Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Виховне значення діяльності обвинувача на суді

Будь-яка кримінальна справа завжди має певне суспільно-політичне, морально-етичне та педагогічне значення. Завдання прокурора при підтриманні обвинувачення полягає не тільки у викритті підсудного, а й в знаходженні ефективних засобів виховання і навчання всіх присутніх у дусі високої моралі.

Успіх перевиховання підсудного в чому залежить від своєчасного виявлення та усунення причин, умов, що сприяють вчиненню злочинів. Тому прокурору необхідно піддати глибокому аналізу і дати належну оцінку тим фактам, які привели обвинуваченого до злочину. З цією метою він звертає увагу на: а) обставини, що викликали формування в особи антигромадської установки (умови морального формування особистості), б) обставини, що спонукали особу до вчинення даного злочину (та конкретна життєва ситуація, яка викликала рішучість діяти певним чином); в ) обставини, що сприяли досягненню злочинного результату і приховування слідів злочину; г) особи, відповідальні за ті недоліки та упущення, які призвели до скоєння злочину; д) заходи, які необхідно прийняти для усунення причин і умов, що викликали вчинення злочину.

Суд, як відомо, зобов'язаний призначити справедливе покарання. Занадто м'яке покарання загрожує можливістю породження почуття безвідповідальності і, навпаки, занадто суворе покарання може викликати озлоблення або стан відчаю і приреченості, що ускладнює виховний процес. Все це викликає необхідність того, щоб прокурор, ретельно зваживши обставини справи, висловив у своїй промові міркування щодо виду, терміну і умов відбування того покарання, яке, на його думку, суд повинен визначити щодо підсудного.

Інша позиція може викликати сумніви в правильності і об'єктивності доводів прокурора. Не сприяють моральним нормам спроби впливати на суддів посиланнями на можливий вплив винесеного ними м'якого вироку на стан преступності321.

Якість обвинувальної промови, її обгрунтованість і переконливість залежить від ступеня підготовленості прокурора до участі в судовому засіданні і його активності в процесі судового слідства і дебатах. При цьому, якщо в судовому слідстві прокурор надає виховний вплив самим сприйняттям певних фактів, пізнанням подій, діяльності осіб у цих подіях, то в судових дебатах - більш поглибленим роз'ясненням сутності і значення тих фактів, які були сприйняті на судовому слідстві, аналізом правових норм.

Кращою прикрасою обвинувальної промови є її зміст. Але не можна забувати і про форму мови. Їй необхідно надати ясність, точність, виразність, лаконічність, грамотність, композиційну стрункість. Кожна чергова мова для прокурора повинна бути не буденним явищем, а подією в його житті. Тільки при такому ставленні мова прокурора дійде до серця слухачів, зможе впливати на їх свідомість, переконати і мобілізувати громадську думку на боротьбу зі злочинністю. Будучи емоційною, обвинувальна мова повинна бути ще й раціональної, заснованої на зібраних і досліджених у судовому засіданні доказах.

Звинувачуючи підсудного у злочині, писав А.Ф. Коні, прокурору необхідно виступати зі спокійним достоїнством виконуваного сумного боргу, його мова повинна бути пройнята печаткою тверезої, зрілої думки. Якщо покарання злочинця не має на меті принизити людську гідність (на це прямо вказано у ст.

9 КПК), то тим більше неприпустимо приниження підсудного, який ще не визнано злочинцем, а можливо, і не буде ним визнаний.

Особливість обвинувальної промови полягає і в її розмовному характері. Саме цим досягається ефект безпосереднього впливу на аудиторію. Зі стилем мовлення тісно пов'язана техніка її виконання. Оскільки будь-яка мова розрахована на її слухове сприйняття, в ній важливі і правильний тон, темп, інтонація, дикція оратора. Не тільки слова, а й поза прокурора, його жести і міміка повинні бути строго узгоджені з тим процесуальним становищем, яке він займає в суді, з усією обстановкою судової аудиторії.

Говорячи про дотримання правил ораторського мистецтва, необхідно пам'ятати поради видатного російського юриста А.Ф. Коні:

Говорити слід голосно, ясно, чітко, немонотонно, по можливості виразно і просто. У тоні має бути впевненість, сила ... Мова не повинна вимовлятися одним махом: вона повинна бути промовою, живим словом. Жести оживляють мова, але користуватися ними слід обережно ... Занадто часті, одноманітні, метушливі, різкі рухи рук неприємні, приїдаються, набридають і дратують ... Кращі промови прості, зрозумілі, тямущі і сповнені глибокого смисла322.

Завершити свою промову прокурор може короткою вказівкою на підсумки судового процесу, на ті уроки, які з нього повинні бути вилучені, або підкресленням значення вироку і очікуваного від нього результату у справі подальшого зміцнення законності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " виховне значення діяльності обвинувача на суді "
 1. § 4. Поняття правосуддя та його принципи
  Здійснення правосуддя є головним змістом судової влади, найважливішою судової функцією. Перше властивість правосуддя - здійснення правосуддя тільки судом (ст. 118 Конституції РФ). Здійснення правосуддя є видом державної, правоохоронної діяльності, яка складає виключну компетенцію суду. Другим властивістю правосуддя є розгляд
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Заходи антикорупційної спрямованості Навчання державних чиновників правилам суспільно-значущої поведінки (нормам публічної етики) Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління підкреслила нагальну необхідність включення навчальної дисципліни "Публічна етика" в навчальні плани з підготовки управлінців усіх ланок. У перспективі такого роду освітній підхід обов'язково
 3. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
  Умовне засудження. Ідея про умовне засудження, в результаті якого вирок, що набрав законної сили, не міг бути негайно приведений у виконання або коли виконувався зовсім, була відома ще раннього законодавством багатьох держав, серед яких Росія - не виняток. Суть умовності невиконання вироку суду спочатку полягала або в наданні засудженим доказів
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 6. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  Коеволюція права і людини. Поняття особистості. Свобода особи і право. Права і свободи людини і громадянина, їх система. Правовий статус і реальні положення особистості. Особистість і законність. Внутрішньодержавна і міжнародно-правовий захист прав і свобод людини і громадянина. Держава і особистість. Важлива тема теорії права виникає з роздумів про ідеали, про глобальної мети права, його
 7. Взаємовідносини класів і соціальних груп в афінському суспільстві в V ст. до н. е..
  (Ксенофонт). Афінська Політія I. (1) Що стосується державного устрою афінян, то, якщо вони вибрали свій теперішній лад, я не схвалюю цього з тієї причини, що, обравши собі його, вони тим самим обрали такий порядок, щоб простому народу жилося краще, ніж благородним. От за цього я і не схвалюю його. Але вже раз у них це було прийнято у такому вигляді, я постараюся довести, що вони вдало
 8. 5. Судова влада Російської Федерації
  Одним з різновидів державної влади є судова влада. Організації та здійснення судової влади присвячені гл. 7 Конституції Російської Федерації, федеральні конституційні закони (від 21 липня 1994 р. «Про Конституційний Суд Російської Федерації», від 28 квітня 1995 р. «Про арбітражних судах Російській Федерації», від 31 грудня 1996 р. «Про судову систему Російської
 9. 2. Правові екологічні вимоги
  Охорона навколишнього середовища від негативних впливів людської діяльності та досягнення порядку раціонального природокористування забезпечується шляхом встановлення у законодавстві правових екологічних вимог до поведінки суб'єктів права, застосуванню правових механізмів і процедур, за допомогою яких такі вимоги реалізуються, покладання прав і обов'язків на природокористувачів,
 10. 1. Поняття і соціальна функція
  Якщо законодавча влада і виконавча влада покладаються конституціями на один-два вищих державних органи (відповідно на главу держави та / або парламент, на главу держави та / або уряд), то з судовою владою справа йде значно складніше. Вона покладена на всю сукупність судових органів від самих низових до верховних. Кожен з судових органів, незалежно від
 11. 1. Прокуратура
  Це орган, функції якого зазвичай укладаються в кримінальному переслідуванні осіб, які вчинили злочинні діяння, у підтримці публічного обвинувачення в суді, часто також у нагляді за законністю попереднього розслідування злочинів і утримання осіб в місцях позбавлення волі. Цим пояснюється те, що до складу конституційних інститутів прокуратура зазвичай не входить: у конституціях демократичних
 12. 1.3. ФРАНЦУЗЬКИЙ структуралізму і «НОВА ФІЛОСОФІЯ »
  Формування« нової філософії »відбувалося в той період, коли структуралізм був одним з провідних напрямків гуманітарних досліджень у Франції, коли були опубліковані основні праці його теоретиків. Ця обставина не могло не вплинути на погляди« нових філософів », які запозичували і піддали глибокої теоретичної переробці деякі методологічні принципи структуралізму.
 13. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  Серія не випадково була відкрита з публікації курсу російського громадянського права Д. І. Мейєра, а зараз триває справжнім виданням праць професора Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова Веніаміна Петровича Грибанова. Справа в тому, що свого часу саме професор В. П. Грибанов, що чудово знав російську дореволюційну юридичну літературу, переконливо довів своїм
 14. 3. Межі застосування уповноваженою особою правоохоронних заходів оперативного характеру
  Поряд з самозахистом цивільних прав, яка являє собою застосування уповноваженою особою фактичних заходів з охорони своїх прав та інтересів, радянське цивільне законодавство надає уповноваженій особі можливість застосування до правопорушника заходів оперативного впливу юридичного характеру. Під заходами оперативного впливу розуміються такі юридичні засоби
 15. 16.1. Педагогіка і судочинство З історії педагогіки судового
  Судочинство, представляючи собою взаємодію людей в умовах кримінального та грома-виробництва Данський-процесуального регламенту, насичене всім тим, що відноситься до предмету і компетенції педагогіки: вихованням, навчанням, розвитком, переконанням, змаганням (змаганням), заохоченням, примусом, покаранням і т.д. Будучи опосередковані в судочинстві правом, ці категорії стають
 16. Навчальне і виховує вплив поведінки головуючого судді
  У процесі судового слідства дії і поведінку головуючого, інших суддів, вплив поведінки народних засідателів підпорядковані одній меті шляхом всебічного, повного і об'єктивного судді дослідження доказів встановити істину у справі. При цьому дії головуючого, як найбільш висококваліфікованого і обізнаного юриста, за формою та змістом
 17. Виховне значення діяльності захисника на суді
  Якщо виховання і перевиховання - одна з основних завдань щодо здійснення правосуддя, то природно, що і захист, що сприяє здійсненню цілей правосуддя , також покликана перевиховувати особи, які вчинили правопорушення, виховувати всіх громадян в дусі поваги до законів. Перелік у законі пом'якшувальних провину обставин відображає прагнення законодавця до максимальної індивідуалізації
 18. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    1. Назвіть основні етапи посилення педагогічного змісту у судочинстві. 2. З якими науками взаємопов'язана педагогіка судочинства? 3. У чому подібність і відмінність педагогічних властивостей, якостей співробітників органів правосуддя (слідчого, прокурора, адвоката, судді)? 4. Назвіть основні напрями педагогічної діяльності органів слідства, прокуратури в
 19.  Виникнення професійного поліцейського освіти
    Однією з найдавніших державних правоохоронних структур будь-якої держави є поліція, основними завданнями якої є охорона громадського порядку та підтримку безпеки громадян, попередження і припинення "злочинів та адміністративних правонарушеній389. Для розуміння ролі поліції в суспільстві і виконання її правоохоронних функцій необхідно розглянути