Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
СЕМЕНОВ Ю. І.. Філософія історії. (Загальна теорія, основні проблеми, ідеї та концепції від давнини до наших днів). - М.: «Сучасні зошити» - 776 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1.8.5. Нація і етнос

Консолідація раніше економічно відокремлених областей в єдину господарську спільність була результатом втягування їх у загальний торговельний оборот, виникнення єдиного ринку в масштабах країни. Найважливішим засобом спілкування є мова. Тому економічні зв'язки найлегше зав'язувалися між областями, населення яких говорило на одній мові або на близькоспоріднених мовах, тобто належало до однієї етнічної спільності або ж спорідненим етносам.

У свою чергу встановлення міцних економічних зв'язків між областями сприяло злиттю споріднених етнічних спільнот в одну, а також стирання граней між субетносами та етнографічними групами, на які вони раніше розпадалися. В ідеалі все населення такого єдиного геосоціального організму мало б утворити одну етнічну спільність. Воно ж в ідеалі мало становити і одну націю. Таким чином, ті ж самі об'єктивні процеси, які призвели до утворення нації, мали своїм результатом метаморфозу етносу. Позначилося на етносі й саме по собі поява нації.

Етнос є явище історичне. Виникнувши, він не залишається незмінним. Можна виділити три стадії його розвитку. На першій стадії етнос складається з більшого чи меншого числа субетносів, і кожен з членів етносу обов'язково входить в один з субетносів. Субетнічний самосвідомості на цій стадії нерідко домінує над етнічним. Людина перш за все усвідомлює себе членом субетносу і лише потім етносу. Мова етносу на цій стадії існує як сукупність безлічі діалектів. Нерідко в якості загального писемної мови виступає чужу мову (латинь у Західній Європі, старослов'янська в Давній Русі). Таку етнічну спільність можна було б назвати раннім етносом.

Для пізнього етносу на відміну від раннього етносу характерно домінування свідомості приналежності до етносу, етнічної самосвідомості.

Субетнічний самосвідомість якщо й зберігається, то відходить на другий план. Проте найчастіше субетнос перетворюються на етнографічні групи. Певна частина людей починає входити в етнос, минаючи субетнос І етнографічні групи. Виникає загальний літературна мова етносу, близький до розмовного. В основу літературної мови зазвичай кладеться один з діалектів мови етносу. Нерідко перетворення раннього етносу в пізній пов'язано з визрівання передумов капіталізму, але це зовсім не обов'язково.

Зародження і розвиток капіталізму має одним зі своїх наслідків перетворення пізнього етносу в поз <) нейший етнос. Вище вже говорилося про зав'язування міцних економічних зв'язків і виникненні ринку в масштабі всієї країни. Це веде до різкого зростання рухливості населення та його інтенсивного перемішування. Повсюдно поширюється грамотність. У результаті розпаду селянських общин поступово зникає простонародна, насамперед селянська культура, яка виступала у ролі культури етносу. Її заміщають елітарна і міська культури, які, злившись воєдино, поступово проникають в найширші верстви населення і стають общесоціорной національною культурою. У підсумку поступово ис-Чезана субетнос та етнографічні групи. Спочатку велика частина людей, а потім і всі вони прямо входять в етнос.

Оформляється такий загальний літературна мова, яка одночасно функціонує і в якості загального розмовного. Мова пізнішого етносу існує не в діалектах, не як сукупність діалектів, а як би поряд з ними, поступово поглинаючи і витісняючи їх. Цьому у величезній мірі сприяє виникнення і розвиток засобів масової інформації (газети, радіо, телебачення). Ідеальним пізнішим етносом є такий, в якому зовсім немає не тільки субетносів, але навіть і етнографічних груп, і не існує ніяких діалектних відмінностей.

Як вже зазначалося вище, в ідеальному випадку населення країни має одночасно складати і одну націю і один етнос. У подібному випадку етнічна самосвідомість має злитися з національним, культура етнічної спільності повністю замістити національною культурою, а мова етносу стати національною мовою. Саме це і дало підставу для того, щоб приписати нації такі ознаки («спільність мови», «спільність культури»), які насправді характеризують етнос.

Взагалі не можна не помітити, що в знаменитому сталінському чотирьохелементним визначенні нації, яке і зараз не втратило полностио свого впливу на уми людей, що займаються національними проблемами, з чотирьох приписуваних нації ознак два («спільність мови» і «спільність культури») відносяться до етносу, два («спільність території» і «спільність економічного життя») - К геосоціалию-му організму і немає жодного, який ставився б до власне нації. Інакше кажучи, ні сам І.В. Сталін, ні його послідовники, а ними були мало не всі радянські вчені, які писали але цього питання, по суті, не розуміли природи нації.

Але навіть при самому тісному зближенні нації та етносу повної тотожності між ними не виникає. У граничному випадку національна спільність, включаючи в себе як компонент етнічну спільність, ніколи до неї не зводиться. Але, звичайно, найбільш наочно відміну національної спільноти від етнічної проявляється тоді, коли до складу нації входять люди, що належать до різних етнічних спільнот.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.8.5. Нація і етнос "
 1. 1.8.10. Дві сучасні концепції нації
  нація є етнос, згідно з другою - нація є сукупність всіх громадян держави, це все його населення без різниці етнічної приналежності. Останню точку зору зараз посилено відстоює і пропагує відомий фахівець з національного питання Валерій Олександрович Тишков Як видно з усього сказаного вище, у кожній з них присутня частка істини, але аж ніяк не вся істина.
 2. Структура суспільства
  нація. Націоналізм і ідея сучасних національних держав. Російська державність і проблема етносів. Етнічний парадокс
 3. 1.9.1. Концепція етносів і суперетносів Л.Н. Гумільова
  етносами і суперетносу. Але слово «етнос» він розуміє інакше, ніж це було викладено вище. По суті, він відмовляється дати скільки чітке визначення цьому поняттю, що дозволяє йому називати етносом все, що йому заманеться. Це ж відноситься і до поняття суперетносу. Але якщо уважніше придивитися, то виявиться, що в більшості випадків суперетносу він називає ті
 4. геософія СЕВЕРА
  нація має своє постійне місцеперебування, - вважає він, - сприяє незмінності її характеру »110. Вказується взаємозв'язок етносу і ландшафту простежується і щодо корінних народів Крайньої
 5. МАРКСИЗМ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ПИТАННЯ НА ПІВНОЧІ
  нація є історично сформована стійка спільність людей, що виникла на базі спільності мови, території, економічного життя і психічного складу, який проявляється в спільності культури »570. Він доводив, що теоретична схема з позначеним новим, п'ятим ознакою поняття «нація» - глибоко помилкова і не може бути виправдана ні теоретично, ні практично-політично. Аргументуючи свою
 6. Нація
  нація, радянський народ, що включає в себе близько ста різних народів і національностей, в якому росіяни становили більшість, але в якому приналежність до тієї чи іншої національності практично втратила значення. Загальний економічний уклад, ліквідація експлуататорських класів, залежність благополуччя кожного громадянина від благо-получия країни і суспільства в цілому формували єдність
 7. А. Лінкольна. Геттісбергскую РЕЧЬ31
  нація чи будь-яка інша нація, подібним чином зачата і таким принципам прихильна, продовжити своє існування. Ми зійшлися на великому полі битви цієї війни. Ми зібралися, щоб зробити його частина останнім місцем заспокоєння для тих, хто віддав тут свої життя, щоб життя нації могла продовжуватися. Наші почуття цілком зрозумілі і природні. І разом з тим, дивлячись ширше і глибше, ми не сміємо
 8. § 7. Психологічні механізми саморегуляції великих соціальних груп
  етносу, - звичаї. Звичаї виступають і як норми поведінки, і як форма соціального контролю, вони виконують функцію освячення (сакралізації) сформованих суспільних відносин. Звичаї передують державно-правової регуляції. Але й досі вони залишаються однією з основних форм соціальної регуляції у побутовій сфері, громадянської обрядовості. Елементи соціального і культурного досвіду,
 9. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  етносу 167 Гегемонія 117-118,208-209 американська 218 Географія гуманістична 253, 256-257, 270 «нова» політична 249 , 257 - 259, 260, 263 політична 239-254, 256, 273, 275-276, 282-285, 289-290, 297 299, 311-312, 322 електоральна 252-253, 255, 259, 263, 266, 279 -280, 284-287 Геополітика 9-10, 22-27, 29, 4041, 46, 54, 85, 87, 90, 123-125, 170-172, 230, 247, 258-259,
 10. Контрольні питання
  етносів? 14. У чому відмінність націонал-більшовицьких від російсько-націоналістичних геополітичних ідей? 15. Назвіть основні риси геополітики взаємодії. Могли б ви доповнити цю концепцію новими формами взаємодії між суб'єктами геополітичних
 11. Останні зауваження
  нація, бути може, взагалі ніколи не приймала. Істинно національна еліта не має права залишити свій народ без Ідеології, яка виражала б не тільки те, що він відчуває і думає, але і те, що він не відчуває і не думає, але чому потай навіть від самого себе ревно поклоняється протягом тисячоліть. І, якщо ми не озброїмо ідеологією держава, яка у нас тимчасово можуть забрати «ненаші»,
 12. Додаткова література
  Алексєєва ТА. Лібералізм як політична ідеологія. - Полі-ку, 2000. - № 1. Алексєєва Т.А. Современниге політичні теорії. - М., 2000. Гарбузов В.М. Консерватизм: поняття і типологія (історіографічний огляд). - Поліс, 1995. - № 4. Гарвардський анархіст: Роберт Нозік. - Боррадорі Дж. Американський філософ: Беседиг з Куайном, Девідсоном, Патнем, Но-ЗІКом, Данто, Рорті, Кейвлом,
 13. Б. АНДЕРСОН. Уявні СООБЩЕСТВА98
  нація не уявляє себе сумірною з усім людством. Навіть найбільш месіанськи налаштовані націоналісти не марять про той день, коли всі члени роду людського увіллються в їх націю. ... Вона уявляється суверенної, бо дане поняття народилося в епоху, коли Просвітництво й Революція руйнували легітимність встановленого Богом ієрархічного династичного держави. Досягаючи зрілості
 14. § 6. Персистентность нечисленних народів Півночі в етнофілософіі Л.Н. Гумільова
  етносів, які пережили самих себе і знаходяться в завершальній, меморіальної фазе180. Він їх називає персистентно, тобто статичними. Для них характерні застійність і спрощеність етносістеми. Ці народи перебувають у стані гомеостазу з навколишнім середовищем, будучи завершальній складовою частиною біоценоза181. Стосовно до обских уграм Л.Н. Гумільов вказує, що мансі і ханти (вогули і Остяк)
 15. ранньовізантійського період
  етносу і припинення полеміки з монофісіти, колишньої настільки важливим чинником внутрішньої політики імперії на сході в попередній період. Латинська, перш офіційна державна мова, виходить з ужитку і змінюється грецьким. У 7-8 вв. за імператора Іраклія (610-641 рр..) і Лева III (717-740 рр..) позднеримское провінційне поділ перетвориться в фемное пристрій,
 16. 1. Поняття громадянства
  нація »,« національність ») і« ciudadania »(власне« громадянство »), в сербському -« државльанство »(від« држава »- держава, порівн.: Держава) і« граhанство ». Наприклад, у ст. 30 Конституції Мексики йдеться про порядок придбання «мексиканської національності», а згідно ст. 34 «громадянами Республіки є чоловіки і жінки, які, будучи мексиканцями, відповідають, крім того, таким умовам:
 17. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  етносу і держави слід виділяти епоху Київської Русі ? 2. Які геостратегічні завдання були вирішені в цю епоху? 3. Які геополітичні картини вона включала? 4. Як називалася друга епоха російської держави і які геополітичні картини вона включала? 5. Дайте характеристику третього геополітичної епохи Великого князівства Московського. 6. Чому саме в цю епоху
 18. Г. НОДІЯ. ДЕМОКРАТІЯ І НАЦІОНАЛІЗМ99
  нація в сучасному сенсі цього слова) дуже мало хто з сільських жителів в часи старого режиму вважали, що вони є французами також і тому, що багато хто з них навіть не говорили по? Французьки. Інтеграція стала плодом запланованих централізованих, іноді навіть суворих політичних заходів. Тому склалася французька нація вийшла скоріше «штучної», ніж «природною». Цю
 19. § 1. Основні категорії соціальної психології
    етнос - культурний клімат, стиль світовідчуття, особливості соціальної самоорганізації, певні зразки поведінки. У межах даного соціуму діяльність вхідних в нього соціальних спільнот, груп та окремих § 2. Поведінка людей у соціально неорганізованої спільності 241 індивідів регулюється загальними традиціями, звичаями, моральними нормами і законами. Розрізняються групові та
 20. § 1. Суспільство: його поняття та структура
    нація та ін.) Суспільство з'явилося, коли люди виділилися зі світу тварин. Людина - його головна передумова і первинна клітина, бо, як говорив ще Аристотель, людина є істота суспільна. Тому найважливіша риса суспільства полягає в тому, що воно являє собою систему взаємозв'язків розумних істот. Взаємодіючи із суспільством, людина розвивається сам і розвиває свої
© 2014-2022  ibib.ltd.ua