, 1977, с. 100-103].

Класифікація стосується практично всіх процедур, зазвичай використовуються соціологами при використанні "жорстких" анкет. Сам перелік процедур говорить про те, які саме обставини Кумбс вважав впливають на характер відповіді респондента. Опишемо класифікацію.

Перша група процедур стосується самих оцінюваних об'єктів. 1.

Оцінка об'єктів:

а) числова оцінка; мається на увазі ситуація, коли дослідник просить респондента, скажімо, приписати кожної телепередачі з деякого переліку число від 1 до 7 в Залежно від того, наскільки ця передача йому подобається: якщо дуже подобається, приписати 1, якщо подобається, але не дуже, то 2 і т. д., якщо зовсім не подобається - то 7;

б) вербальна оцінка; мається на увазі подібний опитування, але респонденту пропонується не приписувати число передачам, а вказати, з яким із перерахованих виразів щодо кожної передачі він згоден: «Передача мені дуже подобається», «Передача мені подобається, за винятком окремих моментів», ..., «Передача мені зовсім не подобається» (ті ж емоції можуть бути виражені і іншими словами);

в) графічна оцінка; те ж опитування зводиться до того, що респонденту пропонують, скажімо, відрізок прямої від 1 до 7 (межі можуть бути змінені), полюси якого ототожнюються, відповідно, з висловлюваннями «Ця передача мені дуже подобається» і «Ця передача мені зовсім не подобається», і просять вказати місце кожної конкретної передачі на цьому відрізку.

Можливі й інші варіанти графічної оцінки: наприклад, замість відрізка прямої в анкеті можуть бути намальовані «сходинки», а респонденту пропонується розмістити на них оцінювані об'єкти: самий «хороший» «поставити» на верхню «сходинку », самий« поганий »на нижню. 2.

Порівняння об'єктів:

а) ранжування: респонденту пропонується проранжувати ті ж телепередачі;

б) порівняння в парах - це процедура, яку ми в главі б назвали методом парних порівнянь (що розглядаються як метод збору даних).

Як ми бачимо, дійсно вище йдеться про найпопулярніші способи опитування.

Наступна група процедур стосується пар об'єктів. Процедури ті ж, але відносяться не до об'єктів, а до всіляких парам, складеним з них. Ці процедури не поширені у вітчизняних дослідженнях. Тому перш за все пояснимо, навіщо такі, начебто екзотичні, процедури збору даних потрібні соціологу.

У главі 9 ми вже говорили про те, що для соціолога часто буває вельми корисно знати думку респондентів про співвідношення відстаней Між оцінюваними об'єктами: аналіз цих співвідношень важливий і сам по собі (тим більше, що відповідна інформація іноді буває більш надійна, ніж оцінка (порівняння) самих об'єктів), і Тому, що він може послужити основою багатовимірного шкалювання - ефективного методу, що дозволяє досить глибоко проаналізувати простір сприйняття кожного респондента. На жаль, тут ми не маємо можливості на цьому зупинитися. Обмежимося лише нагадуванням, що «входом» для цих методів служить матриця близькості для шкаліруемих об'єктів. А вона легко виходить саме на основі обговорюваних процедур збору первинних даних (іноді, правда, ці дані попередньо треба певним чином перетворити: скажімо, з ранжіровок пар об'єктів за ступенем близькості елементів кожної пари один до одного отримати матрицю близькість між об'єктами).

Там же ми обмовляли, що співвідношення між відстанями можуть бути отримані в результаті прямого опитування респондентів, якщо це опитування вміло організувати. І зараз ми говоримо по суті про способи такої організації. Звичайно, способи роботи з респондентами в розглянутому випадку ближче до тих, які прийняті в психології, ніж до тих, які звичні соціологу. Але подібні опитування реально проводяться при зборі даних для багатовимірного шкалювання.

Техніка їх проведення докладно описана у відповідній літературі [Дейвісон, 1988].

Наведемо приклади того, як можуть бути сформульовані питання анкети, що відповідають розглянутого кумбсовскому основи класифікації шкал. 1.

Оцінка пар об'єктів:

а) числова оцінка - дослідник пропонує респонденту всілякі пари об'єктів і просить приписати кожній парі число від 1 до 7 залежно від того, наскільки, на його думку, ці об'єкти близькі один одному в будь-якому відношенні (наприклад: «Якщо телепередачі з даної пари подобаються (не подобається) Вам абсолютно однаковою мірою, припишіть цій парі значення 1», ..., «Якщо, на Вашу думку, передачі цієї пари викликають абсолютно різні рівні симпатії, припишіть парі значення 7 ».

Аналогічно будуються анкети, реалізують пп.« б »і« в »для пар об'єктів. 2.

Порівняння пар об'єктів:

а) ранжування пар об'єктів - дослідник пропонує респонденту проранжувати пари телепередач залежно від того, наскільки, на його думку, передачі кожної пари схожі з точки зору їх художнього якості. На перше місце треба поставити пару, що складається з передач, максимально схожих один з одним, на останнє - пару, елементи якої за своїми художніми властивостями не мають один з одним нічого спільного;

б) порівняння пар в парах - дослідник просить респондента сказати, які передачі ближче один до одного, - а й b або end. 11.1.

Моделі сприйняття

Перейдемо до розгляду другої підстави аналізованої класифікації шкал.

Про моделі сприйняття, що враховуються в розглянутій типології, ми фактично вже говорили. Вони описані в п. 9.3. Це векторна модель і модель ідеальної точки. Саме вони і були покладені Кумбсом в основу розглянутої нами типології. Зауважимо, що, будучи узагальненими на багатовимірний випадок, ці моделі, як і інші ідеї Кумбса, послужили одним з тих підстав, на якому було збудовано могутню будівлю багатовимірного шкалювання. Два розглянутих виду моделей сприйняття лягли в основу двох гілок цього підходу: власне МШ і багатовимірного развертиванія9,

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Залежність відповіді респондента від процедури опитування. Класифікація процедур"
 1. Глава 11. Типологія, заснована на процедурах опитування і моделях сприйняття
  процедурах опитування і моделях
 2. 9.1. Підхід Кумбса
  відповіді респондента на запитання анкети. Їм були детально проаналізовані відповідні можливості респондентів і показано, що дійсність часто вельми далека від того, що прийнято в емпіричної соціології: багато що вважаються адекватними способи вимірювання такими не є (наприклад, ранжировка респондентом об'єктів); навпаки, ряд вимірювальних процедур, що вважаються зазвичай не
 3. 8.1. Зміст методів
  повідне плану, що стосуються основного цікавить нас у цій роботі псіхоссмантіческого методу, - СД. Метод СД спрямований не тільки на пошук семантичного простору і аналіз лежать в його основі факторів, а й на вивчення взаємного розташування об'єктів в цьому просторі (т. з. Відмінностей у сприйнятті об'єктів розглядаються респондентом). Для соціолога коло завдань,
 4. § 3. Процедури, что застосовуються до неплатоспроможних боржника
  процедури регламентують порядок! Застосування до боржника спеціальніх ЗАХОДІВ, спрямованостей на создания необхідніх умів для відтворення его платоспроможності або для ліквідації. Відповідно до ст. 212 ЦК І ст. 4 Закону Щодо боржника застосовуються Такі судові процедури банкрутства: 1) Розпорядження Майном боржника; 2) мирова угода; 3) санація (Відновлення платоспроможності) боржника; 4) ліквідація
 5. Опитування
  відповідей на запитання анкет або опитувальних листів - це спосіб, що дозволяє отримувати інформацію безпосередньо від людей. Опитування можуть проводитися усно або письмово. За допомогою опитувань ви можете отримати корисну інформацію для виступів на такі різні теми, як оцінка студентами харчування в студентській їдальні і шанси місцевої волейбольної команди на Біографічна інформація Чому
 6. Правове регулювання опитування
  повідне суб'єкта Російської
 7. Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005
  процедури кадрової роботи, наводиться їх наукове обгрунтування, рівняються достоїнства і недоліки різних методів і процедур, аналізуються статистичні допущення, що лежать в основі їх використання. Навчальний посібник орієнтований на студентів і викладачів економічних та управлінських факультетів вузів, керівників кадрових служб компаній, рекрутерів, менеджерів і
 8. 60. Поняття, Зміст та Особливості судових процедур, что застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство
  процедура; г) мирова угода. Інші Підстави Припинення провадження у деле про банкрутство. Відповідно до статьи 4 Закону України "Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом", а такоже статьи 212 ГК України Щодо боржника застосовуються Такі судові процедури банкрутства: 1) Розпорядження Майном боржника; 2) мирова угода; 3) санація
 9. Установчі та оціночні шкали
  ответствующее відмінність емоційного ставлення до роботи «стоять» за числами респондентів. Причини подібних явищ можуть бути різними - наприклад, обумовлена національно-культурними особливостями респондентів різниця їх сприйняття анкетних питань [Єрмолаєва, 1990]. Оціночними називають такі шкали, підсумком «дії» яких є приписування чисел не респондентам, а деяким
 10. Завдання, які вирішуються методом
  ответствующая техніка дозволяє отримувати розташування на числовій осі одночасним обелівську і респондентів, і об'єктів. Обговоримо більш докладно значення цих результатів для соціолога. Використовуючи метод, ми отримуємо наступну інформацію. Побудовану оціночну шкалу можна вважати результатом усереднення вихідних ранжіровок. Важливість отримання «середньої» для всіх респондентів ранжировки не викликає
 11. ВИСНОВОК
  відповідях респондента на питання дослідника. Вимірювання - це і концептуалізація понять, і їх оіераціоналізація, і формулювання запитань в анкеті, і структура останньої. Більш того, успішне вирішення проблеми вимірювання вимагає досить глибокого освоєння соціологом суміжних дисциплін: психології (підтвердженням може служити, наприклад, здійснений нами аналіз моделей, закладених в методах
 12. Техніка одновимірного розгортання
  залежності можливості побудови шкали від співвідношення довжин інтервалів між точками, що відповідають шкаліруемим об'єктам (На малюнку представлені не всі варіанти, що вимагаються для пошуку ідеальної точки для респондента р.) Намагаючись знайти ідеальну точку нашого респондента на верхній прямий, ми прийдемо до протиріччя, оскільки відповідні напівпрямі (що йде від середини ЬС вліво і від
 13. Програмоване навчання
  залежності від того, що використовується при навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. В
 14. 2. Поняття угоди про примирної процедури
  процедурі
 15. 44.Процедурі, что застосовуються до неплатоспроможних боржника.
  процедури: Розпорядження Майном боржника; мирова угода; санація (Відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута. 2. санація боржника або ліквідація банкрута здійснюється з Дотримання вимог антимонопольно-конкурентного законодавства. 3. З дня вінесення ухвали про Порушення провадження у деле про банкрутство реорганізація Юридичної особини - боржника власником (уповноваженим ним
 16. Загальне уявлення про «м'якої» та «жорсткої» стратегіях отримання вихідних даних
  ответствующие проблеми активно почали розглядатися в науці приблизно в 20-х роках XX століття, коли почався «бум» анкетних опитувань і, як наслідок, стала розвиватися серйозна наукова рефлексія з приводу їх ролі в наукових соціологічних построеніях1. У анкетних способів отримання емпіричної інформації відразу з'явилися принципові противники. Вони вважали, що справжнє думку
 17. Л. Заперечення проти заявки
    залежного винахідника. Великі, багаті фірми можуть собі дозволити звертатися до процедур висунення заперечень з тим, щоб підняти вартість отримання патенту їх більш слабкими малими конкурентами
 18. Практичне використання техніки СД
    відповідально 0,4 і 2,2. І вже справа наймача вирішити, хто йому більше підходить - компетентний Іванов чи демократичний Петров (для вирішення подібних завдань теж існують спеціально розроблені методи й технології, але ми цього не торкаємося). Звичайно, і тут ми можемо використовувати, скажімо, факторний аналіз стосовно до даних, або отриманим від кожного експерта, або усередненим пове
 19. 7. Опитування громадської думки
    залежність між числом респондентів і якістю отриманого результату. В даний час всесвітньо відома фірма Дж. Геллапа переважно користується вибіркою в 1,5 тис. чоловік, хоча в деяких випадках діапазон становить від 3 тис. до 60 тис. чоловік. При вибірці в 1,5 тис. осіб можливе відхилення може досягати приблизно 4%, при вибірці в 5 тис. - близько 2,5%. Фірма Л. Харріса
© 2014-2022  ibib.ltd.ua