Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 1. Держава - складне і історично розвивається суспільно-політичне явище

Запитання про державу, його понятті, сутності та ролі в суспільстві з давніх пір відносяться до числа основоположних і гостродискусійних в государствоведении. Це пояснюється щонайменше трьома причинами. По-перше, названі питання прямо і безпосередньо зачіпають інтереси різних шарів, класів суспільства, політичних партій і рухів. По-друге, ніяка інша організація не може конкурувати з державою в різноманітті виконуваних завдань і функцій, у впливі на долі суспільства. По-третє, держава - дуже складне і внутрішньо суперечливе суспільно-політичне явище.

Народжене суспільством, його протиріччями, держава сама неминуче стає суперечливим, суперечливі його діяльність і соціальна роль. Як форма організації суспільства, покликана забезпечувати його цілісність і керованість, держава виконує функції, зумовлені потребами суспільства, а отже, служить його інтересам. На думку К. Маркса, держава інтегрує класове суспільство, стає формою громадянського суспільства, виражає і офіційно представляє дане суспільство в цілому.

Крім того, це організація з управління справами всього суспільства, що виконує загальні справи, що випливають з природи всякого суспільства. Воно є політичною організацією всього населення країни, його загальним надбанням і справою. Без держави неможливі суспільний прогрес, існування і розвиток цивілізованого суспільства. Однак в класово-антагоністичному суспільстві держава, виконуючи загальносоціальні функції, все більше підпорядковує свою діяльність інтересам самого економічно могутнього класу, перетворюється на знаряддя його класової диктатури, набуває чітко виражений класовий характер. Саме в цьому найбільш опукло проявляються суперечлива природа і соціальна роль держави.

Історія держави невіддільна від історії суспільства. Воно разом з суспільством проходить довгий історичний шлях від нерозвиненого до розвиненого, набуває на цьому шляху нові риси і властивості. Для нерозвиненої держави характерно те, що в ньому не розгортається, не отримує належного розвитку весь комплекс інститутів держави і воно зводиться, по суті, до політичної (державної) влади, заснованої головним чином на апараті примусу.

Розвинутим держава стає поступово, в міру досягнення певного рівня цивілізації і демократії. Воно «забезпечує організованість у країні на основі економічних і духовних чинників і реалізує головне, що дає людям цивілізація, - народовладдя, економічну свободу, свободу автономної особи». У такій державі розвиваються всі його інституції та структури, розкривається їх соціальний потенціал. Причому держава змінюється і вдосконалюється не саме по собі. Його перетворять, пристосовують до мінливих умов люди різних епох і країн. Тому є всі підстави розглядати державу як одне з найзначніших досягнень світової історії та цивілізації.

Всебічно розкрити поняття, сутність, багатосторонні межі, властивості і риси держави - завдання надзвичайно важке. Вирішити її можна лише при вивченні держави конкретно-історично, у різних його зв'язках з економікою, соціально-політичного і духовного життям суспільства, максимально використовуючи при цьому минулі і справжні наукові досягнення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Держава - складне і історично розвивається суспільно-політичне явище "
 1. 2.« Так чи знаєте Ви, що таке Росія? »
  держави, форми політичної влади , характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 2. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  держави, великі адміністративні реформи і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським ханствами і розорення підмосковних земель кримськими татарами, вражаючі досягнення в галузі культури і виснажливу Ливонську війну, що почалася для Росії переможно, але закінчилася дуже невдало. Суперечливою особистістю був і сам государ. Це і безсумнівно високоосвічений
 3. ВСТУП
  держава на основі пізнання об'єктивних законів суспільного розвитку в конкретних історичних умовах встановлює в інтересах розвитку соціалістичного суспільства закони, в тому числі і кримінальні, в яких забороняється вчинення суспільно небезпечних діянь, що посягають на охоронювані кримінальним правом суспільні відносини. Держава, забороняючи під страхом кримінального покарання вчинення
 4. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  держави і права. Місце і функції тео-рії держави і права в системі наук, які вивчають державу і право. Сучасний стан теорії держави і права. Загальна теорія держави як частина теорії держави і права. Еволюція вітчизняної теорії держави і права. Сучасна методологія теорії держа-ви і права. Значення теорії держави і права для формування сучасного
 5. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку. Типові та унікальні форми виникнення держави. Держава як політична, структурна, територіальна організація ранньокласового суспільства. Ознаки держави. Нерівномірність розвитку державності у різних народів.
 6. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  державної влади в ранньокласових суспільствах. Огляд теорій походження права. Розуміння неолітичної революції як кордону, що ділить всю історію людства на два способи його існування і відтворення - на привласнюють і виробляє економіку - є також і методологічним ключем до вивчення походження права, наукового пізнання цього не менш складного, ніж держава,
 7. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  держави. Держава як політична, структурна і територіальна організа-ція класового суспільства. Общесоциальное і класове в сутності держави. Зв'язок державного-ва з соціально-економічним ладом. Типологія держави. Формаційний і цивилизацион-ний підходи та їх сучасна оцінка. Рабовласницька, феодальна, буржуазна, социалисти-чеський держава. Держава азіатського
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  державному управлінню. Законодавча, виконавча, судова влади. «Четверта» влада - засоби масової інформації. Влада голови держави. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій. Політичний режим. Види політичних режимів. Після того як розкрито основні характеристики держави, сформульовано його розуміння, визначено його соціальне
 9. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  держави. Общесоциальное, класове і національне у функціях держави. «Вічні питання» життя суспільства і функції держави. Еволюція функцій держави. Класифікація функцій. Структура держави, що забезпечує виконання функцій. Система органів держави. Державний апарат. Бюрократія і функції держави. Функції держави, державної влади, органу держави. В
 10. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянського
 11. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального інституту, як право.
 12. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  державою в результаті переходу людства від присвоює до виробляє економіці в III-II тис. до н.е., що має своєю глобальною метою забезпечення нового соціально-господарського, духовною і навіть побутового укладу і способу існування людства, об'єктивно наказують теорії права глибоко розібратися з самою проблемою соціального регулювання. Що це таке, які інші, крім
 13. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  державного примусу, правові положення стають для всіх тих, до кого відносяться, загальнообов'язковим правилом (нормою) поводження. Ці основні характеристики права і становлять сутність права, його стійке ядро, якими б не були ці правила у тих чи інших народів, в ті чи інші часи. Як відомо, під сутністю у філософії розуміється те, що становить суть явища, процесу,
 14. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  держав. Визначивши сутність держави, ми розглянули потім як і в яких соціальних формах ця сутність держави проявлялась, який пристрій державно-організованого суспільства висловлює цю сутність. Також і з правом. Де дійсно знаходяться з усіма притаманними характеристиками, і насамперед формальною визначеністю, ті правила поведінки, які складають зміст
 15. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  державним договором, конвенцією, декларацією і т.д. У разі колізії діють норми, що містяться в цих актах. До великих блоках у системі пра-ва відносяться також публічне і приватне право - членування системи права на норми, що регламентують державні (конституційні) відносини, що стосуються суспільно-значимих соціальних інтересів (публічне право), і норми, що регламентують приватні
 16. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  державні органи приводять в дію цей механізм для того, щоб змусити громадянина виконати його обов'язки (повернути борг, виконати роботу, відшкодувати збиток і т.д.). Виконання права як форма реалізації має своїм суб'єктом не тільки громадянина, а й колективне утворення, а також посадова особа. У складній взаємозалежності і взаємодії громадян між собою, громадян і
 17. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  держави або продажу раба. Юридичне світогляд, який при цьому ставало панівним, охоплювало не тільки побутову сторону життя римлян, а й сферу духовну. Язичницькі боги римлян - це герої багатьох творів мистецтва: вони судяться, сперечаються, допомагають або шкодять людям. Вони символи тих чи інших правових течій, процесів, оцінок, ідеалів. Буржуазні суспільства ХIХ-ХХ століть,
 18. ГЛОСАРІЙ
  державних витрат і доходів (активне чи пасивне сальдо бюджету) при допущенні, що економіка протягом року функціонувала в умовах повної зайнятості . Вакансія - наявність незайнятого робочого місця або посади, на яку може бути прийнятий новий працівник. Вертикальне заміщення - виконання певної професійної функції представниками однієї спеціальності, що мають
 19. § 3. Індія в 1947 - 1990-ті р.
  держави йшло розвиток кооперації, покликаної зменшити в країні вплив лихварів. У 60-70-ті роки аграрні перетворення були доповнені серією передових агротехнічних методів і прийомів, пов'язаних з «зеленою революцією» і мали на меті різко удосконалити сільськогосподарський процес. З 1978 р. Індія перестала імпортувати продовольство і досягла повного самозабезпечення. У наші дні
 20. § 2. Розвиток науки і культури в другій половині ХХ в.
  Державах. Наука стала пріоритетним напрямком у державній політиці. Вона збагатилася новими кадрами і галузями знань, зробила багато відкриттів, які змінили вигляд всієї людської цивілізації. У ній - близько 15 тис. дисциплін. Людина поставила собі на службу ядерну енергетику, комп'ютери, лазери, ро-бототехніку, надміцні матеріали, супутниковий зв'язок, почав освоєння
© 2014-2022  ibib.ltd.ua