Головна
ГоловнаCоціологіяЕтносоціологія → 
« Попередня Наступна »
Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СФЕРІ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН (ДОСВІД ПРИДНІСТРОВ'Я)

 
В регіональної ідентичності виражається ставлення людини до своєї малої батьківщини, до землі, на якій він народився або живе і працює. У віршах талановитої поетеси Ніни Краснової, не піддається на хитрощі постмодернізму, критиків і любителів поезії найбільше підкуповує природність. Ймовірно, можна припустити, що саме природність є чи не найхарактернішою особливістю формування і функціонування регіональної ідентичності. Наприклад, всіх людей різних національностей Калінінградській області (росіян, білорусів, українців, литовців, вірменів, німців, поляків, татар, мордви, чувашів, євреїв) об'єднує притаманна їм надетнічного ідентичність, яка кваліфікується як регіональна ідентичність, в основі якої лежить анклавно положення цієї землі.
_ Рідко зустрічається в радянській етнографії традиція включати в ана-$ ліз етнографічних особливостей народу проблему ідентичності перетворюється-'шается нині, в пострадянський період, в якусь епідемію. Кількісно "захворілих" цією проблемою послідовно зростає. Завдяки їх зусиллям, в журналах і на прилавках книжкових магазинів читач знаходить різноманітні публікації на цю тему. Шанувальники нової ідеї створюють суспільства, проводять конференції, симпозіуми, семінари, діалоги, видають індивідуальні та колективні монографії. Географія народжується напрямки досліджень охоплює всі країни і континенти, весь цивилизо-| ванний світ. При цьому ряди прихильників цього захоплення особливо стрімко поповнюються в США та Росії.
У першому випадку, тобто в Сполучених Штатах, це викликано бажанням усвідомити і увійти у смак дісталася в ході холодної війни перемоги і ідентифікувати себе як першу і єдину державу світу, в другому, тобто в нашій країні - з тяжкою необхідністю змиритися з поразкою і втратою статусу однієї з двох великих держав XX в. І у всіх учених світу в центрі уваги одна проблема: яке тепер місце Росії та її громадян в сучасному світі, між Заходом і Сходом.
Ця "епідемія" поширюється як би у відриві від численних теорій особистості і соціальних ролей, докладно розроблених в американській соціології, а в Росії - у відриві від теорій етногенезу, створених у надрах радянської та дорадянської етнографії. Мета цих теорій, подібно завданням теорії ідентичності, полягала в тому, щоб ідентифікувати кожен народ Росії в часі, у просторі і в континуумі історії народів світу. По суті справи нинішнє (пострадянський) "друге відкриття" ідентичності відбувається за рахунок розширення дослідницького поля і перемикання аналітичного уваги від групової ідентичності (етногенезу) всього народу до індивідуальної ідентичності (етнічної приналежності) людини до даного народу. -
 1. ПРАВОВА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ,

Конституція Республіки Молдова, прийнята 29 липня 1994 її парламентом, не залишила жодних надій на можливість існування Придністровської Молдавської Республіки і, прийнята на всенародному референдумі (24 грудня 1995 р.) Конституція Придністровської Молдавської Республіки (ПМР), яка стверджує Придністров'ї "суверенним, незалежним, демократичним, правовим державою" як би завершують оформлення правового континууму конфлікту між правобережною та лівобережною частинами колишньої Союзної республіки колишнього Радянського Союзу. Взаємне ігнорування інтересів один одного підтверджується тим, що Конституцію Республіки Молдова приймав парламент Молдови, в якому не було жодного представника, обраного населенням Придністров'я. А Конституція Придністров'я приймається не представниками народу, а самим народом. Незавершеність конфлікту, що поглиблюється легітимізацією розколу між Кишиневом і Тирасполем, напружена соціально-психологічна обстановка, маргіналізація ідентичності - ці та інші фактори залишають в душах людей важкий осад. Подібно населенню Правобережжя, втомленому від буксують реформ і удаляющегося горизонту "процвітаюче життя", населення Придністров'я страждає від невизначеності своєї ідентичності. У зв'язку з цим поряд з освітленням подієво-концептуальної та інституційно-документальної канви перед ними постає необхідність більш детально розглянути етнокультурну, мовну, етнополітичну ситуації в моменти мирного і кризового, стабільного і перехідного стану, коли етнічні групи і народи рішуче визначають свою ідентичність відповідно з динамічним ходом історії.
Десятиліття Придністровського конфлікту з особливою силою поставило перед дослідниками питання про функціонування та формуванні нових ідентичностей під тиском вялотекущей модернізації і викликаних нею змін. Можна припустити, що функція однієї з таких ідентичностей - регіональної, - що формується на базі історично сформованої моделі спільного проживання лівобережного населення полягає у протидії молдаван, росіян, українців і представників інших національностей процесу румунізації, який підштовхується і стимулюється національною політикою керівництва Республіки Молдова.
У Конституції ПМР грунтовно розроблені права, свободи, обов'язки і гарантії людини і громадянина. Визнаючи право на різні форми і види ідентичностей, вона гарантує рівноправність усіх громадян, відкриваючи шлях для вільного вибору людиною кожної з форм идентич-н про

ностей. "Усі мають однакові права і свободи та є рівними перед законом, - говорить ст. 17, - без різниці статі, раси, національності, мови, релігії, соціального походження, переконань, особистого і суспільного становища" '.
Право на різні форми ідентичності помірно, але з гідністю прописані в Конституції ПМР, в тому числі на національну (ст. 43) 2, конфесійну (ст. 30) 3, майнову (ст. 37) 4, на інтелектуальну власність (ст. 44) 5, мовну, існуючу як у формі одномовності 6, так і многоязичія7, гражданскую8.
Фундаментом і гарантом регіональної ідентичності населення Придністров'я служить її Конституція, згідно з якою багатонаціональний народ, об'єднаний спільною долею, забезпечує права і свободи людини, розвиток особистості, визначає межі території ПМР, встановлює правову державу для забезпечення верховенства закону , як вираження волі народу. Буква і дух цієї Конституції покликані затвердити Сімба
оз цивільної та регіональної ідентичності. І, схоже, до тих пір, поки не будуть остаточно врегульовані відносини між Тирасполем і Кишиневом на надійній правовій основі, ці дві ідентичності будуть збігатися, розкриваючи смислове навантаження однієї за допомогою іншої, і навпаки.
 1.  
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СФЕРІ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН (ДОСВІД ПРИДНІСТРОВ'Я) "
 1. Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003

 2. РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ПРИДНІСТРОВ'Я
  регіональної ідентичності як якогось багатовимірного етнічно освоєного простору висуває завдання його освоєння в двох аспектах - структурному і функціональному. Кожен з цих аспектів потребує поглибленого самостійного вивчення. Це справа майбутнього. Наше завдання більш проста: виявити лише деякі взаємини між позначеними ідентичностями і в першу чергу між тими з них,
 3. СПІВВІДНОШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ З ІНШИМИ ідентичності. РЕГІОНАЛЬНА І СІМЕЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
  формуванням майнової ідентичності. Стикування цих двох ідентичностей означатиме наявність більш-менш солідної соціальної бази на шляху до наповнення суверенітету невизнаної республіки реальним змістом, в той час як неузгодженість - свідчити про наявність соціального плюралізму і випливають з нього додаткових труднощів як усередині-, так і міждержавного
 4. РЕГІОНАЛЬНА І РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
  формування регіональної ідентичності, в релігійній вона діє в різних напрямках, орієнтуючи молдаван на Кишинів, а росіян - на Москву. Ступінь значущості релігійної приналежності молдавського населення особливо тісно пов'язана з орієнтацією на схожість з населенням РМ. Дані табл. 156 не залишають жодних сумнівів, що чим вище планка релігійної ідентичності молдаван
 5. ДЕМОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР
  формування самосвідомості підростаючих поколінь, складання "інвентаризаційного списку" ідентичностей у національно-змішаних Національність Національність дружини (чоловіка) Молдавани Російські Українці Інші Чи не збігаються Молдавани 52.1 12.8 12.0 1.7 26.5 Російські 18.4 31.6 28.1 28.1 Українці 12.2 29.6 29.6 7.1 48.9
 6. СІМ'Я В ІЄРАРХІЇ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ідентичними (ДОСВІД ПРИДНІСТРОВ'Я)
  регіональному (Правобережжя і Лівобережжя), так і у внутрішньо регіональної (міжетнічному) плані закінчується. На другому (після сім'ї) місці за значимістю для населення Лівобережжя знаходиться майнова ідентифікація (бажання бути багатим значимо для 84.0%), для Правобережжя - національна (значимість національної ідентифікації там визнали 72.2%) (. 48). Відмінною рисою постконфліктних
 7. ГЕНЕЗИС регіоналізму
  формування регіональної ідентичності, так і логіку її прояву в менталітеті і в поведінці її прихильників. Відповідь на це питання має принципове значення, так як від розуміння регіоналізму і його факторообразующіх характеристик залежить перспектива розвитку Придністров'я і його взаємини з РМ. Іншими словами, подолання наслідків конфлікту між Тирасполем і Кишиневом в чималому
 8. ЕТНІЧНИЙ ФАКТОР
  формування "багатонаціонального народу" (але не багатонаціональної нації!) З повноправним збереженням (без зайвої правової маніфестації) етнічності всіх народів і правом кожної людини на добровільний вибір своєї етнічної приналежності. Найменше Конституція ПМР заслуговує будь-яких закидів на надмірної стурбованості етнічним чинником і в зв'язку з перевантаженістю лінгвіцізмом і
 9. СУБ'ЄКТИВНИЙ ФАКТОР
  формуванні етнонаціональної ідентичності, безперечно, важливу роль відіграє суб'єктивний фактор і насамперед - прийнята на ідеологічне озброєння національна політика. У розробках Народного фронту Молдови (НФМ) пропаганда національної самобутності та курс на румунізацію відіграли значну роль у формуванні великої значимості етнонаціональної ідентичності молдавського і, за законом
 10. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
  регіональна економічна інтеграція? 6) Що являє собою міжнародна економічна інтеграція? 6 Розділіть текст на частини відповідно до плану. 1) Світова економічна інтеграція. 2) Регіональна економічна інтеграція. 3) Результати інтеграційних процесів у Західній Європі. 4) Друга велика інтегрована угруповання. 7 Складіть складний план тексту. 8
 11. РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК ЦЕНТР З ВИВЧЕННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН СЕРІЯ "НАЦІОНАЛЬНІ РУХУ В СРСР І В пострадянському просторі"
  регіональних інтересів Росії I Под ред. М.Н. Губогло. М., 1998. 352 с. . . Етнополітична ситуація в Грузії і абхазький питання (1987 - початок 1992 р.): Нариси, документи I Под ред. М.Н. Губогло. М "1998. 384 с. . .,. . Росіяни в Молдавії: міграція або адаптація? I Под ред. М.Н. Губогло. М., 1998. 252 с. Ідентифікація ідентичності. Т. 2: Етнополітичний ракурс I Под ред. М.Н.
 12. ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЯГНЕННЯ етнополітичних СТАБІЛЬНОСТІ
  формуванні почуттів регіональної ідентичності. Підводячи підсумки цього святкування В.Г. Сергєєв і В.М. Аброськін звернули увагу, що "пермяки отримали реальну можливість повніше відчути й усвідомити свою самобутність в багатонаціональній Росії, по-новому побачити відмітні особливості своєї історії і культури (т. 3, с. 269). Можна бути впевненим, що підготовка і проведення ювілеїв, вос-,
 13. 1.17. ТЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
  формування нової регіональної ідентичності. Не виключено далі, що етнічне спадщина в жіночому середовищі має більш глибоке коріння, ніж у чоловічій, тому традиційний консерватизм стримує їх адаптацію в етнічно чужорідну середу. В етнографічній літературі немає недоліку інформації про те, що жінка відіграє більш важливу роль в межпоколен-ної трансмісії етнічної культури, ніж чоловік.
 14. 1.5. Подання про геополітичні кодах
  формуванні своєї зовнішньої політики (див. Вступ). Такі оперативні кодекси включають оцінку районів за межами кордонів держави з точки зору їх стратегічної важливості і в якості потенційних загроз. Геополітичні кодекси не просто державно центричний, вони також включають особливий погляд на світ. Одночасно кодекси сприймаються як основні будівельні блоки геополітичних
 15. ІДЕНТИЧНОСТІ В ДЗЕРКАЛІ СОЦІОЛОГІЇ
  формована за роки його існування ідентичність радянської людини повільно відходять в історію. Однак розставання з радянської цивільної ідентичністю відбувається вкрай нерівномірно в різних регіонах колишнього Союзу. Особливо контрастно це відбувається в правобережної та лівобережної частини колишньої Молдавії. У зв'язку з цим, формуючи вузлові питання програми та інструментарію, в розрахунок
 16. 3.4.5. Росія і Молдова
    формування. У питаннях подальшої інтеграції на пострадянському просторі необхідні поступовість, поетапність і многопрофіль-ність, так як кожна з 12 країн Співдружності має свою багатовекторну міжнародну політику, засновану на національних інтересах. Саме тому в основу участі в СНД і закладені принципи добровільності, свободи вибору взаємодії в тих чи інших політичних,
 17. А. Введення
    регіональних організацій. Основними міжнародними організаціями є Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та Світова організація торгівлі (СОТ). Найважливішою серед регіональних організацій є Європейський союз. Ці організації виконують дуже важливі функції. ВОІВ та СОТ відповідають за складання та перегляд основних міжнародних договорів у галузі охорони
© 2014-2022  ibib.ltd.ua