Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002 - перейти до змісту підручника

Бібліографія

Айвазян Т. А. Порівняльні дані психолого-діагностичного обстеження хворих на гіпертонічну хворобу за допомогою колірного тесту / Т. А. Айвазян, І. А. Таравкова / / Психологічна діагностика ставлення до хвороби при нервово-психічної та соматичної патології: Зб. науч. праць: ЛНІПНІ ім. В. М. Бехтерева. - Л., 1990. - Т. 27. - С. 113-115.

Олександрівський Ю. А. Прикордонні психічні розлади. - М.: Медицина, 1993. - 400 с.

Алейнікова С. М. Порівняльне дослідження формування мислення у дітей, хворих на шизофренію, з різними типами дизонтогенеза / / Експериментально-психологічні дослідження патології психічної діяльності при шизофренії. - М., 1982. - С. 106-122.

Алекситимия і методи її визначення при прикордонних психосоматичних розладах: Метод, посібник. - СПб.: Психоневрологічний інститут ім. В. М. Бехтерева. 1994. -18 С.

Анастази А., Психологічне тестування / А. Анастазі, С. Урбі-на. -СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

Андрущенко Т. Ю. Графічні прийоми фіксації суб'єктивних труднощів спілкування в предподростковом віці / / Вісник Московського університету. - Серія 14. Психологія. - 1991. - № 1. - С. 42-48.

Анастази А. Психологічне тестування: У 2 кн. - М.: Педагогіка, 1982. -Кн. 1 - 316 с; Кн. 2 - 293 с.

Бажин Е. Ф., Опитувальник рівня суб'єктивного контролю (УСК) / Є. Ф. Бажин, Є. АТольшкіна, А. М. Еткінд. - М.: «СЕНС», 1993. -16 С.

Балицький К. 77., Стрес і метастазування злоякісних пухлин / К. П. Ба-Ліцкая, Ю. П. Шмалько. - Київ: Наукова думка, 1987. - 248 с.

Бежанішівілі Б. І. Дослідження емоційно-вольової сфери психічно хворих методом «рівня домагань» / / Психологічні методи дослідження в клініці. - Л., 1967. - С. 214-218.

Біла І. І. Методика Роршаха та її застосування при дослідженні хворих на епілепсію: Метод, рекомендації. - М., 1978. - 75 с.

Березін Ф. Б. Методика багатостороннього дослідження особистості / Ф. Б. Березін, М. П. Мірошников, Р. В. Рожанец. - М.: Медицина, 1976. - 186 с.

Беспалько І. Г. Статистичні та клініко-діагностичні аспекти категорії локалізації в методі Роршаха / / Психологічні методи дослідження особистості в клініці. - Л., 1978. - С. 104-113.

Биренбаум Г. В. До питання про утворення переносних і умовних значень слова при патологічних змінах мислення / / Нове в навчанні про апраксію, агнозии і афазії. - М.; Л.: Госмедіздат, 1934. - С. 147-164.

Блейхер В. М. Клініка придбаного недоумства. - Київ: Здоров'я, 1976.-151с.

Блейхер В. М. Клінічна патопсихологія. - Ташкент: Медицина, 1976. -325 С.

Блейхер В. М. Розлади мислення. - Київ: Здоров'я, 1983. -192 С.

Блейхер В. М. Про нову вербальної проективної методикою дослідження особистості / В. М. Блейхер, С. Н. Боков / / Журн. невропатол. і психіатр, ім. С. С. Корсакова. - 1992. - № 5-12. - С. 90-93.

Блейхер В. М. Перевагу кольору в тесті Люшера і функціональний стан вегетативної нервової системи / В. М. Блейхер, С. Н. Боков / / Огляд психіатрії та медичної психології ім. В. М. Бехтерева. - 1994. - № 2. - С.

99-102.

Блейхер В. М. Психологічна діагностика інтелекту й особистості / В. М. Блейхер, Л. Ф. Бурлачук. - Київ.: Вища шк., 1978. - 141 с.

Блейхер В. М. Патопсихологические дослідження при шизофренії, ускладненої алкоголізмом / В. М. Блейхер, Т. М. Красовицкая / / Проблеми вищої нервової діяльності, патофізіології, клініки і терапії психозів: У 2 ч . - Київ: Наукова думка, 1980. - Ч. 2. - С. 100-102.

Блейхер В. М. Патопсихологическое діагностика / В. М. Блейхер, І. В. Крук.

- Київ: Здоров'я, 1980. -280 С.

Блейхер В. М. Апробація опитувальника для виявлення особистісної акцентуації / В. М. Блейхер, Н. Б. Фельдман / / Лікарська справа. - 1985. - № 12. - С. 84-85.

Блейхер В. М. Особливості особистісної акцентуації як фактора схильності до деяких психосоматичних захворювань / Блейхер В. М., Н. Б. Фельдман / / Журн. невропатол. і психіатр, ім. С. С. Корсакова. - 1988. - № 3.

- С. 101-104.

Блінов Н. #., Роль псіхоонкологіі в лікуванні онкологічних хворих / Н. Н. Блінов, В. А. Чулкова / / Зап. онкології. - 1996. - Т. 42. № 5. - С. 86-89.

Боков С. До Дослідження аффективности хворих параноидной шизофренією / / Лікарська справа. - 1988. - № 4. - С. 108-109.

Боков С. До Аффективность як фактор диференціальної діагностики неврозів і неврозоподобной шизофренії: Клініко-психологічне дослідження: Автореф. дис ... канд. мед. наук. Санкт-Петербурзький науково-дослідний психоневрологічний інститут ім. В. М. Бехтерева. - СПб., 1992. - 24 с.

Боков С. Я. Апробація методу Титце в патопсихології / С. Н. Боков,

B. М. Блейхер / / Журн. психіатрії та медичної психології. - 1995. - № 1.-С. 42-45.

Бояршинова Т. Н. До питання про психологічну діагностиці уповільненої шизофренії (за даними ТАТ) / / Журн. невропатол. і психіатр, ім. С. С. Корсакова. - 1975. - № І. - С. 1680-1682.

Братусь Б. С. Психологічний аналіз змін особистості при алкоголізмі. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1974. - 95 с.

Братусь Б. С. Психологічні особливості рівня домагань вибору цілей при психопатії / / Журн. невропатол. і психіатр, ім. С. С. Корсакова. -1976. - № 12. - С. 1825-1828.

Булахова Л. А., Диференціальна діагностика розладів мови у дітей дошкільного віку, які страждають нервово-психічними захворюваннями: Метод, рекомендації / Упоряд. Л. А.Булахова, Н. М. Уманська. - Київ, 1983. - 22 с.

Бурлачук Л. Ф. Дослідження особистості в клінічній психології. - Київ: Вища шк., 1979. - 174 с.

Бурлачук Л. Ф. ТАТ - старійшина проектних тестів / / Психологічна газета. - 2000. Лютий. № 2/53. - С. 10-11.

Бурлачук Л. Ф. Як і чим вимірювати інтелект? / / Психологічна газета. -2000 - Березень. № 3/54.- С. 20-21

Бурлачук Л. Ф. Словник-довідник по психологічній діагностиці / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - Клювання: Наукова думка, 1989. - 200 с.

Билкіна Н. Д. Розвиток зарубіжних психосоматичних теорій (аналітичний огляд) / / Психологічний журнал. - 1997. - Т. 18. - № 2. -

C. 149-160.

Васильченко Г. С. Дослідження міжособистісних відносин у сексологічних хворих / Г. С. Васильченко, Ю. А. Решетняк / / Проблеми сучасної сексопатології. - 1972. - С. 161-174.

Віленський О. Г. Наслідки закритих черепно-мозкових травм. - Київ: Здоров'я, 1971. - 111 с.

Вінкшна І. А. До характеристики системи відносин особистості хворих, що страждають неврозами / / Клініко-психологічні дослідження особистості. -Л., 1971. - С. 87-89.

Воронков Г. Л. Організація роботи клінічних психологів у психоневрологічних лікарнях / Г. Л. Воронков, В. М. Блейхер, С. П. Гор-ницький. - Київ: 1980.

Виявлення суїцидальних тенденцій за допомогою експериментально-психологічного обстеження: Метод, рекомендації / Авт.-С ост. Н. В. АГАЗ-де. - Баку, 1988. - С. 6-10.

Габріял Т. М. Самооцінка як метод дослідження особистості: Проблеми патопсихології. Тез. докл. конф .. - М., 1972. - С. 105-117.

Гербачевського В. К. Індивідуальні особливості поведінки в ситуації вибору в зв'язку з деякими характеристиками інтелекту / / Дослідження особистості в клініці і екстремальних умовах. - Л., 1969. - С. 25-37.

Гіл'яшева І. Н. Про можливості використання методу ТАТ при вивченні особистості хворого в психоневрологічній клініці / / Психологічні методи дослідження в клініці. - Л., 1967. - С. 228-232.

Говоркова А. Ф. Досвід вивчення деяких інтелектуальних умінь / / Зап. психології. - 1962. - № 2. - С. 83-91.

Тоштаутас А. А. Вивчення особливостей особистості в профілактичних дослідженнях ішемічної хвороби серця / / Первинна психологічна профілактика та реабілітація хворих на ІХС. - Вільнюс, 1982. - С. 25-60.

Грей Д. Сила нервової системи, інтроверсія - екстраверсія, умовні рефлекси і реакція активації / / Зап. психології. - 1968. - № 3.-с. 77-89.

Данилова Є. Є. Дитячий тест «малюнкова фрустрації» С. Розенцвей-га: Практичний посібник. - М., 1997.

Завілянські Л. І. Тренування фрустраційної толерантності в реабілітації хворих неврозами / Л. І. Завілянські, В. М. Блейхер. - Львів: Віта шк., 1975. - С. 152-153.

Завілянські Л. І. Дослідження фрустраційної толерантності при невро-зоподобних станах / Л. І. Завілянські, Г. С. Григор'єва / / Проблеми медичної психології. -Л.: Медицина, 1976. - С. 88-89.

Завілянські І. Я. Про експериментально-психологічних дослідженнях епілептиків / І. Я. Завілянські, Р. Е. Таращанська / / Питання клінічної психіатрії. - Київ: Госмедіздат УРСР, 1959. - С. 29-30.

Захаров А. І. Психотерапія неврозів у дітей та підлітків. - М.: Медицина, 1982. - 214 с.

Захарченко Л. 3. Діагностична цінність методики «відсутні деталі» при вивченні розумової відсталості / МОЗ УРСР; Дніпропетр. ордена Трудового Червоного Прапора мед. ін-т. - Дніпропетровськ, 1987. - 8 с. Деп. рук. (ВНІІМІ, № Д-13341)

Зейгарник Б. В. Експериментально-психологічні дослідження хворих з травмами головного мозку / / Нервові і психічні захворювання воєнного часу. - М.: Медгиз, 1948. - С. 125-136.

Зейгарник Б. В. Особистість і патологія діяльності. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1971. - 99 с.

Зейгарник Б. В. Патопсихологія. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1976. - 238 с.

Зухар' В. П. Про роботу патопсихолога в психіатричній лікарні / В. П. Зу-харь, С. Я. Рубінштейн, Л. Н. Поперечна. - М., 1975.

Іванов Н. Я. Удосконалення процедури обробки результатів, отриманих за допомогою патохарактерологического діагностичного опитувальника для підлітків / Н. Я. Іванов, А. Е. Личко / / Патохарактерологіческіе дослідження у підлітків. - Л., 1981. - С. 5-28.

Іванова А. Я. Обучаемость як принцип оцінки розумового розвитку дітей. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1976. - 97 с.

Іванова Є. В. Фрустрационная методика С. Розенцвейг: Метод, рекомендації для вчителів, студентів і практикантів. - Ульянівськ: Вид-во Ульяновськ. ГПУ, 1987.

Ігнатов Н. А. Прилади й методики психофізіологічного обстеження водіїв автомобілів / Н. А. Ігнатов, В. М. Мишурин, Р. Т. Мушегян, В. А. Сергєєв. -М: Транспорт, 1978. - 88 с.

Ісаєв Д. Н. Психічне недорозвинення у дітей. - Л.: Медицина, 1982.-224

с.

Дослідження особливостей та рівня самооцінки в системі інтерперсональних відносин у хворих з невротичними і неврозоподоб-ними розладами різного генезу / Л. І. Вассерман, В. В. Бочаров, В. А. Сергєєв, та ін / / Психологічна діагностика при нервово-психічних і психосоматичних захворюваннях: Зб. науч. тр. - Л.: Вид-во ЛНІПНІ ім. В. М. Бехтерева, 1985.

Т 112. - С. 65-72.

Використання методики «Вербальний проективний тест" в діагностиці психічних розладів: Метод. рекомендації / Упоряд.: В. М. Блей-хер, С. Н. Боков, В.

A. Ташликов - Київ, 1991. - 24 с.

Кабанов М. М. Методи психологічної діагностики та корекції в клініці / М. М. Кабанов, А. Є. Личко, В. М. Смирнов. - Л.: Медицина, 1983.-312 с.

Кабанов М. М. Актуальні завдання медичної психології / М. М. Кабанов, Б. Д. Карвасарский / / Психологія і медицина. - М.,

1978. - С. 20-24.

Каган В. Е. Аутизм у дітей. - Л.: Медицина, 1981. - 205 с.

Калита Н. Г. Рівень домагань у здорових і хворих на епілепсію / Психологічні дослідження. - 1971. - Вип. 3. - С. 155-162.

Карвасарский Б. Д. Неврози. - М.: Медицина, 1980. - 448 с.

Карвасарский Б. Д. Медична психологія. - Л.: Медицина, 1982.-271 с.

КЛІНИЧНИЙ психологія / Под ред. В. Іванова. - Софія: Медицина і фіз-туру, 1976. - 279 с.

Клубова Є. Б. Ставлення до хвороби і механізми психологічного захисту у хворих алкоголізмом: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Санкт-Петербурзький науково-дослідний психоневрологічний інститут ім.

B. М. Бехтерева. - СПб., 1995.

Ковальов В. В. Психіатрія дитячого віку. - М.: Медицина,

1979. - 607 с.

Кожуховська І. І. Критичність психічно хворих / / Проблеми патопсихології: Тез. докл. конф. - М., 1972. - С. 45-53.

Кокошкарова А. Психодіагностика на неврози та неврозоподібні с'естоя-ня / / неврозів і неврозоподібних с'естоянія. - Софія: Медицина та фізкулту-ра, 1983. - С. 172-184.

Кононова М. П. Посібник із психологічного дослідження психічно хворих дітей шкільного віку. - М.: Медгиз, 1963. - 176 с.

 Корабельников К. В. Методики дослідження інтелекту і мислення / К. В. Корабельников, Р. О. Серебрякова / / Дослідження особистості в клініці і екстремальних умовах. - Л., 1969. - С. 55-68. 

 Коробейников І. А. Діагностичні аспекти профілактики та корекції шкільної дезадаптації: Метод, рекомендації / Упоряд.: І. А. Коробейников, А. Ч. Агаєв, Ш. Д. Міндіашвілі. - М., 1989. 

 Коченов М. М. Введення в судову психологію. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1980.-115 с. 

 Крук-Блейхер І. В. Реабілітація та дослідження особистості в дитячій психоневрології / / Питання терапії та реабілітації психічно хворих. - Львів: Вища шк., 1975. - С. 222-223. 

 Крук І. В. Психологічні чинники в лікуванні неврозоподібних станів перед шкільного віку / / Проблеми психофізіології: Тез. VI Всесоюз. з'їзду о-ва психологів СРСР - М., - Ч. 2. - С. 257-258. 

 Ксенофонтова Є. Г. Дослідження локалізації контролю особистості - нова версія методики «Рівень суб'єктивного контролю» / / Психологічний журнал. -1999. -Т. 20 - № 2. - С. 103-114. 

 Кудрявцев І. А. Про діагностичному і прогностичному значенні деяких патопсихологических симптомокомплексов / / Відновлювальна терапія і реабілітація хворих нервовими і психічними захворюваннями. -Л., 1982. - С. 46-52. 

 Кудрявцев І. А. Про діагностичної інформативності деяких патопсихологических синдромів / / Журн. невропатол. і психіатр, ім. С. С. Корсакова. - 1982. - № 12. - С. 1814-1818. 

 Курбатова Т. Н. Проективна методика дослідження особистості Hand-test »: Рук-во по використанню / Т. Н. Курбатова, О. І. Муляр. - СПб.: ИМАТОН, 1995. - 48 с. 

 Кут'ко І. І. Особливості особистості хворих циркулярними депресіями / І. І. Кутько, Л. Ф. Шестопалова / / Лікарська справа. - 1986. - № 8. -С. 103-106. 

 Лебединський М. С. Введення в медичну психологію / М. С. Лебединський, В. Н. Мясищев. - Л.: Медицина, 1966. - 430 с. 

 Левітів Н. Д. Фрустрація як один з видів психічних станів / / Зап. психології. - 1967. - № 6. - С. 118-129. 

 ЛевітовН. Д. Психологія характеру. - М.: Просвещение, 1969. - 424 с. 

 Леонтьєв А. Н. Діяльність, свідомість, особистість. - М.: Госполітіз-дат, 1975.-304 с. 

 Личко А. Е. Психопат і акцентуації характеру у підлітків. - 2-е вид. - Л.: Медицина, 1983. - 255 с. 

 Лонгинова С. В. Дослідження мислення хворих на шизофренію методом «піктограм» / / Проблеми патопсихології: Тез. докл. конф. - М., 1972. - С. 5474. 

 Лубовский В. І. Диференціальна психодіагностика порушень розвитку: проблеми і перспективи / / Школьньш психолог. - 1999. - № 5. - С. 14-15. 

 Лубовский В. І. Діагностичне значення деяких невербальних експериментально-психологічних методик / / Психологічні дослідження процесу діагностики. - Ярославль: Изд-во Ярослав, ун-ту, 1981.-С. 53-60. 

 Лусканова Н. Г. Діагностика шкільної дезадаптації / Н. Г. Лусканова, І. А. Коробейников. - М., 1993. 

 Міжнародна класифікація хвороб (10-й перегляд). Класифікація психічних і поведінкових розладів: Клінічні опису та вказівки з діагностики: Пер. на рос. яз. / Под ред. Ю. Л. ННЛ-лера, С. Ю. Циркіна. - СПб.: «АДІС», 1994. - 304 с. 

 Мелешко Т. К. Особливості процесу порівняння у хворих на шизофренію / / Журн. невропатол. і психіатр, ім. С. С. Корсакова. - 1966. - № 1.-С. 109-115. 

 Методики вивчення психологічних. особливостей школярів: Метод, розробка / Упоряд. І. І. Скрипок. - Л.: ЛГПИ, 1982. 

 Методи клінічної нейрофізіології. Вивчення фізіології головного мозку людини / Под ред. В. Б. Гречина. - Л.: Наука, 1977. 

 Москвін В. А. Методика діагностики порушень целеобразования / / Лікарська справа. - 1987. - № 4. - С. 103-106. 

 Мясищев В. Н. Проблема відносин людини та її місце в психології / / Зап. психології. - 1957. - № 5. - С. 142-155. 

 Мясищев В. Н. Особистість і неврози. - Л.: Вид-во ЛДУ, 1960. - 425 с. 

 Миколаєва В. В. Спецпрактикум з патопсихології / В. В. Ніколаєва, Е. Т. Соколова, А. С. Співаковська. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1979. - 42 с. 

 Платонов До К. Психологічний практикум. -М.: Вища. шк., 1980. 

 Познанський А. С. До клініко-патопсихологічного аналізу порушення почуття гумору / А. С. Познанський, В. В. Дезорцев / / Зап. експер. патопсихології. - М., 1965. - С. 157-163. 

 Положенцев С. Д. Поведінковий фактор ризику при ішемічній хворобі серця (тип А) / С. Д. Положенцев, Д. А. Руднєв. - М.: Медицина, 1990. - 171 с. 

 Поляков Ю. Ф. Патологія пізнавальної діяльності при шизофренії. - М.: Медицина, 1974. - 167 с. 

 Поляков Ю. Ф. Про методологічні проблеми взаємозв'язку психіатрії та психології / / Журн. невропатол. і психіатр, ім. С. С. Корсакова. - 1977. - № 12. 

 - С. 1822-1832. 

 Практикум з психології / За ред. А. Н. Леонтьєва, Ю. Б. Гіппо-рейтер. 

 - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1972. - 248 с. 

 Психодіагностичні методи (в комплексному лонгитюдном дослідженні студентів). -Л.: Вид-во ЛДУ, 1976. 

 Психологічна діагностика індексу життєвого стилю: Посібник для лікарів і психологів / Л. І. Вассерман, О. Ф. Еришев, Є. Б. Клубова, Н. Н. Петрова та ін - СПб.: МОЗ РФ; Санкт-Петербурзький науково- дослідний психоневрологічний інститут ім. В. М. Бехтерева. 1998.-50 с. 

 Псіхосоматічната залежностей / Под ред. В. Іванова. - Софія: Медицина та фізкултура, 1981. - 239 с. 

 Реньге В. Е. Патопсихологические методики і проблема проективности / / Журн. невропатол. і психіатр, ім. С. С. Корсакова. - 1976. - № 12.-С. 18171821. 

 Роговин М. С. До питання про діагностичні можливості патопсихологических методів (на прикладі асоціативного експерименту) / / Психологічні дослідження процесу діагностики. - Ярославль: Изд-во Ярослав, ун-ту, 1981. - С. 5-21. 

 Росин О. П. До предмета патопсихології / / Журн. невропатол. і психіатр, ім. С. С. Корсакова. - 1976. - № 4. - С. 615-616. 

 Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. - М.: Учпедгиз, 1946. - 704 

 с. 

 Рубінштейн С. Л. Буття і свідомість. - М.: Изд-во АН СРСР. - 1957.-328 

 с. 

 Рубінштейн С. Л. Про мислення і шляхи його дослідження. - М.: Изд-во АН СРСР, 1958. - 328 с. 

  Рубінштейн З Я. Психологія розумово відсталого школяра. - М.: Просвещение, 1970. - 198 с. 

 Рубінштейн З Я. Експериментальні методики патопсихології. - М.: Медицина, 1970. - 215 с. 

 Рубінштейн С. Я. Специфіка патопсихологических експериментальних досліджень / / Вісник МГУ. -Серія «Психологія». - 1982. - Вип. 3. - С. 5-9. 

 Посібник з психіатрії: У 2 т. / За ред. А. В. Снєжневського. - М.: Медицина, 1983. - Т. 1 - 480 с; Т. 2 - 544 с. 

 Румянцев Г. Г. Досвід застосування методу «незакінчених пропозицій» в психіатричній практиці / / Дослідження особистості в клініці і екстремальних умовах. - Л., 1969. - С. 266-275. 

 Семаго Н. Я. У пошуках соціально-психологічних нормативів / / Шкільний психолог. - 2000. - № 12, березень. - С. 8-9. 

 Семаго До Я. Тест «Рука» / / Шкільний психолог. - 1999. - № 6, лютий. - С. 

 8-9. 

 Семаго Н. Я. Дослідження емоційно-особистісної сфери дитини за допомогою комплексу проективних методик / / Школа здоров'я. - 1998. - № 4. 

 Семаго Н. Я. Тест «рісуночних фрустрації» С. Розенцвейга / Н. Я. Семаго, М. Семаго / / Шкільний психолог. - 1999. - № 17, травень. - С. 8-9. 

 Собчик Л. Н. Діагностика міжособистісних відносин (модифікований варіант интерперсональной діагностики Т. Лірі): Метод. рук-во. - М.: Моск. кадр, центр при ГУ з праці і соціальних. питань Мосміськвиконкому, Консультаційна фірма, 1990. - Випуск 3. - 48 с. (Серія «Методи психологічної діагностики»). 

 Собчик Л. Н. Методи психологічної діагностики. - М., 1990. Вип. 1,2.-С. 50. 

 Собчик Л. Н. Посібник по застосуванню психологічної методики ММР1.М., 1971.-63 с. 

 Соколова Г. С. Про можливість використання методики незакінчених пропозицій для характеристики системи відносин особистості хворих неврозами / / Клініко-психологічні дослідження особистості. - Л., 1971. - С. 191-193. 

 Соколова Є. Т. Проективні методи дослідження особистості. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1980. - 176 с. 

 Соломін І. Л. По той бік тесту Люшера / / Психологічна газета. - 2000. - № 2/53. - С. 12-15. 

 Співаковська А. С. Про використання ігрової діяльності для діагностики / / Проблеми патопсихології: Тез. докл. конф. - М., 1972. - С. 263-284. 

 Сисоєв В. П. Методика діагностики працездатності. Тест Е. Лан-Дольта: Керівництво по використанню. - СПб.: ИМАТОН, 1996. - 32 с. 

 Ташева Т. Маніо-депресивно заболяванія. - Софія: Медицина та фізкулту-ра, 1979. - 231 с. 

 Ташликов В. А. Психологія лікувального процесу. - Л.: Медицина, 1984. -192 С. 

 Тепеніцина Т. До Аналіз помилок при дослідженні уваги методом коректурної проби / / Зап. психології. - 1959. - № 5. - С. 145-153. 

 Терехова Т. В. Вивчення стану працездатності у дітей дошкільного віку / / Експериментальні дослідження в патопсихології.

 - М., 1976. - С. 215-221. 

 Тест «Намалюй людини»: Керівництво / І. Г. Демидова, О. Л. Соколова, В. І. Чирков та ін - Ярославль: Изд-во Ярослав, ун-ту; НВЦ «Психодіагностика», 1992. 

 - 40 с. 

 Тихомиров О. К. Структура розумової діяльності людини. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1969. - 304 с. 

 Фресса П. Експериментальний метод / / Експериментальна психологія. - М.: Прогресс, 1966. - С. 13-98. 

 Ханін Ю. Л. Дослідження тривоги в спорті / / Зап. психології. - 1978. - № 6.-С. 94-106. 

 Херсонський Б. Г. «Піктограма» як метод вивчення особистості в нормі і при деяких нервово-психічних захворюваннях: Метод, рекомендації. - Л., 1984. -28 С. 

 Худик В. А. Динаміка інтелектуально-мнестичних порушень у хворих алкоголізмом / / Журн. невропатол. і психіатр, ім. С. С. Корсакова. - 1983. - № 3. 

 - С. 430-435. 

 Чернаенко Т. До Про екстравертірованності алкоголіків / / Зап. патопсихології. - М., 1970. - С. 137-138. 

 Шванцара Й. Діагностика психічного розвитку. - Прага: Авіцена-нум, 1978. - 388 с. 

 Експериментально-психологічне дослідження дітей в період перед-шкільної диспансеризації: Метод рекомендації / Упоряд.: Л. Н. Поперечна, І. А. Коробейников, С. Я. Рубінштейн, В. П. Зухарей - М., 1978. - 42 с. 

 Ясюкова Л. А. Оптимізація навчання і розвитку дітей з ММД. Діагностика та компенсація мінімальних мозкових дисфункцій: Метод, рук-во. -СПб.: ИМАТОН, 1997. - 80 с. 

 Andersen В. L. Surviving cancer: [Pap.] Amer. Cancer Soc. Conf. Behav. and Psy-chosoc. Res., San Diego, Calif., July 30-31,1993 / / Cancer. - 1994. -74, № 4.-P. 14841495. 

 Angelini G. Stress e profilo psicologico del paziente oncologico / G. Angeli-ni, С Nebbia, A. Crosignani, G. Francesetti, M. Gece, A. Meluzzi / / Minerva med. - 1994. -82, № 4. - P. 207-216. 

 Bartoszewski G Kwestionariuszosobowoscidiagnostyce, schizofreniiuroge-niowey / G. Bartoszewski, K. Godorowski / / Neur., Neurocte., Psychiat. polska, 1964. - XIV. - I. - S. 145-151. 

 Beckmann D. GiessenTest (GT) / D. Beckmann, H. E. Richter. - Stuttgart, 1975.135 s. 

 Bellak L. Thematic Apperception Test and Children Apperception Test in the clinical use. - New York, 1954. 

 Buck J. N. The H-P-T technique / / J. din. Psychol. - 1948. - S. 397-404. 

 Benton A. L. La signification des tests de retention visuelle dans la diagnostic clinique / / Rev. Psychol. Appl. - 1952, № 2. - P 151-179. 

 Bromley D. The psychology of human ageing. - London, 1966. - 366 p. 

 Cancer and mood 7 / New Sci. - 1984. - 104, № 1424. - P 486. 

 Cassileth B. R. Psychosocial correlates of survival in advanced maUgnant disease? / B. R. Cassileth, E. J. Lusk, D. S. Miller, L. L. Brown, С Miller / / N. Eng. J. Med.-1985. -312, № 24. - P 1551-1555. 

 Cunningham A. J. From neglect to support to coping: the evolution of psychosocial intervention for cancer patients / / Stress and breast cancer. - Chichester etc.-1988.-P. 135154. 

 Donowan D. W. Alcoholic MMPI subtypes / D. W. Donowan, E. F. Chaney, M. R. O'Leary / / J. Nerv. Ment. Dis. - 1978, 166, № 8. - P 553-561. 

  Edwards J. Psychological characteristics: a pretreatment survival marker of patients with testicular cancer / J. Edwards, C Di Clemente, M. L. Samuels / / J. Psycho-soc.Oncol. - 1985. - 3, № 1. - P 79-94. 

 Evans N J. R. The incidence of cancer among in patients with affective disorders / N. J. R. Evans, J. A. Baldwin, D. Gath / / Brith. J. Psychiat. - 1974. -124, № 5. - P. 518525. 

 Eysenck H J. Neurosen-Ursachen und Heilmethoden / H. J. Eysenck, S. Rachman. - Berlin: Deutsch. Verlag d. Wissenschaften, 1968. - 290 s. 

 Eysenck S. B. G. Scores on three personality variables as a function of age, sex and social class / S. B. G. Eysenck, H. J. Eysenck / / The Brit. J. of Soc. and CUn. Psychol. -1969, № 8. - S. 69-76. 

 Eysenck H. /. Personality, cancyr and cardiovascular disease: a causal analysis / / Person, and Individ.Differ. - 1985. - 6, № 5. -P. 535-536. 

 Fox E. N. Psychogenic etiology and prognosis of cancer - current status of theory / / Childh. Cancer. Proc. Symp. Family and Pediat, Cancer, Brooklyn, N. Y., 27 - 29 Jan., 1982. - New York; London, 1984; 29. 

 Friedman M. Association of specific overt behaviour pattern with blood and cardiovascular findings / M. Friedman, R. H. Rosenman / / J. Amer. Med. Assoc. -1959. - Vol. 169, № 12. - P. 1286-1296. 

 Goodenough F. Measurement of intelligence by drawings. - New York: Wo-orld Book, 1926. 

 Governa P., BianchiA., Santamaria L. Stress and tumors / P. Governa A. Bi-anchi, L. Santamaria / / Med. Biol. Environ. - 1989. - 17, N jan - juni-P. 767-772. 

 Hock K. Der Beschwerdenfragebogen / K. Hock, H. Hess. - Berlin: VEB Deutsch. Verlag d. Wissenschaften, 1975. - 66 s. 

 Hubertz L. Interaction of psychological factors and immune parameters in cancer patients: Abstr. IOP (Int.Organ Psychophysiol.) Meet., Budapest, July, 1990 / L. Hubertz, V. Hodapp, K. S. Zanker, R. M. Kroczek / / Int. J. Psychophysiol.-1991. -11, № 1; 40. 

 Hughes J. E. Depressive illness and lung cancer. 1. Depressionbefore diagnosis / / Eur. J. Surg.Oncol. [Formerly  ]. -1985. - 11, MQ 1; 15-20. 

 Hurny Chr. Psyche und Krebs / / Schweiz. med. Wochenschr. - 1984. - 114, № 49; 1827-1833. 

 Jenkins C. D. Manual for the fenkins activity survey / C D. Jenkins, S. J. Zy-zanski, R. H. Rosenman. - New York, 1979 b. 

 Joffres M., ReedD. M., Nomura A. M. Y. Psychosocial processes and cancer incidence among Japanese men in Hawaii / / Amer. J. Epidemiol. - 1985. - 121, № 4; 488-500. 

 Koch K. Der Baumtest. - Bern: Huber, 1967. 

 LeonhardK. Akzentuierte Persunlichkeiten. - Berlin: Volk. u. Gesundheit, 1976. - 2e Auflage. - 328 s. 

 Leary T. Multilevel measurements of interpersonal behaviour. - California, 1956. 

 The Ltischer colour test. - London and Sydney: Pan Books, 1971. - 201 p. 

 Luszcynska /. Ocena aktiwnosci niektorych fUnkcji poznawczych chorych z zespolami depressyjnymi za pomoc a metod psychologicznich / J. Luszcynska, E. Kowal-ska / / Psychiatr. Polska. - 1978, XII. - № 3. - S. 411-418. 

 Machover K Personality projection in the drawing of the human figure. - Springfield, 1949. 

 Martinez B. E. Personalidad y cancer / B. E. Martinez, M. M. P. Barreto / / Oncolo-gia. - 1990. - 13, № 4. - P. 69-78. 

 Meili R. Lehrbuch der psychologischen Diagnostik. - Bern: Huber Verlag, 1961.465 s. 

 Miller D. R. Psychogenesis, stress, immunity and cancer etiology and prognosis: discussion of Dr. Fox's paper / / Childh.Cancer Proc. Symp. Family and Pediat. Cancer. Brooklyn. N.Y., 27 - 29 Jan., 1982. - New York; London, 1984.-P. 31-34. 

 Morgan Ch. A method for investigating fantasies: the thematic apperception test / Ch. Morgan, H. A. Murray / / Arch. Neurol. Psychiatr. - 1935. - № 4. - P. 289-306. 

 Murrey H. A. Thematic apperception test. - Cambridge, 1943. - 20 p. 

 Niemi T. Cancer morbidity in depressive persosns / T. Niemi, J. Jaaskelai-nen / / J. Psychosom. Res. - 1978. - 22, № 1; 117-120. 

 Pettingale K. W. Mental attitudes to cancer: an additional prognostic factor / K. W. Pettingale, T. Morris, S. Greer, J. L. Haybittle / / Lancet. - 1985. - № 8431.-P. 750. 

 Poitrenaud J. La deterioration psychologique dans ie test de retention visuel-le de Benton / J. Poitrenaud, F. Clement / / Extr. de la Rev. Psychol. Franc. -1965. - 10, № 4. - P. 359-368. 

 Priestman T. J. Stress and breast cancer / T. J. Priestman, S. G. Priestman, C Brad-shaw / / Brit. J. Cancer. - 1985. - 51, № 4. - P. 493-498. 

 Psychologia kliniczna / Pod. red. A. Lewickiego. - Warszawa: Panstwowe wydawn. naukowe, 1974. - 491 s. 

 Psychological and social cures next for children who recover from cancer / / On-colog. - 1985. - 30, № 2; 7. 

 Psychologie et cancer / / Gyn. Obs. - 1990. - № 225. - P 14-15. 

 Rauchfleisch U. Neue Interpretationsmuglichkeiten der Rosenzweig-Picture-Frustration-Tests durch Wendung von lndizes / / Schweiz. Z. Psychol. An-wend. - № 4.-S. 299-311. 

 Revidi P. Psychopathologie des cancer / / Sem. hop. Paris. - 1983. - 59, № 12.-P. 810-809. 

 Rijke R. P. C Cancer and the development of wil 1 / / Theor. Med. - 1985. - 6, № 2. - P. 133-142. 

 Rorschach H. Psychodiagnostics. - 7th ed. - New York, 1969. 

 Rosenzweig S. The picture-assotiation method and its application in a study of reactions to frustration / / J. of Personality. - 1945, № 13. - № 3. 

 Sanocki W. Kwestionariusze osobowosci w psychologii. Wyd. II. : PWN, 1978. 

 Schipper H. Measuring quality of life: risks and benefits / H. Schipper, M. Levitt / / Cancer. Treat. Repts. - 1985. - 69, № 10. - P. 1115-1123. Dis-kuss. 1125. 

 Schmale A. H. Psychosocial needs of the cancer patient / A. H. Schmale, R. Cherny, G. Morrow, M. Henrichs / / Adv. Cancer Contr.; Res. and Dev. Proc. Joint Meet. Assoc. Amer. Cancer Inst. And Assoc. Commun .. Cancer Cent., Washington, D. C, March 4-7, 1982. -New York. - 1983 - P. 375-385. 

 Schmieschek H.-G. Fragebogen zur Ermittiung akzentuierter Pers & nlichkei-ten / / Psychiatr., Neurol, med. Psychol. - 1975, № 25. - S. 378 - 381. 

 SelyeH. Stress, cancer and behavior / / J. Int. Acad. Prev. Med. - 1982. - 7, № 1. 

 Shekele R. B. Psychological depression and 17-year risk and death from cancer / R. B. Shekele, W. J. Raynor, A. M. Ostefeld et al. / / Psychosom. Med. - 1981.-43, № 1. 

 Stoll B. A. Emotional factors and survival in breast cancer / / Contracept. et sein: from. med. continue senol 5-es Jaurnees fr. senol. et path? l. Mammaire, Strasbourg, oct., 1983. - Paris e. a. - 1983. - P. 3-7. 

 Titze M. Die Bedeutung von Bildererganzungstest fur die Diagnose von schizophrenen Denksturungen / / Schweizerische Zeitschrift fur Psychologie und ihre Anwendungen. 1974. - № 33. - S. 45-61. 

 Temoshok L. Personality, coping style, emotion and cancer: towards and integrative model / / Cancer Surv-1987. - Vbl. 6. - P. 545 - 567. 

 WarteggE. Experimentelle Psychodiagnostik / / Moderne neurol.-psychiatr. Diagnostik. - Leipzig: Hirzel Verlag, 1963. - S. 122-152. 

 Watson M. Breast cancer: psychological factors in influencing progression / / Stress and breast cancer. - Chichester etc. - 1988. - P. 65-75. 

 WechslerD. A. Standardized memory scale for clinical use / / J. Psychol. - 1945. 19. - P. 87-95. 

 Weiner H. Specificity a. specification: two continuing problems in psychosomatic research / / Psychosom. Med. - 1992. - Vol. 54. - P. 567-587. 

 Welnstock C. Psychophysiological aspects of cancer / / Med. Hypothe-ses.-1984. -15, № 4. - P. 69-383. 

 Wood C. The healthy neurotic / / New. Sci. - 1985. - 105, № 1442. - P. 12-15. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Бібліографія"
 1. 1. Як уникнути порушення патентних прав
    бібліографію потрібного профілю і виділить у ній нові патенти Мінімальна вимога до такої бібліографії полягає в тому, що пошук повинен бути здійснений хоча б на базі банку даних в Інтернеті 10
 2. ДОДАТОК 2 МЕТОДИКА РОБОТИ НАД Реферати
    бібліографія з обраної теми; - вивчаються навчальні посібники, монографії, журнальні статті; - складається план, що розкриває зміст реферату, формулюється мета, визначаються завдання; - викладається зміст теми. СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 1. План. 2. Введення. У вступі відображається актуальність проблеми, призначення реферату,
 3. ВІД РЕДАКЦІЇ
    Пропонований увазі читачів колективна праця створений у зв'язку з 200-річчям з дня народження Г. В. Ф. Гегеля. Мета його - показати сучасне значення філософських ідей великого німецького мислителя і ідейну боротьбу навколо його філософської спадщини. Книга підготовлена авторським колективом, створеним Інститутом філософії АН СРСР і науковою радою АН СРСР по історії суспільної думки. У
 4. Уроки античної філософії
    бібліографією); W. Schmid. Epicurus 11 Real-lexikon fur Antike und Christentum. Col. 730-735. 20) По цьому пункту СР: Anne Sceppard. Proclus 'attitude to Theurgy II Classical Quarterly. 32, 1982. P. 212-224. 21) СР: E. Gilson. L'Esprit de la philosophie medievale. Paris, 1944. P. 1-38, 413-440. 22) F.-X. Maquart. Elementaphilosophiae. Т. I. Paris, 1937. P. 37: «De philosophia
 5. Несміливо, тареев, Каринский, Митр. Антоній
    бібліографія про Тарєєвим. Сам Тарєєв, дуже гостро сприймав критику його побудов, багато говорить про своїх супротивників в різних статтях у книзі «Філософія життя», стор 8-67, 165-302. 75 Основи християнства. Т. I, стор 161. СР т. III, 159. 76 Основи ... Т. II, стор 189. 77 Див, напр., Ibid., Стор 190 слл. 78 Основи ... Т. IV, стор 331. 79 Див особливо Основи ... Т. III, стор 67. 80
 6. Володимир солов'їв (Продовження) 1
    бібліографію в зазначеному збірнику про Соловьеве. 77 Соч., Т. I, стор 141. 78 Ibid., Стор 304. 79 Ibid., Стор 305, 306. 80 Ibid., Стор 316. 81 Ibid., Стор 347. 82 Ibid., Стор 311. 83 Соч., Т. II, стор X. 84 Ibid., Стор 195. 85 Кн. Є. Трубецькой (op. cit, т. I, стор 197) справедливо стверджує, що «панлогизм становить приховане припущення всій тут аргументації Соловйова».
 7. Бібліографія
    1. Основні твори Зінов'єва 1. Фактор розуміння. М., 2006. Логіка і методологія науки 2. Філософські проблеми багатозначної логіки. 1960. 3. Логіка висловлювань і теорія виводу. 1962. 4. Основи логічної теорії наукових знань. 1967. 5. Комплексна логіка. 1970. 6. Логіка науки. 1971. 7. Логічна фізика. 1974. 8. Нарис багатозначної логіки. 1968. 9. Логічне проходження.
 8. КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА
    бібліографію журналу з іменним покажчиком всіх його авторів см. в журналі «Питання філософії» (1993, № 9, 11). s "« Світ мистецтва »- літературно-художній журнал, що виходив у 1898-1904 рр.. в Петербурзі, в ньому активно друкувалися Д. С. Мережковський, 3. М. Гіппіус, Д. В. Філософів, В. В. Розанов, А. Білий та ін Отк. 3, 15-16. 7 "Маються на увазі Велика Французька революція,
 9. Методичні вказівки.
    бібліографія є в книзі Л.Г.Печатновой). Добірка матеріалів, наведена тут, запозичена, в основному, з книги «Хрестоматія з історії Стародавнього Світу». / Под ред. В.Г.Боруховіча. Издат. Саратовського університету. 1973. (Долучення останній документ з характеристикою спартанської системи виховання). Тексти
 10. ОСНОВНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДО XVIII В. (Стор. 254-287)
    бібліографічних загальних місць. Однак природно, що було неможливо порушувати єдність авторського задуму і цілісність тексту і робити які б то не було купюри з цілого ряду причин. Звернення до одного і того ж прикладу або думку того чи іншого дослідника в різних статтях у В. В. Виноградова виправдано тим, що воно дається поряд з іншими новими прикладами, текстами і судженнями і часто
 11. Книга сьома (Н)
    бібліографія цього питання. - 205. 2 Хоча це міркування має загальний характер, однак песомпенно, що Аристотель має на увазі, в першу чергу, рух небесних сфер, з яких кожна піддається впливу з сторопи сусідній зовнішньої сфери і в свою чергу впливає на найближчу до пий внутрішню сферу. Сама зовнішня сфера - сфера нерухомих зірок - грає роль «першого рушійного і
 12. НЕОБХІДНІ ЗАУВАЖЕННЯ
    бібліографії. Там, де закінчується підрядкова примітка Фулканелли або Канселье і починається примітка перекладача або редактора, виноски виглядають так: Примітка Фулканелли або Канселье. - Фулканелли або Е.К. Примітка перекладача або редактора. - Ініціали редактора. (Ініціали перекладача не наводяться.) Підрядкові примітки Фулканелли позначені арабськими
 13. БІБЛІОГРАФІЯ
    бібліографії, де фігурують всі цитовані твори, названі перекладачі приводяться видань в самому тексті книги іноді скорочено, наприклад, Лебедєв - Льоб., Лур'є - Лур. Там же, де такий рубрикації немає, в тексті книги наводяться відсилання до бібліографії - спочатку римська цифра «епохи», потім арабська - цитованого видання та його сторінка. Після першоджерел в кожному з розділів приведена
 14. ФАКТОРИ ВПЛИВУ ІНОМІРА НА ЛЮДЕЙ
    бібліографію з тисяч свідоцтв, а часом і тисячолітню історію. Якісь із феноменів слід віднести до маловивчених властивостям психофізичних функцій людини, але аж ніяк не все. Представляється виправданим, поряд з пошуком позаземних цивілізацій технічними засобами, більш цілеспрямовано зайнятися дослідженнями ряду феноменів, відносячи їх до можливого прояву іншого Розуму,
 15. 1. Поняття права на захист
    бібліографію див: Братусь З Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976 С. 72-79 Сама закріплена або санкціонована законом правоохоронна міра, за допомогою якої проводиться усунення порушення права і вплив на правопорушника, називається в науці цивільного права способом захисту цивільного права. Перелік способів захисту цивільних прав міститься, як правило,
 16. 2.4.1. Вступні зауваження
    бібліографію. ^ Високо оцінюють матеріалістичне розуміння історії і багато видних західні історики, які не належать до числа марксистів. Ось що, наприклад, говорив в 1982 р. відомий американський історик Бернард Бейлін у своєму зверненні в якості президента Американської історичної асоціації до щорічного її зборам: «Pa-зумеется, марксисти створили могутній засіб для впорядкування
 17. Метафізика всеєдності
    бібліографія робіт про. Сергія - для нас особливо важливі вказівки філософських статей його (т. II, стор 349-352). На жаль, Л. А. Зандер не дав огляду книг і статей, присвячених аналізу ідей про. Сергія. «Автобам. заст. », стор 25. Ibid., Стор 27. Ibid., Стор 30. Ibid., Стор 62. Ibid., Стор 64. «Від марксизму до ідеал.», Стор 264. Книга мала підзаголовок «Споглядання і умогляду».
 18. к. н. леонтьев, В. В. Розанов
    бібліографію у книзі Бердяєва і в книзі Аггее-ва «Християнство і його ставлення до благоустроению земного життя». Досвід критичного вивчення та богословської оцінки вчення К. М. Леонтьєва). Для оцінки Леонтьєва див. статтю С. Булгакова «Переможець - переможений» (збірка «Тихі думи» 1918). Див ще: о. Фудель. Леонтьєв та Вл. Соловйов (Російська думка, 1917, XI-XII); статтю Л. А. Зандера «Вчення
 19. Вибрана бібліографія робіт В. Ф. Асмуса *
    Нарис розвитку діалектичного методу і новітньої філософії від Канта до Леніна. Київ, 1924. Спірні питання історії філософії. - Під прапором марксизму, 1926, № 7-8. Суперечності спеціалізації в буржуазному свідомості. Під знаме ньому марксизму, 1926, М 9-10. Адвокат філософської інтуїції (Бергсон і його критика пнтеллек туалнзма). - Під прапором марксизму, 1926, № 3. Пер. на ньому. яз., 1928.
 20. Загальні зауваження. Володимир солов'їв
    бібліографія до 1911 р.; 7) Волзький. Проблема зла у Соловйова (у збірці «Питання релігії», вип. I); 8) Волзький. Людина в системі Со - ловьев (у книзі «Зі світу літературних шукань»); 9) Шестов. Умогляд і апокаліпсис. «Совр. Зап. », Т. 33 і 34; 10) Лоський. B. C. Соловйов і його наступники. «Шлях», № 2 і 3; 11) Usnadzе. W. Soloview, siene Erkenntnisstheorie und Metaphysik. Halle, 1909; 12)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua