Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПроблеми філософії → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Передумови наукового вивчення релігій. Становлення релігієзнавства як галузі знання

Ставлення людей до релігії є одним з критеріїв їх духовного розвитку. Мова в даному випадку йде не про формальну приналежність до тієї чи іншої релігійної конфесії і навіть не про ставлення, яке описується термінами «релігійність» - «нерелігійних», а про підвищений інтерес до релігії і серйозності спроб її осмислення. Всі більш-менш визнані «володарі дум людських» - пророки і святі, письменники і художники, філософи і вчені, правники і глави держав - приділяли величезну увагу релігійних питань, усвідомлюючи чи інтуїтивно відчуваючи, яку роль відіграє релігія в житті індивіда і суспільства.

Навколо цих питань протягом сторіч йшла запекла полеміка, яка інколи переростала у криваві сутички і закінчувалася для однієї з конфліктуючих сторін в'язницями, витонченими тортурами і стратами.

Однак було б помилкою акцентувати увагу тільки на негативних наслідках цієї полеміки. Її головним результатом стало дивовижне «пригода ідей», виникнення і розвиток численних концепцій релігії, які, вступаючи у боротьбу між собою, змушені були, з одного боку, відмовлятися від несостоя-

15

Глава 1.

Формування релігієзнавчої парадигми

тільних у світлі раціональної критики уявлень, а з іншого боку, удосконалювати аргументацію для обгрунтування того, що визнавалося в їх рамках життєво важливим і неминущим. У цієї багатовікової «боротьбі за існування» відбувався відбір найбільш плідних ідей, а найголовніше - поступово накопичувався фактичний матеріал, без якого було б неможливе виникнення релігієзнавства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Передумови наукового вивчення релігій. Становлення релігієзнавства як галузі знання "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, політичний режим сучас-ного Російської держави.
 2. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  передумови виникнення правовідносин. Їх наявність дозволяє суб'єкту вступити в правовідносини, створити його. Але при деяких юридичних фактах правовідношення виникає і по-мимо волі і бажання суб'єкта. Розкривши і узагальнивши ці ситуації, теорія права пропонує сле-дме структуру юридичних фактів. Насамперед, теорія виділяє події та дії. Со-буття - це такі юридичні факти,
 3. Успіхи в галузі лінгвістики і філології.
  Передумовою виникнення релігієзнавства слід вважати вивчення східних мов, і перш за все санскриту. Тут важливо згадати англійця Вільяма Джонса (1746 - 1794), який, порівнюючи санскрит з класичними європейськими мовами, виявив у них структурна подібність і зробив висновок, що вони належать до однієї мовної сім'ї. Справа У. Джонса було продовжено німецьким санскритологів
 4. Релігієзнавство і християнська теологія. Становлення релігієзнавчих досліджень в Європі та Америці.
  Передумови (записки мандрівників і католицьких місіонерів) для цього існували. Найвизначніші католицькі теологи і філософи Італії, Франції, Німеччини, Бельгії були зайняті в кінці XIX в. відродженням томизма, а отже, їх уст-Глава 1. Формування релігієзнавчої парадигми ремленія були прямо протилежні устремлінням релігієзнавців. Якщо останні бажали розширити сферу
 5. США.
  Наукової орієнтації, хоча й визнавало цінність релігії. Таким чином, конфлікт між теологією і зароджуються религиоведением простежувався і в Сполучених Штатах. Постійні нагадування про те, що теологія в ХІХ в. вельми неприязно ставилася до науки про релігію, а релігієзнавство формувалося шляхом критичного розмежування з теологією, дуже актуальні в наш час. Сучасні теологи
 6. Метод компаративістики.
  Передумовами, конфесійними інтересами, предметами, цілями, завданнями, але об'єднує їх методологія, точніше кажучи, порівняльний метод вивчення релігій. Все це свідчить про те, що компаративістика, що одержала широке поширення в ранньому релігієзнавстві і минула червоною ниткою через всю історію цієї науки, надає все зростаючий вплив на сучасну теологію.
 7. Релігія і наука.
  Передумови такого зближення створила і наука. Наука постнекласичного етапу, далеко пішовши від механіцизму класичної науки, відображає світ складніший, імовірнісний. Класична наука усвідомлювала себе об'єктивної, що вивчає світ таким, який він є; в сучасній науці разом з відкриттями А. Ейнштейна, М. Планка та інших намітилася тенденція повернення суб'єкта в наукову теорію (роль
 8. Контрольні питання
  передумови релігії? 7. Яка характеристика, дана Зиммелем релігії як частини дійсності? 8. Релігія як вираження культури у вченні О. Шпенглера. Її джерела та передумови. Аполлонівський і фаустовский типи релігії. 9. Як еволюціонує релігія в різних типах культури? 10. У чому полягає інтуїтивізм і пантеїзм А. Бергсона в підході до релігії? 11. Концепція
 9. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  передумови для зосередження в руках президента безлічі владних повноважень. У деяких історичних умовах це стає цілком виправданим. Теоретичний аналіз у зв'язку з цим виділяє такі історичні ситуації, як, наприклад, перехід від феодальних відносин до буржуазних. Крім того, такого роду форма правління виникає там , де були сильні монархічні традиції, в ситуаціях, що не
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  наукові перспективи. Насамперед це означало б методологічний розрив з попередніми догматичними уявленнями, в тому числі з гіперболізацією примусової ролі держави до появі та функціонуванні права. У сучасній юридичній літературі з'явилися новаторські і цікаві роботи, що прокладають шлях у цьому новому напрямку, розчищають запали головним чином з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua