Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Людвіг Фейєрбах. Історія філософії. Том 1., 1974 - перейти до змісту підручника

§ 79. Бог - принцип якої діяльності і руху природи

Бог є принцип всіх духовних рухів так само, як принцип всіх дій і рухів в природі. Бо матерія зовсім позбавлена діяльності. Правда, язичницькі філософи приймали для пояснення дій в природі Субстанціальні форми, реальні якості та інші подібні сутності; але якщо ретельно дослідити ідею причини або влади діяти, то ця ідея, безперечно, представить щось божественне. Бо ідея вищої влади є ідея вищого божества, а ідея підпорядкованої влади - ідея нижчого, але істинного божества, принаймні в сенсі язичників, але тільки в тому випадку, якщо припустити, що це ідея влади або справжньої причини. Тому беруть щось божественне в тілах, коли приймають форми, здібності, якості, сили або реальні сутності, які в силу своєї природи в стані викликати відомі дії, і, таким чином, завдяки шануванню філософії язичників впадають непомітно в їх настрої.
Бо ці сили не можна не шанувати, так як страх і любов складають істотні складові частини шанування. Але як існує лише один істинний бог, так існує лише одна справжня причина; природа або сила всякого істоти є лише воля бога. Всі природні причини не істина причини, вони тільки випадкові причини.

Усі тіла, малі чи великі, не мають сили або здатності рухатися. Але так само, як тіла позбавлені здатності рухатися, і духи не мають сили рухати їх. Їх воля не в змозі привести в рух навіть найменшого тіла в світі, бо, очевидно, немає необхідного зв'язку між нашою волею, наприклад, рухати рукою і самим рухом цієї руки. У всякому разі вірно, що рука рухається, коли ми хочемо цього, і, таким чином, ми є природною причиною цього руху.

Але природні причини не істина причини, а лише випадкові або спонукальні, які самі діють лише за допомогою сили і діяльності бога. Справжня причина лише та, з якою дія знаходиться в необхідного зв'язку. Але між волею бога, тобто нескінченно досконалого і всемогутнього істоти, і рухом тел дух може визнати необхідний зв'язок, притому таку, що було б протиріччям, якби з його волі і наказу не послідувало руху тел. Таким чином, один бог є істинна причина і справді має здатність рухати тіла. Всі сили природи насправді лише воля бога.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 79. Бог - принцип якої діяльності і руху природи "
 1. § 27. Критичний огляд філософії природи Гоббса
  Як мислення, найбільш внутрішня діяльність духу, у Гоббса не що інше, як чисто зовнішня, механічна операція числення, так і природа для нього предмет не як жива істота, але як мертвий об'єкт, користуючись виразом нової філософії, і тому його філософія природи не філософія природи, але вчення про тіла і рухах, бо тому, що в новій філософії було названо об'єктом, відповідає те,
 2. Природокористування раціональне і нераціональне
  Залежно від наслідків господарської діяльності людини розрізняють природокористування раціональне і нераціональне. Раціональне (розумне) природокористування - господарська діяльність людини, що забезпечує економне використання природних ресурсів і умов, їх охорону і відтворення з урахуванням не тільки справжніх, а й майбутніх інтересів суспільства. Нераціональне
 3. § 66. Критика принципу філософії природи Декарта
  Головний і основний недолік в погляді Декарта на природу не тільки в тому, що він вважав сутність матерії виключно в абсолютно простому, відвернутому визначенні протягу, а й у тому, що він взяв за основу взагалі матерію, як таку, у відверненні від руху як єдино субстанционального в природі, розумів її лише у визначенні позитивності, а не заперечності, не визнавав
 4. V. Безперервність Руху
  § 55. Безперервність Руху, або, кажучи точніше, того, що виявляється в русі як в одній зі своїх чуттєвих форм, лежить в основі можливості точної Науки і філософії. Бо, якби рух, видиме або невидиме, масове або молекулярне, могло починатися з нічого або звертатися в ніщо, тоді ніяке наукове його тлумачення не було б можливо. § 56. Говорячи про безперервність
 5. Розділ перший
  Усе що рухається необхідно наводиться У рух 35-небудь. Якщо опо в самому собі не має початку руху, то ясно, що воно приводиться в рух іншим (тоді рушійним буде інше), якщо ж опо має початок руху у собі, то візьмемо АВ, яке рухається саме по собі, а не тому, що будь-яка частина його знаходиться в русі. Насамперед припущення, що АВ рухається саме собою внаслідок
 6. IX. Йдемо про живим і неживим
  § 60. Щоб зрозуміти відмінність між живим і неживим, як воно видається первісній людині, ми повинні поглянути на освіту і розвиток його при нижчих формах свідомості. § 61. У нижчих типів тварин первісне свідомість одушевленого предмета пов'язане з свідомістю руху. Для нижчих створінь рух передбачає життя. § 62. Коли розум піднімається вище простий автоматичності,
 7. Розділ перший
  Так як природа є пача руху та ізмепе-Пія, а предмет нашого дослідження - природа, то не можна залишати нез'ясованим, що такий рух: адже незнання руху необхідно тягне за собою 15 незнання природи. Визначивши те, що відноситься до руху, треба спробувати підійти таким же чином і до наступному. Так от, рух, по всій видимості, є [щось] безперервне, а нескінченне
 8. Матерія
  - "... філософська категорія для позначення об'єктивної реальності, яка дана людині у відчуттях його, яка копіюється, фотографується, відображається нашими відчуттями, існуючи незалежно від них "(Л., 18, 131). Матерія - це нескінченна безліч всіх існуючих у світі об'єктів і систем, субстрат будь-яких властивостей, зв'язків, відносин і форм руху. Марксистсько-ленінське розуміння матерії
 9. Контрольні питання для СРС 1.
  Що таке «Я»? 2. Дайте визначення свідомості і самосвідомості. Охарактеризуйте співвідношення свідомості і пізнання. 3. За що, власне, відповідальний осіб - за мету, внутрішній задум і мотив своєї дії або за його результат? 4. Чим, зрештою, детермінується почуття відповідальності? 5. Як слід розуміти вираз «свідомість творить мир»? 6. Свідомість ідеально - означає
 10. Б. Про матеріалізмі. З роботи «Анти-Дюрінг» [т. 20, с. 5-338]
  55. «Маркс і я були чи не єдиними людьми, які врятували з німецької ідеалістичної філософії свідому діалектику і перевели її в матеріалістичне розуміння природи та історії. Але для діалектичного і разом з тим матеріалістичного розуміння природи необхідно знайомство з математикою і природознавством. Маркс був грунтовним знавцем математики, але природничими науками
 11. ОХОРОНА ПРИРОДИ
  Охорона природи - це цілий комплекс економічних, наукових та адміністративно-правових заходів, спрямованих на збереження і контрольоване зміна природи в інтересах людства. У середині ХХ століття вплив людини на природу стало настільки величезним, що виникла небезпека завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу. Необхідність охорони природи викликана виробничої
 12. Контрольні питання для СРС 1.
  Що таке природокористування? 2. Розкрийте співвідношення понять «біосфера» і ноосфера ». 3. Що значить «панувати» над природою? Чи є людина «паном» по відношенню до природи? 4. Чи можна керувати природними процесами? 5. Дайте визначення понять «природне» і штучне »у взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення? 6. Свідоме і стихійне під
 13. I. СОЧИНЕНИЯ докритичний період [гіпотези космогонії] [СХОДСТВО з гіпотезою ДРЕВНИХ Атоміст]
  Отже, я не буду заперечувати, що теорія Лукреція або його попередника Епікура, Левкігша і Демокріта в чому схожа з моєю. Так само як і ці філософи, я вважаю, що первісним станом природи було загальне розсіювання первинної речовини всіх небесних тіл або, як вони їх називають, атомів. Епікур припускав, що існує тяжкість, що змушує падати ці первинні частинки матерії; вона, -
 14. Закони взаємодії суспільства і природи
  Взаємодія суспільства і природи підпорядковане певним законам. Нижче наведені найважливіші з них (за Ю.Н. Куражковскому, 1989). Порядок розташування відображає послідовність прояви законів в історії взаємин між суспільством і природою. 1.Человеческая діяльність згладжує Міжзональний і міжрегіональні відмінності в живому покриві Землі і підсилює місцеві відмінності. 2.
 15. І, Организмическая і механістична філософія
  Перш ніж обговорювати значення терміну «інтелігібельний», наведемо історичний приклад деяких змін, що стосуються «інтеллігибельного принципів». Ми обговоримо перехід від організміче-ської до механістичної філософії. Цей перехід дасть приклад «інтеллігибельного» принципів, з яких намагалися, виводити принципи середньої спільності. Чим були «інтеллігибельного» принципи, з яких у
 16. Суспільство і природа
  Поняття природи. Природа і суспільство. «Перша» та «друга» природи. Ставлення людини до природи в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура
 17. ГЕОГРАФІЧНА середу
  Географічне середовище - це природа, яка оточує людське суспільство. З природою людина пов'язаний у своєму житті, в ній відбувається його виробнича діяльність. Тільки з навколишньої природи людина отримує все необхідне: повітря, воду, їжу, матеріали для одягу, будівництво житла, сировину для промисловості. У процесі впливу людини на природу географічне середовище суттєво
 18. 2. Принцип Відповідності (аналогії)
  «Як вгорі, так і внизу; як внизу, так і вгорі». Цей принцип містить в собі ту істину, що завжди існує відповідність між законами і явищами в різних площинах Буття і Життя. Стара аксіома герметики полягає в цих словах - «Як вгорі, так і внизу; як внизу, так і вгорі» - і оволодіння цим принципом дає засіб вирішення багатьох темних парадоксів і прихованих секретів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua