Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва В. І.. К. Е. Ціолковський: філософія космізму - М.: Самоосвіта. - 320 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Базові підстави моделі суспільства.

Підводячи підсумки перспективним ідеям Ціолковського в галузі соціального будівництва, ще раз зазначимо ті принципи, які він висунув як найважливіших.

Перш за все це еволюціонізм, поступовість, поетапність соціальних змін без насильницької ломки старого укладу життя, зокрема, політичного ладу. Старий лад має зжити самого себе - заперечувати революції неможливо, тому що вони були історичним фактом. Однак ці методи повинні залишитися в минулому, їм на зміну прийде просвітницька робота в масах. У цьому питанні Ціолковський був близький до народництва, вважаючи, що при правильно поставленої просвітницькій роботі мільйони людей швидко засвоять нове соціальне вчення. Не випадково він приділяв величезну увагу виробленню та поширенню універсального наукового світогляду. Ключовим моментом соціального будівництва може стати законотворчість. А так як звід законів повинен бути результатом діяльності абсолютної більшості людей при їх прямій участі, то революційні перевороти і диктаторське правління стануть неможливими.

Підставою соціального Ціолковський проголосив психологію (рефлексологію), або душевні властивості людей, притаманні більшості. «Висота суспільного устрою є результат фізичних і душевних якостей суспільства, т.

е. рефлексологія (психологія) є підстава соціології» [341, с. 169]. Неможливо природним еволюційним шляхом побудувати новий соціум на базі абстрактних соціальних цінностей, що не відповідають масової психології, можливостям і потребам мільйонів людей. У цьому вчений був абсолютно прав як тонкий психолог, знавець людської душі. Він уловив ту глибинний зв'язок між індивідуальним і надіндивідуальним, яка так часто вислизає від політиків, економістів, адміністраторів різних рангів. Історія людського суспільства знає не один епізод реставрації старого ладу при несвоєчасному переході до нового. Знає ефект відтворення негативних сторін суспільного життя в новому політико-економічному облич. І в кращому випадку виникає розчарування в політико-адміністративних очікуваннях. Причина цього тільки одна, невміння і небажання рахуватися з масовою психологією, з глибинними, не завжди лежать на поверхні і не завжди виявленими сторонами народного чи національного характеру, здібностей, потреб і поведінкою людей.

Модель Ціолковського побудована на таких ступенях свободи і відповідальності людини, які ми навряд чи можемо виявити сьогодні в зразках демократичного устрою сучасного суспільства.

Маси людей самі створюють закони, самі змінюють їх залежно від отриманого практичного результату. Методом проб і помилок, численних дослідів напрацьовують крупиці позитивного і поширюють їх. Люди стають безпосередньо відповідальними за все - позитивне і негативне, але це «все» вони в змозі змінювати. Іде проблема відчуження - відчуження працівника від результатів його праці; відчуження рядового члена суспільства від адміністративного правління; відчуження індивідуума від колективу.

Таким чином, Ціолковським був висунутий і обгрунтований соціальний ідеал досконалого суспільства, відповідного космічним моральним законам. Він змалював механізм переходу до соціуму космічного порядку, показав співвідношення індивідуального і соціального в правильно влаштованому суспільстві. Крім того, вчений вичленував базові соціальні цінності як орієнтири на метаеволюціонном шляху, визначив моральний сенс історії як всесвітньо-історичного космічного процесу. Це був всього лише схематично промальовані соціальний ідеал. Однак роздуми з приводу цього ідеалу можуть принести певну практичну користь.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Базові підстави моделі суспільства. "
 1. Поняття вікової неосудності.
  Базових норм, наявних у суспільстві. Звичайно, в реальній дійсності, особливо при ненавмисних діях, така оцінка носить напівусвідомлених, згорнутий характер, здійснюється через вже наявні стереотипи і звички. Але можливість її здійснення повинна мати місце. У сфері інтелектуальної діяльності значущими для здатності до винної відповідальності є процеси
 2. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  базові характеристики. Так, можна виділити той стан суспільства, ту соціальну середу, при яких результати праці свідомо розподіляються особливим шаром державно організованих людей - розподільниками (у широкому сенсі слова). Це чинів-ники, які організовують виробництво, роботи, послуги, встановлюють ціни, розміри оплати праці. Вони - розподільники - ведуть облік і розподіл
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  базових понять і способів дослідження, це взагалі питання про існування теорії права. Чи потрібна вона взагалі, якщо є й успішно розвиваються галузеві науки? Юридичну науку, дійсно, поряд з теорією права складають галузеві науки зі своїми теоріями, методами дослідження, поясненнями, прогнозами, пропозиціями. Так от, чи потрібно це «поряд»? Мова йде про такі галузевих науках,
 4. ГЛОСАРІЙ
  базової моделі часу з керованого в класичному ТМ хроноса до надзвичайно актуального в сучасній непередбачуваною динамічно змінюється бізнес-середовищі Кайроса. Метод швейцарського сиру. Прийом, що полягає в «вигризаніе» з неприємної завдання невеликих шматочків, поступовому «підточку» неприємною завдання з різних сторін. Автор терміну А. Лакейн. Методи управління персоналом - способи
 5. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  базову інформацію про розмір і структуру робочої сили регіону і забезпечити основу для вимірювання пропозиції робочої сили, її кількості та якості; про рівень безробіття і зайнятості, в тому числі по різним соціально-демографічними групам. Спільне вимір зайнятості та доходу забезпечує основу для аналізу ступеня зайнятості різних категорій трудящих, прибутковості окремих видів
 6. I. Твори класиків економічної думки
  базові підходи до формування концептуальної моделі). М., 1993. Історія первісного суспільства. Епоха первісної родової громади. М., 1986. Йовчев Н., старче К. Дивовижне поведінку тварин. М., 1978. Калинівська К.П. Вікові групи народів Східної Африки. Л., Калугіна З.І. Особисте підсобне господарство сільського населення: проблеми та перспективи. Новосибірськ, 1974. Кваша
 7. 8.6. Тенденції та проблеми розвитку зарубіжної демократії
  базових демократичних цінностей, дотримання певних правил політичної гри. Демократія за своєю природою є институциализированного змаганням політичних сил за завоювання й утримання влади, яке в умовах відсутності навичок політичної гри часто переростає в конфлікт. Звідси прагнення правлячих еліт посттоталітарних держав до інстітуціаліза-ції елементів
 8. Етичне зміст філософської антропології та її смисложиттєвих пошуків
  базових принципів моральності, точніше, справжнім принципом автономії джерела моралі, а не частково "автономії", коли під нею розуміється тільки власна логіка розвитку моралі та її невиводимість безпосередньо з соціально-економічних чинників історичного розвитку суспільства. Як же можлива, за Кантом, мораль в її сьогодення, або сутнісному вигляді? Тільки як вільно обирається
 9. Лекція 2 визрівання ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР До СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ
  базових галузей економіки. У цьому сенсі гонка озброєнь обходилася громадянам СРСР дорожче, ніж американцям. При тривалому збереженні зовнішніх і внутрішніх умов, в яких вона здійснювалася, у можливого противника СРСР було більше шансів на успіх: його перевага могло з великою ймовірністю проявитися в соціальній сфері через вибух невдоволення втомленого і зубожілого від гонки озброєнь
 10. ПЕРШИЙ ЕТАП ПЕРЕТВОРЕНЬ. 1985-1986
  базових категорій економічної науки обережно розвертався в академічних структурах, які вивчали світовий досвід (Інститут світової економіки і міжнародних відносин, Інститут економіки світової соціалістичної системи, Інститут США і Канади) 17. Багато підлозі 59 58 Лекція 3 чівшіх широку популярність у другій половині 80-х - середині 90-х років економісти і політологи пройшли школу цих
 11. ПЕРЕХІД ДО НОВОЇ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМ. [ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ І ГЛАСНІСТЬ. 1987-1988
  базових інституту - держава і партію. Намечавшиеся зміни повинні були привести до реального розмежування функцій між ними: партія повинна була піти зі сфери оперативного управління всіма соціальними процесами. Демократизації суспільства, посилення впливу громадян на прийняття рішень були Покликані сприяти два нових державних інституту - З'їзд народних депутатів і чинний на
 12. ПОЧАТОК РЕФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СРСР. І989 - ПОЧАТОК 1990
  базових державних ресурсах, допускалася значна свобода у здійсненні експортно-імпортних операцій. Для управління цим процесом була створена Асоціація спільних підприємств, глава якої, Л. І. Вайн-берг, був членом Консультаційної ради при Горбачові. Визначився процес перетворення деяких міністерств в концерни. Концерн набував юридичний статус акціонерного
 13. ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛІТИКИ РРФСР. ВЕСНА 1990 - ВЕСНА 1991
  базові рішення) насамперед не враховувало асиметричний ність союзної федерації, де існувало п'ять видів її суб'єктів. Поспішне усунення «імперської» унітарної структури, якою була побудована на принципі централізму (званого демократичним) КПРС, неминуче висвічувало політико-правової ал-логизм устрою СРСР, єдність якого забезпечувалося власт-ним впливом партійних органів.
 14. ВИБІР МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  базова ідея «риночників»: обгрунтування можливості досягнення успіху реформ лише в тому випадку, якщо Росія буде проводити їх ізольовано. При цьому, природно, курс на остаточну дезінтеграцію СРСР, правове оформлення того, що в серпні 1991 р. відбулося фактично, виглядали цілком логічно, а результати протиборства російських лідерів проти союзного центру в 1990-1991 рр..
 15. КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЛАДИ у виконавчих структурах РОСІЇ
  підставою того, що ця система потребує докорінних змін. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що проблема взаємини виконавчої та законодавчої влади накладалася на боротьбу між відносно помірними реформістами («Горбачов-цями») і радикал-лібералами, групувалися навколо «Де Концентрація влади у виконавчих структурах Росії мократіческое Росії» ідо пори не
 16. КОРОТКИЙ СЛОВНИК ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТЕРМІНІВ
  базовий принцип організації будь-якого простору - географічного, соціального, політичного, економічного, культурного і т.д. (Термін К. Шмітта). Синонимичен поняттю «порядок», «закон», «уклад». Номос Суші - це телурократія, номос Води (або Моря) - таласократія. Однополярний світ - геополітична модель, що склалася після поразки СРСР в «холодній війні». Зараз домінуючим полюсом
© 2014-2022  ibib.ltd.ua