Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяАнтологія → 
« Попередня Наступна »
В. Богатов і Ш. Ф. Мамедов. Антологія світової філософії. У 4-х т. Т. 4. М., «Думка». (АН СРСР. Ін-т філософії. Філософ. Спадщина)., 1972 - перейти до змісту підручника

ЯНОВСЬКИЙ

Кирило Петрович Яновський (1822-1902) - видатний діяч народної освіти Бессарабії, послідовник педагогічних поглядів К. Д. Ушинського та І. І. Пирогова. Закінчив фізико-математичний факультет Київського університету. Тривалий час був директором кишинівської гімназії. Залишив ряд робіт з педагогіки, в яких проводив принцип матеріалістичного світорозуміння. Основне питання філософії вирішував у дусі матеріалізму. Цій проблемі він присвятив спеціальну роботу. Тематична добірка фрагментів, здійснена автором даного вступного тексту В. II. Ермуратський, дається за виданням: К. П. Яновський. Обмін і постійний рух матерії, як умова світового життя взагалі і зокрема - життя органічної. СПб., 1900.

[СТАВЛЕННЯ ДО основного питання філософії]

Матерія різноманітна до нескінченності, тому природа встановила і різноманітні способи для досягнення цілей існування окремих індивідуумів, але з підпорядкуванням їх одному, загальному для всіх їх закону.

Цей закон полягає в обміні матерії, що входить до складу тіл, з внешнею щодо їх м а т е р і е ю за допомогою і е і р е р и в і о г о д в і - ж єни я її елементів (стор. 3-4).

Удосконалення організмів та їх частин у фізичному і духовному відносинах відбувається при постійному обміні материн за допомогою фізичних, хімічних і духовних сил природи, за допомогою харчування, виховання, розмноження і росту, що ведуть до цієї мети. [...] Тому не тільки зовнішні впливи середовища, в якій живуть організми, починаючи від клітин, впливають на розвиток їх життя, а й внутрішня їх життя видозмінює склад і природу зовнішніх сил і матерії (стор. 6). Тепер ми ще не можемо пояснити собі цілком заміни вагомою матерії матерією, яку визнаємо навіть за невідому; але, бути може, і цей науковий пробіл з часом буде заповнено.

[...] Багато чого вже зроблено для розкриття таємниць природи. Будемо сподіватися, що наступний століття розкриє їх ще більше і дозволить нам питання, що стосуються і обміну матерії в природі (стор. 8-9).

Багато чого в нашій картині світобудови залишається ще темним, недокінченим, але багато чого пріведепо вже в стройпую гармонію, в якій ясно чується одна домінуюча нота - е д і н с т в о Всесвіту (стор. 27) .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЯНОВСЬКИЙ "
 1. Іменний покажчик
  Абдільдін Ж. 29 Авакум 309,310,312,313 Авенаріус 233 Аверинцев С. С. 113 Айера. 25 АйдукевічК. 25,135 АккерманР. 142 Алексєєв М. Н. 29 Аллилуев С. П. 120 Андерсен X. 185 Андерсон А. Р. 142 Андропов Ю. В. 73,202,323 Антонова І. А. 102 Аполлінер Г. 238 Ардаматский В. І. 58 Аристотель 94,99,103, 104, 144, 167, 224, 238, 356, 357 Армстронг Л. 219 Арон R 12,26 Асмус В. Ф. 29,108 Афіногенов А. 218
 2. !-KUl СШ URSSiru Представляємо Вам наші найкращі книги:
  Серія «Класичний університетський підручник »Колмогоров А. І., Драгаліна А. Г. Математична логіка. Гнеденко Б. В. Курс теорії ймовірностей. URSS Комоновіч Е. В., Мороз В. І. Обшій курс астрономії. Квасников І. А. Термодинаміка і статистична фізика. У 4 т. Теорія чисел Вейль А. Основи теорії чисел. Вейль Г. Алгебраїчна теорія чисел. Інгам А. Е. Розподіл простих чисел. Хинчин
 3. ПОКАЖЧИК ІМЕН
  Абеляр, П'єр 275 Августин, Аврелій 255 Адлер, Макс 300 Адоратскій, Володимир Вікторович 291, 294, 304, 305, 310 Адорно, Теодор 27 , 390, 391 Аксельрод (Ортодокс), Любов Ісаківна 303 Олександр Македонський 209, 211 Анаксагор 179, 274 Антонов, Георгій Володимирович 166 Ариосто, Лудовико 374 Аристотель 62, 83, 129, 155, 156, 185, 188, 255, 263, 272 , 330, 359, 361 Асмус, Валентин Фердінандо-вич
 4. 2. Характерні риси російської філософської думки
  Яновського і натуралістів П.К. Анохіна, Б.Л. Астаурова, Д.К. Бєляєва, А.І. Берга, П.Л. Капіци, Н.Н. Семенова, В.А. Фока, В.А. Енгельгардта. Плідно розроблялися філософські питання психологічної науки зусиллями Б.Г. Ананьєва, Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтьєва, А.Р. Лурія, С.Л. Рубінштейна. Новий розвиток отримало вивчення історико-філософських проблем в дослідженнях О.С. Богомолова, Т.І.
 5. Покажчик імен
  Августин Аврелій (Блаженний) 46, 99,125,130,158, 190, 2ю, 285, 292, 300, 301, 305, 324, 357 Авенаріус Р. 47 , 82, 95 Аверроес 159 Авіценна 158-159 Агамбен Дж. 123, 2ОО, 201, 212, 217 Агассі Дж. 22, 56, 96, 316, 341 Адамі В. 292 АдамсонР. 23 Аденауер К. 356 АдіЕ. 293 Адлер А. 68,319,343 Адлер В. 302 Адлер М. 36 Адорно Т. В. 141,163,166,183,193, 205, 206, 220, 225, 269, 300, 319, 332,
 6. СПИСОК 1.
  Абеляр П'єр. Логіка «для початківців» / П. Абеляр. - М.: Прогресс: Гнозис, 1995. - 115 с. 2. Августин А. Про Граді Божому / А. Августин / / Собр. соч.: в 4 т. - Т. I. - М., 1994. - С. 252-253. 3. Аксьонов Г.П. Про науковий самоті Вернадського / Г.П. Аксьонов / / Питання філософії. - 1993. - № 6. - С. 74-87. 4. Аксьонов Г.П. Поняття живої речовини: від Бюффона до Вернадського / Г.П. Аксьонов / /
 7. цитованої літератури 1.
  Маркс К. і Енгельс Ф. Соч., Вид. 2-е, т. 1-39. М., 1955-1966. 2. Маркс К. і Енгельс Ф. З ранніх творів. М., 1956. 3. В. І. Ленін. зібр. соч., т. 1-55. М., 1958-1965. 4. «Ленінський збірник», т. XII. М.-Л., MCMXXXI. 5. Абдільдін Ж. М. Проблема початку в теоретичному пізнанні. Алма-Ата, 1967. 6. Адлер М. Марксизм, як пролетарське вчення про життя. Пг. - М., 1923. 7.
 8. ПОКАЖЧИК ІМЕН
  Абалкін Л.І., 571 Абдулла І.С., 211 Абу-Лугход Ж., 232 Август (Гай Юлій Цезар Октавіан), 269 Августин Аврелій (Блаженний), 96-99,102,221,262,416 Авдєєв А., 624 Авен П.О., 586 Агиляр А., 209, 213, 488 Адорно Т., 395-396, 529, 532 Акоста Х.де, 110, 111 Аксаков КС., 155 Акулінін В.Н., 411 Алаві X., 28, 492 Алаев Л.Б., 393 Аларіх, 97, 121 Алданов М. (Ландау М.А.), 223-224
 9. СПИСОК 1.
  Абульханова-Славська К. А. Діяльність та психологія особистості. М., 1980. 2. Автономова Н.С. Розум. Розум. Раціональність, М., 1988. 3. Агєєв В.С. Міжгруповое взаємодія: соціально-психологічні проблеми. М., 1990. 4. Айзенк Г.Ю. Інтелект: новий погляд / / Питання психології. 1995. № 1. 5. Ананьєв Б.Г. Вибрані психологічні праці. М., 1980. Т.1-2. 6.
 10. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 11. 3.14.10. Провіденціалізм і російська релігійна філософія кінця XIX - початку ХХ вв.
  Як не дивно, але й у ХХ ст. продовжував існувати провіденціалізм. Він зокрема отстаивался представниками російської релігійної філософії кінця XIX - 34 'Молешотт Я. Фізіологічні ескізи М., 1865. С. 7. 348 Там само. С. 77. 349 Писарєв Д.І. Фізіологічні ескізи Молешотта / / Соч. . Ч. 6. П6., 1866. С. 33. початку XX вв. Так як цю філософію зараз всіляко звеличили, то має
 12. XIX ГЕГЕЛЬ І ФІЛОСОФСЬКІ ДИСКУСІЇ 20-х РОКІВ
  Питання про оцінку філософії Гегеля, особливо його діалектики, - один з тих найбільш гострих питань, які жваво обговорювалися на всьому протязі існування радянської філософської науки. В її історії були періоди, коли ставлення до гегелівської філософії виступало в якості своєрідного критерію приналежності того чи іншого вченого до різних напрямів і школам, які існували на
 13. KPOHEP P. - СМ. Неогегельянство Кроче Б. - СМ. Неогегельянство
  Куайном (Quine) Віллард ВАН ОРМА (1908-2000) - амер. філософ і логік, один з головних представників екстенсіоналізма в логіці і 'натуралізму в англо-амер. філософії 20 в. Логічна позиція К. характеризується спочатку 'номіналізм, а надалі екстенсіональним платонізму, критикою інтенсіональних мов і скептичним ставленням до модальної логіки. Натуралістичні погляди К. виразилися в
 14. Лінії Демокріта і Платона в історії культури
  На обкладинці цієї книги читаємо: «Філософи Росії XX в.». А в передмові до неї професор, доктор ф. м, н. Баренцев Р. Г. зазначає, що це центральне філософське твір Любищева. Сам же автор у своїй передмові пише, що «головний зміст книги - розбір общебиологических уявлень», що центральна частина її «обросла філософськими і методологічними роздумами ... і міркуваннями з
 15. Л. Н. Мітрохін Про феномен А. А.Зіновьева3
  ександр Олександрович Зінов'єв - один з небагатьох російських соціальних мислителів, якого в прямому, буквальному сенсі можна атестувати як «вченого, що здобув світову популярність». Його творчості присвячено сотні статей, книг, оглядових робіт та рецензій. У них ми знаходимо схвальні зіставлення його з справжніми світочами культури: Свіфтом, Вольтером, Рабле, Гоголем, Салтикова-Щедріна.