Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Специфіка правовиховних впливів соціального середовища

Людина виховується всім життям - це важлива і незліченну кількість разів перевірена істина.

Виховує кожна хвилина життя і кожен куточок землі, кожна людина, з яким формується особистість стикається часом хіба випадково, швидкоплинно, - писав видатний вітчизняний педагог В.А. Сухомлінскій212.

Навколишнє людини духовна і матеріальна середу, залежно від своїх особливостей, чинить на нього освітнє, що виховує, навчає і розвиває вплив. Обнаруживающиеся тут закономірності, механізми і феномени називають соціально-педагогічними. Особливо податлива їм вихованість людини. Серед них є й ті, що роблять істотний правовиховної вплив.

Сила соціально-педагогічних впливів середовища на людину - в їх реалістичності, наочності, переконливості, значущості, повсякденності, безперервності, широті, нерідко - невідворотності.

З безпосередній повсякденній діяльності (своєї і оточуючих) людина сама отримує для себе уроки у моральному і правовому плане213.

Реальності життя «говорять» самі за себе, і люди вірять більше того, що бачать, відчувають і переживають, а не тому, в чому їх хочуть переконати словами; вони воліють слідувати і слідують не тим нормам , про важливість яких їм кажуть, а нормам, у важливості яких переконуються на особистому досвіді. Соціальна педагогіка, як практика реальному житті суспільства і його громадян, - це школа життя («школа сім'ї», «школа професійної діяльності», «школа дозвілля» тощо) 214. Так, школярі, які отримують загальну освіту в стінах загальноосвітньої школи, одночасно проходять «школу сім'ї», «школу двору», «школу дискотек», «школу неформальних об'єднань однолітків», «школу комп'ютера» (Інтернет, комп'ютерні ігри), «школу телебачення та відеопродукції »та ін

Їх освіченість, вихованість, навченість і розвиненість зазвичай бувають не арифметичною сумою всіх цих шкіл - домінуючий вплив надає лише одна з них.

Характерна особливість соціально-педагогічних впливів - у переважної у них стихійності, некерованості, а нерідко і деформованості. Крім того, якщо в спеціально організованих педагогічних закладах рішенням педагогічних завдань займаються педагоги-професіонали, належним чином підготовлені вихователі, то соціально-педагогічні впливи справляють групи і люди, зазвичай не мають педагогічної підготовки і не підпорядковуються свою діяльність інтересам правовиховної доцільності (керівники, посадові особи , працівники державного апарату, багато співробітників правоохоронних органів, господарські працівники, працівники засобів масової інформації, батьки, лідери неформальних груп та ін.) Лише в невеликій частині організацій є більш-менш організовувані правовиховної системи: усвідомлюються і ставляться правовиховної цілі і завдання, осмислюється зміст правовиховної роботи, вибираються педагогічних форми, методи роботи та ін Ще рідше це робиться педагогічно кваліфіковано. У ряді випадків соціально-педагогічні впливи носять усвідомлено деформуючий характер, наприклад кримінального середовища (див. § 14.3), або бездумно-негативний - наприклад, окремих засобів масової інформації, суб'єктів культури, мистецтва, дозвілля. Тому результати правовоспітанія часто не ті, що потрібні, соціально-педагогічні причини слабо усвідомлюються, а постановка питання про подолання стихійності та педагогічної некомпетентності звучить ще занадто слабо.

Соціально-педагогічні правовиховної впливу в цілому істотно ускладнюють завдання правовоспітанія громадян та. вимагають будувати багаторівневу систему його, починаючи з державного управління і закінчуючи індивідуальною роботою і правовим

? самовихованням. Така система покликана послабити, локалізувати, по можливості усунути всі або головні, негативно впливають

? на правовоспітаніе громадян соціально-педагогічні впливу, створити цілеспрямовано і компетентно функціонуючі в різних структурах, але діють узгоджено педагогічні системи правовоспітанія. За силою свого позитивного правовиховного впливу вона повинна перевершувати можливі негативні впливу уроків життя кожного громадянина.

Великомасштабних завдань створення такої системи не може бути підставою для відмови від неї. Завдання це вкрай складна, але від ложить її не можна. Її важко вирішити в короткі терміни, але можна добре попрацювати над її вирішенням і задіяти всі соціально-педагогічні резерви, тим більше в правоохоронних органах. Спочатку ефективні педагогічні системи правовос-харчування повинні функціонувати в керованих структурах - в кожному органі державного та місцевого самоврядування, правоохоронному органі, освітньому закладі, на телебаченні - і поступово створюватися повсюдно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Специфіка правовиховних впливів соціального середовища "
 1. Явище організованої злочинності.
  Специфіка вітчизняних видів організованнойпреступной діяльності, полягає в тому, що російська організована злочинність зародилася в середовищі легальної економіки, а не в сфері нелегальної кримінальної економічної діяльності (наркобізнесу, бізнесу на проституції, бутлегерства та ін.), як у ряді країн Заходу (насамперед у США). Виділення такого принципового відмінності, очевидно,
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю
  впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Для визначення критеріїв і параметрів, що відповідають вимогам економічної безпеки Російської Федерації, необхідно враховувати ", а пункт 7 говорить" Створення економічних і правових умов, що виключають криміналізацію суспільства і всіх сфер господарської та фінансової діяльності, захоплення кримінальними структурами виробничих і фінансових інститутів,
 3. § 2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
  специфіки суб'єкта та обставин, що сприяли вчиненню злочину; 3) можливість в якості альтернативного рішення застосувати примусові заходи виховного впливу; 4) умови звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів виховного впливу ; 5) умови звільнення неповнолітніх від кримінального покарання: 6) умовно-дострокове
 4. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  специфіки, який може бути здійснений тільки місцевими органами влади. Наприклад, в процесі переходу до ринкової економіки для забезпечення стабільних робочих місць необхідно тісна взаємодія центральних органів та органів місцевого самоврядування. Але проблеми децентралізації функцій в Російській Федерації властивий ще один аспект. Ви-ше вже зазначалося, що становлення багатоукладної
 5. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  специфіку структурної (апаратної) організації держави і структур інших громадських утворень, реалізуючи таким чином інституційної ний підхід до політичної системи. Ось чому невелика глава про місце і роль держави в політичній системі суспільства є дуже важливою і логічно обгрунтованою в сучасній тео-рії держави. І розкриття цієї теми, як і попередніх тим, треба
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та прогностичних здібностей стосовно російської політико-правової дійсності, до виникнення і розвитку Російського
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  специфіки розвитку правових почав Росії. Саме ця якість теорії права надає їй статус сучасного великого і корисного суспільного знання. Цьому ж сприяють і функції, які виконує теорія права. Їх декілька: пізнавальна (гносеологічна), прогностична, прикладна, ідеологічна, виховна. По суті питання про функції теорії права - це питання про те, як і що
 8. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  специфіці китайської правової системи і ряду правових систем інших регіонів. Цілком доречно і міркування про російському праві. Словом, від універсалізму теорія права рушила в бік диференціації проблем об'єктивного в праві. Посилилися і уявлення про суб'єктивному в праві. Дійсно, об'єктивному в праві протистоїть суб'єктивне і праві, ко-гда результати право-творчого процесу не
 9. ГЛОСАРІЙ
  специфікації. Аналіз роботи - це процедура, за допомогою якої визначаються обов'язки і характер робіт, а також тип людей (у термінах знань і умінь), яких слід найняти. Аналіз дозволяє одержати дані про вимоги до роботи, які потім використовуються при створенні опису роботи (у чому полягає робота) і специфікацією роботи (яких людей на неї наймати). Аналіз анкетних даних
 10. 2.1. Регіональне господарство. Особливості регіонального економічного механізму.
  Специфіку.
 11. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
  специфіку і своє значення, придбані століттями вироблення властивих саме їм правових конструкцій і формул, що відображають національну самобутність і особливості. Значне прискорення отримав процес внутрішньонаціональної кодифікації цивільно-правових норм, спрямованих на врегулювання не тільки внутрішніх відносин обміну товарами і послугами, а й відносин з іноземним елементом.
 12. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  специфіки, внесення тих чи інших модифікацій. Якщо ж документ сформульований у вигляді рекомендації міжнародної організації (наприклад, Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, ІНКОТЕРМС, Типовий контракт ЄЕК ООН тощо), то його застосування залежить не від волевиявлення держави, а від авторитету що розробили їх організацій і від того, наскільки їм вдалося відобразити в цих документах потреби
 13. ФІЛОСОФСЬКІ ПІДСТАВИ АНАЛІЗУ ДОСВІДУ
  впливом науки свого часу саме Новоєвропейська філософія. У рамках цієї філософії склалися два альтернативних погляду на роль досвіду в пізнанні. Згідно позиції емпіриків, досвід є єдиним джерелом, з якого відбувається знання. При цьому сам досвід вже є деякий початкове знання, що збігається з сприйняттям, до якого неодмінно зводиться будь-яка складна форма знання.
 14. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  специфіка впливу на людину різних атмосферних забруднювачів. Т.К. Пильнева. Природокористування. Основна увага приділена джерелам забруднення повітря та організації трирівневого моніторингу стану атмосферного повітря. Наводяться дані по найбільш сильно забрудненим містам (дод. 5, 6.). Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. Дана тема не
 15. § 1 Філософська метафізика як спосіб людського буття
  специфіку і границі, принципові відмінності від інших мов Духа. Поняття «метафізика», в перекладі з грецького, означає: «те, що за фізичним»; те, що осягається тільки після емпіричного пізнання природних речей і явищ, але саме по собі є першим, основою і сутністю всього іншого. На думку Аристотеля метафізика цікава тим, що «... всі інші науки більш
 16. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  специфіку і цілі процесу в цілому; - має свою дидактичну задачу і засоби її вирішення (матеріал, посібники, організація спільної діяльності вчителя та учнів); - вирішує завдання, перевіряє результати, здійснює або планує необхідну корекцію; - забезпечує взаємодію з попереднім і наступним модулями; - створює достатня підстава для подальшого руху
 17. внутрішньофірмової підготовки ВЧИТЕЛІВ
  специфіку фірми. Семінари, організовувані для службовців, служать платформою для дискусій з ключових тем, для міжнародного обміну досвідом, пошуку оптимальних стратегій рішення і, природно, для підвищення рівня кваліфікації працівників. Такий підхід до навчання сьогодні бере на озброєння і школа, як вища, так і загальноосвітня. Внутріфірмове навчання є тим механізмом, який
 18. Діяльність Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій.
  Специфіка в порівнянні з політикою, що проводилася в 60 - 70-ті роки? 5. У чому полягали основні тенденції та новизна умов внутрішнього розвитку СРСР у післявоєнні роки? 6. Як розвивалася економіка в хрущовські роки, і який вплив чинила на неї позиція самого керівника країни? 7. Які етапи у своєму розвитку пройшла політична система в хрущовське десятиліття? 8. Позначте
 19. ПОЧАТОК РЕФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СРСР. І989 - ПОЧАТОК 1990
  специфіку відповідних територій, виступаючи від імені насамперед громадян титульної національності. Союзні республіки володіли і найбільшим набором політичних та інших інститутів, здатних артикулювати національні сюжети. Партійні і державні органи, академії наук, творчі об'єднання інтелігенції, система республіканських засобів масової інформації - всі вони ставили і вирішували
 20. 1.5. Концепція територіально-політичної організації суспільства
    специфіка реалізації ним його головною соціально-політичної функції - пер-292 1, Розвиток світової політичної географії ... соціалізації людини, формування найбільш стійких компонентів його політичної культури - політичних цінностей і політичної орієнтації *. Цей процес відбувається в ході повсякденної практики людини, що протікає в місцевих умовах, хоча і під впливом
© 2014-2022  ibib.ltd.ua